EvangheBlog – Un blog din suflet, pentru suflet

„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viața veșnică.” (IOAN 3: 16) „Dacă cred că există Dumnezeu şi El nu există, n-am pierdut nimic. Dar dacă nu cred că există şi El există cu adevărat, atunci am pierdut foarte mult.” (BLAISE PASCAL, filosof, matematician și fizician creștin francez)

40 de zile de Postul Paștelui (38)

Scrie un comentariu


640x360

Luca 22: 39-62

39 După ce a ieșit afară, S’a dus, ca de obicei, în muntele Măslinilor. Ucenicii Lui au mers după El.
40 Cînd a ajuns la locul acela, le-a zis: „Rugați-vă, ca să nu cădeți în ispită.“
41 Apoi S’a depărtat de ei ca la o aruncătură de piatră, a îngenuncheat, și a început să Se roage,
42 zicînd: „Tată, dacă voiești, depărtează paharul acesta dela Mine! Totuș, facă-se nu voia Mea, ci a Ta.“
43 Atunci I s’a arătat un înger din cer, ca să-L întărească.
44 A ajuns într’un chin ca de moarte, și a început să Se roage și mai fierbinte; și sudoarea I se făcuse ca niște picături mari de sînge, cari cădeau pe pămînt.
45 După ce S’a rugat, S’a sculat, și a venit la ucenici; i-a găsit adormiți de întristare,
46 și le-a zis: „Pentruce dormiți? Sculați-vă și rugați-vă, ca să nu cădeți în ispită.“
47 Pe cînd grăia El încă, iată că a venit o gloată. Și cel ce se chema Iuda, unul din cei doisprezece, mergea în fruntea lor. El s’a apropiat de Isus, ca să-L sărute.
48 Și Isus i-a zis: „Iudo, cu o sărutare vinzi tu pe Fiul omului?“
49 Ceice erau cu Isus, au văzut ce avea să se întîmple, și au zis: „Doamne, să lovim cu sabia?“
50 Și unul din ei a lovit pe robul marelui preot, și i-a tăiat urechea dreaptă.
51 Dar Isus a luat cuvîntul, și a zis: „Lăsați-i! Pînă aici!“ Și S’a atins de urechea omului aceluia, și l-a vindecat.
52 Isus a zis apoi preoților celor mai de seamă, căpeteniilor străjerilor Templului și bătrînilor, cari veniseră împotriva Lui: „Ați ieșit după Mine ca după un tîlhar, cu săbii și cu ciomege?
53 În toate zilele eram cu voi în Templu, și n’ați pus mîna pe Mine. Dar acesta este ceasul vostru și puterea întunerecului.“
54 Dupăce au pus mîna pe Isus, L-au dus și L-au băgat în casa marelui preot. Petru mergea după El de departe.
55 Au aprins un foc în mijlocul curții și au șezut jos. Petru s’a așezat și el printre ei.
56 O slujnică l-a văzut cum ședea la para focului, s’a uitat țintă la el, și a zis: „Și omul acesta era cu El.“
57 Dar Petru s’a lepădat, și a zis: „Femeie, nu-L cunosc.“
58 Peste puțin, l-a văzut un altul și a zis: „Și tu ești unul din oamenii aceia.“ Iar Petru a zis: „Omule, nu sînt dintre ei.“
59 Cam după un ceas, un altul întărea acelaș lucru, și zicea: „Nu mai încape îndoială că și omul acesta era cu El, căci este Galilean.“
60 Petru a răspuns: „Omule, nu știu ce zici.“ Chiar în clipa aceea, pe cînd vorbea el încă, a cîntat cocoșul.
61 Domnul S’a întors, și S’a uitat țintă la Petru. Și Petru și-a adus aminte de vorba pe care i-o spusese Domnul: „Înainte ca să cînte cocoșul te vei lepăda de Mine de trei ori.“
62 Și a ieșit afară, și a plîns cu amar.
Reclame

Autor: Dorel Puchea - Biserica „Harul” Lehliu Gară

profesor, 44 de ani, creștin penticostal, îndrăgostit de Dumnezeu, de natură și de profesie

Lasă un răspuns, dar fără jigniri și vulgarități! Acestea vor fi șterse și înlocuite cu (...).

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s