EvangheBlog – Un blog din suflet, pentru suflet

„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viața veșnică.” (IOAN 3: 16) „Dacă cred că există Dumnezeu şi El nu există, n-am pierdut nimic. Dar dacă nu cred că există şi El există cu adevărat, atunci am pierdut foarte mult.” (BLAISE PASCAL, filosof, matematician și fizician creștin francez)


Scrie un comentariu

STUDIU BIBLIC ZILNIC – 11.01.2012


Reeditare din data de 11 ianuarie 2012

MATEI 8: 18-34

 • v. 20: Isus nu avea unde să-Și pună capul.
 • v. 21: Oamenii vor mai întâi să-și „îngroape morții” (păcatele), apoi să-L urmeze pe Isus.
 • v. 22: Oameni trebuie să-L urmeze pe Isus necondiționat.
 • v. 24: De multe ori, furtunile din viața noastră ne depășesc.
 • v. 25: Abia în mijlocul furtunii Îl chemăm pe Isus.
 • v. 26: Acest lucru dovedește slăbiciunea noastră.
 • v. 29: Nu vorbeau oamenii, ci demonii.
 • v. 31: Demonii L-au rugat pe Isus să-i trimită în porci. Demonii sunt supuși lui Isus.
 • v. 34: „L-au rugat” – în acest caz putem citi „L-au izgonit”. Oameniise temeau de o putere pe care nu erau capabili s-o înțeleagă.

GENESA 27

 • v. 1-5: Isaac trimite pe Esau la vânat.
 • v. 6-10: Înșelăciunea premeditată a Rebecăi.
 • v. 19: Două minciuni dintr-o dată.
 • v. 23: Isaac binecuvântează pe Iacov.
 • v. 24: Iacov minte din nou.
 • v. 27, 28: Binecuvântarea lui Isaac către Iacov.
 • v. 35: Vicleșugul lui Iacov este descoperit.
 • v. 38: Esau a plâns.
 • v. 39: Binecuvântarea lui Isaac către Esau.
 • v. 41: Esau plănuiește uciderea lui Iacov.

GENESA 28

 • v. 1-4: Isaac l-a trimis pe Iacov la rudele Rebecăi, binecuvântându-l. „El-Șadai” = „Dumnezeu cel Atotputernic”.
 • v. 6-9: Esau mai ia două neveste neevreice, în ciuda părinților. Spre deosebire de Iacov, care era ascultător, Esau era mai rebel.
 • v. 12: Iacov visează scara cerului și îngerii.
 • v. 13: Iacov visează pe Dumnezeu.
 • v. 13-15: Făgăduința lui Dumnezeu pentru Iacov.
 • v. 17: Casa lui Dumnezeu și poarta cerurilor.
 • v. 18: Iacov plantează prima piatră de aducere aminte.
 • v. 19: „Betel” = „Casa lui Dumnezeu”.
 • v. 20-22: Promisiunea lui Iacov.


Scrie un comentariu

STUDIU BIBLIC ZILNIC – 12.01.2012


Reeditare din data de 12 ianuarie 2012
MATEI 9: 1-17
 • v. 2: „Îndrăznește!” și „Păcatele îți sunt iertate”. Isus se preocupă mai întâi de sănătatea sufletului.
 • v. 4: Isus cunoaște gândurile oamenilor.
 • v. 6: Isus dovedește că este Fiul lui Dumnezeu.
 • v. 8: O teamă sfântă.
 • v. 9: „Vino!” – Matei L-a urmat pe Isusfără comentarii.
 • v. 12: Isus, Doctor de suflete.
 • v. 13: Isus îi cheamă la pocăință pe cei păcătoși.
 • v. 15: De ce postim noi, ucenicii lui Hristos.
 • v. 16, 17: Suntem ființe noi, cu un suflet nou.
GENESA 29
 • v. 6-11: Întâlnirea lui Iacov cu Rahela.
 • v. 11: De ce  a plâns Iacov? Ce fel de plâns era acesta?
 • v. 12-14: Întâlnirea lui Iacov cu familia Rahelei.
 • v. 13: Laban l-a primit pe Iacov cu bucurie.
 • v. 15-20: Târgul dintre Iacov și Laban.
 • v. 22, 23: Laban îl păcălește pe Iacov. „Roata vieții” se întoarce: și Iacov îl păcălise pe Esau!
 • v. 26, 27: Laban respecta tradiția locului.
 • v. 31: Domnul a făcut ca Lea să aibă copii.
 • v. 32: Ruben = „vedeți fiu”.
 • v. 33: Simeon = „ascultare”.
 • v. 34: Levi = „alipire”.
 • v. 35: Iuda = „lăudat să fie Domnul!”.

