EvangheBlog – Un blog din suflet, pentru suflet

„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viața veșnică.” (IOAN 3: 16) „Dacă cred că există Dumnezeu şi El nu există, n-am pierdut nimic. Dar dacă nu cred că există şi El există cu adevărat, atunci am pierdut foarte mult.” (BLAISE PASCAL, filosof, matematician și fizician creștin francez)


Scrie un comentariu

STUDIU BIBLIC ZILNIC: „CITEȘTE-ȚI BIBLIA ÎNTR-UN AN!” – 18.04.2012


Reeditare din data de 17 aprilie 2012

Iisus Hristos este eternitatea care punctează istoria.” – PETRE ȚUȚEA

Texte de studiat pentru mâine: LUCA 14: 25-35 și 2 SAMUEL capitolele 3-5.

VERSETELE ZILEI: Apoi, când a văzut că cei poftiţi la masă alegeau locurile dintâi, le-a spus o pildă. Şi le-a zis: „Când eşti poftit de cineva la nuntă, să nu te aşezi la masă în locul dintâi; ca nu cumva, printre cei poftiţi de el, să fie altul mai cu vază decât tine, şi cel ce te-a poftit şi pe tine şi pe el să vină să-ţi zică: „Dă locul tău omului acestuia.” Atunci, cu ruşine, va trebui să iei locul de pe urmă. Ci, când eşti poftit, du-te şi aşază-te în locul cel mai de pe urmă; pentru ca atunci când va veni cel ce te-a poftit să-ţi zică: „Prietene, mută-te mai sus.” Lucrul acesta îţi va face cinste înaintea tuturor celor ce vor fi la masă împreună cu tine. Căci oricine se înalţă va fi smerit; şi cine se smereşte va fi înălţat.” – LUCA 14: 7-11

Reclame


Scrie un comentariu

STUDIU BIBLIC ZILNIC: „CITEȘTE-ȚI BIBLIA ÎNTR-UN AN!” – 16 și 17.04.2012


Reeditare din data de 16 aprilie 2012

Iisus Hristos este echilibrul care amână sfârşitul omenirii.” – VICTOR MARINESCU

Cu ajutorul Domnului, astăzi am citit textele LUCA 13: 23-35 și 1 SAMUEL capitolele 30 și 31, iar pentru mâine vă propun: LUCA 14: 1-24 și 2 SAMUEL capitolele 1 și 2.

Spor la studiat!

VERSETELE ZILEI: „Ierusalime, Ierusalime, care omori pe prooroci și ucizi cu pietre pe cei trimiși la tine; de câte ori am vrut să strâng pe copiii tăi, cum își strânge găina puii sub aripi, și n-ați vrut! Iată că vi se va lăsa casa pustie; dar vă spun că nu Mă veți mai vedea, până veți zice: <<Binecuvântat este Cel ce vine în Numele Domnului!>>” – LUCA 13: 34, 35


Scrie un comentariu

MEDITAȚII ZILNICE PE MARGINEA PSALMULUI 119 (28) – „CUVÂNTUL CARE TE RIDICĂ”


cropped-bible-1

28. Îmi plânge sufletul de durere: ridică-mă după cuvântul Tău!
(Psalmi 119:28)

 

Poate că de multe ori ai avut sufletul plin de durere, o durerea care te apăsa, care nu-ți dădea pace (cum să-ți dea pace durerea?), o durere din pricina căreia nu mai aveai liniște. Poate că problemele din familia ta au cauzat sau au accentuat această durere. Poate că prietenii tăi ți-au îngreunat sarcina în loc s-o poarte împreună cu tine. Poate că nici măcar biserica nu te-a putut ridica din starea în care te-ai aflat. Poate că simțeai cum vlaga ți se scurge din mușchi, din vene, din oase. Poate că nimeni nu s-a aplecat pe genunchi împreună cu tine când aveai nevoie. Poate că ți se părea ca și cum tot cerul s-ar fi năruit peste tine. Poate că de multe ori te-a durut inima care nu mai suporta atâta durere. Poate că sentimentul de durere te-a făcut să te simți ca un vas de lut care este zdrobit. Poate că și acum mai simți uneori cioburile din inima ta. Însă atunci când te simțeai zdrobit, sfărâmat, pus la pământ ți-ai adus aminte de Cuvântul Domnului care spune: Jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt un duh zdrobit: Dumnezeule, Tu nu dispreţuieşti o inimă zdrobită şi mâhnită. ” (Psalmi 51:17); „Căci aşa vorbeşte Cel Preaînalt, a cărui locuinţă este veşnică şi al cărui Nume este sfânt: „Eu locuiesc în locuri înalte şi în sfinţenie; dar sunt cu omul zdrobit şi smerit, ca să înviorez duhurile smerite şi să îmbărbătez inimile zdrobite. ” (Isaia 57:15)

