EvangheBlog – Un blog din suflet, pentru suflet

„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viața veșnică.” (IOAN 3: 16) „Dacă cred că există Dumnezeu şi El nu există, n-am pierdut nimic. Dar dacă nu cred că există şi El există cu adevărat, atunci am pierdut foarte mult.” (BLAISE PASCAL, filosof, matematician și fizician creștin francez)


Scrie un comentariu

STUDIU BIBLIC ZILNIC – 30.01.2012


MATEI 20: 1-16

 • v. 1: Împărăția Cerurilor este lucrătoare.
 • v. 1-7: Isus caută de mai multe ori lucrători în via Sa.
 • v. 8: Răsplata vine începând de la cei de pe urmă.
 • v. 11, 12: Dumnezeu răsplătește în mod egal, cu toate că unii cârtesc.
 • v. 13-15: Dreptatea lui Dumnezeu.
 • v. 16: Cei din urmă vor fi cei dintâi.

EXODUL 23

 • v. 1-9: Legi privitoare la dreptate.
 • v. 10, 11: Anul sabatic.
 • v. 10-13: Dragostea de aproapele.
 • v. 14-19: Cum să fie prăznuite sărbătorile.
 • v. 20: Îngerul Domnului ne călăuzește.

EXODUL 24

 • v. 3: Angajamentul poporului: „vom face!”.
 • v. 7: Moise citește poporului cartea legământului.
 • v. 8: Sângele legământului în Vechiul Testament; prefigurează sângele legământului din Noul Testament prin jertfa Domnului Isus.
 • v. 12-18: Moise în „audiență” la Dumnezeu.

VERSETUL ZILEI: „Voi să slujiți Domnului, Dumnezeului vostru, și El vă va binecuvânta pâinea și apele, și voi depărta boala din mijlocul tău.” – EXODUL 23: 25.


2 comentarii

STUDIU BIBLIC ZILNIC – 29.01.2012


MATEI 19

 • v. 1: Iordan = „coborâre”.
 • v. 11, 12: „Sunt unii cărora le este „sortit” (termenul este, desigur, forțat pentru că personal nu cred în predestinare) să nu se însoare, dar motivele sunt diferite. Nu toți fac acest lucru pentru Dumnezeu.
 • v. 16-26: Isus nu condamnă în acest text pe cei bogați, ci pe cei care nu vor să-și împartă avutul lor cu alții, mai precis pe avari.
 • v. 28: Apostolii vor judeca semințiile lui Israel, nu Neamurile.
EXODUL 21
 • v. 5: Este bine ca familia să rămână unită.
 • v. 12: Legea Talionului (vezi și versetele 23-35).
 • v. 13: O ușă de scăpare pentru ucigașii care nu au ucis cu premeditare.
 • v. 15: Lovirea părinților era pedepsită cu moartea.
 • v. 16: Traficul cu carne vie și răpirea – pedepsite cu moartea.
 • v. 17: Blestemarea părinților – pedepsită cu moartea.
 • v. 18-36: Pedepse și despăgubiri pentru vătămările corporale.
EXODUL 22
 • v. 1-15: Despăgubiri cu privire la avere, vite etc.
 • v. 16, 17: Legi privitoare la necinstirea unei fete.
 • v. 18: Lege privitoare la vrăjitoare.
 • v. 19: Pedeapsa pentru zoofilie.
 • v. 20: Pedeapsa pentru închinarea idolatră.
 • v. 21-27: Legi cu privire la asuprirea săracilor. Mila Domnului față de ei.
 • v. 28: Să nu hulim pe Dumnezeu și să nu ne blestemăm conducătorii.
 • v. 29, 30: Închinarea celor dintâi roade și a întâiului născut.
VERSETELE ZILEI: „Şi oricine a lăsat case, sau fraţi, sau surori, sau tată, sau mamă, sau nevastă, sau feciori, sau holde, pentru Numele Meu, va primi însutit şi va moşteni viaţa veşnică. Dar mulţi din cei dintâi vor fi cei din urmă, şi mulţi din cei din urmă vor fi cei dintâi.”


Scrie un comentariu

STUDIU BIBLIC ZILNIC – 28.01.2012


MATEI 18

EXOD 19

 • De ce Dumnezeu le repetă de multe ori evreilor că trebuie să asculte de El?

