EvangheBlog – Un blog din suflet, pentru suflet

„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viața veșnică.” (IOAN 3: 16) „Dacă cred că există Dumnezeu şi El nu există, n-am pierdut nimic. Dar dacă nu cred că există şi El există cu adevărat, atunci am pierdut foarte mult.” (BLAISE PASCAL, filosof, matematician și fizician creștin francez)


Scrie un comentariu

STUDIU BIBLIC ZILNIC – 20.01.2012


Reeditare din data de 20 ianuarie 2012

MATEI 13: 31-58

 • v. 31, 32: Creștinismul se aseamănă cu planta de muștar.
 • v. 33: Creștinismul se aseamănă cu un aluat care crește.
 • v. 33: „trei măsuri de făină de grâu” – Prin extrapolare, putem spune că aceasta este încă o dovadă a existenței Sfintei Treimi: trei măsuri de făină în același aluat.
 • v. 41: Cei răi (neghina) vor fi smulși de îngeri din Împărăția lui Dumnezeu.
 • v. 47-50: „Pești” (oameni) buni vs. „pești” (oameni) răi.
 • v. 53-58: Nazaritenii nu cred în El.

GENESA 49

 • v. 10: Șilo = „loc de odihnă, pace” – Isus este locul nostru de odihnă și pacea noastră.
 • v. 1-28: Binecuvântările date fiilor lui Iosif.
 • v. 29-32: Ultimele porunci ale lui Iacov cu privire la îngroparea sa.
 • v. 33: Moartea lui Iacov.

GENESA 50

 • v. 3, 10: Până la înmormântarea lui Iacov au trecut 117 zile + timpul petrecut pe drum.
 • v. 3: Egiptenii l-au respectat pe Iacov.
 • v. 11-14: Înmormântarea lui Iacov.
 • v. 15: Teama fraților lui Iosif.
 • v. 26: Moartea lui Iosif.

VERSETELE ZILEI: „Iosif  le-a zis: „Fiţi fără teamă; căci sunt eu oare în locul lui Dumnezeu? Voi, negreşit, v-aţi gândit să-mi faceţi rău: dar Dumnezeu a schimbat răul în bine, ca să împlinească ceea ce se vede azi, şi anume, să scape viaţa unui popor în mare număr. Fiţi, dar, fără teamă, căci eu vă voi hrăni, pe voi şi pe copiii voştri.” Şi i-a mângâiat şi le-a îmbărbătat inimile.” – GENESA 50: 19-21.


Scrie un comentariu

STUDIU BIBLIC ZILNIC – 16.01.2012


Reeditare din data de 16 ianuarie 2012

MATEI 11

 • v. 1: De la mic la mare, de la puțini la mai mulți.
 • v. 5: Faptele stau mărturie.
 • v. 9, 10: Isus spune că Ioan Botezătorul este mai mult decât un prooroc.
 • v. 12, 13: De la Ioan Legea și proorocii nu mai sunt valabile.
 • v. 14: Ioan este împlinirea proorociei cu privire la venirea lui Ilie.
 • v. 18, 19: Nestatornicia oamenilor.
 • v. 20-24: Mustrarea cetăților nepocăite.
 • v. 25, 26: Dumnezeu a ascuns anumite lucruri înțelepților și le-a descoperit pruncilor în credință.
 • v. 28, 29: Isus dă odihnă pentru suflet.

GENESA 39

 • v. 2: La început, Iosif o ducea bine în casa lui Potifar.
Potifar = „aparținând zeului-soare”,
 • v. 4: Iosif a căpătat trecere înaintea lui Potifar.
 • v. 7: Nevasta lui Potifar s-a îndrăgostit de Iosif.
 • v. 14, 18: Minciuna nevestei lui Potifar. Biblia nu menționează numele acestei femei.
 • v. 20: Iosif este aruncat în temniță fără să fie judecat.

