EvangheBlog – Un blog din suflet, pentru suflet

„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viața veșnică.” (IOAN 3: 16) „Dacă cred că există Dumnezeu şi El nu există, n-am pierdut nimic. Dar dacă nu cred că există şi El există cu adevărat, atunci am pierdut foarte mult.” (BLAISE PASCAL, filosof, matematician și fizician creștin francez)


Scrie un comentariu

STUDIU BIBLIC ZILNIC – 17.01.2012


MATEI 12: 1-21

 • v. 6: Isus este mai mare decât Templul.
 • v. 7: Domnul nu vrea jertfe fără valoare. Cea mai valoroasă jertfă este mila.
 • v. 8: Isus este Domnul Sabatului.
 • v. 8: El avea milă (v. 7) chiar și față de preoții care încălcau Sabatul (v. 5).
 • v. 10: Preoții caută să-L învinuiască pentru încălcarea unei porunci.
 • v. 12: Era îngăduit să faci bine în zilele de Sabat.
 • v. 13: Isus vindecă un om cu mâna uscată.
 • v. 14: Fariseii plănuiesc să-L omoare.
 • v. 15-21: Isus mai împlinește o profeție.
GENESA 41
 • v. 1-8: Visele lui Faraon.
 • v. 9-13: Paharnicul își aduce aminte de Iosif.
 • v. 25-36: Tălmăcirea viselor lui Faraon. Sfaturi pentru prosperitate.
 • v. 37: 44: Iosif – primul-ministru al Egiptului.
 • v. 45: Numele lui Iosif este schimbat în Țafnat-Paeneah. Țafnat-Paeneah = „descoperitor de taine”.
 • v. 46-49: Iosif – un vistiernic bun.
 • v. 51: Manase = „uitare”.
 • v. 52: Efraim = „rodire”.
 • v. 54: Paradoxul foametei.
GENESA 42
 • v. 1-5: Începutul smeririi fraților lui Iosif.
 • v. 7, 8: Iosif nu se dă pe față.
 • v. 23: Iosif nu vorbea direct cu frații săi, ci printr-un translator.
 • v. 24: Durerea și tăria de caracter a lui Iosif.
 • v. 25, 26: Încercarea credinței.
 • v. 27-38: Teama fraților și a tatălui lui Iosif.
VERSETELE ZILEI: „El le-a răspuns: „Cine este omul acela dintre voi care, dacă are o oaie, şi-i cade într-o groapă, în ziua Sabatului, să n-o apuce şi s-o scoată afară? Cu cât mai de preţ este deci un om decât o oaie? De aceea este îngăduit a face bine în zilele de Sabat.”


Scrie un comentariu

STUDIU BIBLIC ZILNIC – 16.01.2012


MATEI 11

 • v. 1: De la mic la mare, de la puțini la mai mulți.
 • v. 5: Faptele stau mărturie.
 • v. 9, 10: Isus spune că Ioan Botezătorul este mai mult decât un prooroc.
 • v. 12, 13: De la Ioan Legea și proorocii nu mai sunt valabile.
 • v. 14: Ioan este împlinirea proorociei cu privire la venirea lui Ilie.
 • v. 18, 19: Nestatornicia oamenilor.
 • v. 20-24: Mustrarea cetăților nepocăite.
 • v. 25, 26: Dumnezeu a ascuns anumite lucruri înțelepților și le-a descoperit pruncilor în credință.
 • v. 28, 29: Isus dă odihnă pentru suflet.

GENESA 39

 • v. 2: La început, Iosif o ducea bine în casa lui Potifar.
Potifar = „aparținând zeului-soare”,
 • v. 4: Iosif a căpătat trecere înaintea lui Potifar.
 • v. 7: Nevasta lui Potifar s-a îndrăgostit de Iosif.
 • v. 14, 18: Minciuna nevestei lui Potifar. Biblia nu menționează numele acestei femei.
 • v. 20: Iosif este aruncat în temniță fără să fie judecat.

GENESA 40

 • v. 1-4: Pitarul și paharnicul lui Faraon sunt puși sub comanda lui Iosif.
pitar = brutar, patiser.
 • v. 9-15: Iosif dă o tălmăcire pozitivă visului paharnicului.
 • v. 16-19: Iosif dă o tălmăcire negativă visului pitarului.

