EvangheBlog – Un blog din suflet, pentru suflet

„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viața veșnică.” (IOAN 3: 16) „Dacă cred că există Dumnezeu şi El nu există, n-am pierdut nimic. Dar dacă nu cred că există şi El există cu adevărat, atunci am pierdut foarte mult.” (BLAISE PASCAL, filosof, matematician și fizician creștin francez)


Scrie un comentariu

Documentar șocant: O MAMĂ și UN TATĂ, adevărata libertate!


ARMONIA MAGAZINE - USA

family-walking-woodsDiscriminarea Majorității de către minoritatea LGBT

Agenda LGBT –  prioritară în întreaga lume occidentală!

Organizațiile instituite  pentru apărarea drepturilor  omului înclină nedrept de mult balanța pentru interesele de grup ale LGBT, peste o logică normală și echilibrată, în timp ce libertatea de  expimare a omului (majoritar și tradițional) este îngrădită pe zi ce trece. Normalul  a devenit anormal, iar aberația de altădată a ajuns să fie înălțată la rang de lege sau regulă într-o societate occidentală în care bunul simț este îndepăratat de la masa negocierilor legislative.

Vezi articolul original 101 cuvinte mai mult


Scrie un comentariu

MEDITAȚII ZILNICE PE MARGINEA PSALMULUI 119 (12)


cropped-bible-1

12. Binecuvântat să fii Tu, Doamne! Învaţă-mă orânduirile Tale!
(Psalmi 119:12)

 

DESĂVÂRȘIREA BINECUVÂNTĂRII

Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, Părintele îndurărilor şi Dumnezeul oricărei mângâieri, care ne mângâie în toate necazurile noastre, pentru ca, prin mângâierea cu care noi înşine suntem mângâiaţi de Dumnezeu, să putem mângâia pe cei ce se află în vreun necaz! ” (2 Corinteni 1:3-4). Așadar, de ce binecuvântăm pe Dumnezeu? Pentru că El ne-a binecuvântat întâi prin mângâierea cu care ne-a mângâiat în toate necazurile noastre. Când eram căzuți, când eram trântiți la pământ, când piciorul ni se clătina, când poate am fost bolnavi, când am fost loviți, când am fost batjocoriți, când simțeam că nu mai putem, când ni se părea că tot cerul se năruie peste noi, când am fost slabi, când credința noastră s-a clătinat, când poate am fost loviți în suflet prin pierderea celor dragi ai noștri,când simțeam că nu mai avem putere, atunci am venit înaintea Domnului în rugăciune, cu genunchii la pământ, cu ochii plini de lacrimi, iar El ne-a binecuvântat. De ce? Pentru că El a spus: „Harul Meu îţi este de ajuns; căci puterea Mea în slăbiciune este făcută desăvârşită.” (2 Corinteni 12: 9). Chiar atunci când noi suntem slabi, noi avem o putere nebănuită. Apostolul Pavel spunea: De aceea simt plăcere în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strâmtorări, pentru Hristos; căci când sunt slab, atunci sunt tare.
(2 Corinteni 12:10).
Poate că sună ciudat, dar DA, este adevărat, când suntem slabi și nu mai putem, atunci avem o tărie nebănuită pentru că atunci intervine EL. Până atunci mergem pe propriile picioare, dar când picioarele noastre cedează, mergem pe picioarele Lui.

