EvangheBlog – Un blog din suflet, pentru suflet

„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viața veșnică.” (IOAN 3: 16) „Dacă cred că există Dumnezeu şi El nu există, n-am pierdut nimic. Dar dacă nu cred că există şi El există cu adevărat, atunci am pierdut foarte mult.” (BLAISE PASCAL, filosof, matematician și fizician creștin francez)


Scrie un comentariu

MEDITAȚII ZILNICE PE MARGINEA PSALMULUI 119 (3)


cropped-bible-1

„3. (Ferice de cei) care nu săvârşesc nicio nelegiuire, şi umblă în căile Lui! ”
(Psalmi 119:3)

 

DAR DACĂ…?

Biblia, Cuvântul Domnului, spune că cei care nu săvârșesc nicio nelegiuire și care umblă în căile Lui sunt fericiți. Biblia este 100% adevărată și nu se înșeală niciodată pentru că este Cuvântul Domnului infailibil și încercat de-a lungul a mii de ani. Și totuși există două posibilități care ar putea arunca o umbră de îndoială asupra infailibilității Bibliei.

Dar dacă…? Dar dacă ar exista pe lumea aceasta oameni care săvârșesc fărădelegea și care nu umblă în căile Domnului și totuși sunt fericiți? Dacă sunt oameni care fac lucruri contrare Cuvântului lui Dumnezeu – și totuși sunt fericiți? Da, se poate să fie, dar doar în aparență! Când privești, însă, în substratul inimii lor vezi că sunt agitați totdeauna să-și înmulțuească averile și se gândesc tot mereu cum să ocolească legea. De asemenea, multora dintre ei le tremură inima ca unui iepure când este vânat. Psalmul 73 vorbește extrem de limpede despre astfel de oameni. În prima parte (versetele 1-14) Asaf examinează foarte atent tipul omului rău și avar, care caută cu orice preț să adune comori și căruia nu-i scade deloc osânza. Un astfel de om este aparent netulburat de nimic (v. 4, 5), mândru și asupritor (v. 6), zgârcit (v. 7), îngâmfat (v. 8), rău (v. 8), hulitor și bârfitor (v. 9) etc. Privind la el și comparând situația lui cu a ta, ai putea crede că el este cel binecuvântat de Domnul, iar tu ești cel pedepsit (v. 13). Dar fericirea lor este doar aparentă, pentru că, la o analiză amănunțită, luând seama la soarta lor de la urmă (v. 15-28), vedem că bogăția lor este efemeră și trece „ca un vis la deșteptare” (v. 20). Ne putem întreba, însă, având în vedere răutatea lor, cum de îi mai suportă Domnul? Avem, însă, răspunsul în 2 Petru 3: 9: „Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinţei Lui, cum cred unii; ci are o îndelungă răbdare pentru voi şi doreşte ca niciunul să nu piară, ci toţi să vină la pocăinţă. ”
(2 Petru 3:9)

Dar dacă…? Dar dacă ar exista pe lumea aceasta oameni care, deși nu săvârșesc nicio fărădelege și care umblă în toate căile Domnului, totuși nu au parte de fericire? Vă spun cu toată răspunderea și foarte hotărât că astfel de persoane există. Dar pentru aceasta nu este vinovat Dumnezeu. Lui Dumnezeu îi place ca ai Săi copii să fie fericiți și să arate această fericire. Dumnezeu nu ne vrea niște creștini triști și învinși, ci dimpotrivă: veseli și biruitori. „11. Iată, noi numim fericiţi pe cei ce au răbdat. Aţi auzit vorbindu-se despre răbdarea lui Iov şi aţi văzut ce sfârşit i-a dat Domnul şi cum Domnul este plin de milă şi de îndurare. ” (Iacov 5:11) Fericiți sunt, deci, cei ce au răbdat. Poate părea un paradox, dar cu cât suntem noi mai slabi, cu atât Dumnezeu își arată puterea și slava în slăbiciunile noastre. Când cerem pe genunchi cu lacrimi ajutorul Lui în necazurile noastre simțim eliberare și fericire. Am experimentat de multe ori lucrul aceasta, iar când m-am ridicat de pe genunchi mă simțeam ca un fulg. Noi nu am trecut prin ce a trecut Iov, și totuși de atâtea ori cârtim… Doamne, ai milă de noi și iartă-ne! 6. Fericiţi şi sfinţi sunt cei ce au parte de întâia înviere! Asupra lor a doua moarte n-are nicio putere; ci vor fi preoţi ai lui Dumnezeu şi ai lui Hristos şi vor împărăţi cu El o mie de ani.
(Apocalipsa 20:6)

Ajută-ne, Doamne, să putem răbda ca să avem și noi parte de întâia înviere, să fim preoți ai Tăi și să împărățim împreună cu Tine!

 

AMIN!