VERSETELE ZILEI: „Domnul a fost cu Iosif și Și-a intins bunatatea peste el. L-a facut sa capete trecere inaintea mai marelui temnitei. Si mai marele temniței a pus sub privegherea lui pe toți întemnițații care erau in temniță. Și nimic nu se facea acolo decat prin el. Mai marele temnitei nu se mai îngrijea de nimic din ce avea Iosif in mana, pentru ca Domnul era cu el. Si Domnul ii dadea izbanda in tot ce facea.” – GENESA 39: 21-23.


Scrie un comentariu

STUDIU BIBLIC ZILNIC – 15.01.2012


MATEI 10: 21-42

 • v. 25: Oamenii îi hulesc pe creștinii adevărați pentru că L-au hulit și pe Hristos și pentru că facem parte din Casa Lui.
 • v. 26: Nimic nu rămâne ascuns.
 • v. 31: Noi avem preț în ochii Domnului.
 • v. 32, 33: Trebuie să lăsăm la o parte rușinea și să-L mărturisim pe Hristos.
 • v. 34-36: Isus știa că vor apărea neînțelegeri.

GENESA 36

 • v. 1-19: Urmașii lui Esau.
 • v. 20-30: Urmașii lui Seir.

Seir = „aspru, păros, încâlcit, împădurit”.

 • v. 31-43: Împărații Edomului.

GENESA 37

 • v. 1: Invidia fraților lui Iosif.
 • v. 6-8: Primul vis al lui Iosif.
 • v. 9, 10: Al doilea vis al lui Iosif.
 • v. 18: Premeditarea fraților lui Iosif.
 • v. 28: Vânzarea lui Iosif.
 • v. 29-32: Minciuna fraților lui Iosif.
 • v. 33-35: Jalea lui Iacov.
 • v. 36: Iosif ajunge în casa unui dregător al lui Faraon (începutul propășirii lui Iosif).

GENESA 38

 • v. 1-5: Fiii lui Iuda.
 • v. 8: Onan = „puternic”.
 • v. 6, 11: Tamar = „palmier”.
 • v. 14: Premeditarea Tamarei.
 • v. 16-18: Un târg diabolic.
 • v. 26: Iuda își recunoaște păcatul.
 • v. 29: Pereț = „spărtură”.
 • v. 30: Zerah = „cărămiziu”.

VERSETELE ZILEI: „Ajunge ucenicului să fie ca învăţătorul lui, şi robului să fie ca domnul lui. Dacă pe Stăpânul casei L-au numit Beelzebul, cu cât mai mult vor numi aşa pe cei din casa Lui? Aşa că, să nu vă temeţi de ei. Căci nu este nimic ascuns care nu va fi descoperit şi nimic tăinuit care nu va fi cunoscut. Ce vă spun Eu la întuneric voi să spuneţi la lumină; şi ce auziţi şoptindu-se la ureche să propovăduiţi de pe acoperişul caselor.” – MATEI 10: 25-27.


Scrie un comentariu

STUDIU BIBLIC ZILNIC – 14.01.2012


MATEI 10: 1-20

 • v. 1: Isus a dat putere ucenicilor asupra duhurilor de orice fel.
 • v. 2-5a: Numele celor 12 apostoli.
 • v. 2: Simon = Shim′on (ebr.) = „luând în seamă”.

Petru = Petros (gr.) = „piatră”.

Andrei = Andreas (gr.), este derivat de la „aner” (om), „andros” (al unui om).

Iacov = „cel ce ține de călcâi”.

Zebedei = Zebadiah (ebr.) = „Yahweh/Iehova a acordat”.

Ioan = Ioannes (gr.) = Iohanan (ebr.) = „Yahweh/Iehova a fost îndurător/ a arătat favoare”.

 • v. 3: Filip = „iubitor de cai”.

Bartolomeu = „Fiul lui Tolmai”.

Toma = Te′oma (aram.) = „geamăn”.

Matei = prescurtare din Matatia = „darul lui Yahweh/Iehova”.