Domnul Isus a spus: Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă. Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt blând şi smerit cu inima; şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre. Căci jugul Meu este bun, şi sarcina Mea este uşoară.” ” (Matei 11:28-30). Dragul meu cititor, îți spun din proprie experiență. Când am fost întristat, când inima mea era plină de durere apăsătoare, când am fost jignit, când nu mai aveam liniște, când aveam probleme în familie, când „prietenii” m-au părăsit cum se scutură zgura de argint când este lămurit, când simțeam că nu mai am nicio putere și că nu mai există poate nicio speranță pentru mine, am făcut un gest pe cât de simplu, pe atât de important: sfărâmat și cu o inimă grea și mâhnită, am căzut în genunchi înaintea Domnului și m-am rugat, dar m-am rugat fierbinte, de cele mai multe ori cu lacrimi. Lacrimi de durere, dar și de izbăvire. Lacrimi eliberatoare. Apoi m-am adâncit în Cuvântul Domnului, de unde am căpătat alinare. Cuvântul Domnului m-a ridicat și m-a făcut să văd altfel lucrurile, într-o altă lumină. De aceea, atunci când ai astfel de probleme, descarcă-te înaintea Domnului de ele plecându-ți genunchii la pământ, apoi umple-te de Cuvântul Său cel Sfânt! Vei vedea cu ochii tăi ce putere minunată vei căpăta și poate că Domnul îți va spune ca și lui Iosua: Întăreşte-te numai şi îmbărbătează-te, lucrând cu credincioşie după toată Legea pe care ţi-a dat-o robul Meu Moise; nu te abate de la ea nici la dreapta, nici la stânga, ca să izbuteşti în tot ce vei face. Cartea aceasta a Legii să nu se depărteze de gura ta; cugetă asupra ei zi şi noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea; căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale şi atunci vei lucra cu înţelepciune. Nu ţi-am dat Eu oare porunca aceasta: „Întăreşte-te şi îmbărbătează-te”? Nu te înspăimânta şi nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face.” ” (Iosua 1:7-9). DOMNUL SĂ-ȚI DEA BIRUINȚĂ ÎN TOATE LUCRURILE ȘI ÎN TOATE ÎMPREJURĂRILE!

AMIN!


4 comentarii

ISUS ÎNDURERATUL SAU ISUS BIRUITORUL?


Reeditare din data de 12 aprilie 2012

Întreaga lume creștină va comemora mâine evenimentul care a avut loc acum aproape două mii de ani, când Isus a suferit cea mai mare batjocură și tortură din istoria omenirii pentru mine și pentru tine. Ziua când tot cerul a plâns. Ziua când iadul s-a zguduit în profunzime. Ziua când eu și tu trebuia să fim pe cruce în locul Lui. Ziua aceasta când timpul a stat în loc, privind la Fiul lui Dumnezeu, la fața lui brăzdată de sânge, la privirea Lui demnă. Am fost acolo și ai fost acolo. Nu mă pot dezvinovăți și nu te poți dezvinovăți. Dar ne-a dezvinovățit El prin jertfa Sa de pe cruce. În ziua aceea am fost batjocoriți puțin… și El mai mult decât noi. În ziua aceea am fost scuipați puțin… și El mai mult decât noi. Și azi suntem scuipați și batjocoriți… și El mai mult decât noi. În ziua aceea am fost răstigniți puțin… și El mai mult decât noi. În ziua aceea am murit puțin… și El mai mult decât noi.
Dar peste puțin timp, Isus a înviat. Mormântul nu-L putea ține prizonier pe Fiul lui Dumnezeu. Mulți s-au lăudat că ei sunt ceva, mulți au spus că ei fac minuni, dar minunile lor lor le-au luat cu ei în mormânt, de unde n-au mai ieșit. Și azi sunt în adâncimile pământului. Dar Isus n-a putut fi ținut captiv în mormânt, nici minunile pe care și astăzi le face, la vedere, la lumina zilei.

