EvangheBlog – Un blog din suflet, pentru suflet

„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viața veșnică.” (IOAN 3: 16) „Dacă cred că există Dumnezeu şi El nu există, n-am pierdut nimic. Dar dacă nu cred că există şi El există cu adevărat, atunci am pierdut foarte mult.” (BLAISE PASCAL, filosof, matematician și fizician creștin francez)


Scrie un comentariu

STUDIU BIBLIC ZILNIC – 04.02.2012


MATEI 22: 23-46

 • v. 30: Când vom învia, vom avea înfățișare îngerească.
 • v. 32: Dumnezeu este al celor vii, nu al celor morți. Încă un argument împotriva nescripturalității pomenilor, parastaselor și pomenirii morților.
 • v. 36-40: Cele două mari porunci lăsate de Hristos.
 • v. 41-46: Despre divinitatea Domnului Isus.

EXODUL 34

 • v. 1: Dumnezeu a scris poruncile de pe al doilea rând de table.
 • v. 14: Dumnezeu este gelos pentru că ne vrea numai pentru El.
 • v. 15, 16: Evreii nu trebuiau să facă alianțe cu Neamurile ca să nu cadă în idolatrie.
 • v. 21: Ziua de odihnă este necesară.
 • v. 28: Moise a stat în prezența Domnului 40 de zile și 40 de nopți. În acest timp Moise a postit (primul post de 40 de zile al lui Moise menționat în Biblie). Dumnezeu a scris pe cele două table cele zece porunci (decalogul).
 • v. 33-35: Măhrama lui Moise.
EXODUL 35
 • v. 1-3: Sabatul pentru poporul evreu.
 • v. 21: Toți oamenii au adus, de bună voie, prinosul lor pentru lucrarea Domnului cu tragere de inimă. Noi ce/cât dăm pentru acest lucru?
VERSETUL ZILEI: „Domnul a răspuns: «Iată, Eu fac un legământ. Voi face, în fața întregului popor, minuni care n-au mai avut loc în nicio țară și la niciun neam: tot poporul care este în jurul tău va vedea lucrarea Domnului și prin tine voi face lucruri înfricoșate.»” – EXODUL 34: 10.

Sursele imaginilor: poze Isus, tablele Legii.


Scrie un comentariu

STUDIU BIBLIC ZILNIC – 03.02.2012


MATEI 22: 1-22

 • v. 3: Chemarea oamenilor în Împărăția lui Dumnezeu.
 • v. 5: Când oamenii sunt chemați, fiecare își vede de treburile și de afacerile lui.
 • v. 7: Pedepsirea celor neascultători.
 • v. 11-14: Un intrus în Împărăția lui Dumnezeu.

EXODUL 31

Fișier:Moses the God-seer.jpg

 • v. 2-5: Cine face lucrări bune în ogorul Domnului este umplut cu Duhul Domnului (mai precis cu un duh de pricepere).
 • v. 13-17: Sabatul a fost pentru Israel.
 • v. 18: Primele table ale Legii au fost scrise de Dumnezeu.

EXODUL 32

 • v. 1: Nerăbdarea poporului avea să-l conducă la păcat.
 • v. 3: Aaron face vițelul de aur.
 • v. 4: Închinarea idolatră a poporului.
 • v. 11-13: Moise mijlocește pentru Israel.
 • v. 17: Când se închinau vițelului, oamenii scoteau sunete asemănătoare celor de război.
 • v. 19: Moise a sfărâmat tablele Legii.
 • v. 20: Moise pedepsește poporul pentru închinarea idolatră.
 • v. 25-29: 3 000 de evrei măcelăriți.
 • v. 32: Moise mijlocește pentru popor chiar cu riscul de a fi șters din Cartea lui Dumnezeu. Acesta se numește spirit de sacrificiu.

EXODUL 33

 • v. 7: Moise denumește cortul său „cortul întâlnirii”. Acesta era în afara taberei.
 • v. 8: Respectul evreilor față de Moise.
 • v. 9-11: Moise, prietenul lui Dumnezeu.
 • v. 18: Moise vrea să vadă slava lui Dumnezeu.