EXOD 20
 • Când Dumnezeu a dat cele 10 porunci, El le-a dat evreilor. Cu ce scop le-a dat?
 • v. 7: Ce înseamnă să iei Numele Domnului în deșert?
 • v. 8: Care este ziua de odihnă noutestamentală?
VERSETELE ZILEI: Eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din ţara Egiptului, din casa robiei. Să nu ai alţi dumnezei afară de Mine. Să nu-ţi faci chip cioplit, nici vreo înfăţişare a lucrurilor care sunt sus în ceruri, sau jos pe pământ, sau în apele mai de jos decât pământul. Să nu te închini înaintea lor şi să nu le slujeşti; căci Eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc nelegiuirea părinţilor în copii, până la al treilea şi la al patrulea neam al celor ce Mă urăsc, şi Mă îndur până la al miilea neam de cei ce Mă iubesc şi păzesc poruncile Mele.” – EXODUL 20: 2-6.


Scrie un comentariu

STUDIU BIBLIC ZILNIC – 25.01.2012


MATEI 16

 • v. 4: Isus vorbește din nou despre semnul proorocului Iona.
 • v. 6, 11, 12: „aluatul” fariseilor și saducheilor = învățătura eretică a acestora.
 • v. 18: Însuși Isus a zidit Biserica, nu apostolii, cum cred unii.
 • v. 21: Isus vorbește pentru prima dată ucenicilor despre moartea și învierea Sa.
 • v. 23: Isus știa că prin Petru vorbea (la acel moment) Satana. Astfel, la un interval scurt, Petru a fost „piatra” pe care Isus avea să zidească Biserica, apoi o „piatră de poticnire”.
 • v. 24: Oricine vrea să fie cu Isus, trebuie să-și poarte crucea.
 • v. 26: Nimic nu are valoare în comparație cu mântuirea sufletului.
 • v. 27: Isus va răsplăti fiecăruia după faptele sale.

EXOD 12

 • v. 5: Mielul fără cusur este prototipul lui Isus.
 • v. 23: Sângele pe pragul de sus al ușii și pe cei doi ușori (stânga și dreapta) prefigura crucea Domnului.
 • v. 40: Evreii au stat în Egipt 430 de ani.
 • v. 46: „să nu zdrobiți niciun os” – Lui Isus, Jertfa noastră de Paști, nu I-a fost zdrobit niciun os.

EXODUL 13

 • v. 1-10: Poruncă pentru evrei cum să prăznuiască Paștele în amintirea ieșirii din Egipt.
 • v. 17: Dumnezeu le dă un drum ocolitor.
 • v. 19: Moise a luat și oasele lui Iosif.
 • v. 21, 22: Călăuzirea lui Dumnezeu.

VERSETELE ZILEI: „Domnul mergea înaintea lor, ziua într-un stâlp de nor, ca să-i călăuzească pe drum, iar noaptea într-un stâlp de foc, ca să-i lumineze, pentru ca să meargă şi ziua şi noaptea. Stâlpul de nor nu se depărta dinaintea poporului în timpul zilei, nici stâlpul de foc în timpul nopţii.” – EXODUL 13: 21, 22.


Scrie un comentariu

STUDIU BIBLIC ZILNIC – 22.01.2012


MATEI 14: 22-36

 • v. 23: De multe ori, după ce dădea drumul noroadelor, Isus se ruga „singur, la o parte”.
 • v. 24: De multe ori corabia vieții noastre este „învăluită de valuri” și vântul e împotrivă.
 • v. 30: Petru s-a temut din cauza vântului. Care sunt „vânturile” din viața ta?
 • v. 33: Acesta a fost un semn pentru ucenici ca să creadă că El este Fiul lui Dumnezeu.
 • v. 34: Ghenezaret = „grădina bogățiilor”.
 • v. 36: Vindecări prin atingerea hainei lui Isus (prin credință).
EXOD 4
 • v. 1-9: Cinci semne distincte:
a) prefacerea toiagului în șarpe – v. 3;
b) prefacerea șarpelui în toiag – v. 4;
c) acoperirea mâinii cu lepră – v. 6;
d) vindecarea mâinii de lepră – v. 7;
e) prefacerea apei în sânge – v. 9.
Dintre toate acestea, doar cele de la punctele a) și c) au fost reversibile prin cele de la punctele b) și d), iar cea de la punctul e) a fost ireversibilă. Ultima minune va fi făcută și asupra apelor Egiptului.
 • v. 10: Moise era bâlbâit.
 • v. 23: Moise fusese înștiințat de Dumnezeu că fiul cel mare al faraonului va muri.
 • v. 24: Domnul a vrut să omoare pe Moise pentru că nu făcuse circumcizia fiului său.