Scrie un comentariu

COMUNICAT OFICIAL AL UNIUNII BISERICILOR ROMÂNE PENTICOSTALE DIN SUA ȘI CANADA


POPAS PENTRU SUFLET

BILINGV (ÎN LIMBA ROMÂNĂ ȘI, MAI JOS, ÎN LIMBA ENGLEZĂ)

COMUNICAT OFICIAL

Al Uniunii Bisericilor Penticostale Române din SUA și Canada
30 Iunie, 2015
În calitate de reprezentanți și conducători spirituali ai acestei organizații și în numele membrilor bisericilor noastre, prin prezentul comunicat protestăm și ne arătăm indignarea împotriva deciziei luate cu o mică majoritate de către Curtea Supremă în data de 26 Iunie, 2015, în cazurile cunoscute ca Obergefell v Hodges (de asemenea, Tanco v Haslam, DeBoer v Snyder și Bourke v Beshear). Această decizie va legaliza căsătoriile persoanelor de același sex pe tot cuprinsul Statelor Unite.
Considerăm că unele decizii ale Curții Supreme, cum este cea cu privire la legalizarea avorturilor (și nu numai) au sfidat și batjocorit pe Creator, Constituția Statelor Unite, istoria umanității și legile naturii.
Fără să intrăm în argumente de ordin legal, este punctul nostru de vedere că în acest caz cei cinci judecători…

Vezi articolul original 2.447 de cuvinte mai mult


Scrie un comentariu

CINE A CREAT LUMEA?


Reeditare din data de 15 mai 2011– UN ARTICOL PENTRU ADEPȚII TEORIEI DARWINISTE A EVOLUȚIEI –

O cântare creștină de laudă a lui Dumnezeu spune așa:

Cer și mare și pământ
Îl slăvesc pe Domnul Sfânt,
Dar și tu, inima mea,
Cântă astăzi slava Sa.

Soarele strălucitor
Dând lumină tuturor,
Lună, stele ce lucesc
Despre El mărturisesc.

Și pământul rotunjit,
Care-a fost împodobit
Cu munți, râuri și câmpii,
Pentru El sunt martori vii.

Vedeți păsările-n zbor
Cum se-nalță ca un nor,
Tunet, trăznet, ploaie, vânt,
Ale lui Iehova* sunt.

*Iehova: numele lui Dumnezeu care provine din cuvântul evreiesc „Yahve”.

Ați privit vreodată cerul înstelat noaptea? Ați încercat să numărați stelele? Ați reușit să le numărați pe toate?

Sunt unii oameni care spun că Dumnezeu nu există. Oare pe ce își întemeiază ei această convingere? Ce îi determină pe ei să creadă că Pământul a apărut singur din nimic? Biblia spune cu totul și cu totul altceva: „La început, Dumnezeu făcut cerurile și pământul. Pământul era pustiu și gol; peste fața adâncului de ape era întuneric și Duhul lui Dumnezeu se mișca pe deasupra apelor. Dumnezeu a zis: «Să fie lumină!» Și a fost lumină. Dumnezeu a văzut că lumina era bună; și Dumnezeu  despărțit lumina de întuneric. Dumnezeu a numit lumina zi, iar întunericul  l-a numit noapte. Astfel, a fost o seară, și ap0i a fosl 0 dimineață: aceasta a fost ziua întâi. Dumnezeu a zis: «Să fie 0 întindere între ape și ea să despartă apele de ape.» Și Dumnezeu a făcut întinderea, și ea a despărțit apele care sunt dedesubtul întinderii de apele care sunt deasupra întinderii. Și așa a fost. Dumnezeu a numit întinderea cer. Apoi, a fost o seară, și apoi a fost o dimineață: aceasta a fost ziua a doua.” (Genesa 1:1-8)

Dumnezeu este Creatorul tuturor lucrurilor. Nimeni nu poate imita măcar ceea ce a creat Dumnezeu pentru ca El a făcut lucruri pe care mintea omenească este prea limitată pentru a le putea pătrunde și înțelege. Noi nu putem decât sa contemplăm măreția lui Dumnezeu prin lucrurile pe care le-a creat El. Cine a putut vreodată sa creeze lumina naturală sau întunericul din nimic? Și care om a făcut vreun norișor, chiar și la scară redusă? Noi avem pe Domnul Hristos. El este Lumina lumii și ne vrea și pe noi înșine să fim lumină. El ne luminează Calea către cer și vrea ca și noi să luminăm, prin faptele, vorbele și comportamentul nostru, calea către cer celor ce vor sa-L caute pe Dumnezeu. Domnul să ne ajute la lucrul acesta!