Prin aceasta Dumnezeu vrea să ne învețe un lucru foarte important, și anume că este o binecuvântare să ne încredem totalmente în El. Dar acum vine desăvârșirea binecuvântării, pentru că din momentul în care noi ne încredem în El, Dumnezeu ne învață care sunt următorii pași ai credinței noastre, adică ne arată orânduirile Sale. În orice grup există reguli. Cine nu respectă regulile este sancționat sau exclus din grup. La fel este și în poporul lui Dumnezeu, există reguli stabilite de conducătorul grupului, Dumnezeu, și care se referă în principal la o bună viețuire împreună cu El și cu membrii grupului, mântuiții Lui. Dacă într-un grup nu ar exista reguli și ar exista doar legile bunului plac, ar fi haos total. Așadar, dacă într-o lume imperfect cum este cea a noastră există reguli ca să nu fie haos, cu atât mai mult în Împărăția lui Dumnezeu, care este perfectă, trebuie să existe reguli care să guverneze. Iar noi, cei care facem parte din poporul răscumpărat al lui Dumnezeu trebuie să fim antrenați în respectarea acestori reguli, dând dovadă de adevărați copiii ai lui Dumnezeu. Să spunem deci, cu toții: „Doamne, învață-ne orânduirile Tale!”

 

AMIN!


Scrie un comentariu

STUDIU BIBLIC ZILNIC – 06.01.2012


Reeditare din data de 6 ianuarie 2012

MATEI 5: 27-48

 • v. 28: Adulterul se poate comite și cu gândul.
 • v. 29, 30: Trebuie să ne lepădăm de tot ce ne face să cădem în păcat.
 • Cine se desparte dă pricină pentru preacurvie; cine să căsătorește cu cineva divorțat preacurvește.
 • v. 33-37: Creștinul nu trebuie să jure în niciun fel.
 • v. 39: Răsplătirea răului prin bine.
 • v. 40-42: Bunătatea și blândețea creștinului.
 • v. 44-48: Copilul Domnului este desăvârșit (sau cel puțin trebuie să tindă să fie așa) și îi iubește chiar și pe vrăjmași.

GENESA 16:

 • v. 2: Sarai ispitește pe Avram.
 • v. 4: Avram cade în ispită, deși Domnul îi făgăduise un urmaș.
 • v. 4: Disprețul Agarei.
 • v. 5: Supărarea nedreaptă a Saraiei. Agar = nume semitic care ar putea însemna „fugă”, „zbor”. Sarai = „prințesa mea”.
 • v. 6: Agar fuge de Sarai.
 • v. 7: Agar pe drumul spre Șur.
 • v. 10: Îngerul promite Agarei mulți urmași.
 • v. 11: Ismael = „Dumnezeu aude” („Iș-mael”).
 • v. 13: Agar numește pe Dumnezeu „El-Roi” („Dumnezeu care mă vede”).
 • „Fântâna Celui viu care mă vede” („Lahai-Roi”).
 • Ismael este strămoșul mahomedanilor.
GENESA 17
 • v. Numele lui Avram schimbat în Avraam. Avraam = „tată al unei mulțimi”.
 • v. 1-8: Dumnezeu face făgăduințe minunate lui Avraam.
 • v. 10, 11: Legământul cu Dumnezeu era întărit prin circumcizie. Circumcizia era un procedeu foarte dureros. Astăzi legământul cu Dumnezeu este întărit prin botez, care este un prilej de bucurie în ceruri și pe pământ.
 • v. 12: Circumcizia trebuia făcută la 8 zile de la naștere. Cifra 8 arată un nou început. În GEMATRIE, valoarea Numelui Isus este 888 (777 + 111). Pentru creștinii noutestamentali botezul este un nou început.
 • v. 14: Copiii necircumciși trebuiau omorâți.
 • v. 15: Dumnezeu schimbă numele Saraiei („prințesa mea”) în Sara („prințesă”, „doamnă” sau „prințesă a poporului”). 
 • v. 17: Avraam nu crede făgăduința Domnului.
 • v. 19: Dumnezeu face cunoscut numele fiului lui Avraam: Isaac. Isaac = „râset”, „veselie”.
 • v. 23: Avraam începe să facă circumcizia băieților.
 • v. 24: Avraam avea 99 de ani.
 • v. 25: Ismael avea 13 ani.
 • v. 26: A fost circumcis și Avraam.