EXOD 5

 • v. 7-9: Și astăzi „faraonul acestei veac” (Satan) dă de lucru creștinilor ca să nu mai vină la biserică.
 • v. 21: Isprăvniceii evrei învinuiesc pe cine nu trebuie.
EXOD 6
 • v. 20: Păintții lui Moise: Amram și Iochebed.
Amram = „popor înălțat”;
Iochebed = „Iahve e glorios/glorie”.
 • v. 23: Copiii lui Aaron, fratele lui Moise.
Aaron = „muntean, strălucitor”.
 • v. 25: Eleazar, fiul lui Aaron, Fineas, fiul lui Eleazar.
Eleazar = „Dumnezeu a ajutat / Dumnezeu e ajutor”.
Fineas = „gură de bronz”.

VERSETELE ZILEI: „Oamenii din locul acela, care cunoşteau pe Isus, au trimis să dea de ştire în toate împrejurimile şi au adus la El pe toţi bolnavii. Bolnavii Îl rugau să le dea voie numai să se atingă de poala hainei Lui. Şi toţi câţi s-au atins s-au vindecat.” – MATEI 14: 35, 36.


Scrie un comentariu

STUDIU BIBLIC ZILNIC – 21.01.2012


MATEI 14: 1-21

 • v. 1: Irod = Herod = „eroic”.
 • v. 3: Irodiada = nepoata lui Herod cel Mare, căsătorită cu unchiul său, Filip, apoi cu fratele ei, Antipa.
 • v. 6, 7: Un motiv în plus de a nu se face jurăminte fără acoperire.
 • v. 8-11: Cruzimea Irodiadei și a fiicei sale.
 • v. 16: Isus știa că degeaba ar fi dat drumul poporului înfometat.
 • v. 17-21: Înmulțirea pâinilor și peștilor și hrănirea poporului.

 

EXODUL 1

 • v. 7: Neamul evreu se dezvoltă în Egipt.
 • v. 8: Un faraon nou al Egiptului.
 • v. 11: Orașele Pitom și Ramses au fost construite de evrei.
 • v. 12: Înmulțirea poporului evreu era invers proporțională cu greutățile și necazurile puse peste ei.
 • v. 17: Moașele au refuzat să devină niște criminale.
 • v. 21: Răsplătirea moașelor.
EXODUL, CAPITOLUL 1, FORMAT AUDIO

EXODUL 2

 • v. 1: Moise a făcut parte din familia lui Levi.
 • v. 5, 6: Fata lui Faraon găsește coșulețul cu Moise.
 • v. 8: Dumnezeu a făcut ca Moise să fie alăptat de mama sa.
 • v. 10: Moise = „scos”.
 • v. 14: Teama și slăbiciunea lui Moise.
 • v. 18: Reuel = „prietenul lui Dumnezeu; Dumnezeu e prieten”.
 • v. 21: Moise se însoară cu Sefora, fata lui Reuel.
Sefora = Țipora = „vrabie, păsărică”.
 • v. 22: Primul fiu al lui Moise: Gherșom.
Gherșom = „exil, expulzare”.
 • v. 23-25: Dumnezeu a auzit strigătele evreilor.

EXODUL, CAPITOLUL 2

CARTEA EXODUL, FORMAT AUDIO

EXODUL 3

 • v. 1: Ietro = „superioritate, excelență”.
 • v. 2: Rugul de foc.
 • v. 3: Răspunsul lui Moise: „Iată-mă!”
 • v. 14: Un alt Nume al lui Dumnezeu: Eu sunt.
EXODUL, CAPITOLUL 2
VERSETUL ZILEI: „Şi a adăugat: „Eu sunt Dumnezeul tatălui tău, Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac şi Dumnezeul lui Iacov.” Moise şi-a ascuns faţa, căci se temea să privească pe Dumnezeu.” – EXODUL 3: 6.