Alfeu = Alfeus = „conducător peste mii”.

Levi = „împreunat, îmbinat, unit”.

Tadeu = „mamelon de sân” (?).

 • v. 4: Iuda = „lăudat”.
 • v. 6: Isus Își trimite apostolii la „oile pierdute”.
 • v. 16: Îndemn la înțelepciune și bunătate.
 • v. 18: Noi vom fi mărturie vie.
 • v. 19, 20: Când suntem judecați de oameni din cauza credinței, nu noi vorbim, ci Duhul Domnului care este în noi.
GENESA 33
 • v. 2: Iacov a pus în față nevestele și țiitoarele cu copiii. A fost o dovadă de lașitate, de teamă sau a vrut să stârnească mila lui Esau?
 • v. 4: Esau iartă pe Iacov.
 • v. 12: Esau vrea să călăuzească pe Iacov.
 • v. 15: „domnul meu” – Iacov a învățat să îl respecte pe Esau.
 • v. 17: Sucot = „colibe”.
 • v. 19: chesita = o măsură de bani.
 • v. 20: El-Elohe-Israel = „Domnul este Dumnezeul lui Israel”.

GENESA 34

 • v 1-4: Sihem s-a îndrăgostit de Dina și a necinstit-o.
 • v. 7: Fiii lui Iacov s-au supărat.
 • v. 8-26: Compromisul diavolului.
 • v. 27-29: Fiii lui Iacov jefuiesc cetatea.
 • v. 30: Întristarea și teama lui Iacov.
GENESA 35
 • v. 2, 3: Iacov și familia lui se pregătesc de închinare.
 • v. 2: Iacov știa de idolii din poporul condus de el.
 • v. 4: Lepădarea de idoli.
 • v. 7: Iacov zidește un altar în Betel. El a numit locul acela „El-Betel”.
 • v. 8: Moartea și îngroparea Deborei, doica Rebecăi.
 • v. 10: Dumnezeu numește din nou pe Iacov „Israel”.
 • v. 14: Se vorbește pentru prima dată despre o jertfă de băutură și turnarea uleiului.
 • v. 16-20: Moartea și îngroparea Rahelei, între Betel și Efrata (Betleem).
Efrata = „țară roditoare, rodnicie”.
Betleem = Bet-Lehem = „casa pâinii”.
 • v. 18: Nașterea lui Beniamin.
Ben-Oni = „Fiul durerii mele”.
Beniamin = „Fiul dreptei”.
 • v. 27-29: Moartea lui Isaac.
 • v. 27: Chiriat-Arba = „al patrulea oraș”; Hebron = „asociație, confederație, prietenie”.
 • v. 28: Isaac a trăit 180 de ani.

VERSETELE ZILEI: „Din pricina Mea, veţi fi duşi înaintea dregătorilor şi înaintea împăraţilor, ca să slujiţi ca mărturie înaintea lor şi înaintea Neamurilor. Dar, când vă vor da în mâna lor, să nu vă îngrijoraţi, gândindu-vă cum sau ce veţi spune; căci ce veţi avea de spus vă va fi dat chiar în ceasul acela; fiindcă nu voi veţi vorbi, ci Duhul Tatălui vostru va vorbi în voi.” – MATEI 10: 18-20