VERSETELE ZILEI: „Dacă deci ochiul tău cel drept te face să cazi în păcat, scoate-l şi leapădă-l de la tine; căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale şi să nu-ţi fie aruncat tot trupul în gheenă. Dacă mâna ta cea dreaptă te face să cazi în păcat, taie-o şi leapăd-o de la tine; căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale şi să nu-ţi fie aruncat tot trupul în gheenă.” – MATEI 5: 29, 30.


Scrie un comentariu

STUDIU BIBLIC ZILNIC – 07.01.2012


Reeditare din data de 7 ianuarie 2012

MATEI 6: 1-18

 • v. 1-4: Dacă vrei să faci o milostenie sau o faptă bună, fă-o în ascuns (fără să te lauzi).
 • v. 5, 6: Când te rogi, roagă-te în smerenie.
 • v. 8: Dumnezeu știe de ce avem nevoie înainte de a-I cere noi.
 • v. 12, 14, 15: Dacă vrem să fim iertați, trebuie să iertăm.
 • v. 16-18: Când postim, fața noastră trebuie să fie veselă, nu tristă.

GENESA 18

 • v. 1-8: Avraam primește bine pe îngeri.
 • v. 10: Isaac este făgăduit încă o dat.
 • v. 10: Avraam – în fața îngerilor, Sara – în spatele lor.
 • v. 12: Necredința Sarei.
 • v. 12: Sara numește pe Avraam „domnul meu”.
 • v. 15: Sara a mințit.
 • v. 20, 21: Dumnezeu știa de starea Sodomei și a Gomorei. El face cunoscut lui Avraam că va cerceta cele două cetăți.
 • v. 22: Avraam stătea tot înaintea Domnului.
 • v. 23-33: Avraam mijlocește pentru Sodoma și Gomora. Am putea spune chiar că se târguie cu Acesta. Câtă vreme a stat Domnul acolo, a stat în fața lui și Avraam.
GENESA 19
 • v. 1: Cei doi îngeri ajung la Sodoma, tocmai în casa lui Lot.
 • v. 2: Lot, ca și unchiul său, îi primește bine.
 • v. 4-11: Stricăciunea sodomiților.
 • v. 7-9: Sodomiții preferau relațiile homosexuale celor heterosexuale.
 • v. 11: Sodomiții sunt loviți cu orbire.
 • v. 12, 13: Bunătatea îngerilor lui Dumnezeu față de Lot.
 • v. 14: Ginerii lui Lot nu au ascultat pe socrul lor.
 • v. 15, 16: Uneori, în unele împrejurări, Dumnezeu alege să ne salveze forțat.
 • v. 17-23: Lot scapă în cetatea Țoar. Țoar = „mic” (ebr.).
 • v. 24: Sodoma și Gomora au fost nimicite după ce Lot fusese pus la adăpost.
 • v. 25: Au fost nimicite cetățile și tot ce era în jurul lor.
 • v. 26: Neascultarea nevestei lui Lot a costat-o.
 • v. 29: Lot a fost salvat datorită mijlocirii lui Avraam.
 • v. 30: Prima „locuință” după salvare: o peșteră.
 • v. 31, 32: Planul diabolic al fetelor lui Lot.
 • v. 33-36: Păcatul lui Lot și al fetelor sale.
 • v. 37, 38: Din cele două fete au ieșit două neamuri de oameni răi.
VERSETUL ZILEI:  „ Când a nimicit Dumnezeu cetățile câmpiei, Și-a adus aminte de Avraam; și a scapat pe Lot din mijlocul prapadului prin care a surpat din temelie cetatile unde isi asezase Lot locuința.” – GENESA 19: 29.


