EvangheBlog – Un blog din suflet, pentru suflet

„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viața veșnică.” (IOAN 3: 16) „Dacă cred că există Dumnezeu şi El nu există, n-am pierdut nimic. Dar dacă nu cred că există şi El există cu adevărat, atunci am pierdut foarte mult.” (BLAISE PASCAL, filosof, matematician și fizician creștin francez)


Scrie un comentariu

STUDIU BIBLIC ZILNIC: „CITEȘTE-ȚI BIBLIA ÎNTR-UN AN!” – 23.04.2012


„Misterul intruparii Cuvantului poarta in sine semnificatia intregii creatii sensibile si inteligibile.” ( Sfantul Maxim Marturisitorul)

Pe „plaiurile Bibliei” mâine vom ajunge la LUCA 17: 20-37 și 2 SAMUEL capitolele 16-18.

Pentru capitolul 18 din cartea 2 SAMUEL nu a fost găsit niciun videoclip.

VERSETELE ZILEI:Iudeu nu este acela care se arată pe din afară că este iudeu; şi tăiere împrejur nu este aceea care este pe din afară, în carne. Ci iudeu este acela care este iudeu înăuntru; şi tăiere împrejur este aceea a inimii, în duh, nu în slovă; un astfel de iudeu îşi scoate lauda nu de la oameni, ci de la Dumnezeu.”


Scrie un comentariu

STUDIU BIBLIC ZILNIC: „CITEȘTE-ȚI BIBLIA ÎNTR-UN AN!” – 22.04.2012


Profeţiile sunt cea mai mare dovadă despre Iisus Hristos.” – BLAISE PASCAL

Pentru mâine, vom citi din Cuvântul Domnului următoarele pasaje: LUCA 17: 1-19 și 2 SAMUEL capitolele 14 și 15.

VERSETUL ZILEI: „Să nu fiți pricină de păcătuire nici pentru iudei, nici pentru greci, nici pentru Biserica lui Dumnezeu.” – 1 CORINTENI 10: 32


Scrie un comentariu

STUDIU BIBLIC ZILNIC: „CITEȘTE-ȚI BIBLIA ÎNTR-UN AN!” – 19.04.2012


Vom continua să ne adâncim împreună în studiul Sfintelor Scripturi. Astfel, pentru mâine ne propunem să citim LUCA 15: 1-10 și 2 SAMUEL capitolele 6-8.

VERSETELE ZILEI: „Dacă vine cineva la Mine și nu urăște pe tatăl său, pe mamă-sa, pe nevastă-sa, pe copiii săi, pe frații săi, pe surorile sale, ba chiar însăși viața sa, nu poate fi ucenicul Meu. Și oricine nu-și poartă crucea și nu vine după Mine, nu poate fi ucenicul Meu.” – LUCA 14: 26, 27


Scrie un comentariu

STUDIU BIBLIC ZILNIC: „CITEȘTE-ȚI BIBLIA ÎNTR-UN AN!” – 18.04.2012


Iisus Hristos este eternitatea care punctează istoria.” – PETRE ȚUȚEA

Texte de studiat pentru mâine: LUCA 14: 25-35 și 2 SAMUEL capitolele 3-5.

VERSETELE ZILEI: Apoi, când a văzut că cei poftiţi la masă alegeau locurile dintâi, le-a spus o pildă. Şi le-a zis: „Când eşti poftit de cineva la nuntă, să nu te aşezi la masă în locul dintâi; ca nu cumva, printre cei poftiţi de el, să fie altul mai cu vază decât tine, şi cel ce te-a poftit şi pe tine şi pe el să vină să-ţi zică: „Dă locul tău omului acestuia.” Atunci, cu ruşine, va trebui să iei locul de pe urmă. Ci, când eşti poftit, du-te şi aşază-te în locul cel mai de pe urmă; pentru ca atunci când va veni cel ce te-a poftit să-ţi zică: „Prietene, mută-te mai sus.” Lucrul acesta îţi va face cinste înaintea tuturor celor ce vor fi la masă împreună cu tine. Căci oricine se înalţă va fi smerit; şi cine se smereşte va fi înălţat.” – LUCA 14: 7-11


Scrie un comentariu

STUDIU BIBLIC ZILNIC: „CITEȘTE-ȚI BIBLIA ÎNTR-UN AN!” – 16 și 17.04.2012


Iisus Hristos este echilibrul care amână sfârşitul omenirii.” – VICTOR MARINESCU

Cu ajutorul Domnului, astăzi am citit textele LUCA 13: 23-35 și 1 SAMUEL capitolele 30 și 31, iar pentru mâine vă propun: LUCA 14: 1-24 și 2 SAMUEL capitolele 1 și 2.