Scrie un comentariu

STUDIU BIBLIC ZILNIC – 13.01.2012


MATEI 9: 18-38

 • v 18: Unul dintre fruntașii sinagogii s-a închinat lui Isus. Acest fruntaș credea în puterea lui Isus de a învia morții.
 • v. 21, 22: Credința tămăduitoare a femeii cu scurgere de sânge.
 • v. 25: Isus înviază pe fiica lui Iair.
 • v. 28, 29: Credința tămăduitoare a orbilor. Sunt mulți orbi spiritual în lume.
 • v. 31: Bucuria orbilor.
 • v. 32, 33: Isus făcea lucruri nemaifăcute până atunci în Israel.
 • v. 34: Blasfemia și necredința fariseilor.
 • v. 35: Isus vindeca spiritual și fizic.
 • v. 36: În popor era haos și neorânduială.
 • v. 37, 38: Domnul vrea mai mulți lucrători în ogorul Său.
GENESA 31
 • v. 1, 2: Laban și fiii săi îl pizmuiesc pe Iacov.
 • v. 3-13: Dumnezeu îl trimite pe Iacov din nou acasă.
 • v. 14-18: Lea și Rahela își urmează bărbatul.
 • v. 19: Rahela fură idolii lui Laban. Deci familia lui Laban era idolatră.
 • v. 22: Laban a aflat abia după trei zile despre fuga lui Iacov.
 • v. 24: Avertismentul lui Dumnezeu.
 • v. 33: Laban caută idolii.
 • v. 35: Minciuna „salvatoare” a Rahelei.
 • v. 36: Mânia lui Iacov.
 • v. 38: Iacov a stat la Laban 20 de ani.
 • v. 43-52: Jurământul dintre Iacov și Laban.
 • v. 47: Iegar-Sahaduta = Galed = „Movila mărturiei”.
 • v. 49: Galed = Mițpa = „veghere”.
 • v. 53: Isaac a jurat pe Dumnezeu.
GENESA 32
 • v. 1: Iacov se întâlnește cu îngerii lui Dumnezeu.
 • v. 2: Mahanaim = „tabără îndoită”.
 • v. 4, 5: „robul tău Iacov”, „domnului meu” – Iacov dă dovadă de smerenie.
 • v. 6-8: Iacov se teme de Esau.
 • v. 13-16: Iacov pune deoparte darurile pentru Esau.
 • v. 22: Iacov trece Iabocul cu familia, după ce trimise darurile înainte.
 • v. 24: Iacov a rămas singur. De cele mai multe ori încercarea vine când ești sau te simți singur.
 • v. 28: Numele lui Iacov este schimbat în Israel. Israel = „cel ce luptă cu Dumnezeu”.
 • v. 30: Peniel = „Fața lui Dumnezeu”.
 • v. 31: De atunci Iacov a rămas șchiop.
VERSETELE ZILEI: „Când a văzut gloatele, I s-a făcut milă de ele, pentru că erau necăjite şi risipite ca nişte oi care n-au păstor. Atunci a zis ucenicilor Săi: „Mare este secerişul, dar puţini sunt lucrătorii!”


Scrie un comentariu

STUDIU BIBLIC ZILNIC – 12.01.2012


MATEI 9: 1-17
 • v. 2: „Îndrăznește!” și „Păcatele îți sunt iertate”. Isus se preocupă mai întâi de sănătatea sufletului.
 • v. 4: Isus cunoaște gândurile oamenilor.
 • v. 6: Isus dovedește că este Fiul lui Dumnezeu.
 • v. 8: O teamă sfântă.
 • v. 9: „Vino!” – Matei L-a urmat pe Isusfără comentarii.
 • v. 12: Isus, Doctor de suflete.
 • v. 13: Isus îi cheamă la pocăință pe cei păcătoși.
 • v. 15: De ce postim noi, ucenicii lui Hristos.
 • v. 16, 17: Suntem ființe noi, cu un suflet nou.
GENESA 29
 • v. 6-11: Întâlnirea lui Iacov cu Rahela.
 • v. 11: De ce  a plâns Iacov? Ce fel de plâns era acesta?
 • v. 12-14: Întâlnirea lui Iacov cu familia Rahelei.
 • v. 13: Laban l-a primit pe Iacov cu bucurie.
 • v. 15-20: Târgul dintre Iacov și Laban.
 • v. 22, 23: Laban îl păcălește pe Iacov. „Roata vieții” se întoarce: și Iacov îl păcălise pe Esau!
 • v. 26, 27: Laban respecta tradiția locului.
 • v. 31: Domnul a făcut ca Lea să aibă copii.
 • v. 32: Ruben = „vedeți fiu”.
 • v. 33: Simeon = „ascultare”.
 • v. 34: Levi = „alipire”.
 • v. 35: Iuda = „lăudat să fie Domnul!”.