Scrie un comentariu

STUDIU BIBLIC ZILNIC – 04.01.2012


Reeditare din data de 4 ianuarie 2012

MATEI 4

 • v. 1: „Isus a fost dus” – Cum adică „A FOST DUS”?
 • v. 5: „diavolul L-a pus” – De ce L-A PUS?
 • v. 6: Viclenia Satanei: L-a îndemnat pe Domnul Isus să facă un lucru despre care știa că este interzis: să se sinucidă, ca apoi să-L poată discredita! El știa că pentru sinucigași nu există scăpare.
 • v. 4, 7, 10: Domnul Isus a răspuns lui Sata de fiecare dată cu sintagma: „este scris”!
 • v. 9: Ipocrizia lui Satan. Devreme ce pământul cu tot ce este pe el este al lui Dumnezeu, Satan nu are nimic! Este sărac lipit!
 • v. 11: După plecarea lui Satan au venit îngerii. ÎNTREBARE: De ce nu au venit înainte?
 • v. 15, 16: Se împlinește încă o profeție cu privire la Domnul Isus.
 • v. 17: Isus începe propovăduirea Evangheliei.
 • v. 18-22: Primii ucenici au fost pescari: Simon Petru, Andrei (fratele său), frații Ioan și Iacov (fiii lui Zebedei).
 • v. 23: Isus face trei lucruri: învață norodul, propovăduiește Evanghelia și vindecă ORICE boală. El este: ÎNVĂȚĂTOR, PĂSTOR și MEDIC.
 • v. 24: El vindecă boli ale trupului și ale sufletului.
GENESA 11
 • v. 1: Toți oamenii erau adunați la Babel/Babilon și vorbeau aceeași limbă.
 • v. 3: Se pare că această construcție ar fi fost construită din cărămizi asemenea celor făcute de evrei în Egipt (pământ + paie) și tencuită cu un fel de bitum.
 • v. 7: Dumnezeu încurcă limbile oamenilor.
 • v. 8: Construcția este abandonată.
 • v. 9: Babel = „încurcătură”.
 • v. 26: Avram este urmașul lui Sem prin tatăl său, Terah.
 • v. 27: Lot (nepotul lui Avram) este fiul lui Haran, fratele lui Avram.

Avram = „tatăl este măreț”; Abraham/Avraam = „părintele tuturor”.

 • v. 29: Avram se însoară cu Sarai, iar Nahor cu Milca.
 • v. 31: Terah a plecat cu Avram, Sarai și Lot din Ur spre Canaan.

Ur = oraș în sudul Mesopotamiei.

 • v. 32: Terah a trăit 205 ani.

GENESA 12

 • v. 1-3: Promisiunea lui Dumnezeu către Avram.
 • v. 6: Sihemul se afla la cca. 65 km. N de Ierusalim.
 • v. 7: Dumnezeu promite țara Canaanului urmașilor lui Avram. Avram – al doilea om din Biblie care zidește un altar domnului, după Noe.
 • v. 8: Avram s-a așezat între Betel (V) și Ai (E). Acolo a zidit din nou un altar și a chemat Numele Domnului.
Betel = „Casa lui Dumnezeu”
 • v. 9: Avram mergea spre sud.
 • Foamete în Canaan, inclusiv în Betel („Casa lui Dumnezeu”). Oare de câte ori este foamete de Cuvânt în Casa lui Dumnezeu (Biserică)?
 • v. 11-13: Pentru că se temea, Avram a pus-o pe Sarai să mintă.
 • v. 17: Domnul pedepsește casa lui Faraon din cauza Saraiei. Este prima mențiune a unui Faraon în Biblie. Nu știu exact despre care Faraon egiptean este vorba, probabil despre unul dintre primii.
 • v. 19, 20: După ce primise de la Faraon diferite lucruri (vezi versetul 16), Avram a fost izgonit din Egipt, având chiar „escortă”.

