EvangheBlog – Un blog din suflet, pentru suflet

„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viața veșnică.” (IOAN 3: 16) „Dacă cred că există Dumnezeu şi El nu există, n-am pierdut nimic. Dar dacă nu cred că există şi El există cu adevărat, atunci am pierdut foarte mult.” (BLAISE PASCAL, filosof, matematician și fizician creștin francez)

40 de zile de Postul Paștelui (37)

Scrie un comentariu


640x360

Marcu 14: 32-72

32 S’au dus apoi într’un loc îngrădit, numit Ghetsimani. Și Isus a zis ucenicilor Săi: „Ședeți aici pînă Mă voi ruga.“
33 A luat cu El pe Petru, pe Iacov și pe Ioan, și a început să Se spăimînte și să Se mîhnească foarte tare.
34 El le-a zis: „Sufletul Meu este cuprins de o întristare de moarte; rămîneți aici, și vegheați!“
35 Apoi a mers puțin mai înainte, S’a aruncat la pămînt, și Se ruga ca, dacă este cu putință, să treacă de la El ceasul acela.
36 El zicea: „Ava, adică: Tată, – Ție toate lucrurile Îți sînt cu putință; depărtează de la Mine paharul acesta! Totuș, facă-se nu ce voiesc Eu, ci ce voiești Tu.“
37 Și a venit la ucenici, pe cari i-a găsit dormind. Și a zis lui Petru: „Simone, tu dormi? Un ceas n’ai fost în stare să veghezi?
38 Vegheați și rugați-vă, ca să nu cădeți în ispită; duhul este plin de rîvnă, dar trupul este neputincios.“
39 S’a dus iarăș, și S’a rugat, zicînd aceleași cuvinte.
40 Apoi S’a întors din nou și i-a găsit dormind; pentrucă li se îngreuiaseră ochii de somn. Ei nu știau ce să-I răspundă.
41 În sfîrșit, a venit a treia oară, și le-a zis: „Dormiți de acum, și odihniți-vă! Destul! A venit ceasul! Iată că Fiul omului este dat în mînile păcătoșilor.
42 Sculați-vă; haidem să mergem; iată că se apropie vînzătorul!“
43 Și îndată, pe cînd vorbea El încă, a venit Iuda, unul din cei doisprezece, și împreună cu el a venit o mulțime de oameni cu săbii și cu ciomege, trimeși de preoții cei mai de seamă, de cărturari și de bătrîni.
44 Vînzătorul le dăduse semnul acesta: „Pe care-L voi săruta, acela este; să-L prindeți și să-L duceți supt pază.“
45 Cînd a venit Iuda, s’a apropiat îndată de Isus, și I-a zis: „Învățătorule!“ Și L-a sărutat mult.
46 Atunci oamenii aceia au pus mîna pe Isus, și L-au prins.
47 Unul din cei ce stăteau lîngă El, a scos sabia, a lovit pe robul marelui preot, și i-a tăiat urechea.
48 Isus a luat cuvîntul, și le-a zis: „Ați ieșit ca după un tîlhar, cu săbii și cu ciomege, ca să Mă prindeți.
49 În toate zilele am fost la voi, și învățam pe oameni în Templu, și nu M’ați prins. Dar toate aceste lucruri s’au întîmplat ca să se împlinească Scripturile.“
50 Atunci toți ucenicii L-au părăsit și au fugit.
51 După El mergea un tînăr, care n’avea pe trup decît o învelitoare de pînză de in. Au pus mîna pe el;
52 dar el și-a lăsat învelitoarea, și a fugit în pielea goală.
53 Pe Isus L-au dus la marele preot, unde s’au adunat toți preoții cei mai de seamă, bătrînii și cărturarii.
54 Petru L-a urmat de departe pînă în curtea marelui preot; a șezut jos împreună cu aprozii, și se încălzea la para focului.
55 Preoții cei mai de seamă și tot soborul căutau vreo mărturie împotriva lui Isus, ca să-L omoare; dar nu găseau nici una.
56 Pentrucă mulți făceau mărturisiri mincinoase împotriva Lui, dar mărturisirile lor nu se potriveau.
57 Unii s’au sculat și au făcut o mărturisire mincinoasă împotriva Lui, și au zis:
58 „Noi L-am auzit zicînd: «Eu voi strica Templul acesta, făcut de mîni omenești, și în trei zile voi ridica un altul, care nu va fi făcut de mîni omenești.“
59 Nici chiar în privința aceasta nu se potrivea mărturisirea lor.
60 Atunci marele preot s’a sculat în picioare în mijlocul adunării, a întrebat pe Isus, și I-a zis: „Nu răspunzi nimic? Ce mărturisesc oamenii aceștia împotriva Ta?“
61 Isus tăcea, și nu răspundea nimic. Marele preot L-a întrebat iarăș, și I-a zis: „Ești Tu, Hristosul, Fiul Celui binecuvîntat?“
62 „Da, sînt,“ i-a răspuns Isus. „Și veți vedea pe Fiul omului șezînd la dreapta puterii și venind pe norii cerului.“
63 Atunci marele preot și-a rupt hainele, și a zis: „Ce nevoie mai avem de martori?
64 Ați auzit hula. Ce vi se pare?“ Toți L-au osîndit să fie pedepsit cu moartea.
65 Și unii au început să-L scuipe, să-I acopere fața, să-L bată cu pumnii, și să-I zică: „Proorocește!“ Iar aprozii L-au primit în palme.
66 Pe cînd stătea Petru jos în curte, a venit una din slujnicele marelui preot.
67 Cînd a văzut pe Petru încălzindu-se, s’a uitat țintă la el, și i-a zis: „Și tu erai cu Isus din Nazaret!“
68 El s’a lepădat, și a zis: „Nu știu, nici nu înțeleg ce vrei să zici.“ Apoi a ieșit în pridvor. Și a cîntat cocoșul.
69 Cînd l-a văzut slujnica, a început iarăș să spună celor ce stăteau acolo: „Acesta este unul dintre oamenii aceia.“
70 Și el s’a lepădat din nou. După puțină vreme, ceice stăteau acolo, au zis iarăș lui Petru: „Nu mai încape îndoială că ești unul din oamenii aceia; căci ești Galilean, și graiul tău seamănă cu al lor.“
71 Atunci el a început să se blesteme și să se jure: „Nu cunosc pe omul acesta, despre care vorbiți!“
72 Îndată a cîntat cocoșul a doua oară. Și Petru și-a adus aminte de vorba, pe care i-o spusese Isus: „Înainte ca să cînte cocoșul de două ori, te vei lepăda de Mine de trei ori.“ Și gîndindu-se la acest lucru, a început să plîngă.
Reclame

Autor: Dorel Puchea - Biserica „Harul” Lehliu Gară

profesor, 44 de ani, creștin penticostal, îndrăgostit de Dumnezeu, de natură și de profesie

Lasă un răspuns, dar fără jigniri și vulgarități! Acestea vor fi șterse și înlocuite cu (...).

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s