VERSETUL ZILEI: „Când a isprăvit Domnul de vorbit cu Moise pe Muntele Sinai, i-a dat cele două table ale mărturiei, table de piatră, scrise cu degetul lui Dumnezeu.” – EXODUL 31: 18

Surse imagini: Hopa.ro și Orthodox.Wiki.


Scrie un comentariu

STUDIU BIBLIC ZILNIC – 02.02.2012


MATEI 21: 23-46

 • v. 25: Înțelepciunea lui Isus. Preoții și bătrânii puși în dificultate.
 • v. 26: Minciuna cărturarilor și a bătrânilor.
 • v. 31: Vameșii și curvele se pocăiesc mai ușor decât cărturarii și bătrânii.
 • v. 37-39: Proorocie cu privire la moartea Domnului Isus.
 • v. 39: „afară din vie” – Isus a fost scos „afară din vie”, adică din Ierusalim.

EXODUL 27

 • v. 20: Untdelemnul curat și sfânt este prototipul Duhului Sfânt. Candela este inima omului.
EXODUL 28

VERSETELE ZILEI:Isus le-a zis: «N-aţi citit niciodată în Scripturi că: „Piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului; Domnul a făcut acest lucru şi este minunat în ochii noştri”? De aceea, vă spun că Împărăţia lui Dumnezeu va fi luată de la voi şi va fi dată unui neam care va aduce roadele cuvenite. Cine va cădea peste piatra aceasta va fi zdrobit de ea; iar pe acela peste care va cădea ea, îl va spulbera.»” – MATEI 21: 42-44.

 


Scrie un comentariu

STUDIU BIBLIC ZILNIC – 30.01.2012


MATEI 20: 1-16

 • v. 1: Împărăția Cerurilor este lucrătoare.
 • v. 1-7: Isus caută de mai multe ori lucrători în via Sa.
 • v. 8: Răsplata vine începând de la cei de pe urmă.
 • v. 11, 12: Dumnezeu răsplătește în mod egal, cu toate că unii cârtesc.
 • v. 13-15: Dreptatea lui Dumnezeu.
 • v. 16: Cei din urmă vor fi cei dintâi.

EXODUL 23

 • v. 1-9: Legi privitoare la dreptate.
 • v. 10, 11: Anul sabatic.
 • v. 10-13: Dragostea de aproapele.
 • v. 14-19: Cum să fie prăznuite sărbătorile.
 • v. 20: Îngerul Domnului ne călăuzește.

EXODUL 24

 • v. 3: Angajamentul poporului: „vom face!”.
 • v. 7: Moise citește poporului cartea legământului.
 • v. 8: Sângele legământului în Vechiul Testament; prefigurează sângele legământului din Noul Testament prin jertfa Domnului Isus.
 • v. 12-18: Moise în „audiență” la Dumnezeu.

VERSETUL ZILEI: „Voi să slujiți Domnului, Dumnezeului vostru, și El vă va binecuvânta pâinea și apele, și voi depărta boala din mijlocul tău.” – EXODUL 23: 25.