GENESA 40

 • v. 1-4: Pitarul și paharnicul lui Faraon sunt puși sub comanda lui Iosif.
pitar = brutar, patiser.
 • v. 9-15: Iosif dă o tălmăcire pozitivă visului paharnicului.
 • v. 16-19: Iosif dă o tălmăcire negativă visului pitarului.

VERSETELE ZILEI: „Domnul a fost cu Iosif și Și-a intins bunatatea peste el. L-a facut sa capete trecere inaintea mai marelui temnitei. Si mai marele temniței a pus sub privegherea lui pe toți întemnițații care erau in temniță. Și nimic nu se facea acolo decat prin el. Mai marele temnitei nu se mai îngrijea de nimic din ce avea Iosif in mana, pentru ca Domnul era cu el. Si Domnul ii dadea izbanda in tot ce facea.” – GENESA 39: 21-23.


Scrie un comentariu

STUDIU BIBLIC ZILNIC – 17.01.2012


Reeditare din data de 17 ianuarie 2012

MATEI 12: 1-21

 • v. 6: Isus este mai mare decât Templul.
 • v. 7: Domnul nu vrea jertfe fără valoare. Cea mai valoroasă jertfă este mila.
 • v. 8: Isus este Domnul Sabatului.
 • v. 8: El avea milă (v. 7) chiar și față de preoții care încălcau Sabatul (v. 5).
 • v. 10: Preoții caută să-L învinuiască pentru încălcarea unei porunci.
 • v. 12: Era îngăduit să faci bine în zilele de Sabat.
 • v. 13: Isus vindecă un om cu mâna uscată.
 • v. 14: Fariseii plănuiesc să-L omoare.
 • v. 15-21: Isus mai împlinește o profeție.
GENESA 41
 • v. 1-8: Visele lui Faraon.
 • v. 9-13: Paharnicul își aduce aminte de Iosif.
 • v. 25-36: Tălmăcirea viselor lui Faraon. Sfaturi pentru prosperitate.
 • v. 37: 44: Iosif – primul-ministru al Egiptului.
 • v. 45: Numele lui Iosif este schimbat în Țafnat-Paeneah. Țafnat-Paeneah = „descoperitor de taine”.
 • v. 46-49: Iosif – un vistiernic bun.
 • v. 51: Manase = „uitare”.
 • v. 52: Efraim = „rodire”.
 • v. 54: Paradoxul foametei.
GENESA 42
 • v. 1-5: Începutul smeririi fraților lui Iosif.
 • v. 7, 8: Iosif nu se dă pe față.
 • v. 23: Iosif nu vorbea direct cu frații săi, ci printr-un translator.
 • v. 24: Durerea și tăria de caracter a lui Iosif.
 • v. 25, 26: Încercarea credinței.
 • v. 27-38: Teama fraților și a tatălui lui Iosif.
VERSETELE ZILEI: „El le-a răspuns: „Cine este omul acela dintre voi care, dacă are o oaie, şi-i cade într-o groapă, în ziua Sabatului, să n-o apuce şi s-o scoată afară? Cu cât mai de preţ este deci un om decât o oaie? De aceea este îngăduit a face bine în zilele de Sabat.”


Scrie un comentariu

STUDIU BIBLIC ZILNIC – 18.01.2012


Reeditare din data de 18 ianuarie 2012

MATEI 12: 22-50

 • v. 24: Fariseii Îl învinuiesc din nou pe Isus că lucrează cu Beelzebul.

Beelzebul = Beelzebul = „domnul muștelor” („prințul” demonilor).