Scrie un comentariu

STUDIU BIBLIC ZILNIC – 20.01.2012


MATEI 13: 31-58

 • v. 31, 32: Creștinismul se aseamănă cu planta de muștar.
 • v. 33: Creștinismul se aseamănă cu un aluat care crește.
 • v. 33: „trei măsuri de făină de grâu” – Prin extrapolare, putem spune că aceasta este încă o dovadă a existenței Sfintei Treimi: trei măsuri de făină în același aluat.
 • v. 41: Cei răi (neghina) vor fi smulși de îngeri din Împărăția lui Dumnezeu.
 • v. 47-50: „Pești” (oameni) buni vs. „pești” (oameni) răi.
 • v. 53-58: Nazaritenii nu cred în El.

GENESA 49

 • v. 10: Șilo = „loc de odihnă, pace” – Isus este locul nostru de odihnă și pacea noastră.
 • v. 1-28: Binecuvântările date fiilor lui Iosif.
 • v. 29-32: Ultimele porunci ale lui Iacov cu privire la îngroparea sa.
 • v. 33: Moartea lui Iacov.

GENESA 50

 • v. 3, 10: Până la înmormântarea lui Iacov au trecut 117 zile + timpul petrecut pe drum.
 • v. 3: Egiptenii l-au respectat pe Iacov.
 • v. 11-14: Înmormântarea lui Iacov.
 • v. 15: Teama fraților lui Iosif.
 • v. 26: Moartea lui Iosif.

VERSETELE ZILEI: „Iosif  le-a zis: “Fiţi fără teamă; căci sunt eu oare în locul lui Dumnezeu? Voi, negreşit, v-aţi gândit să-mi faceţi rău: dar Dumnezeu a schimbat răul în bine, ca să împlinească ceea ce se vede azi, şi anume, să scape viaţa unui popor în mare număr. Fiţi, dar, fără teamă, căci eu vă voi hrăni, pe voi şi pe copiii voştri.” Şi i-a mângâiat şi le-a îmbărbătat inimile.” – GENESA 50: 19-21.


2 comentarii

CÂNTĂRILE ZILEI – 20.01.2012


CÂNTARE DIN HARFĂ

„VREAU SĂ-ȚI SPUN, AMICE, TOTUL DESPRE ISUS” – DANI ONISIE

Vreau să-ți spun, amice, totul despre Isus 
Cum în El aflat-am prieten minunat. 
Vreau să-ți spun cum Domnul viața mi-o schimbase 
Și-a lucrat în chip atât de minunat. 

/: Nu există prieten ca și Isus! 
Numai El păcatul mi-a spălat, 
Chiar durerea mea cea mare mi-o luase. 
O,ce prieten minunat. :/

Păcătos am fost când Isus mă găsise, 
Chinuit nespus de falsele-mi plăceri, 
Dar Isus întinse mâna-I salvatoare, 
Mi-a arătat apoi un drum ce duce-n cer. 

Bucurii nespuse vin mereu în mine
Și iubirea-I tot mai mult o înțeleg, 
Pentru ce s-a coborât să mă salveze, 
Nu pot ști,dar sus în cer am să-L întreb.

CÂNTARE DIN CAIET

„EU AM PORNIT FERICIT PE CĂRARE”

Eu am pornit fericit pe carare o Cu Isus bunul meu Salvator;
Desi spinos deseori drumu-mi pare, o Eu ma prind de Isus staruitor.
Cor: Bratul Sau iubitor ma conduce,
Zi de zi, prin ‘cercari de-orice fel;
Harul Sau minunat ma va duce
Prin credinta s-ajung sus in cer.

Eu am predat zdrobitoarea-mi povara
Lui Isus si-am luat-o pe-a Sa.
Sunt fericit ca-i asa de usoara;
Vreau s-o port pe pamant cat voi sta.

Langa Isus am aflat fericirea,
Sunt voios sa-L slavesc ne’ncetat;
Prin harul Lui voi primi nemurirea
Cand intra-voi pe porti de smarald.


