EvangheBlog – Un blog din suflet, pentru suflet

„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viața veșnică.” (IOAN 3: 16) „Dacă cred că există Dumnezeu şi El nu există, n-am pierdut nimic. Dar dacă nu cred că există şi El există cu adevărat, atunci am pierdut foarte mult.” (BLAISE PASCAL, filosof, matematician și fizician creștin francez)


Scrie un comentariu

40 de zile de Postul Paștelui (7)


640x360

Marcu 12: 1-12

1 Isus a început pe urmă să le vorbească în pilde.„Un om a sădit o vie. A împrejmuit-o cu un gard, a săpat un teasc în ea, și a zidit un turn; apoi a arendat-o unor vieri și a plecat din țară.
2 La vremea roadelor, a trimes la vieri un rob, ca să ia dela ei din roadele viei.
3 Vierii au pus mîna pe el, l-au bătut, și l-au trimes înapoi cu mînile goale.
4 A trimes iarăș la ei un alt rob; ei l-au rănit la cap, și l-au batjocorit.
5 A mai trimes un altul, pe care l-au omorît; apoi a trimes mulți alții, dintre cari, pe unii i-au bătut, iar pe alții i-au omorît.
6 Mai avea un singur fiu prea iubit; la urmă, l-a trimes și pe el la ei. «Vor primi cu cinste pe fiul meu!» zicea el.
7 Dar vierii aceia au zis între ei: «Iată moștenitorul; veniți să-l omorîm, și moștenirea va fi a noastră.»
8 Și au pus mîna pe el, l-au omorît, și i-au aruncat trupul afară din vie.
9 Acum, ce va face stăpînul viei? Va veni, va nimici pe vierii aceia, și via o va da altora.
10 Oare n’ați citit locul acesta din Scriptură: «Piatra pe care au lepădat-o zidarii, a ajuns să fie pusă în capul unghiului;
11 Domnul a făcut acest lucru, și este minunat în ochii noștri?“
12 Ei căutau să-L prindă, dar se temeau de norod. Pricepuseră că împotriva lor spusese Isus pilda aceasta. Și L-au lăsat, și au plecat.