Biblia spune iarăși: „Dumnezeu a zis: «Să se strângă la un loc apele care sunt dedesubtul cerului; și să se arate uscatul!» Și așa a fost. Dumnezeu a numit uscatul pământ, iar grămada de ape a numit-o mări. Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun. Apoi Dumnezeu a zis: «Să dea pământul verdeață, , iarbă cu sămânță, pomi roditori, care să facă rod după soiul lor și care să aibă în ei sămânța lor pe pământ.» Și așa a fost. Pământul a dat verdeață, iarbă cu sămânță după soiul ei și pomi care fac rod și care își au sămânța în ei, după soiul lor. Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun. Astfel, a fost o seară, și apoi a fost o dimineață: aceasta a fost ziua a treia. ” (Genesa 1:9-13)

Amintiți-va dacă ați auzit vreodată despre vreun om de știință care sa fi creat în vreun laborator din lume măcar un bulgare de pământ sau vreo frunză ori vreun fir de iarbă din material biologic natural! Eu, unul, nu am niciun fel de cunoștință despre așa ceva! Niciodată nu s-a petrecut așa ceva și nu se va petrece pentru că omul nu poate face acest lucru! Doar Dumnezeu poate face un lucru din nimicul absolut! Dumnezeu este Savantul suprem!


Iată ce mai afirmă Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu: „Dumnezeu a zis: «Să fie niște luminători în întinderea cerului, ca să despartă ziua de noapte; ei să fie niște semne care să arate vremile, zilele și anii; și să slujească de luminători în întinderea cerului, ca să lumineze pământul.» Și așa a fost. Dumnezeu a făcut cei doi mari luminători, și anume: luminătorul cel mai mare ca să stăpânească ziua, și luminătorul cel mai mic ca să stăpânească noaptea; a făcut și stelele. Dumnezeu i-a așezat în întinderea cerului, ca să lumineze pământul, să stăpânească ziua și noaptea și să despartă lumina de întuneric. Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun. Astfel, a fost o seară, și apoi a fost o dimineață. Aceasta a fost ziua a patra.” (Genesa 1:14-19)

Plantele au nevoie, în procesul de hrănire (fotosinteza), să primească de la soare lumină și căldură. Fără soare, plantele ar muri pentru că ele nu își pot prepara hrana fără „ajutorul” acestor elemente. Lipsa plantelor ar duce la dispariția celorlalte viețuitoare, inclusiv a omului. De aceea, spunem că Dumnezeu a creat toate elementele lumii înconjurătoare într-un echilibru perfect. Toate lucrurile create de Dumnezeu au fost perfecte, fără niciun „defect”. Cine a stricat acest echilibru? În aceasta privință, toată lumea este de acord: omul! Noi nu am fost capabili să păstrăm ceea ce Dumnezeu, în marea lui dragoste, ne-a pus la dispoziție: mediul înconjurător, măreața Lui creație.

Ce a mai creat Dumnezeu în continuare? „Dumnezeu a zis: «Să mișune apele de viețuitoare și să zboare păsări deasupra pământului pe întinderea cerului.» Dumnezeu a făcut peștii cei mari și toate viețuitoarele care se mișcă și de care mișună apele, după soiurile lor; a făcut și orice pasăre înaripată după soiul ei. Dumnezeu a văzut că erau bune. Dumnezeu le-a binecuvântat și a zis: « Creșteți, înmulțiți-vă și umpleți apele mărilor; să se înmulțească și păsările pe pământ.» Astfel a fost o seară, și apoi a fost o dimineață: aceasta a fost ziua a cincea. Dumnezeu a zis: «Să dea pământul viețuitoare după soiul lor, vite, târâtoare și fiare pământești, după soiul lor.» Și așa a fost. Dumnezeu a făcut fiarele pământului după soiul lor, vitele după soiul lor și toate târâtoarele pământului după soiul lor. Dumnezeu a văzut că erau bune. ” (Genesa 1:20-25)

Dintotdeauna omul a visat să coboare până în adâncul izvoarelor pământului sau să zboare până în înaltul cerurilor. Nu a reușit decât într-o măsură foarte mică. Omul nu cunoaște toate tainele Pământului și nu a ajuns la marginile Universului. Nici nu va ajunge vreodată. De ce? Pentru că Dumnezeul cel nemărginit a creat Universul cel nemărginit. Oamenii „de știință” au încercat să creeze animale în laborator prin clonare (vezi „oaia” Dolly). Rezultatul: un eșec, pentru că oaia a trăit un timp, după care pur și simplu a murit. Acum vor să cloneze oameni. Oare ce va mai urma? Cât vor mai dura aceste lucruri păcătoase și împotriva firii? Până unde se va ajunge cu păcatul?

Toate răspunsurile se găsesc pe paginile Scripturii. De aceea, lăsați deoparte lozinca: „Crede și nu cerceta!” și aplicați indemnul Apostolului Pavel: „Cercetați totul și luați ce este bun.”