VERSETUL BIBLIEI: „Domnul S-a arătat lui Avram și i-a zis: «Toată țara aceasta o voi da seminței tale.” Și Avram a zidit acolo un altar Domnului, care i se arătase.” – GENESA 12: 7


Scrie un comentariu

STUDIU BIBLIC ZILNIC – 03.01.2012


Reeditare din data de 3 ianuarie 2012

MATEI CAPITOLUL 3

 • v. 3: Împlinirea profeției referitoare la nașterea lui Ioan Botezătorul.
 • v. 6: Instituirea botezului noutestamental.
 • v. 7, 8: Botezul (convertirea) trebuie să fie însoțit(-ă) de fapte. O vorbă care circulă printre creștini spune: „Nu facem fapte bune CA SĂ fim mântuiți, ci PENTRU CĂ suntem mântuiți.”
 • v. 11: Botezul în apă este spre pocăință și este diferit de botezul cu Duhul Sfânt.
 • v. 15: Isus începe să împlinească Scripturile.
 • v. 16, 17: Prezența Sfintei Treimi la botezul Domnului Isus:
 1. Tatăl: „din ceruri s-a auzit un glas”;
 2. Fiul: Isus pe malul Iordanului;
 3. Duhul Sfânt în chip de porumbel.
GENESA 7
 • v. 1: Răspuns la Genesa 6: 22 – Dacă nu ar fi ascultat, Noe nu ar fi fost salvat.
 • v. 2-4: „câte șapte perechi”, „șapte zile”: 7 = cifra perfecțiunii, numărul lui Dumnezeu.
 • v. 5: Ascultarea lui Noe.
 • v. 10: Omenirea a avut un răgaz de șapte zile ca să se întoarcă la Dumnezeu.
 • v. 11: La potop, apele au venit și din pământ și din ploaie.
 • v. 12: 40 = numărul ordinii în încercările sau întreprinderile umane.

GENESA 8

 • v. 3 (coroborat cu Genesa 7: 24): Apele au fost mari 5 luni după calendarul evreiesc. (Vezi și Genesa 7: 11, coroborat cu Genesa 8: 4).
 • v. 5: După încă 73 de zile s-au văzut vârfurile munților.
 • v. 14: A durat exact 1 an și 10 zile după calendarul evreiesc de la începerea potopului până când pământul s-a uscat complet.
 • v. 20: Noe a zidit primul altar Domnului și au fost instituite arderile de tot (jertfele).

GENESA 9

 • v. 1: Binecuvântarea dată familiei lui Noe.
 • v. 2: Dumnezeu dă din nou animalele în stăpânirea omului.
 • v. 3, 4: Oamenii au voie să mănânce TOT ce se mișcă. Nu se face discrepanța între CURAT și NECURAT.
 • v. 9-11: Întărirea promisiunii lui Dumnezeu (legământului) că nu va mai veni un potop.
 • v. 12, 13: Semnul legământului: curcubeul.
 • v. 19: Pe linie directă, noi suntem urmașii fiilor lui Noe: Sem, Ham și Iafet.
 • v. 21: Noe s-a îmbătat de vin.
 • v. 22: Ham este tatăl lui Canaan.
 • v. 22: Ham a văzut goliciunea tatălui său, drept urmare acesta l-a blestemat (v. 25).
 • Sem și Iafet s-au ferit să vadă goliciunea tatălui lor, drept urmare acesta i-a binecuvântat (v. 26,. 27).
 • v. 29: Noe a trăit 950 de ani.

Sem sau Șem = „nume” (ebr.) – este strămoșul semiților;

Ham = „cald” (ebr.) – este strămoșul egiptenilor și al canaaniților;

Iafet = „frumusețe”, „expansiune” – este strămoșul indo-europenilor;

Canaan = „Țara Făgăduinței”

O legendă spune că Iafet ar fi întemeiat portul Yaffa la 40 de ani după potop.

VERSETUL ZILEI: „Iată că securea a și fost înfiptă la rădăcina pomilor: deci, orice pom care nu face roadă bună, va fi tăiat și aruncat în foc.” – MATEI 3: 10.


