EvangheBlog – Un blog din suflet, pentru suflet

„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viața veșnică.” (IOAN 3: 16) „Dacă cred că există Dumnezeu şi El nu există, n-am pierdut nimic. Dar dacă nu cred că există şi El există cu adevărat, atunci am pierdut foarte mult.” (BLAISE PASCAL, filosof, matematician și fizician creștin francez)


Scrie un comentariu

MEDITAȚII ZILNICE PE MARGINEA PSALMULUI 119 (18)


cropped-bible-1

18. Deschide-mi ochii, ca să văd lucrurile minunate ale Legii Tale!
(Psalmi 119:18)

 

PE DRUMUL DAMASCULUI

Biblia ne povestește o întâmplare interesantă, care ar putea fi comică, dacă n-ar fi tragică. Într-o zi se aflau pe drumul către Damasc câțiva evrei călare pe cai. Unul dintre ei părea să fie un om învățat, ceilalți erau niște anonimi înarmați. Pe când mergeau ei așa pe drum, cu gând să-i aducă pe noii creștini la Ierusalim unde aveau să fie uciși, deodată în jurul lor a strălucit o lumină foarte puternică. Era așa de puternică încât n-au mai putut înainta. Cel care părea mai învățat decât toți a căzut cu fața la pământ. Din cer s-a auzit un glas care zicea:

– „Saule, Saule, pentru ce mă prigonești?”

– „Cine ești Tu, Doamne?”

– „Eu sunt Isus pe care-L prigonești. Ți-ar fi greu să arunci înapoi cu piciorul într-u țepuș.”

– „Doamne, ce vrei să fac?”

– „Scoală-te, intră în cetate și ți se va spune ce să faci.”

Oamenii care-l însoțeau pe Saul au văzut lumina, au auzit glasul, însă nu vedeau pe Cel care vorbea. În urma acestei întâmplări Saul a rămas fără vedere până când Dumnezeu l-a trimis pe proorocul Anania care, fiindu-i încă frică din pricina prigoanei pe care o sufla acesta printre creștini, s-a dus, s-a rugat pentru el, și-a pus mâinile peste el, iar acesta a primit din nou vedere și a fost umplut cu Duhul Sfânt (vezi Fapte 9: 1-22). Vasul lui Saul (Pavel) a trebuit curățat pentru că Dumnezeu avea să se folosească de el într-un chip extraordinar.

Noi am fost odată pe drumul Damascului, adică pe drumul păcatului. Poate că unii dintre noi au prigonit creștinii. Dar slavă Domnului că El, Isus, Și-a făcut prezența în viața noastră, ne-a dat jos de pe ochi perdeaua de solzi, ne-a spălat în sângele Lui și ne-a făcut o făptură nouă (vezi 2 Corinteni 5: 17). Nu mai suntem cei ce eram înainte, nu mai prigonim pe nimeni, iubim pe frați, suntem miloși, smeriți (vezi 1 Petru 3: 8) și prin harul Său, pentru că El ne-a deschis ochii, ne putem bucura de lucrurile minunate ale Legii Sale.

 

AMIN!