DACĂ ACEST MESAJ, INSPIRAT DIN CUVÂNTUL SFÂNT AL LUI DUMNEZEU V-A IMPRESIONAT, MERGEȚI LA CEA MAI APROPIATĂ BISERICĂ EVANGHELICĂ, ACOLO UNDE BIBLIA ESTE PREDICATĂ CU CLARITATE, SAU LA CEL MAI APROPIAT GRUP DE RUGĂCIUNE. DE ASEMENEA, VĂ INVITĂM ÎN F IECARE DUMINICĂ LA SERVICIILE DIVINE CARE SE OFICIAZĂ LA BISERICA „HARUL” DIN LEHLIU-GARĂ, JUDEȚUL CĂLĂRAȘI DE LA ORA 10,00 ȘI LA GRUPUL DE RUGĂCIUNE CARE SE VA CONSTITUI ÎN COMUNA GURBĂNEȘTI, JUDEȚUL CĂLĂRAȘI, LA O DATĂ CARE VA FI ANUNȚATĂ ULTERIOR. VEȚI VEDEA CĂ ACOLO VEȚI FI PRIMIȚI CU DRAGOSTE DE CĂTRE OAMENI CARE NU CAUTA LA FAȚA OMULUI ȘI CARE SE VOR RUGA PENTRU DUMNEAVOASTRĂ.


6 comentarii

DIFERENȚA DINTRE A FI CREȘTIN ȘI A PRETINDE CĂ EȘTI CREȘTIN – un mesaj pentru cei care vor să urmeze Calea Domnului


Reeditare din data de 14 mai 2011CAPITOLUL 10, VERSETELE 1 – 21

Păstorul cel bun

1. „Adevărat, adevărat, vă spun că, cine nu intră pe ușă în staulul oilor, ci sare pe altă parte, este un hoț și un tâlhar.

2. Dar cine intră pe ușa, este păstorul oilor.

3. Portarul îi deschide, și oile aud glasul lui; el își cheamă oile pe nume, și le scoate afară din staul.

4. Dupa ce si-a scos toate oile, merge înaintea lor; si oile merg dupa el, pentru ca ii cunosc glasul.

5. Nu merg deloc dupa un strain; ci fug de el, pentru ca nu cunosc glasul strainilor.”

6. Isus le-a spus aceasta pilda, dar ei n-au înțeles despre ce le vorbea.

Isus, ușa 0il0r

7. Isus le-a mai zis: „Adevarat, adevarat, va spun ca Eu sunt usa oilor.

8. Toți cei ce au venit inainte de Mine, sunt hoti si tâlhari; dar oile n—au ascultat de ei.

9. Eu sunt usa. Daca intra cineva prin Mine, va fi mântuit; va intra si va iesi, si va găsi pasune.

10. Hotul nu vine decat sa fure, sa junghie si sa prapadeasca; Eu am venit ca oile sa aiba viata, si s-o aibă din belșug.

11. Eu sunt Pastorul cel bun. Pastorul cel bun isi da viata pentru oi.

12. Dar cel platit, care nu este pastor, si ale carui oi nu sunt ale lui, cand vede lupul venind, lasă oile și fuge; și lupul le rapeste si le împrăștie.

13. Cel plătit fuge, pentru ca este platit, si nu-i pasa de oi.

14. Eu sunt Pastorul cel bun. Eu îmi cunosc oile Mele, si ele Ma cunosc pe Mine,

15. asa cum Ma cunoaște pe Mine Tatăl, și cum cunosc Eu pe Tatăl; și Eu îmi dau viata pentru oile Mele.

16. Mai am și alte oi, cari nu sunt din staulul acesta; si pe acelea trebuie sa le aduc. Ele vor asculta glasul Meu, și va fi 0 turma si un Pastor.

17. Tatăl Ma iubește, pentru ca îmi dau viata, ca iarăși s-o iau.

18. Nimeni nu Mi—o ia cu sila, ci o dau Eu de la Mine. Am putere s—o dau, și am putere s-o iau iarăși: aceasta este porunca, pe care am primit—o de la Tatăl Meu.”

19. Din pricina acestor cuvinte, iarăși s-a făcut dezbinare intre iudei.

20. Multi dintre ei ziceau: „Are drac, este nebun; de ce—L ascultați?”

21. Alții ziceau: „Cuvintele acestea nu sunt cuvinte de îndrăcit; poate un drac sa deschidă ochii orbilor?”

SUBIECTE DE MEDITAȚIE:

Fiecare dintre noi pretindem că suntem creștini. Unii chiar suntem, alții doar pretindem. Dar 0are care este adevărul adevărat? Gândiți-vă la următoarele lucruri:

1. Cuvântul Domnului (Biblia) ne învață să nu blestemăm, ci să binecuvântăm. Se poate considera, de aceea, creștin un 0m care înjură, drăcuie sau blestemă?

2. Cuvântul Domnului ne poruncește să ne iubim nu numai prietenii, ci și dușmanii. Suntem noi creștini atunci când ne certăm cu vecinul nostru, când umblăm prin tribunale ori când nu vorbim unii cu ceilalți ani de zile?

3. Cuvântul Domnului spune despre trupul nostru că este Templul Duhului Sfânt. Respectăm noi sfințenia Duhului lui Dumnezeu când fumăm (tutunul mai este numit și”iarba diavolului”), bem sau chiar ne drogăm?