2 comentarii

STUDIU BIBLIC ZILNIC – 29.01.2012


MATEI 19

 • v. 1: Iordan = „coborâre”.
 • v. 11, 12: „Sunt unii cărora le este „sortit” (termenul este, desigur, forțat pentru că personal nu cred în predestinare) să nu se însoare, dar motivele sunt diferite. Nu toți fac acest lucru pentru Dumnezeu.
 • v. 16-26: Isus nu condamnă în acest text pe cei bogați, ci pe cei care nu vor să-și împartă avutul lor cu alții, mai precis pe avari.
 • v. 28: Apostolii vor judeca semințiile lui Israel, nu Neamurile.
EXODUL 21
 • v. 5: Este bine ca familia să rămână unită.
 • v. 12: Legea Talionului (vezi și versetele 23-35).
 • v. 13: O ușă de scăpare pentru ucigașii care nu au ucis cu premeditare.
 • v. 15: Lovirea părinților era pedepsită cu moartea.
 • v. 16: Traficul cu carne vie și răpirea – pedepsite cu moartea.
 • v. 17: Blestemarea părinților – pedepsită cu moartea.
 • v. 18-36: Pedepse și despăgubiri pentru vătămările corporale.
EXODUL 22
 • v. 1-15: Despăgubiri cu privire la avere, vite etc.
 • v. 16, 17: Legi privitoare la necinstirea unei fete.
 • v. 18: Lege privitoare la vrăjitoare.
 • v. 19: Pedeapsa pentru zoofilie.
 • v. 20: Pedeapsa pentru închinarea idolatră.
 • v. 21-27: Legi cu privire la asuprirea săracilor. Mila Domnului față de ei.
 • v. 28: Să nu hulim pe Dumnezeu și să nu ne blestemăm conducătorii.
 • v. 29, 30: Închinarea celor dintâi roade și a întâiului născut.
VERSETELE ZILEI: „Şi oricine a lăsat case, sau fraţi, sau surori, sau tată, sau mamă, sau nevastă, sau feciori, sau holde, pentru Numele Meu, va primi însutit şi va moşteni viaţa veşnică. Dar mulţi din cei dintâi vor fi cei din urmă, şi mulţi din cei din urmă vor fi cei dintâi.”


Scrie un comentariu

STUDIU BIBLIC ZILNIC – 28.01.2012


MATEI 18

EXOD 19

 • De ce Dumnezeu le repetă de multe ori evreilor că trebuie să asculte de El?

EXOD 20
 • Când Dumnezeu a dat cele 10 porunci, El le-a dat evreilor. Cu ce scop le-a dat?
 • v. 7: Ce înseamnă să iei Numele Domnului în deșert?
 • v. 8: Care este ziua de odihnă noutestamentală?
VERSETELE ZILEI: Eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din ţara Egiptului, din casa robiei. Să nu ai alţi dumnezei afară de Mine. Să nu-ţi faci chip cioplit, nici vreo înfăţişare a lucrurilor care sunt sus în ceruri, sau jos pe pământ, sau în apele mai de jos decât pământul. Să nu te închini înaintea lor şi să nu le slujeşti; căci Eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc nelegiuirea părinţilor în copii, până la al treilea şi la al patrulea neam al celor ce Mă urăsc, şi Mă îndur până la al miilea neam de cei ce Mă iubesc şi păzesc poruncile Mele.” – EXODUL 20: 2-6.


Scrie un comentariu

STUDIU BIBLIC ZILNIC – 25.01.2012


MATEI 16

 • v. 4: Isus vorbește din nou despre semnul proorocului Iona.
 • v. 6, 11, 12: „aluatul” fariseilor și saducheilor = învățătura eretică a acestora.
 • v. 18: Însuși Isus a zidit Biserica, nu apostolii, cum cred unii.
 • v. 21: Isus vorbește pentru prima dată ucenicilor despre moartea și învierea Sa.
 • v. 23: Isus știa că prin Petru vorbea (la acel moment) Satana. Astfel, la un interval scurt, Petru a fost „piatra” pe care Isus avea să zidească Biserica, apoi o „piatră de poticnire”.
 • v. 24: Oricine vrea să fie cu Isus, trebuie să-și poarte crucea.
 • v. 26: Nimic nu are valoare în comparație cu mântuirea sufletului.
 • v. 27: Isus va răsplăti fiecăruia după faptele sale.

EXOD 12

 • v. 5: Mielul fără cusur este prototipul lui Isus.
 • v. 23: Sângele pe pragul de sus al ușii și pe cei doi ușori (stânga și dreapta) prefigura crucea Domnului.
 • v. 40: Evreii au stat în Egipt 430 de ani.
 • v. 46: „să nu zdrobiți niciun os” – Lui Isus, Jertfa noastră de Paști, nu I-a fost zdrobit niciun os.

