EvangheBlog – Un blog din suflet, pentru suflet

„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viața veșnică.” (IOAN 3: 16) „Dacă cred că există Dumnezeu şi El nu există, n-am pierdut nimic. Dar dacă nu cred că există şi El există cu adevărat, atunci am pierdut foarte mult.” (BLAISE PASCAL, filosof, matematician și fizician creștin francez)


Scrie un comentariu

Domnul este aproape – 01.08.2019


joi, 1 august

Samuel slujea înaintea Domnului, ca băiat, încins cu un efod de in … Și băiatul Samuel creștea mereu, fiind plăcut și Domnului și oamenilor … Și băiatul Samuel slujea Domnului înaintea lui Eli … Samuel creștea și Domnul era cu el și n-a lăsat să cadă la pământ niciunul din cuvintele Sale … Domnul Se descoperea lui Samuel, în Șilo, prin cuvântul Domnului.

1 Samuel 2.18,26; 3.1,19,21

Samuel a fost răspunsul lui Dumnezeu la rugăciunea mamei sale evlavioase, care a cerut un băiat pe care să-l dăruiască Domnului, într-o perioadă când marele preot dădea dovadă de slăbiciune, iar fiii săi erau nelegiuiți. Ana l-a dăruit pe Samuel Domnului de la o vârstă foarte fragedă, încredințându-l în grija lui Eli. Fără îndoială că ea se ruga pentru el continuu și, așa cum citim, în fiecare an îi aducea o mantie mică.

După ce descrie ticăloșia fiilor lui Eli, Scriptura spune: „Samuel slujea înaintea Domnului“. Domnul recunoștea slujirea lui Samuel, deși nu exista încă o relație stabilită între el și Domnul. În contrast cu nelegiuirea preoților, Dumnezeu scoate în relief creșterea lui Samuel și faptul că era tot mai plăcut înaintea tuturor. Facă Domnul ca cei din jurul nostru să remarce creșterea spirituală a copiilor noștri!

În contrast cu fiii lui Eli, despre băiatul Samuel se spune în mod repetat că slujea Domnului. El a ascultat cu atenție atunci când Dumnezeu i-a vorbit și, la cererea lui Eli, i-a putut spune ceea ce Domnul îi transmisese. Dumnezeu l-a putut folosi pe Samuel în lucrarea Sa binecuvântată și i S-a putut descoperi. Tot Israelul a recunoscut că El îl rânduise pe Samuel ca profet al Său. Să ne încurajăm copiii să caute să-I placă Domnului, să urmărească aprobarea Lui și să poată fi folosiți de El în această lume în care fărădelegea abundă și care va fi în curând judecată!

E. P. Vedder, Jr.


Scrie un comentariu

Sămânța bună – 01.08.2019


joi, 1 august

O, adevărat și cu totul demn de primit este cuvântul acesta: „Hristos Isus a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoși“, dintre care cel dintâi sunt eu.

1 Timotei 1.15

Drepții din închisoare

Pe vremuri, un prinț francez a întreprins o vizită în Germania, iar la vizita pe care a făcut-o împreună cu împăratul acestei țări la o închisoare i s-a permis să elibereze un deținut: pe care îl dorea el. Prințul s-a apropiat de un condamnat și l-a întrebat de ce este închis. Acesta a răspuns că nu săvârșise nicio faptă rea pentru care să merite să fie închis. Mergând mai departe, l-a întrebat pe un altul. Și acesta a dat un răspuns asemănător. Apoi l-a întrebat pe un al treilea. Și acesta, la fel, a răspuns că era ținut acolo pe nedrept. În fine, când era aproape să termine cu interogările, s-a apropiat de un condamnat care stătea retras într-un colț al închisorii. Când a fost întrebat despre vina sa, acesta a răspuns: „Eu am făcut păcate grele și nici măcar nu sunt pedepsit cum ar trebui“. Auzind prințul aceste cuvinte, l-a chemat pe directorul închisorii și i-a spus: „Eliberați-l imediat pe acest păcătos dintre cei care se consideră drepți!“.