4. Cuvântul Domnului ne învață să păzim poruncile (Cele Zece Porunci sunt cuprinse în două mari porunci lăsate de domnul Isus: „«Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu t0ată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău.» Aceasta este cea dintâi și cea mai mare poruncă. Iar a doua, asemenea ei, este: «Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți.» În aceste două porunci se cuprinde toată Legea și Proorocii.”- Matei 22:37-40). De aceea, suntem noi creștini când mințim? Ori când furăm? Sau când jurăm strâmb?

5. Gândiți—vă la toate aceste lucruri și considerați—le păcate de care Dumnezeu ne poruncește să ne lepădăm!

Dumnezeu este răbdător și așteaptă pe toată lumea să vină la pocăință! Dar va veni 0 vreme când răbdarea Lui va lua sfârșit si când Domnul Isus va reveni pe pământ să-Și ia poporul Său și să judece pe cei păcătoși, nemântuiți. Dar nu uita ce spune Biblia: „[Domnul] dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință.”(2 Petru 3:9) N—ai vrea să te numeri și tu printre cei mântuiți care se vor bucura împreună cu Domnul Isus? N-ai vrea să fii salvat înainte ca lumea să treacă prin necazul cel mare?

Dacă da, nu ai de făcut decât un singur pas: crede in Cuvântul Domnului Isus, care spune: „Pocăiti—vă, căci împărăția cerurilor este aproape!” (Matei 4: 17).

DOMNUL SĂ ÎȚI AJUTE LA LUCRUL ACESTA!

DACĂ ACEST MESAJ, INSPIRAT DIN CUVÂNTUL SFÂNT AL LUI DUMNEZEU V-A IMPRESIONAT, MERGEȚI LA CEA MAI APROPIATA BISERICA EVANGHELICA, ACOLO UNDE BIBLIA ESTE PREDICATA CU CLARITATE, SAU LA CEL MAI APROPIAT GRUP DE RUGĂCIUNE. VEȚI VEDEA CA

ACOLO VEȚI FI PRIMIȚI CU DRAGOSTE DE CĂTRE OAMENI CARE NU CAUTA LA FAȚA OMULUI ȘI CARE SE VOR RUGA PENTRU DUMNEAVOASTRĂ. NE PUTEȚI CONTACTA LA ADRESA: BISERICA „HARUL” LEHLIU-GARĂ, STRADA COMPETROLULUI, NR. 25 SAU PE ADRESA DE E-MAIL puchea_dorel@yahoo.ro. NU RĂSPUNDEM LA PROVOCĂRI SAU LA MESAJE OFENSATOARE!


Scrie un comentariu

NU UITA!


Reeditare din data de 11 mai 2011

Astăzi te uiți la tine și vezi că ești bine, dar NU UITA că va veni vremea când vei pleca de pe pământ. Astăzi te uiți în oglindă și vezi că ești tânăr și frumos, mergi prin baruri, discoteci și cluburi, te „bucuri” de viață înecându-te în fumul de țigară, în alcool și – poate – în droguri, dar NU UITA că viața trece, te vei trezi într-o bună zi că trăsăturile tale nu mai sunt atât de netede, că ridurile îți umplu fruntea și că sfârșitul tău este aproape. Astăzi poate te bucuri de o viață de huzur, poate că ești bogat, dar NU UITA că va veni o vreme când vei pleca din lumea asta cu mâinile goale și vei lăsa totul pe acest pământ, pentru foc. Sau poate că în toată viața asta ai fost un nefericit, ai muncit toată viața pentru tine și familia ta, pentru copiii tăi până te-ai îmbolnăvit, dar ai fost credincios până la capăt și ai răbdat pentru Domnul, însă NU UITA că după ce vei pleca din viața asta te vei bucura cu Domnul de viață veșnică. Poate că în viața asta ai suferit batjocură și L-ai slujit pe Domnul din toate puterile tale fără ca să ai vreun folos material (nici nu ai dorit acest lucru, în așteptarea Marii Răsplătiri din partea Domnului), dar NU UITA că va veni vremea când ai să stai la masă cu Domnul tău și când Îi vei cânta o nouă cântare de laudă, necunoscută acum ție. Sau poate că ești plecat în misiune de evanghelizare și viața ta este pusă în permanență în pericol pentru Domnul și pentru cei pe care îi slujești, poate că te-ai îmbolnăvit fără speranță de vindecare, dar NU UITA că vor veni vremuri când Domnul îți va șterge lacrima, când nu va mai fi nici întristare, nici durere, nici urmă de suferință și când îți vei petrece veșnicia cu Domnul. Așa că NU UITA: dacă ești pocăit, străduiește-te să-ți duci crucea până la capăt, iar dacă nu ești pocăit, pocăiește-te ca să primești cununa vieții veșnice! Domnul este cu tine în orice împrejurare! NU UITA!

Fotografii preluate de pe „Ziare.com”, „Photoarea.info”, „Observatorul de Constanța”, „220.ro”.