EXODUL 13

 • v. 1-10: Poruncă pentru evrei cum să prăznuiască Paștele în amintirea ieșirii din Egipt.
 • v. 17: Dumnezeu le dă un drum ocolitor.
 • v. 19: Moise a luat și oasele lui Iosif.
 • v. 21, 22: Călăuzirea lui Dumnezeu.

VERSETELE ZILEI: „Domnul mergea înaintea lor, ziua într-un stâlp de nor, ca să-i călăuzească pe drum, iar noaptea într-un stâlp de foc, ca să-i lumineze, pentru ca să meargă şi ziua şi noaptea. Stâlpul de nor nu se depărta dinaintea poporului în timpul zilei, nici stâlpul de foc în timpul nopţii.” – EXODUL 13: 21, 22.


Scrie un comentariu

STUDIU BIBLIC ZILNIC – 22.01.2012


MATEI 14: 22-36

 • v. 23: De multe ori, după ce dădea drumul noroadelor, Isus se ruga „singur, la o parte”.
 • v. 24: De multe ori corabia vieții noastre este „învăluită de valuri” și vântul e împotrivă.
 • v. 30: Petru s-a temut din cauza vântului. Care sunt „vânturile” din viața ta?
 • v. 33: Acesta a fost un semn pentru ucenici ca să creadă că El este Fiul lui Dumnezeu.
 • v. 34: Ghenezaret = „grădina bogățiilor”.
 • v. 36: Vindecări prin atingerea hainei lui Isus (prin credință).
EXOD 4
 • v. 1-9: Cinci semne distincte:
a) prefacerea toiagului în șarpe – v. 3;
b) prefacerea șarpelui în toiag – v. 4;
c) acoperirea mâinii cu lepră – v. 6;
d) vindecarea mâinii de lepră – v. 7;
e) prefacerea apei în sânge – v. 9.
Dintre toate acestea, doar cele de la punctele a) și c) au fost reversibile prin cele de la punctele b) și d), iar cea de la punctul e) a fost ireversibilă. Ultima minune va fi făcută și asupra apelor Egiptului.
 • v. 10: Moise era bâlbâit.
 • v. 23: Moise fusese înștiințat de Dumnezeu că fiul cel mare al faraonului va muri.
 • v. 24: Domnul a vrut să omoare pe Moise pentru că nu făcuse circumcizia fiului său.

EXOD 5

 • v. 7-9: Și astăzi „faraonul acestei veac” (Satan) dă de lucru creștinilor ca să nu mai vină la biserică.
 • v. 21: Isprăvniceii evrei învinuiesc pe cine nu trebuie.
EXOD 6
 • v. 20: Păintții lui Moise: Amram și Iochebed.
Amram = „popor înălțat”;
Iochebed = „Iahve e glorios/glorie”.
 • v. 23: Copiii lui Aaron, fratele lui Moise.
Aaron = „muntean, strălucitor”.
 • v. 25: Eleazar, fiul lui Aaron, Fineas, fiul lui Eleazar.
Eleazar = „Dumnezeu a ajutat / Dumnezeu e ajutor”.
Fineas = „gură de bronz”.

VERSETELE ZILEI: „Oamenii din locul acela, care cunoşteau pe Isus, au trimis să dea de ştire în toate împrejurimile şi au adus la El pe toţi bolnavii. Bolnavii Îl rugau să le dea voie numai să se atingă de poala hainei Lui. Şi toţi câţi s-au atins s-au vindecat.” – MATEI 14: 35, 36.


Scrie un comentariu

STUDIU BIBLIC ZILNIC – 21.01.2012


MATEI 14: 1-21

 • v. 1: Irod = Herod = „eroic”.
 • v. 3: Irodiada = nepoata lui Herod cel Mare, căsătorită cu unchiul său, Filip, apoi cu fratele ei, Antipa.
 • v. 6, 7: Un motiv în plus de a nu se face jurăminte fără acoperire.
 • v. 8-11: Cruzimea Irodiadei și a fiicei sale.
 • v. 16: Isus știa că degeaba ar fi dat drumul poporului înfometat.
 • v. 17-21: Înmulțirea pâinilor și peștilor și hrănirea poporului.