 • v. 28: „Împărăția lui Dumnezeu a venit peste voi.”
 • v. 30: Alte paradoxuri între creștini și necreștini.
 • v. 31, 32: Hula împotriva Duhului Sfânt nu este iertată.
 • v. 34, 35: Ce ai în inimă, aceea vorbești.
 • v. 39, 40: Semnul proorocului Iona: moartea și îngroparea lui Isus.
 • v. 43-45: Întinarea omului care Îl părăsește pe Dumnezeu.
 • v. 48 – 50: Cine face voia Tatălui este mama și frații lui Isus.
GENESA 43
 • v. 1-14: Foamea îi împinge pe frații lui Iosif să meargă în Egipt.
 • v. 16: Iosif primește bine pe frații săi.
 • v. 27: Iosif se interesează de tatăl lui.
 • v. 30: Lacrimile de duioșie ale lui Iosif.
GENESA 45
 • v. 1.3: Iosif se descoperă fraților săi plângând zgomotos.
 • v. 5-8: Iosif a fost parte a planului lui Dumnezeu pentru salvarea vieților tatălui și fraților lui.
 • v. 9-15: Iosif a chemat și pe Iacov.
 • v. 16-20: Ospitalitatea lui Faraon.
 • v. 27, 28: Trezirea la viață a lui Iacov.

VERSETELE ZILEI: „Vă spun că, în ziua judecăţii, oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care-l vor fi rostit. Căci din cuvintele tale vei fi scos fără vină, şi din cuvintele tale vei fi osândit.”


Scrie un comentariu

STUDIU BIBLIC ZILNIC – 19.01.2012


Reeditare din data de 19 ianuarie 2012

MATEI 13: 1-30

 • v. 2: Isus a predicat de pe corabie.
 • v. 4-8: Patru categorii de oameni:

a) omul nepăsător (v. 4);

b) omul nestatornic (v. 5, 6);

c) omul îngrijorat (v. 7);

d) omul liber (v. 8).

 • v. 15: „au ajuns tari de urechi, și-au închis ochii” – La început n-au fost așa.
 • v. 19-23: Tâlcuirea pildei semănătorului.
 • v. 25: Satan seamănă „neghină” spirituală.
 • v. 25: După ce a semănat, Satan pleacă.
 • v. 29, 30: Isus nu vrea ca cel credincios să piară împreună cu cel rău.

GENESA 46

 • v. 7: Iacov pleacă în Egipt cu toată familia.
 • v. 8-27: Urmașii lui Iacov.
 • v. 27: Toți cei din familia lui Iacov care au intrat în Egipt au fost 70.
 • v. 29: Iosif își întâmpină familia.
 • v. 31-34: Iosif își ocrotește familia.
GENESA 47
 • v. 4: Gosen = Goșen = „movilă de pământ”.
 • v. 13: Criza alimentară lovește Egiptul.
 • v. 13-21: Iosif – un negustor foarte abil.
 • v. 22: Prin lege, terenurile preoților egipteni nu se puteau vinde.
 • v. 28: Iacov a trăit în Egipt timp de 17 ani.
 • v. 29, 30: Jurământul lui Iosif față de Iacov.

GENESA 48

 • v. 1, 2: Iacov înfiază pe Manase și Efraim, fiii lui Iosif.
Manase = „unul care uită”.
Efraim = „rod dublu”.
 • v. 10: Iacov nu mai vede bine.
 • v. 15, 16: Iacov binecuvântează pe Iosif și pe cei doi fii ai săi.

VERSETELE ZILEI: „Căci inima acestui popor s-a împietrit; au ajuns tari de urechi, şi-au închis ochii, ca nu cumva să vadă cu ochii, să audă cu urechile, să înţeleagă cu inima, să se întoarcă la Dumnezeu, şi să-i vindec.” Dar ferice de ochii voştri că văd; şi de urechile voastre că aud!” – MATEI 13: 15, 16.


Scrie un comentariu

MEDITAȚII ZILNICE PE MARGINEA PSALMULUI 119 (15)


cropped-bible-1

15. Mă gândesc adânc la poruncile Tale, şi cărările Tale le am sub ochi.
(Psalmi 119:15)

 

PORUNCI ȘI CĂRĂRI

Astăzi avem două cuvinte de ordine: „porunci” și „cărări”.