7 comentarii

… ȘI NE IARTĂ NOUĂ ILUZIILE NOASTRE …


Reeditare din data de 8 mai 2011

De multe ori îmi pun întrebarea dacă ceea ce trăiesc nu este cumva o iluzie. Dacă nu cumva toată realitatea din jurul meu este, de fapt, un vis, o părere. Ideile mi se amestecă într-un amalgam foarte neomogen. De câte ori ascult cântecul Virginiei, „Eram copil”, sunt copleșit de gândurile care îmi străpung uneori inima și mă gândesc cât de iluzorie este, practic, existența noastră pe acest pământ. Viața noastră nu este altceva decât o lacrimă într-un ocean al cărui stăpân este minunatul nostru Dumnezeu. Viața noastră nu este decât o corabie mânată încoace și încolo pe mare, cu pânzele umflate de vântul Duhului Sfânt, cu suișuri și coborâșuri, în cazul unora cu naufragii iar al altora cu ajungerea la limanul dorit… Oridecâte ori ascult melodia aceasta îmi aduc aminte de vremea când o ascultam la Radio Micul Samaritean București și când plângeam așa cum plânge un prunc în brațele Tatălui… Pe vremea aceea aveam un amărât de radiocasetofon marca „Internațional” cu care efectiv mă chinuiam să prind frecvențele radioului meu de suflet de atunci, Micul Samaritean. Am rămas cu un gust extrem de amar când am aflat că, din cauza problemelor financiare, acesta a fost vândut. O vreme nu am mai putut asculta niciun post de radio creștin, iar pentru mine acea vreme a fost o perioadă de secetă sufletească. Dar Domnul a pregătit altă cale, cea a internetului, prin intermediul căruia pot asculta emisiunile mele preferate, în mod special predicile de pe Radio Armonia din fiecare seară de la ora 21,00. Ascult, însă, cu mare plăcere Radio Filadelfia, Radio Vocea Evangheliei București și Suceava etc. În felul acesta încerc să-mi umplu viața asta efemeră cu lucruri utile sufletului meu.

Revenind la subiectul propus, totul este o iluzie în comparație cu Veșnicia lui Dumnezeu! Bani? Averi? Ranguri? Ce să mai pot face cu toate acestea în prezența lui Dumnezeu? Și la ce mi-ar mai folosi devreme ce Biblia spune că nici măcar de Soare sau de Lună nu vom mai avea nevoie? De aceea spun doar atât: Slăvit să fie Cel ce schimbă viețile oamenilor! Slăvit să fie Cel ce mi-a schimbat viața mea! Consider totul un gunoi în comparație cu darul cel fără plată primit de la Dumnezeu!

Pentru că pe mine personal m-a mângâiat de atâtea ori melodia aceasta a Virginiei, v-o ofer în dar cu toată dragostea și vă invit să meditați la versurile sale minunate: 

VIRGINIA: „ERAM COPIL”


Scrie un comentariu

TIMPUL ZILNIC DE RUGĂCIUNE


Dacă doriți să vă rugați împreună cu mine pentru aceste cauze, vă invit să vă alăturați demersului meu înaintea lui Dumnezeu. Biblia spune: „Domnul îmi ascultă cererile şi Domnul îmi primeşte rugăciunea!” (Psalmi 6:9) și: „El ia aminte la rugăciunea nevoiaşului şi nu-i nesocoteşte rugăciunea. ” (Psalmi 102:17) Amin!

De asemenea, dacă aveți dumneavoastră înșivă cauze pentru rugăciune sau cereri înaintea Domnului, faceți-mi de cunoscut în comentarii și din săptămâna imediat următoare cererea dumneavoastră va apărea pe lista de rugăciune.

Dimineața (07:30):

1. Familia mea, pentru mântuire;

După amiaza (13:30):

 1. Vecinii mei, pentru mântuire;
 2. Persoane din sat care și-au manifestat dorința de a se pocăi, pentru mântuire;

3. Biserica „Harul” din Lehliu-Gară, ca Dumnezeu să ne ajute să rezolvăm toate problemele;

Seara (21:00):

 1. Familia soacrei mele, pentru vindecare și mântuire;
 2. Familia sorei Aurica Lăcustă, pentru mântuire;
 3. Botez cu Duhul Sfânt pentru mine;
 4. Preot Dobre Iulian & familia, pentru ca Dumnezeu să lucreze la inima lor și să nu mai fie împotrivitori;
 5. Evanghelizare și plantarea unei biserici în Gurbănești;

6. Fratele Fane, pentru vindecare;

7. Un copil în familia noastră (Puchea Dorel).


12 comentarii

ÎNTREBĂRILE ZILEI


Reeditare din data de 6 mai 2011

După cum bine se știe, pastorul Vladimir Pustan, unul dintre cei mai apreciați din lumea evanghelică, fiind invitat de reputatul interpret și preot Cristian Pomohaci în Biserica Ortodoxă din satul Moșuni, a avut posibilitatea de a predica acolo despre pocăință. Pentru acest lucru unii l-au apreciat, din partea altora și-a atras oprobiul public. Dacă duminica viitoare ai fi invitat să predici Evanghelia într-o biserica ortodoxă sau catolică, ce ai face tu? Cum ai reacționa în fața criticilor? Care ar fi mesajul biblic pe care l-ai aborda?


