EvangheBlog – Un blog din suflet, pentru suflet

„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viața veșnică.” (IOAN 3: 16) „Dacă cred că există Dumnezeu şi El nu există, n-am pierdut nimic. Dar dacă nu cred că există şi El există cu adevărat, atunci am pierdut foarte mult.” (BLAISE PASCAL, filosof, matematician și fizician creștin francez)

40 de zile de Postul Paștelui (31)

Scrie un comentariu


640x360

Ioan 15: 1-27

1 Eu sînt adevărata viță, și Tatăl Meu este vierul.
2 Pe orice mlădiță, care este în Mine și n’aduce roadă, El o taie; și pe orice mlădiță care aduce roadă, o curățește, ca să aducă și mai multă roadă.
3 Acum voi sînteți curați, din pricina cuvîntului, pe care vi l-am spus.
4 Rămîneți în Mine, și Eu voi rămînea în voi. Dupăcum mlădița nu poate aduce roadă dela sine, dacă nu rămîne în viță, tot așa nici voi nu puteți aduceți roadă, dacă nu rămîneți în Mine.
5 Eu sînt Vița, voi sînteți mlădițele. Cine rămîne în Mine, și în cine rămîn Eu, aduce multă roadă; căci despărțiți de Mine, nu puteți face nimic.
6 Dacă nu rămîne cineva în Mine, este aruncat afară, ca mlădița neroditoare, și se usucă; apoi mlădițele uscate sînt strînse, aruncate în foc, și ard.
7 Dacă rămîneți în Mine, și dacă rămîn în voi cuvintele Mele, cereți orice veți vrea, și vi se va da.
8 Dacă aduceți multă roadă, prin aceasta Tatăl Meu va fi proslăvit; și voi veți fi astfel ucenicii Mei.
9 Cum M’a iubit pe Mine Tatăl, așa v’am iubit și Eu pe voi. Rămîneți în dragostea Mea.
10 Dacă păziți poruncile Mele, veți rămînea în dragostea Mea, după cum și Eu am păzit poruncile Tatălui Meu, și rămîn în dragostea Lui.
11 V’am spus aceste lucruri, pentruca bucuria Mea să rămînă în voi, și bucuria voastră să fie deplină.
12 Aceasta este porunca Mea: să vă iubiți unii pe alții, cum v’am iubit Eu.
13 Nu este mai mare dragoste decît să-și dea cineva viața pentru prietenii săi.
14 Voi sînteți prietenii Mei, dacă faceți ce vă poruncesc Eu.
15 Nu vă mai numesc robi, pentrucă robul nu știe ce face stăpînul său; ci v’am numit prieteni, pentrucă v’am făcut cunoscut tot ce am auzit dela Tatăl Meu.
16 Nu voi M’ați ales pe Mine; ci Eu v’am ales pe voi; și v’am rînduit să mergeți și să aduceți roadă, și roada voastră să rămînă, pentru ca orice veți cere dela Tatăl, în Numele Meu, să vă dea.
17 Vă poruncesc aceste lucruri, ca să vă iubiți unii pe alții.
18 Dacă vă urăște lumea, știți că pe Mine M’a urît înaintea voastră.
19 Dacă ați fi din lume, lumea ar iubi ce este al ei; dar, pentrucă nu sînteți din lume, și pentrucă Eu v’am ales din mijlocul lumii, de aceea vă urăște lumea.
20 Aduceți-vă aminte de vorba, pe care v-am spus-o: «Robul nu este mai mare decît stăpînul său.» Dacă m’au prigonit pe Mine, și pe voi vă vor prigoni; dacă au păzit cuvîntul Meu, și pe al vostru îl vor păzi.
21 Dar vă vor face toate aceste lucruri pentru Numele Meu, pentrucă ei nu cunosc pe Celce M’a trimes.
22 Dacă n’aș fi venit și nu le-aș fi vorbit, n’ar avea păcat; dar acum n’au nicio desvinovățire pentru păcatul lor.
23 Cine Mă urăște pe Mine, urăște și pe Tatăl Meu.
24 Dacă n’aș fi făcut între ei lucrări, pe cari nimeni altul nu le-a făcut, n’ar avea păcat; dar acum le-au și văzut, și M’au urît și pe Mine și pe Tatăl Meu.
25 Dar lucrul acesta s’a întîmplat ca să se împlinească vorba scrisă în Legea lor: «M’au urît fără temei.»
26 Cînd va veni Mîngîietorul, pe care-L voi trimete dela Tatăl, adică Duhul adevărului, care purcede dela Tatăl, El va mărturisi despre Mine.
27 Și voi deasemenea veți mărturisi, pentrucă ați fost cu Mine dela început.
Ioan 16: 1-4
1 V-am spus aceste lucruri, pentruca ele să nu fie pentru voi un prilej de cădere.
2 Au să vă dea afară din sinagogi: ba încă, va veni vremea cînd, oricine vă va ucide, să creadă că aduce o slujbă lui Dumnezeu.
3 Și se vor purta astfel cu voi, pentrucă n’au cunoscut nici pe Tatăl, nici pe Mine.
4 V’am spus aceste lucruri, pentruca, atunci cînd le va veni ceasul să se împlinească, să vă aduceți aminte că vi le-am spus. Nu vi le-am spus dela început, pentrucă eram cu voi.
Reclame

Autor: Dorel Puchea - Biserica „Harul” Lehliu Gară

profesor, 45 de ani, creștin penticostal, îndrăgostit de Dumnezeu, de natură și de profesie

Lasă un răspuns, dar fără jigniri și vulgarități! Acestea vor fi șterse și înlocuite cu (...).

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.