EvangheBlog – Un blog din suflet, pentru suflet

„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viața veșnică.” (IOAN 3: 16) „Dacă cred că există Dumnezeu şi El nu există, n-am pierdut nimic. Dar dacă nu cred că există şi El există cu adevărat, atunci am pierdut foarte mult.” (BLAISE PASCAL, filosof, matematician și fizician creștin francez)


Scrie un comentariu

Iertare (3)


1 Isus a zis ucenicilor Săi: „Este cu neputință să nu vină prilejuri de păcătuire; dar vai de acela prin care vin!
2 Ar fi mai de folos pentru el să i se lege o piatră de moară de gît, și să fie aruncat în mare, decît să facă pe unul din acești micuți să păcătuiască.
3 Luați seama la voi înșivă! Dacă fratele tău păcătuiește împotriva ta, mustră-l! Și dacă-i pare rău, iartă-l!
4 Și chiar dacă păcătuiește împotriva ta de șapte ori pe zi, și de șapte ori pe zi se întoarce la tine și zice: «Îmi pare rău!» – să-l ierți.
5 Apostolii au zis Domnului: „Mărește-ne credința!“
6 Și Domnul a zis: „Dacă ați avea credință cît un grăunte de muștar, ați zice dudului acestuia: «Desrădăcinează-te și sădește-te în mare», și v’ar asculta.
7 Cine dintre voi, dacă are un rob, care ară sau paște oile, îi va zice, cînd vine dela cîmp: „Vino îndată, și șezi la masă?“
8 Nu-i va zice mai degrabă: „Gătește-mi să mănînc, încinge-te, și slujește-mi pînă voi mînca și voi bea eu; după aceea, vei mînca și vei bea și tu?“
9 Va rămînea el îndatorat față de robul acela, pentrucă robul a făcut ce-i fusese poruncit? Nu cred.
10 Tot așa și voi, dupăce veți face tot ce vi s’a poruncit, să ziceți: „Sîntem niște robi netrebnici; am făcut ce eram datori să facem.“
11 Isus mergea spre Ierusalim, și a trecut printre Samaria și Galilea.
12 Pe cînd intra într’un sat, L-au întîmpinat zece leproși. Ei au stătut departe,
13 și-au ridicat glasul, și au zis: „Isuse, Învățătorule, ai milă de noi!“
14 Cînd i-a văzut Isus, le-a zis: „Duceți-vă și arătați-vă preoților!“ Și pe cînd se duceau, au fost curățiți.
15 Unul din ei, cînd s’a văzut vindecat, s’a întors, slăvind pe Dumnezeu cu glas tare.
16 S’a aruncat cu fața la pămînt la picioarele lui Isus, și I-a mulțămit. Era Samaritean.
17 Isus a luat cuvîntul, și a zis: „Oare n’au fost curățiți toți cei zece? Dar ceilalți nouă, unde sînt?
18 Nu s’a găsit decît străinul acesta să se întoarcă și să dea slavă lui Dumnezeu?“
19 Apoi i-a zis: „Scoală-te și pleacă; credința ta te-a mîntuit.“
20 Fariseii au întrebat pe Isus cînd va veni Împărăția lui Dumnezeu. Drept răspuns, El le-a zis: „Împărăția lui Dumnezeu nu vine în așa fel ca să izbească privirile.
21 Nu se va zice: «Uite-o aici», sau: «Uite-o acolo!» Căci iată că Împărăția lui Dumnezeu este înlăuntrul vostru.“
22 Și a zis ucenicilor: „Vor veni zile cînd veți dori să vedeți una din zilele Fiului omului, și n’o veți vedea.
23 Vi se va zice: «Iată-L aici, iată-L acolo!» Să nu vă duceți, nici să nu-i urmați.
24 Căci, cum iese fulgerul și luminează dela o margine a cerului pînă la cealaltă, așa va fi și Fiul omului în ziua Sa.
25 Dar mai întîi trebuie să sufere multe, și să fie lepădat de neamul acesta.
26 Ce s’a întîmplat în zilele lui Noe, se va întîmpla la fel și în zilele Fiului omului:
27 mîncau, beau, se însurau și se măritau pînă în ziua cînd a intrat Noe în corabie; și a venit potopul și i-a prăpădit pe toți.
28 Ce s’a întîmplat în zilele lui Lot, se va întîmpla aidoma: oamenii mîncau, beau, cumpărau, vindeau, sădeau, zideau;
29 dar, în ziua cînd a ieșit Lot din Sodoma, a plouat foc și pucioasă din cer, și i-a pierdut pe toți.
30 Tot așa va fi și în ziua cînd Se va arăta Fiul omului.
31 În ziua aceea, cine va fi pe acoperișul casei, și își va avea vasele în casă, să nu se pogoare să le ia; și cine va fi pe cîmp, de asemenea, să nu se mai întoarcă.
32 Aduceți-vă aminte de nevasta lui Lot.
33 Oricine va căuta să-și scape viața, o va pierde; și oricine o va pierde, o va găsi.
34 Vă spun că, în noaptea aceea, doi inși vor fi în acelaș pat, unul va fi luat și altul va fi lăsat;
35 două femei vor măcina împreună: una va fi luată, și alta va fi lăsată.
36 Doi bărbați vor fi la cîmp: unul va fi luat și altul va fi lăsat.“
37 Ucenicii L-au întrebat: „Unde, Doamne?“ Iar El a răspuns: „Unde va fi trupul acolo se vor strînge vulturii.“