GENESA 30

 • v. 3: Rahela face ce a făcut și Sara.
 • v. 6: Dan = „a judecat”.
 • v. 8: Neftali = „luptele lui Dumnezeu”.
 • v. 9: Concurența dintre Lea și Rahela.
 • v. 11: Gad = „noroc”.
 • v. 13: Așer = „fericit”.
 • v. 14: Mandragorele (mandragora) este o specie de plante erbacee perenă, vivace din zona mediteraneană, din familia Solanaceae.
 • v. 15: Rahela îl vinde pe Iacov pentru mandragore.
 • v. 18: Isahar = „răsplătire”.
 • v. 20: Zabulon = „locuință”.
 • v. 21: Dina = „judecată”.
 • v. 24 = Iosif = „adaos”.
 • v. 31-34: Înțelegerea dintre Laban și Iacov.
 • v. 35-45: Înmulțirea oilor și caprelor în mod supranatural. Iacov s-a îmbogățit folosindu-se de înțelepciunea dată de Dumnezeu, nu păcălindu-l pe Laban, așa cum s-ar putea crede.

VERSETELE ZILEI: „Nimeni nu pune un petic de postav nou la o haină veche; pentru că şi-ar lua umplutura din haină, şi ruptura ar fi mai rea. Nici nu pun oamenii vin nou în burdufuri vechi; altfel, burdufurile plesnesc, vinul se varsă, şi burdufurile se prăpădesc; ci vinul nou îl pun în burdufuri noi, şi se păstrează amândouă.”


Scrie un comentariu

STUDIU BIBLIC ZILNIC – 10.01.2012


Reeditare din data de 10 ianuarie 2012

MATEI 8: 1-17

 • v. 2: „Doamne” – leprosul recunoaște autoritatea și divinitatea lui Isus; „dacă vrei” – leprosul are o limită de decență, nu „întinde coarda” foarte mult.
 • v. 4: Isus îl îndeamnă pe cel vindecat să aducă darul la Templu nu prntru că așa trebuie, ci ca o pildă pentru preoți.
 • „Doamne” – sutașul recunoaște autoritatea și divinitatea lui Isus.
 • v. 7: Smerenia sutașului.
 • v. 11: Neamurile vor sta la aceeași masă cu patriarhii.
 • v. 12: Isus vorbește prima oară despre „întunericul de afară”.
 • v. 14, 15: Isus vindecă pe soacra lui Petru. Petru era, deci, căsătorit.
 • v. 16: Isus face pentru prima dată scoatere de demoni.
 • v. 17: Se împlinesc alte profeții.
GENESA 25
 • v. v. 1: A doua nevastă a lui Avraam, Chetura.
 • v. 5, 6: Avraam împarte averea și îndepărtează pe fiii țiitoarelor sale.
 • v. 7: Avraam a trăit 175 de ani.
 • v. 12-16: Fiii lui Ismael.
 • v. 17: Ismael a trăit 137 de ani.
 • v. 18: Hotarele fiilor lui Ismael.
 • v. 21: Rebeca, inițial, era stearpă.
 • v. 22, 23: Două popoare (neamuri de oameni) total opuse în același pântece.
 • v. 25: „Esau” = „păros”.
 • v. 26: „Iacov” = „cel ce ține de călcâi”.
 • v. 26: Isaac avea 60 de ani.
 • v. 27: Doi frați total diferiți.
 • v. 28: Fiecare părinte cu favoritul său.
 • v. 30: Esau = Edom = „roșu”.
 • v. 32, 33: Ușurința cu care Esau vinde dreptul de întâi născut.

GENESA 26

 • v. 1-5: Făgăduința lui Dumnezeu.
 • v. 6: Se pare că Gherar este orașul Tel Haror de azi, situat la N de Nabal Gherar, la cca. 21 km. V de Beer-Șeba.
 • v. 7: Isaac minte cu privire la Rebeca.
 • v. 12-14: Isaac se îmbogățește și mai mult.
 • v. 16-22: Certurile pentru fântâni.

„Esec” = „ceartă”

„Sitna” = „gâlceavă”

„Rehobot” = „lărgime”

 • v. 26-33: Jurământul dintre Abimelec și Isaac.
 • v. 33: „Șiba” = „jurământ”.
 • v. 35: Esau își supără părinții prin căsătoria cu două fete neevreice.