Spor la studiat!

VERSETELE ZILEI: „Ierusalime, Ierusalime, care omori pe prooroci și ucizi cu pietre pe cei trimiși la tine; de câte ori am vrut să strâng pe copiii tăi, cum își strânge găina puii sub aripi, și n-ați vrut! Iată că vi se va lăsa casa pustie; dar vă spun că nu Mă veți mai vedea, până veți zice: <<Binecuvântat este Cel ce vine în Numele Domnului!>>” – LUCA 13: 34, 35


4 comentarii

ISUS ÎNDURERATUL SAU ISUS BIRUITORUL?


Întreaga lume creștină va comemora mâine evenimentul care a avut loc acum aproape două mii de ani, când Isus a suferit cea mai mare batjocură și tortură din istoria omenirii pentru mine și pentru tine. Ziua când tot cerul a plâns. Ziua când iadul s-a zguduit în profunzime. Ziua când eu și tu trebuia să fim pe cruce în locul Lui. Ziua aceasta când timpul a stat în loc, privind la Fiul lui Dumnezeu, la fața lui brăzdată de sânge, la privirea Lui demnă. Am fost acolo și ai fost acolo. Nu mă pot dezvinovăți și nu te poți dezvinovăți. Dar ne-a dezvinovățit El prin jertfa Sa de pe cruce. În ziua aceea am fost batjocoriți puțin… și El mai mult decât noi. În ziua aceea am fost scuipați puțin… și El mai mult decât noi. Și azi suntem scuipați și batjocoriți… și El mai mult decât noi. În ziua aceea am fost răstigniți puțin… și El mai mult decât noi. În ziua aceea am murit puțin… și El mai mult decât noi.
Dar peste puțin timp, Isus a înviat. Mormântul nu-L putea ține prizonier pe Fiul lui Dumnezeu. Mulți s-au lăudat că ei sunt ceva, mulți au spus că ei fac minuni, dar minunile lor lor le-au luat cu ei în mormânt, de unde n-au mai ieșit. Și azi sunt în adâncimile pământului. Dar Isus n-a putut fi ținut captiv în mormânt, nici minunile pe care și astăzi le face, la vedere, la lumina zilei.

„Pe când noroadele se strângeau cu grămada, El a început să spună: „Neamul acesta este un neam viclean; el cere un semn; dar nu i se va da alt semn decât semnul prorocului Iona. Căci după cum Iona a fost un semn pentru niniveni, tot aşa şi Fiul omului va fi un semn pentru neamul acesta. Împărăteasa de la miazăzi se va scula, în ziua judecăţii, alături de bărbaţii acestui neam şi-i va osândi; pentru că ea a venit de la capătul pământului ca să audă înţelepciunea lui Solomon; şi iată că aici este Unul mai mare decât Solomon. Bărbaţii din Ninive se vor scula, în ziua judecăţii, alături de neamul acesta şi-l vor osândi, pentru că ei s-au pocăit la propovăduirea lui Iona; şi iată că aici este Unul mai mare decât Iona.” – Luca 11: 29-32

Isus A FOST îndurerat. Isus A FOST omorât. Isus A ÎNVIAT pentru că Isus ESTE BIRUITOR. Iar biruința o dă tuturor celor ce cred în El. Isus ESTE FIUL LUI DUMNEZEU. Crede în el și vei avea VIAȚA VEȘNICĂ PE BAZA PROMISIUNII SALE! Crede în El și NU VEI FI DEZAMĂGIT! EL NU A DEZAMĂGIT PE NIMENI NICIODATĂ.
Filosoful creștin francez spunea: „Dacă crezi și nu există, nu ai pierdut NIMIC. Dacă nu crezi și există, ai pierdut TOTUL.” Tu ce ai de pierdut dacă crezi?


Scrie un comentariu

STUDIU BIBLIC ZILNIC: „CITEȘTE-ȚI BIBLIA ÎNTR-UN AN!” – 12-13.04.2012


Pentru aceea a venit Hristos in lume, ca sa cunoasca si sa inteleaga omul cat de mult il iubeste Dumnezeu.” ( Fericitul Augustin)

Textele de studiu pentru astăzi sunt LUCA 11: 29-54 și 1 SAMUEL capitolele 19-21, iar mâine trecem la LUCA 12: 1-31 și 1 SAMUEL capitolele 22-24.

FIȚI BINECUVÂNTAȚI!

VERSETUL ZILEI: „De aceea, lepădați orice necurăție și orice revărsare de răutate și primiți cu blândețe Cuvântul sădit în voi, care vă poate mântui sufletele. Fiți împlinitori ai Cuvântului, nu numai ascultători, înșelându-vă singuri.” – IACOV 1: 21, 22

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 58 other followers