GENESA 30

 • v. 3: Rahela face ce a făcut și Sara.
 • v. 6: Dan = „a judecat”.
 • v. 8: Neftali = „luptele lui Dumnezeu”.
 • v. 9: Concurența dintre Lea și Rahela.
 • v. 11: Gad = „noroc”.
 • v. 13: Așer = „fericit”.
 • v. 14: Mandragorele (mandragora) este o specie de plante erbacee perenă, vivace din zona mediteraneană, din familia Solanaceae.
 • v. 15: Rahela îl vinde pe Iacov pentru mandragore.
 • v. 18: Isahar = „răsplătire”.
 • v. 20: Zabulon = „locuință”.
 • v. 21: Dina = „judecată”.
 • v. 24 = Iosif = „adaos”.
 • v. 31-34: Înțelegerea dintre Laban și Iacov.
 • v. 35-45: Înmulțirea oilor și caprelor în mod supranatural. Iacov s-a îmbogățit folosindu-se de înțelepciunea dată de Dumnezeu, nu păcălindu-l pe Laban, așa cum s-ar putea crede.

VERSETELE ZILEI: „Nimeni nu pune un petic de postav nou la o haină veche; pentru că şi-ar lua umplutura din haină, şi ruptura ar fi mai rea. Nici nu pun oamenii vin nou în burdufuri vechi; altfel, burdufurile plesnesc, vinul se varsă, şi burdufurile se prăpădesc; ci vinul nou îl pun în burdufuri noi, şi se păstrează amândouă.”


Scrie un comentariu

STUDIU BIBLIC ZILNIC – 11.01.2012


MATEI 8: 18-34

 • v. 20: Isus nu avea unde să-Și pună capul.
 • v. 21: Oamenii vor mai întâi să-și „îngroape morții” (păcatele), apoi să-L urmeze pe Isus.
 • v. 22: Oameni trebuie să-L urmeze pe Isus necondiționat.
 • v. 24: De multe ori, furtunile din viața noastră ne depășesc.
 • v. 25: Abia în mijlocul furtunii Îl chemăm pe Isus.
 • v. 26: Acest lucru dovedește slăbiciunea noastră.
 • v. 29: Nu vorbeau oamenii, ci demonii.
 • v. 31: Demonii L-au rugat pe Isus să-i trimită în porci. Demonii sunt supuși lui Isus.
 • v. 34: „L-au rugat” – în acest caz putem citi „L-au izgonit”. Oameniise temeau de o putere pe care nu erau capabili s-o înțeleagă.

GENESA 27

 • v. 1-5: Isaac trimite pe Esau la vânat.
 • v. 6-10: Înșelăciunea premeditată a Rebecăi.
 • v. 19: Două minciuni dintr-o dată.
 • v. 23: Isaac binecuvântează pe Iacov.
 • v. 24: Iacov minte din nou.
 • v. 27, 28: Binecuvântarea lui Isaac către Iacov.
 • v. 35: Vicleșugul lui Iacov este descoperit.
 • v. 38: Esau a plâns.
 • v. 39: Binecuvântarea lui Isaac către Esau.
 • v. 41: Esau plănuiește uciderea lui Iacov.

GENESA 28

 • v. 1-4: Isaac l-a trimis pe Iacov la rudele Rebecăi, binecuvântându-l. „El-Șadai” = „Dumnezeu cel Atotputernic”.
 • v. 6-9: Esau mai ia două neveste neevreice, în ciuda părinților. Spre deosebire de Iacov, care era ascultător, Esau era mai rebel.
 • v. 12: Iacov visează scara cerului și îngerii.
 • v. 13: Iacov visează pe Dumnezeu.
 • v. 13-15: Făgăduința lui Dumnezeu pentru Iacov.
 • v. 17: Casa lui Dumnezeu și poarta cerurilor.
 • v. 18: Iacov plantează prima piatră de aducere aminte.
 • v. 19: „Betel” = „Casa lui Dumnezeu”.
 • v. 20-22: Promisiunea lui Iacov.