Scrie un comentariu

STUDIU BIBLIC ZILNIC – 09.01.2012


Reeditare din data de 9 ianuarie 2012

MATEI 7

 • v. 1-5: Să nu judecăm pe fratele nostru!
 • v. 6: Atenție ce și cum spui!
 • v. 7-12: Cereți cu stăruință și veți primi!
 • v. 13-14: Poarta/calea cea largă vs. poarta/calea cea strâmtă.
 • v. 15-20: Cum putem cunoaște proorocii mincinoși.
 • v. 21-23: Numai cine a făcut cu adevărat voia lui Dumnezeu va intra în Împărăția lui Dumnezeu.
 • v. 24-29: Casa zidită pe stâncă vs. casa zidită pe nisip.
 • v. 27: Casa zidită pe nisip are parte de o prăbușire dezastruoasă.
 • v. 28, 29: Isus dădea învățătură cu autoritate primită din partea Tatălui.

GENESA 23

 • v. 1: Sara a trăit 127 de ani.
 • v. 2: Chiriat-Arba = Hebron = „Cetatea pătrată”.
 • v. 15-18: Avraam cumpără peștera Macpela de la Efron Hetitul cu 400 de sicli de argint.

1 siclu = 12 grame

400 de sicli = 400 x 12 = 4800 grame = 4,8 kilograme.

 • v. 19: Îngroparea Sarei.

GENESA 24

 • v. 1-9: Avraam a pus pe robul său să caute nevastă pentru Isaac.
 • v. 15: Robul lui Avraamse întâlnește cu Rebeca.
 • v. 22: Omul îi dăruiește Rebecăi bijuterii.
 • v. 29-31: Omul este bine primit în familia Rebecăi.
 • v. 53: Robul lui Avraam dăruiește alte obiecte Rebecăi, lui Laban (fratele ei) și mamei lor.
 • v. 59-61: Robul și cu Rebeca au plecat spre Canaan.
 • v. 67: Isaac a fost mângâiat de moartea mamei sale prin căsătoria cu Rebeca.

VERSETELE ZILEI: „Intraţi pe poarta cea strâmtă. Căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare, şi mulţi sunt cei ce intră pe ea. Dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viaţă, şi puţini sunt cei ce o află.” – MATEI 7: 13, 14.


Scrie un comentariu

STUDIU BIBLIC ZILNIC – 08.01.2012


Reeditare din data de 8 ianuarie 2012

MATEI 6: 19-34

 • v. 21: Unde este comoara, acolo este și inima.
 • v. 22, 23: Ai grijă unde privești!
 • v. 24: Nu poți fi duplicitar cu Dumnezeu.
 • v. 25-34: Grijile și îngrijorările sunt greutăți în plus pentru noi.
 • v. 32: Dumnezeu știe de ce avem nevoie.
 • v. 33: Înainte de toate, trebuie să căutăm Împărăția lui Dumnezeu.

GENESA 20

 • v. 2: Avraam minte din nou cu privire la Sara. Abimelec = „tatăl meu, regele”. Este posibil ca acesta să fie un titlu, la fel ca în cazul faraonilor Egiptului.
 • v. 12: Sara chiar era sora lui, fiica tatălui lui, deci, în final, nu a mințit că îi era și soră (vitregă).
 • v. 17, 18: Dumnezeu ascultă rugăciunea lui Avraam cu privire la Abimelec și casa lui.

GENESA 21

 • v. 1-4: Nașterea și tăierea împrejur (circumcizia) a lui Isaac.
 • v. 5: Avraam avea 100 de ani.
 • v. 6, 7: Sarei îi este rușine.
 • v. 8: Înțărcarea lui Isaac.
 • v. 9, 10: Ura Sarei.
 • v. 14: Izgonirea Agarei în pustie. Beer-Șeba este așezat în N Deșertului Neghev, la poalele Muntelui Hebron. „Beer-Șeba” – „fântâna jurământului” sau „fântâna celor șapte”.
 • v. 15, 16: Agar vrea să părăsească pe Ismael.
 • v. 19: Dumnezeu a deschis ochii Agarei să vadă apa.
 • v. 21: Ismael s-a însurat cu o egipteancă dată de mama sa (care era tot de origine egipteană). „Paran (Faran)” = „podoabă, frumusețe, glorie, frunziș bogat”. Este un deșert situat în N Peninsulei Sinai, la SV de Marea Moartă.
 • v. 25: Avraam învinuiește pe Abimelec.
 • v. 26-34: Legământul dintre Avraam și Abimelec.
 • v. 33: tamarisc(-ă) = nume dat mai multor specii de arbori cu frunze mărunte și dese și cu flori albe sau roz.

GENESA 22

 • v. 1: Răspunsul lui Avraam: „Iată-mă!”.
 • v. 2: „Ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pe care-l iubești”.
 • v. 5: Credința lui Avraam: „apoi ne vom întoarce”.
 • v. 8: Credința lui Avraam: „Dumnezeu va purta de grijă”.
 • v. 9: Tăria de caracter a lui Avraam.
 • v. 13: Domnul a purtat cu adevărat de grijă.
 • v. 14: „Jehova-iire” = „Domnul va purta de grijă”.
 • v. 15-18: Credința lui Avraam este răsplătită.