 

EXODUL 1

 • v. 7: Neamul evreu se dezvoltă în Egipt.
 • v. 8: Un faraon nou al Egiptului.
 • v. 11: Orașele Pitom și Ramses au fost construite de evrei.
 • v. 12: Înmulțirea poporului evreu era invers proporțională cu greutățile și necazurile puse peste ei.
 • v. 17: Moașele au refuzat să devină niște criminale.
 • v. 21: Răsplătirea moașelor.
EXODUL, CAPITOLUL 1, FORMAT AUDIO

EXODUL 2

 • v. 1: Moise a făcut parte din familia lui Levi.
 • v. 5, 6: Fata lui Faraon găsește coșulețul cu Moise.
 • v. 8: Dumnezeu a făcut ca Moise să fie alăptat de mama sa.
 • v. 10: Moise = „scos”.
 • v. 14: Teama și slăbiciunea lui Moise.
 • v. 18: Reuel = „prietenul lui Dumnezeu; Dumnezeu e prieten”.
 • v. 21: Moise se însoară cu Sefora, fata lui Reuel.
Sefora = Țipora = „vrabie, păsărică”.
 • v. 22: Primul fiu al lui Moise: Gherșom.
Gherșom = „exil, expulzare”.
 • v. 23-25: Dumnezeu a auzit strigătele evreilor.

EXODUL, CAPITOLUL 2

CARTEA EXODUL, FORMAT AUDIO

EXODUL 3

 • v. 1: Ietro = „superioritate, excelență”.
 • v. 2: Rugul de foc.
 • v. 3: Răspunsul lui Moise: „Iată-mă!”
 • v. 14: Un alt Nume al lui Dumnezeu: Eu sunt.
EXODUL, CAPITOLUL 2
VERSETUL ZILEI: „Şi a adăugat: „Eu sunt Dumnezeul tatălui tău, Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac şi Dumnezeul lui Iacov.” Moise şi-a ascuns faţa, căci se temea să privească pe Dumnezeu.” – EXODUL 3: 6.


Scrie un comentariu

STUDIU BIBLIC ZILNIC – 20.01.2012


MATEI 13: 31-58

 • v. 31, 32: Creștinismul se aseamănă cu planta de muștar.
 • v. 33: Creștinismul se aseamănă cu un aluat care crește.
 • v. 33: „trei măsuri de făină de grâu” – Prin extrapolare, putem spune că aceasta este încă o dovadă a existenței Sfintei Treimi: trei măsuri de făină în același aluat.
 • v. 41: Cei răi (neghina) vor fi smulși de îngeri din Împărăția lui Dumnezeu.
 • v. 47-50: „Pești” (oameni) buni vs. „pești” (oameni) răi.
 • v. 53-58: Nazaritenii nu cred în El.

GENESA 49

 • v. 10: Șilo = „loc de odihnă, pace” – Isus este locul nostru de odihnă și pacea noastră.
 • v. 1-28: Binecuvântările date fiilor lui Iosif.
 • v. 29-32: Ultimele porunci ale lui Iacov cu privire la îngroparea sa.
 • v. 33: Moartea lui Iacov.

GENESA 50

 • v. 3, 10: Până la înmormântarea lui Iacov au trecut 117 zile + timpul petrecut pe drum.
 • v. 3: Egiptenii l-au respectat pe Iacov.
 • v. 11-14: Înmormântarea lui Iacov.
 • v. 15: Teama fraților lui Iosif.
 • v. 26: Moartea lui Iosif.

VERSETELE ZILEI: „Iosif  le-a zis: “Fiţi fără teamă; căci sunt eu oare în locul lui Dumnezeu? Voi, negreşit, v-aţi gândit să-mi faceţi rău: dar Dumnezeu a schimbat răul în bine, ca să împlinească ceea ce se vede azi, şi anume, să scape viaţa unui popor în mare număr. Fiţi, dar, fără teamă, căci eu vă voi hrăni, pe voi şi pe copiii voştri.” Şi i-a mângâiat şi le-a îmbărbătat inimile.” – GENESA 50: 19-21.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 60 other followers