Așa face și Mântuitorul. El mântuiește, eliberează numai pe cei care recunosc că sunt păcătoși, iar cei care se cred drepți vor rămâne mai departe în fărădelegile lor. Îndreptățirea proprie este unul dintre marii dușmani ai omenirii, este cauza multor conflicte și scopul celui rău de a-i ține pe oameni departe de adevărata eliberare sufletească. Domnul Isus a anulat puterea celui care avea puterea morții – cuvântul atât de groaznic pentru inima omului și cu siguranță total străin inimii și gândurilor Tatălui nostru ceresc, care dorește binele nostru suprem.


Scrie un comentariu

Plan biblic – Promisiuni pentru fiecare zi – Joyce Meyer – Ziua 10


Devoțional

O viață de durată

„El mă paşte în păşuni verzi şi mă duce la ape de odihnă.” – Psalmul 23:2

Ai o viață de durată? Poate că te-ai surprins spunând lucruri de genul: „Nu mai pot face asta. Nu pot s-o țin așa la nesfârșit.” Când faci astfel de comentarii, de fapt spui: „Știu că am limite și că le-am ajuns, dar o să le ignor și voi vedea cât de mult mai pot s-o duc așa.”

Corpul nostru ne avertizează atunci când forțăm nota, printr-o durere aici sau o rană acolo. Dar ne gândim că vom fi în regulă și ignorăm avertismentele, până când suntem prea bolnavi să le ignorăm.

Nu sunt mândră de acest lucru, dar în primii 20 de ani de slujire m-am simțit îngrozitor din punct de vedere fizic. Am mers la doctori și am încercat tot felul de pastile și vitamine. Doctorii au încercat să-mi spună că îmi forțam limitele, dar i-am ignorat. M-am forțat mereu să călătoresc peste tot, să îmi respect programările de vorbit, întâlnirile și așa mai departe, pur și simplu, epuizându-mă.

Într-un final, mi-am dat seama că nu puteam ignora sfatul lui Dumnezeu de a ne odihni și să nu plătim un preț pentru asta. Așa că am făcut niște schimbări și acum mă simt mai bine ca niciodată.

Dacă ai o viață nesănătoasă, nu mai amâna schimbările pe care trebuie să le faci. Nu aștepta până se întâmplă ceva, precum o tulburare nervoasă sau o problemă cu inima. Fă schimbări acum, pentru a trăi viața pe care Dumnezeu vrea să o trăiești.

Când trăieși cum vrea Dumnezeu, îți garantez că vei descoperi un nou nivel de pace în viața ta.

Rugăciune

Doamne, arată-mi domeniile deficitare din viața mea. Ți le încredințez. Condu-mă în odihna și pacea Ta astăzi, astfel încât să mă pot bucura de viață și să Te slujesc în anii care vor veni.

2. El mă paște în pășuni verzi
și mă duce la ape de odihnă; (…) (Ps. 23:2)


Scrie un comentariu

Cuvinte din CUVÂNT – 01.08.2019


„6. Atunci Petru i-a zis: „Argint şi aur n-am; dar ce am, îţi dau: în Numele lui Isus Hristos din Nazaret, scoală-te şi umblă!” ” (Faptele apostolilor 3:6)

„19. Pocăiţi-vă, dar, şi întoarceţi-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se şteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare 20. şi să trimită pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi: pe Isus Hristos, 21. pe care cerul trebuie să-L primească, până la vremurile aşezării din nou a tuturor lucrurilor; despre aceste vremuri a vorbit Dumnezeu prin gura tuturor sfinţilor Săi proroci din vechime. ” (Faptele apostolilor 3:19-21)

„26. Dumnezeu, după ce a ridicat pe Robul Său Isus, L-a trimis mai întâi vouă, ca să vă binecuvânteze, întorcând pe fiecare din voi de la fărădelegile sale.” ” (Faptele apostolilor 3:26)

„12. În nimeni altul nu este mântuire: căci nu este sub cer niciun alt Nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiţi.” ” (Faptele apostolilor 4:12)

„31. După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunaţi; toţi s-au umplut de Duhul Sfânt şi vesteau Cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. ” (Faptele apostolilor 4:31)

„29. Petru şi apostolii ceilalţi, drept răspuns, i-au zis: „Trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni! ” (Faptele apostolilor 5:29)