Scrie un comentariu

STUDIU BIBLIC ZILNIC – 05.01.2012


Reeditare din data de 4 ianuarie 2012

MATEI 5: 1-26

 • v. 1: „S-a suit pe munte” – Când ești la înălțime, ai o panoramă mai largă, poți vedea mai mult și mai bine.
 • v. 3-12: Fericirile.
 • v. 13: „sarea pământului” – Sarea dă gust. Creștinii trebuie să „dea gust” lumii.
 • v. 14: „lumina lumii” – Lumina luminează cel mai bine în întuneric. Ea este pusă la loc vizibil ca să lumineze.
 • v. 17: Domnul Isus a venit să împlinească Legea și proorocii. De atunci, Legea nu se mai împlinește numai prin fapte (jertfe), ci și prin dragoste.
 • v. 18: Cuvântul Domnului este veșnic.
 • v. 20: Creștinii trebuie să fie cât mai neprihăniți.
 • v. 22: Nu avem voie să ne mâniem sau să jignim pe fratele nostru.
 • v. 22: Apare pentru prima dată termenul de „gheenă”. gheenă = loc de chinuri veșnice, unde se crede că nimeresc, după moarte, sufletele păcătoșilor; iad. (Sursa: dexonline)
 • v. 23-26: Trebuie să ne împăcăm cu aproapele nostru cât mai avem vreme.

GENESA 13

 • v. 3: Avram se întoarce la Betel.
 • v. 6: Avram și Lot erau foarte bogați.
 • v. 8, 9: Bunătatea lui Avram.
 • v. 10, 11: Lăcomia lui Lot (care avea să-l coste).
 • v. 10: Sodoma și Gomora: două cetăți la S de Marea Moartă.
 • v. 10: Lot, ca și Eva, a văzut. Există un paralelism ciudat între ei, pentru că fiecare, după ce au văzut, au pățit lucruri rele, ca o consecință a faptelor lor și a nevegherii.
 • v. 13: Răutatea sodomiților. Sodoma = sodomit = homosexual.
 • v. 14: Lot s-a despărțit de Avram, nu invers.
 • v. 14-17: Promisiunea lui Dumnezeu întărită. Pentru că Avram a privit mai departe, a avut o viziune mai largă, nu s-a limitat la avantaje imediate.
 • v. 18: Avram zidește un altar lângă Hebron. Hebron = Chiriat-Arba = Cetatea Pătrată.

GENESA 14

 • v. 1: Amrafel, împăratul Șinearului. Șinear = Babilon = Mesopotamia = Irak.
 • v. 3: Valea Sidim = Marea Sărată = Marea Moartă.
 • v. 11: Biruința unor împărați asupra altora.
 • v. 12: Averile lui Lot sunt furate de împărații biruitori.
 • v. 14: Avram își arată din nou mila față de nepotul său.
 • v. 15: Avram se dovedește un bun strateg.
 • v. 17-20: Avram este bine primit de Melhisedec și de împăratul Sodomei. Salem = Jeru Saalem = Ierusalim. Despre Melhisedec se spune (pentru prima dată în Biblie) că era preot al Domnului.
 • v. 18: Pâinea și vinul sunt prototipul Trupului și Sângelui lui Hristos.
 • v. 20: Avram dă zeciuială.
 • v. 22-24: Corectitudinea lui Avram.

GENESA 15

 • v. 4: Dumnezeu îi promite lui Avram un moștenitor.
 • v. 6: Credința lui Avram este socotită drept neprihănire.
 • v. 7: Domnul a avut un scop bun (și precis) pentru Avram când l-a scos din Ur.
 • v. 13, 14: Dumnezeu anunță robia evreilor în Egipt și eliberarea lor cu mari bogății.

VERSETELE ZILEI: „Melhisedec a binecuvântat pe Avram și a zis: «Binecuvântat să fie Avram de Dumnezeul Cel Prea Înalt, Ziditorul cerului și al pământului.Binecuvântat să fie Dumnezeul Cel Prea Înalt, care a dat pe vrăjmașii tăi în mâinile tale!» Și Avraam a dat zeciuială din toate.” – GENESA 14: 19, 20.