O poruncă este o comandă pe care cineva o dă subalternului său. Noi suntem „subalternii” lui Dumnezeu, de aceea El are tot dreptul să ne poruncească. Însă mai mult decât atât, noi suntem copiii lui Dumnezeu, așa că că noi împlinim poruncile lui Dumnezeu nu în calitate de subalterni, ci de copii. Domnul Isus a spus: Nu vă mai numesc robi, pentru că robul nu ştie ce face stăpânul său; ci v-am numit prieteni, pentru că v-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la Tatăl Meu. ” (Ioan 15:15). Mai mult decât atât, Dumnezeu, în bunătatea Lui, ne-a promovat din poziția de prieteni, care oricum era o poziție privilegiată, în cea de copii ai lui Dumnezeu, așa cum este scris: Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu (…) ” (Ioan 1:12). Pe cale de conseciță, noi nu împlinim poruncile lui Dumnezeu ca niște robi, nici măcar ca niște prieteni, ci ca niște copii ascultători. Iată cum se arată dragostea lui Dumnezeu! Un copil împlinește porunca tatălui său pentru că îl iubește și pentru că știe că și tatăl său îl iubește pe el. Nu o împlinește de frică, așa cum face robul, nici pentru o posibilă recompensă, așa cum face, poate, prietenul.

Cum putem împlini poruncile lui Dumnezeu? În două feluri: făcând ceea ce ne spune Dumnezeu să facem și nefăcând ceea ce Dumnezeu ne interzice. Oamenii, însă, de multe ori sunt tare ciudați! Un cunoscut pastor român spunea odată că păcatele sunt de două feluri: păcate de comitere, adică să faci ceea ce Dumnezeu ți-a interzis, și păcate de omitere, adică să nu faci ceea ce ți-a poruncit Dumnezeu. A ne gândi adânc la poruncile Lui înseamnă a medita la ele ca să nu comitem și să nu omitem.

Psalmistul leagă aici, în mod indubitabil și corect, poruncile Domnului de cărările Sale, care sunt, de fapt, cărările noastre în calitate de copii ai Domnului. Un copil al Domnului adevărat nu poate merge decât pe cărarea pe care i-a trasat-o Tatăl său. De ce face psalmistul acest lucru? Simplu! Pentru că nu poți merge pe Calea Domnului fără să păzești poruncile Sale și să meditezi la ele. Una fără alta nu se poate. Să ne imaginăm că suntem pe un drum public într-un oraș mare unde nu există semne de circulație, nici semafoare, nici treceri pentru pietoni, nici pasaje subterane și niciun fel de marcaj rutier. Ce se întâmplă acolo? Fiecare face ce vrea. Autoturismele se depășesc unele pe altele prin dreapta, nu dau prioritate pietonilor (care nici ei nu sunt dispuși să aștepte), în intersecții fiecare virează cum vrea, într-un cuvânt fiecare circulă pe unde vrea, pe ce parte a carosabilului vrea și cum vrea, după propriile reguli (așa, ca unii oameni!). Ce este acolo? Nimic altceva decât HAOS. Ce se poate întâmpla acolo? Nimic altceva decât accidente cu pierderi de vieți omenești și pagube materiale însemnate. La fel este și pe Calea Domnului: nimeni nu poate face ce și cum vrea, pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu al ordinii, nu al haosului. Dumnezeu știe că noi suntem slabi și porniți cu predilecție spre rău, de aceea El a trebuit să stabilească niște reguli, numite porunci. Cel care nu le cunoaște, dar vrea să urmeze această Cale, trebuie să le studieze și să caute să le pună în practică. Cine nu dorește acest lucru, nu are ce căuta în Împărăția lui Dumnezeu, unde este ordine desăvârșită. Doamne, ajută-ne să fim cunoscători și împlinitori ai poruncilor Tale!

 

AMIN!