EvangheBlog – Un blog din suflet, pentru suflet

„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viața veșnică.” (IOAN 3: 16) „Dacă cred că există Dumnezeu şi El nu există, n-am pierdut nimic. Dar dacă nu cred că există şi El există cu adevărat, atunci am pierdut foarte mult.” (BLAISE PASCAL, filosof, matematician și fizician creștin francez)


Scrie un comentariu

Întrebări care cer un răspuns argumentat (2)


„52. în timp ce ucenicii erau plini de bucurie şi de Duhul Sfânt. ” (Faptele apostolilor 13:52, VDCC)

Expresia ERAU PLINI … DE DUHUL SFÂNT, în acest context, are cumva sensul de ERAU BOTEZAȚI CU DUHUL SFÂNT? Puteți argumenta din punct de vedere biblic și lingvistic?

Reclame


Scrie un comentariu

Întrebări care cer un răspuns argumentat (1)


„22. Dar Eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecăţii; şi oricine va zice fratelui său: „Prostule!” va cădea sub pedeapsa Soborului; iar oricine-i va zice: „NEBUNULE!” va cădea sub pedeapsa focului gheenei. ” (Matei 5:22, VDCC)

„15. „Eşti NEBUNĂ!”, i-au zis ei. Dar ea stăruia şi spunea că el este. Ei, dimpotrivă, ziceau: „Este îngerul lui.” ” (Faptele apostolilor 12:15, VDCC)

Din punct de vedere biblic, cei doi termeni scriși cu majuscule sunt sau nu sunt sinonimi? Puteți argumenta? Care sunt termenii din limba greacă, limba Noului Testament, prin care sunt redați cei doi termeni și care este corespondentul fiecăruia în limba română?