Scrie un comentariu

SUBIECTUL ZILEI – 05 iulie 2015. DESPRE TĂIEREA MOȚULUI, RUPEREA TURTEI… ȘI ALTE BAZACONII


În zona unde locuiesc eu (Muntenia) cele două obiceiuri sunt strict separate în funcție de sexul copilului. Dacă este băiat, se taie moțul, dacă este fată, se rupe turta deasupra capului. Ce m-a făcut să scriu acest articol?

O familie, vecini cu mine, au hotărât să taie moțul unui fin de-al lor. Nimic neobișnuit, până aici. Numai că zilele acestea am înțeles că mama copilului (cumătra, cum ar veni – sic!) le-a spus că dorește musai un tort pentru 20 de persoane, plus că le-a pus „în brațe” ditamai lista de cumpărături. Pentru copil, de! Problema este că, în felul acesta a adus ceartă în această familie. Bărbatul, pentru că este mult prea darnic (exagerat de darnic, adică!) vrea să facă aceste cumpărături, femeia, pe bună dreptate, nu vrea pentru că este o cheltuială mare și nu-și pot permite. Ce mai tura-vura, s-au certat în toată regula! Uite-așa o binefacere se poate transforma într-un fel de blestem, pentru unii! Uite-așa sunt unii care, ori din prostie, ori din rea-voință, ori din prea mult tupeu îți aduc în casă neînțelegeri în așa fel încât când îi vezi la ușă îți vine să le trântești ușa-n nasul lor tupeist: ei pe dinafară, tu pe dinăuntru!

Dar haideți să vedem dacă un creștin real chiar are de ce-și bate capul cu astfel de bazaconii cum sunt tăierea moțului sau ruperea turții. Nu cumva oamenii le practică doar „ca să nu râdă satul de ei”? Ba chiar așa! Pe site-ul crestinortodox.ro am găsit scris cât se poate de clar că astfel de obiceiuri nu sunt creștine, ci păgâne. Am să vă redau informațiile așa cum le-am găsit, citând sursa, iar acolo unde voi crede de cuviință voi face anumite comentarii cu litere îngroșate și colorate.

DESPRE TĂIEREA MOȚULUI

„Obicei respectat din mosi stramosi, taierea motului se practica pe toate meleagurile tarii noastre, diferentele de la zona la zona fiind foarte mici.

Se practica la un an de la nasterea copilului in mod obisnuit, dar si la trei ani sau chiar la cinci, obligatoriu insa in an cu numar fara sot.

În regiunea unde locuiesc eu acest obicei se practică atunci când are omul bani, nu este neapărat un termen „bătut în cuie”. (n.n.)

Motul se taie baietilor, iar la fete rareori, cum doresc parintii deoarece asta implica cel putin o masa de pranz, dupa cat de instarita este familia. Eventual (de regulă – sic!), o petrecere în toată regula! (n.n.) In unele zone ale tarii deasupra capului fetitelor se rupe turta.

Se obisnuieste insa sa se dea o petrecere la care sunt invitati pe langa nasii copilului si rude si vecinii sau cei apropiati, intocmai ca la botez cu bucate alese cum sunt supa, friptura, cozonacul. O cheltuială zadarnică! (n.n.)

In unele locuri se mai practica taiatul motului acasa la nas, caruia i se aduce asa-numitul „plocon”, un dar constand dintr-un vitel, o oaie sau pasari.

Nasul trebuie sa dea copilului cadou ori un animal ori bani sau ambele. Copilului? Ce să facă el cu ele? (n.n.)

Copilul, imbracat in haine primite cadou de la nas, este pus pe o perna care se daruieste mai apoi de mama nasei ori pe o galeata cu apa pe care se pun trei colaci mari.

Ca sa nu se imbolnaveasca se zice ca cel mic trebuie legat la ochi ca sa nu vada cand i se taie motul. Ăsta mi se pare un obicei ocult și nerecomandat unor creștini. (n.n.)

De funda cu care este legat la ochi se prinde la capat un banut pentru noroc. Aceasta este o închinare directă și nemijlocită la zeul Moloh (Noroc). (n.n.)

Se zice ca pana la taiatul motului nu se ia deloc din parul copilului care in acea zi este impletit cu funda albastra la baiat si rosie la fata. Și dacă i se ia moțul la împlinirea vârstei de 5 ani ce facem? Îi lăsăm părul să-i crească până la mijloc, ca la fetițe? 🙂 (n.n.)

Cu o foarfeca sau un briceag nasul taie motul si intreaba: „De ce ti-e motul, finule?” la care cei de fata raspund: „De noroc si sanatate si de o oaie cu lapte”. Interesant este că este întrebat copilul și răspund cei din jur! Așa cum la botez răspund nașii în locul bebelușului! (n.n.)