2 comentarii

MEDITAȚII ZILNICE PE MARGINEA PSALMULUI 119 (11)


cropped-bible-1

11. Strâng cuvântul Tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva Ta!
(Psalmi 119:11)

 

COMOARA DIN ADÂNCUL INIMII

O comoară nu poate fi cu adevărat comoară decât dacă are o anumită valoare. Poate fi o comoară o mulțime de bani adunați în decursul vieții, bijuterii din metale prețioase, conturi în bănci, dar la fel de bine poate fi o comoară un lucru cu valoare sentimentală: o fotografie a părinților sau bunicilor care nu mai sunt, un bănuț (vezi Luca 15: 8, 9), un gologan (vezi Marcu 12: 42-44) sau alte lucruri care pentru unii nu au niciun preț, pentru că le prisosesc, dar care pentru alții sunt la mare cinste. Ce fac oamenii cu comorile lor? Unii le ascund (vezi Matei 13: 44) sau le păstrează în seifuri ori le duc la bancă pentru a fi, chipurile, mai bine păstrate. Dar s-ar putea ca, într-o bună zi, hoții să sape exact în locul în care este ascunsă comoara sau să spargă seiful ori banca unde sunt păstrate iar proprietarii lor să rămână cu buza umflată. Alții – puțini, ce-i drept – aleg să împartă cu alții din ele cu gândul deșart că astfel își pot cumpăra un loc în Împărăția Cerurilor. Împărăția lui Dumnezeu NU poate fi cumpărată.

Noi, creștinii, avem o comoară neprețuită, un nestemat care face cât toate comorile de pe acest pământ laolaltă, și chiar mai mult. Comoara noastră este Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia. CE FACEM NOI CU ACEASTĂ COMOARĂ? Este o comoară care nu aduce un profit fizic sau în numerar, nu aduce un profit bănesc, dar aduce un mare profit spiritual prin faptul că face trezire în inimile oamenilor și îi aduce pe Calea Veșniciei. Comoara asta nu poate fi ținută prin seifuri sau prin bănci, pentru că degeaba o ținem așa, nu vom avea niciun profit. Noi nu urmărim vreun profit material de pe urma Bibliei, pentru că ea spune foarte clar: Care este atunci răsplata mea? Este să vestesc fără plată Evanghelia pe care o vestesc, şi să nu mă folosesc de dreptul meu în Evanghelie. ” (1 Corinteni 9:18). Dacă nu împlinesc acest lucru, atunci nu fac voia lui Dumnezeu, Cel care mi-a încredințat această comoară. Căci El mă îndeamnă să nu ascund această comoară, ci să o fac cunoscută oamenilor, așa cum și alții mi-au făcut-o cunoscută mie.

CARE ESTE DEPOZITARUL ACESTEI COMORI ALE NOASTRE? Mai înainte am dat trei exemple de „depozite” pentru comori: țarina (când punem banii într-un vas și îi îngropăm), seiful personal sau seiful unei bănci. În cazul nostru, însă, acest depozitar este inima noastră. Acolo putem depozita multe lucruri (vezi Matei 15: 16-19). Însă dacă hotărâm ca inima noastră să devină depozitara Cuvântului lui Dumnezeu trebuie ca tot ceea ce este rău în ea să dispară. Trebuie să ne golim inima înaintea Domnului, apoi să-I cerem Lui să o curățească și să o umple. Cuvântul lui Dumnezeu, care este sfânt, nu poate aduce roade într-un mediu viciat.

DE CE SĂ STRÂNGEM CUVÂNTUL DOMNULUI ÎN INIMĂ? Ca să nu păcătuim împotriva Domnului. Păcatele pot fi făcute fără voie, adică din neștiință, iar atunci ele sunt iertate dacă ne cerem iertare imediat după ce ne-am dat seama și ne pocăim de ele (vezi Psalmi 19: 12 și Fapte 17: 30) sau cu voie, adică cu bună știință, iar atunci nu mai există iertare, pentru că în felul acesta ne batem joc de Dumnezeu prin faptul că ignorăm în mod voluntar poruncile Domnului. Domnul să ne dea înțelepciune ca să nu păcătuim împotriva Lui!

 

AMIN!