Scrie un comentariu

STUDIU BIBLIC ZILNIC – 09.01.2012


MATEI 7

 • v. 1-5: Să nu judecăm pe fratele nostru!
 • v. 6: Atenție ce și cum spui!
 • v. 7-12: Cereți cu stăruință și veți primi!
 • v. 13-14: Poarta/calea cea largă vs. poarta/calea cea strâmtă.
 • v. 15-20: Cum putem cunoaște proorocii mincinoși.
 • v. 21-23: Numai cine a făcut cu adevărat voia lui Dumnezeu va intra în Împărăția lui Dumnezeu.
 • v. 24-29: Casa zidită pe stâncă vs. casa zidită pe nisip.
 • v. 27: Casa zidită pe nisip are parte de o prăbușire dezastruoasă.
 • v. 28, 29: Isus dădea învățătură cu autoritate primită din partea Tatălui.

GENESA 23

 • v. 1: Sara a trăit 127 de ani.
 • v. 2: Chiriat-Arba = Hebron = „Cetatea pătrată”.
 • v. 15-18: Avraam cumpără peștera Macpela de la Efron Hetitul cu 400 de sicli de argint.

1 siclu = 12 grame

400 de sicli = 400 x 12 = 4800 grame = 4,8 kilograme.

 • v. 19: Îngroparea Sarei.

GENESA 24

 • v. 1-9: Avraam a pus pe robul său să caute nevastă pentru Isaac.
 • v. 15: Robul lui Avraamse întâlnește cu Rebeca.
 • v. 22: Omul îi dăruiește Rebecăi bijuterii.
 • v. 29-31: Omul este bine primit în familia Rebecăi.
 • v. 53: Robul lui Avraam dăruiește alte obiecte Rebecăi, lui Laban (fratele ei) și mamei lor.
 • v. 59-61: Robul și cu Rebeca au plecat spre Canaan.
 • v. 67: Isaac a fost mângâiat de moartea mamei sale prin căsătoria cu Rebeca.

VERSETELE ZILEI: „Intraţi pe poarta cea strâmtă. Căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare, şi mulţi sunt cei ce intră pe ea. Dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viaţă, şi puţini sunt cei ce o află.” – MATEI 7: 13, 14.


Scrie un comentariu

STUDIU BIBLIC ZILNIC – 08.01.2012


MATEI 6: 19-34

 • v. 21: Unde este comoara, acolo este și inima.
 • v. 22, 23: Ai grijă unde privești!
 • v. 24: Nu poți fi duplicitar cu Dumnezeu.
 • v. 25-34: Grijile și îngrijorările sunt greutăți în plus pentru noi.
 • v. 32: Dumnezeu știe de ce avem nevoie.
 • v. 33: Înainte de toate, trebuie să căutăm Împărăția lui Dumnezeu.

GENESA 20

 • v. 2: Avraam minte din nou cu privire la Sara. Abimelec = „tatăl meu, regele”. Este posibil ca acesta să fie un titlu, la fel ca în cazul faraonilor Egiptului.
 • v. 12: Sara chiar era sora lui, fiica tatălui lui, deci, în final, nu a mințit că îi era și soră (vitregă).
 • v. 17, 18: Dumnezeu ascultă rugăciunea lui Avraam cu privire la Abimelec și casa lui.

GENESA 21

 • v. 1-4: Nașterea și tăierea împrejur (circumcizia) a lui Isaac.
 • v. 5: Avraam avea 100 de ani.
 • v. 6, 7: Sarei îi este rușine.
 • v. 8: Înțărcarea lui Isaac.
 • v. 9, 10: Ura Sarei.
 • v. 14: Izgonirea Agarei în pustie. Beer-Șeba este așezat în N Deșertului Neghev, la poalele Muntelui Hebron. „Beer-Șeba” – „fântâna jurământului” sau „fântâna celor șapte”.
 • v. 15, 16: Agar vrea să părăsească pe Ismael.
 • v. 19: Dumnezeu a deschis ochii Agarei să vadă apa.
 • v. 21: Ismael s-a însurat cu o egipteancă dată de mama sa (care era tot de origine egipteană). „Paran (Faran)” = „podoabă, frumusețe, glorie, frunziș bogat”. Este un deșert situat în N Peninsulei Sinai, la SV de Marea Moartă.
 • v. 25: Avraam învinuiește pe Abimelec.
 • v. 26-34: Legământul dintre Avraam și Abimelec.
 • v. 33: tamarisc(-ă) = nume dat mai multor specii de arbori cu frunze mărunte și dese și cu flori albe sau roz.