Motul taiat se pastreaza ca amintire laolalta cu lumanarea de la botez si se arata copilului cand acesta implineste sapte ani dupa care se ingroapa la radacina unui pom fructifer. Unii parinti prefera sa pastreze motul taiat in forma de cruce pe un banut cu o picatura de ceara. Acesta iarăși mi se pare un obicei ocult. (n.n.)

Sau se mai obisnuieste ca motul sa fie ingropat in ziua taierii motului intr-un lan de grau, ca parul celui mic sa fie bogat. Idem. (n.n.)

Un alt obicei la taierea motului este sa se puna diferite obiecte pe o tava in fata copilului, cum ar fi: carte, creion, paine, carbune, cosmetice, lana si pamant si este lasat sa aleaga de trei ori cate un obiect. Ce va alege arata la ce va avea noroc in viata. Iarăși o închinare la zeul Moloh. (n.n.)

Indiferent de zona si de varietatea obiceiurilor, esenta e aceeasi. Taierea motului este un prilej de bucurie si veselie pentru familia celui mic, pentru parintii spirituali ai copilului adica nasii si pentru toti cei apropiati acestora.” Da, și de închinare la idoli și de săvârșirea unor obiceiuri oculte. Oare toate astea fac cinste unui creștin adevărat? (n.n.)

Sursa: http://www.traditii.ro/botez.php?nr_articol=64

DESPRE RUPEREA TURTEI

In functie de zona obiceiurile transmise din batrani difera. Astfel, in unele zone se rupe doar turta, in alte zone se taie motul exact ca la baietei sau se obisnuieste sa se respecte ambele obiceiuri, atat ruperea turtei, cat si taierea motului.
 
Insa, cel mai des intalnit este obiceiul ruperii turtei!
 
Acest eveniment are loc in cadrul primei aniversari a finutei voastre. Se poate, insa, in functie de disponibilitatea nasilor si a intregii familii, ca acest obicei sa aiba loc si cu o saptamana sau doua inaintea implinirii varstei de un anisor.
 
Fiind un eveniment special, micuta printesa a familiei trebuie „gatita” cu hainute frumoase si incaltata cu sandalute sau pantofiori deosebiti. Nasii sunt cei care ii vor cumpara finutei hainele pe care le va purta la petrecere.
 
Tot nasii vor fi cei care se vor ocupa de turta. Aceasta este facuta din coca de cozonac, si poate fi pregatita in casa sau comandata de la cofetarie. 
Nasa este cea care va rupe turta in forma de cruce deasupra capului finutei, pe care o va imparti apoi tuturor invitatilor. Din punctul meu de vedere, acest obicei este un soi de închinare la copil, transformând, în felul acesta, copilul în idol. Dar este doar părerea mea. (n.n.) Obiceiul spune ca in timpul acesta lumanarea de la botez sa fie aprinsa pentru ca micuta sa fie ocrotita intreaga viata. Acesta iarăși mi se pare un obicei ocult. (n.n.)
 
Dupa ce invitatii s-au indulcit cu turta proaspata urmeaza alegerea obiectelor de pe tava. Se spune ca obiectele alese definesc personalitatea fetitei, astfel ca trebuie sa alegeti cu grija ce obiecte asezati pe tava. Cele mai des intalnite sunt:
 • stiloul / pixul – semn ca va fi profesoara – dar dacă nu-i va plăcea cartea? (n.n.)
 • cartile- semn ca va fi profesoara – dar dacă vrea altă carieră? (n.n.)
 • telefonul mobil – va fi vorbareata – dar dacă va fi tăcută și introvertită? (n.n.)
 • bani / cheile de la masina – inseamna belsug – dacă va fi săracă? (n.n.)
 • ceas / bijuterii – prevestesc bogatia – idem. (n.n.)
 • oglinda, ruj, farduri – va fi cocheta – poate va fi pocăită și nu se va ruja sau machia! (n.n.)
 • icoana – va avea credinta in Dumnezeu – icoana nu reprezintă în mod necesar credința, ci mai degrabă închinarea la idoli. (n.n.)

Personal, nu știu ce obiecte am ales eu atunci când mi s-a tăiat moțul, dar tare aș fi vrut să știu… ca să fie o mărturie că astea nu sunt decât minciuni și obiceiuri deșarte.

Pentru ca de la nicio aniversare nu lipsesc cadourile, nasii vor trebui sa se ocupe si de acest aspect. De cele mai multe ori se obisnuieste ca darul nasilor pentru finuta lor sa fie o bijuterie – cercei sau bratara- ce ii va ramane ani de-a randul ca amintire. 
 (…)
Cam multe obiceiuri păgâne la familiile de „creștini”, așa-i? Și asta nu este decât o mică parte! Probabil că seria asta va urma…
CE SPUNE BISERICA ORTODOXĂ?
Citiți aici! Întrebarea mea este: dacă acest obicei nu este recunoscut de BOR (pe drept cuvânt) și este considerat păgân, de ce preoții nu le explică oamenilor acest lucru? De ce tac? Oare prin tăcerea lor nu se fac, într-un fel, complici?