„Pe când noroadele se strângeau cu grămada, El a început să spună: „Neamul acesta este un neam viclean; el cere un semn; dar nu i se va da alt semn decât semnul prorocului Iona. Căci după cum Iona a fost un semn pentru niniveni, tot aşa şi Fiul omului va fi un semn pentru neamul acesta. Împărăteasa de la miazăzi se va scula, în ziua judecăţii, alături de bărbaţii acestui neam şi-i va osândi; pentru că ea a venit de la capătul pământului ca să audă înţelepciunea lui Solomon; şi iată că aici este Unul mai mare decât Solomon. Bărbaţii din Ninive se vor scula, în ziua judecăţii, alături de neamul acesta şi-l vor osândi, pentru că ei s-au pocăit la propovăduirea lui Iona; şi iată că aici este Unul mai mare decât Iona.” – Luca 11: 29-32

Isus A FOST îndurerat. Isus A FOST omorât. Isus A ÎNVIAT pentru că Isus ESTE BIRUITOR. Iar biruința o dă tuturor celor ce cred în El. Isus ESTE FIUL LUI DUMNEZEU. Crede în el și vei avea VIAȚA VEȘNICĂ PE BAZA PROMISIUNII SALE! Crede în El și NU VEI FI DEZAMĂGIT! EL NU A DEZAMĂGIT PE NIMENI NICIODATĂ.
Filosoful creștin francez spunea: „Dacă crezi și nu există, nu ai pierdut NIMIC. Dacă nu crezi și există, ai pierdut TOTUL.” Tu ce ai de pierdut dacă crezi?


Scrie un comentariu

STUDIU BIBLIC ZILNIC: „CITEȘTE-ȚI BIBLIA ÎNTR-UN AN!” – 12-13.04.2012


Reeditare din data de 12 aprilie 2012

Pentru aceea a venit Hristos in lume, ca sa cunoasca si sa inteleaga omul cat de mult il iubeste Dumnezeu.” ( Fericitul Augustin)

Textele de studiu pentru astăzi sunt LUCA 11: 29-54 și 1 SAMUEL capitolele 19-21, iar mâine trecem la LUCA 12: 1-31 și 1 SAMUEL capitolele 22-24.

FIȚI BINECUVÂNTAȚI!

VERSETUL ZILEI: „De aceea, lepădați orice necurăție și orice revărsare de răutate și primiți cu blândețe Cuvântul sădit în voi, care vă poate mântui sufletele. Fiți împlinitori ai Cuvântului, nu numai ascultători, înșelându-vă singuri.” – IACOV 1: 21, 22


Scrie un comentariu

STUDIU BIBLIC ZILNIC: „CITEȘTE-ȚI BIBLIA ÎNTR-UN AN!” – 11.04.2012


Reeditare din data de 10 aprilie 2012

Isus e dragostea izbăvitoare a lui Dumnezeu.” – Wilhelm Busch

Cu ajutorul Domnului, mâine vom poposi asupra textelor: LUCA 11: 1-28 și 1 SAMUEL capitolele 17 și 18.

VERSETUL ZILEI: „Cine vă primește pe voi, Mă primește pe Mine; și cine Mă primește pe Mine, primește pe Cel ce M-a trimis pe Mine.” – LUCA 10:40

Încă o dovadă a faptului că Isus este Dumnezeu.


Scrie un comentariu

STUDIU BIBLIC ZILNIC: „CITEȘTE-ȚI BIBLIA ÎNTR-UN AN!” – 10.04.2012


Reeditare din data de 9 aprilie 2012

„Dumnezeu S-a facut om, ca omul sa poata deveni dumnezeu.” ( Sfantul Irineu )

Textele de studiu biblic pentru mâine sunt: LUCA 10: 25-42 și 1 SAMUEL capitolele 15 și 16.

VERSETELE ZILEI:În ceasul acela, Isus S-a bucurat în Duhul Sfânt şi a zis: „Tată, Doamne al cerului şi al pământului, Te laud pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înţelepţi şi pricepuţi, şi le-ai descoperit pruncilor. Da, Tată, fiindcă aşa ai găsit cu cale Tu. Toate lucrurile Mi-au fost date în mâini de Tatăl Meu; şi nimeni nu ştie cine este Fiul, afară de Tatăl, nici cine este Tatăl, afară de Fiul şi acela căruia vrea Fiul să i-L descopere.” – LUCA 10: 21, 22

O altă dovadă că Trinitatea este reală!