Scrie un comentariu

STUDIU BIBLIC ZILNIC – 19.01.2012


MATEI 13: 1-30

 • v. 2: Isus a predicat de pe corabie.
 • v. 4-8: Patru categorii de oameni:

a) omul nepăsător (v. 4);

b) omul nestatornic (v. 5, 6);

c) omul îngrijorat (v. 7);

d) omul liber (v. 8).

 • v. 15: „au ajuns tari de urechi, și-au închis ochii” – La început n-au fost așa.
 • v. 19-23: Tâlcuirea pildei semănătorului.
 • v. 25: Satan seamănă „neghină” spirituală.
 • v. 25: După ce a semănat, Satan pleacă.
 • v. 29, 30: Isus nu vrea ca cel credincios să piară împreună cu cel rău.

GENESA 46

 • v. 7: Iacov pleacă în Egipt cu toată familia.
 • v. 8-27: Urmașii lui Iacov.
 • v. 27: Toți cei din familia lui Iacov care au intrat în Egipt au fost 70.
 • v. 29: Iosif își întâmpină familia.
 • v. 31-34: Iosif își ocrotește familia.
GENESA 47
 • v. 4: Gosen = Goșen = „movilă de pământ”.
 • v. 13: Criza alimentară lovește Egiptul.
 • v. 13-21: Iosif – un negustor foarte abil.
 • v. 22: Prin lege, terenurile preoților egipteni nu se puteau vinde.
 • v. 28: Iacov a trăit în Egipt timp de 17 ani.
 • v. 29, 30: Jurământul lui Iosif față de Iacov.

GENESA 48

 • v. 1, 2: Iacov înfiază pe Manase și Efraim, fiii lui Iosif.
Manase = „unul care uită”.
Efraim = „rod dublu”.
 • v. 10: Iacov nu mai vede bine.
 • v. 15, 16: Iacov binecuvântează pe Iosif și pe cei doi fii ai săi.

VERSETELE ZILEI: „Căci inima acestui popor s-a împietrit; au ajuns tari de urechi, şi-au închis ochii, ca nu cumva să vadă cu ochii, să audă cu urechile, să înţeleagă cu inima, să se întoarcă la Dumnezeu, şi să-i vindec.” Dar ferice de ochii voştri că văd; şi de urechile voastre că aud!” – MATEI 13: 15, 16.


Scrie un comentariu

STUDIU BIBLIC ZILNIC – 18.01.2012


MATEI 12: 22-50

 • v. 24: Fariseii Îl învinuiesc din nou pe Isus că lucrează cu Beelzebul.

Beelzebul = Beelzebul = „domnul muștelor” („prințul” demonilor).

 • v. 28: „Împărăția lui Dumnezeu a venit peste voi.”
 • v. 30: Alte paradoxuri între creștini și necreștini.
 • v. 31, 32: Hula împotriva Duhului Sfânt nu este iertată.
 • v. 34, 35: Ce ai în inimă, aceea vorbești.
 • v. 39, 40: Semnul proorocului Iona: moartea și îngroparea lui Isus.
 • v. 43-45: Întinarea omului care Îl părăsește pe Dumnezeu.
 • v. 48 – 50: Cine face voia Tatălui este mama și frații lui Isus.
GENESA 43
 • v. 1-14: Foamea îi împinge pe frații lui Iosif să meargă în Egipt.
 • v. 16: Iosif primește bine pe frații săi.
 • v. 27: Iosif se interesează de tatăl lui.
 • v. 30: Lacrimile de duioșie ale lui Iosif.
GENESA 45
 • v. 1.3: Iosif se descoperă fraților săi plângând zgomotos.
 • v. 5-8: Iosif a fost parte a planului lui Dumnezeu pentru salvarea vieților tatălui și fraților lui.
 • v. 9-15: Iosif a chemat și pe Iacov.
 • v. 16-20: Ospitalitatea lui Faraon.
 • v. 27, 28: Trezirea la viață a lui Iacov.

VERSETELE ZILEI: „Vă spun că, în ziua judecăţii, oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care-l vor fi rostit. Căci din cuvintele tale vei fi scos fără vină, şi din cuvintele tale vei fi osândit.”

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 60 other followers