GENESA 22

 • v. 1: Răspunsul lui Avraam: „Iată-mă!”.
 • v. 2: „Ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pe care-l iubești”.
 • v. 5: Credința lui Avraam: „apoi ne vom întoarce”.
 • v. 8: Credința lui Avraam: „Dumnezeu va purta de grijă”.
 • v. 9: Tăria de caracter a lui Avraam.
 • v. 13: Domnul a purtat cu adevărat de grijă.
 • v. 14: „Jehova-iire” = „Domnul va purta de grijă”.
 • v. 15-18: Credința lui Avraam este răsplătită.

VERSETELE ZILEI: „Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui, şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijoraţi, dar, de ziua de mâine; căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăşi. Ajunge zilei necazul ei.”


Scrie un comentariu

STUDIU BIBLIC ZILNIC – 07.01.2012


MATEI 6: 1-18

 • v. 1-4: Dacă vrei să faci o milostenie sau o faptă bună, fă-o în ascuns (fără să te lauzi).
 • v. 5, 6: Când te rogi, roagă-te în smerenie.
 • v. 8: Dumnezeu știe de ce avem nevoie înainte de a-I cere noi.
 • v. 12, 14, 15: Dacă vrem să fim iertați, trebuie să iertăm.
 • v. 16-18: Când postim, fața noastră trebuie să fie veselă, nu tristă.

GENESA 18

 • v. 1-8: Avraam primește bine pe îngeri.
 • v. 10: Isaac este făgăduit încă o dat.
 • v. 10: Avraam – în fața îngerilor, Sara – în spatele lor.
 • v. 12: Necredința Sarei.
 • v. 12: Sara numește pe Avraam „domnul meu”.
 • v. 15: Sara a mințit.
 • v. 20, 21: Dumnezeu știa de starea Sodomei și a Gomorei. El face cunoscut lui Avraam că va cerceta cele două cetăți.
 • v. 22: Avraam stătea tot înaintea Domnului.
 • v. 23-33: Avraam mijlocește pentru Sodoma și Gomora. Am putea spune chiar că se târguie cu Acesta. Câtă vreme a stat Domnul acolo, a stat în fața lui și Avraam.
GENESA 19
 • v. 1: Cei doi îngeri ajung la Sodoma, tocmai în casa lui Lot.
 • v. 2: Lot, ca și unchiul său, îi primește bine.
 • v. 4-11: Stricăciunea sodomiților.
 • v. 7-9: Sodomiții preferau relațiile homosexuale celor heterosexuale.
 • v. 11: Sodomiții sunt loviți cu orbire.
 • v. 12, 13: Bunătatea îngerilor lui Dumnezeu față de Lot.
 • v. 14: Ginerii lui Lot nu au ascultat pe socrul lor.
 • v. 15, 16: Uneori, în unele împrejurări, Dumnezeu alege să ne salveze forțat.
 • v. 17-23: Lot scapă în cetatea Țoar. Țoar = „mic” (ebr.).
 • v. 24: Sodoma și Gomora au fost nimicite după ce Lot fusese pus la adăpost.
 • v. 25: Au fost nimicite cetățile și tot ce era în jurul lor.
 • v. 26: Neascultarea nevestei lui Lot a costat-o.
 • v. 29: Lot a fost salvat datorită mijlocirii lui Avraam.
 • v. 30: Prima „locuință” după salvare: o peșteră.
 • v. 31, 32: Planul diabolic al fetelor lui Lot.
 • v. 33-36: Păcatul lui Lot și al fetelor sale.
 • v. 37, 38: Din cele două fete au ieșit două neamuri de oameni răi.
VERSETUL ZILEI:  „ Când a nimicit Dumnezeu cetățile câmpiei, Și-a adus aminte de Avraam; și a scapat pe Lot din mijlocul prapadului prin care a surpat din temelie cetatile unde isi asezase Lot locuința.” – GENESA 19: 29.
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 53 other followers