VERSETELE ZILEI: „Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui, şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijoraţi, dar, de ziua de mâine; căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăşi. Ajunge zilei necazul ei.”


Scrie un comentariu

MEDITAȚII ZILNICE PE MARGINEA PSALMULUI 119 (13)


cropped-bible-1

13. Cu buzele mele vestesc toate hotărârile gurii Tale.
(Psalmi 119:13)

 

SĂMÂNȚĂ, SEMĂNĂTOR, OGOR

Versetul de azi ne vorbește despre o lucrare foarte importantă din viața creștinului: aceea de a vesti hotărârile lui Dumnezeu. Dar psalmistul accentuează încă de la început și spune: „cu buzele mele”. În limba română există o expresie foarte simpatică: „vorbești ca și cu gura altuia!”. De aceea, este foarte important să vestești cuvântul Evangheliei cu gura ta, nu folosindu-te de intermediari. Tu trebuie să te duci și să vorbești cu oamenii, nu să trimiți pe un altul. Dumnezeu le-a vorbit personal oamenilor Săi, iar ei vorbeau personal cu alții. Asta înseamnă să avem o relație personală.

SĂMÂNȚA este Cuvântul Domnului, Biblia. El trebuie semănat oriunde. De multe ori ne gândim: ce să-i vorbesc ăstuia, pentru că ăsta nu se va pocăi niciodată! Dar o altă vorbă spune: să nu spui niciodată „niciodată”! Nu este treaba noastră dacă omul acela se va pocăi sau nu. În pilda Semănătorului Domnul Isus a vorbit deapre patru feluri de ogor: lângă drum, pe locuri stâncoase, între spini și în pământ bun. El a folosit același fel de sămânță, dar semănată în locuri diferite din punct de vedere calitativ.  Cuvântul lui Dumnezeu este același, neschimbat de veacuri și care nu se va schimba în veac, dar sufletele oamenilor au „texturi” și „compoziții” diferite. Dacă știm că sămânța este aceeași, trebuie să o semănăm cu credincioșie așa cum este. Nu este treaba noastră cum este „ogorul”, Dumnezeu îl poate schimba!

SEMĂNĂTORUL suntem fiecare dintre noi. Pentru noi, a semăna este o datorie pe care o avem față de Dumnezeu. Dacă trece o zi fără să spui cuiva despre Dumnezeu, în ziua aceea nu ai semănat nimic. Dacă nu ai semănat nimic, ce te aștepți să răsară? Dacă nu răsare nimic, cum să te aștepți să rodească ceea ce nu ai semănat? Dumnezeu ne cheamă să fim fiecare dintre noi ca un smochin roditor. Amintiți-vă ce s-a întâmplat cu smochinul neroditor (vezi Matei 21: 18, 19). Așadar, dacă vreți să fiți creștini roditori, nu doar niște „smochini” plini de frunze, faceți un singur lucru foarte simplu: SEMĂNAȚI SĂMÂNȚA ADEVĂRULUI!

OGORUL este sufletul omului. „Ogorul de lângă drum” este sufletul care nu înțelege Cuvântul lui Dumnezeu. L-am putea numi tipul omului încăpățănat. Sunt oamenii care spun: „așa m-am născut, așa vreau să mor”. Unul dintre ei am fost eu, dar Dumnezeu a făaut o transformare incredibilă, minunată în mine. Așadar, nu depinde de cine seamănă Cuvântul ca Sămânța să aducă roade, nici măcar de ogor nu depinde, ci de Dumnezeu care transformă ogorul. V-o spun din proprie experiență. Apoi, „ogorul stâncos” este o inimă împietrită.  Numai că Dumnezeu poate face să iasă (să răsară) viață din acea piatră, așa cum a scos apă din stâncă pentru poporul evreu (vezi Exodul 17: 1-7). Asta nu este treaba noastră, e treaba Lui. „Ogorul cu spini” este un suflet bun și potențial roditor, dar pe care grijile și îngrijorările îl înneacă și îl împiedică să aducă rod. Însă Dumnezeu are suficient „erbicid spiritual” care să nimicească „buruienile” de pe acest „ogor”, așa că nu este problema noastră să le plivim, ci e problema Lui. „Ogorul bun” are cel mai mare potențial productiv, pentru că este pur, nu are nicio „impuritate pe el” și, fiind un pământ bun, este și ușor de lucrat.

Dumnezeu ne cheamă să facem un singur lucru, dar foarte important: să vestim hotărârile gurii Lui! Asta nu doar o dată în viață. Nu doar o dată pe lună, ci zi de zi. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta!

AMIN!