EvangheBlog – Un blog din suflet, pentru suflet

„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viața veșnică.” (IOAN 3: 16) „Dacă cred că există Dumnezeu şi El nu există, n-am pierdut nimic. Dar dacă nu cred că există şi El există cu adevărat, atunci am pierdut foarte mult.” (BLAISE PASCAL, filosof, matematician și fizician creștin francez)


Scrie un comentariu

Domnul este aproape – 04.08.2019


duminică, 4 august

Suntem și moștenitori: moștenitori ai lui Dumnezeu și împreună-moștenitori cu Hristos, dacă, într-adevăr, suferim împreună cu El, ca să fim și glorificați împreună cu El.

Romani 8.17

Dacă suntem aruncați în închisoare pe nedrept, exilați sau omorâți ca martiri, aceasta înseamnă să suferim pentru Hristos. Dar mai există un fel de suferință a creștinului – suferința împreună cu Hristos. De exemplu, să presupunem că o prințesă a Angliei s-ar întoarce cu adevărat la Dumnezeu, luând în întregime poziția de creștin. Care va fi soarta unei asemenea prințese? Întotdeauna va suferi. De ce? Fiindcă tot ceea ce o înconjoară ar fi împotriva a ceea ce aparține sufletului și poziției ei, din pricina lumii în cel mai măreț și mai rafinat aspect al ei.

Care este locul creștinului? El nu este din lume. Care este distanța dintre el și lume? Aceeași ca între Hristos și ea. Ce a avut Hristos de-a face cu lumea? Când anume a contribuit El măcar cu o iotă la ceea ce lumii îi place și la ceea ce ea prețuiește? Hristos S-a dovedit a fi cel mai nefolositor dintre oameni pentru lume. Niciodată n-a ținut vreo cuvântare despre știință, n-a contribuit cu nimic la învățătura și la literatura ei. Nu S-a amestecat deloc în politică și nici măcar n-a acceptat să fie judecător al unei pricini, atunci când I s-a cerut să o facă, chiar într-un mod neoficial.

Prin urmare, n-a existat niciodată vreun om mai complet separat de această lume, în timp ce trecea prin ea. Iată partea creștinului! De aceea, cu cât ocupi un loc mai înalt în această lume, cu atât este mai dificil să rămâi credincios. Și aceasta înseamnă să suferi cu Hristos. Sunt unii oameni care trec fără dificultate prin viață. Așa ceva nu este de admirat. E ca un fel de anestezic pe care ei îl folosesc ca să le facă viața confortabilă, uitând cu totul că noi nu aparținem stării de lucruri de aici de jos.

W. Kelly


Scrie un comentariu

Sămânța bună – 04.08.2019


duminică, 4 august

Și iată, s-a auzit un glas din ceruri zicând: „Acesta este Fiul Meu preaiubit, în care Îmi găsesc desfătarea“.

Matei 3.17

De la iesle la cruce

Privind în urmă la calea minunată pe care a străbătut-o Domnul și Mântuitorul nostru de la iesle la cruce prin această lume, Îl vedem pe Domnul Isus Hristos un Om printre oameni, Cel în a cărui umblare Dumnezeu Și-a găsit toată desfătarea. Mântuitorul a putut spune: „Cel care M-a trimis este cu Mine; El nu M-a lăsat singur, pentru că totdeauna fac ce-I este plăcut“ (Ioan 8.29). Într-o lume de oameni păcătoși, cine altul în afară de Domnul Isus Hristos, care este în același timp o Persoană dumnezeiască și Om desăvârșit, ar fi putut să rostească aceste cuvinte? Credința își găsește desfătarea în a recunoaște slava unică a Domnului Isus și în a vedea în Mântuitorul „Cuvântul“ care „a devenit trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr“, care are o „slavă ca a unicului Fiu din partea Tatălui“ (Ioan 1.14).

Urmărind drumul Domnului pe acest pământ, Îl putem vedea pe singurul Om care a umblat după voia lui Dumnezeu. Să ne gândim la acest Mântuitor care, timp de treizeci și trei de ani, cât a durat umblarea Sa pe acest pământ, nu a făcut nici măcar un singur lucru ca să-Și slujească Lui Însuși, să Se cruțe pe Sine sau să Se înalțe înaintea oamenilor, ci în fiecare clipă a vieții Sale a fost, a făcut, a spus, a gândit și a simțit exact ceea ce a vrut Dumnezeu. De aceea, cu ajutorul lui Dumnezeu și prin călăuzirea Duhului Sfânt, să ne ocupăm mai mult cu a-L cunoaște pe acest adorabil Mântuitor!


Scrie un comentariu

Plan biblic – Promisiuni pentru fiecare zi – Joyce Meyer – Ziua 12


Devoțional

Liber să fii perseverent
Şi să-L cunosc pe El şi puterea învierii Lui…” – Filipeni 3:10

A-L căuta pe Dumnezeu cu perseverență nu este neapărat ușor, dar cu siguranță merită. Cu toate acestea, nu poți să-L cauți cu adevărat pe Dumnezeu până când nu experimentezi adevărata libertate.

Dumnezeu eliberează oamenii și este extraordinar să fim eliberați de vinovăție, condamnare și de veșnica preocupare legat de ceea ce gândesc oamenii despre noi.

Suntem eliberați de teama de eșec atunci când știm cine suntem în Hristos. Acest lucru ne dă curajul să ne ridicăm și să căutăm promisiunile lui Dumnezeu.

Una din cele mai mari libertăți pe care mi le-a dat Dumnezeu este libertatea de a fi eu însumi. Ani de zile am încercat să fiu ceva ce nu eram, simțeam că trebuie să fiu așa sau așa, știind în tot timpul acesta că nu eram ca toți ceilalți. Cu toate acestea, am încercat să fiu ca ceilalți, până când am învățat, prin relația mea cu Dumnezeu, cine m-a creat El să fiu. De asemenea, aceasta m-a eliberat de mine însumi, ca să mă pot concentra pe Isus și să-i ajut pe ceilalți așa cum vrea El.

Filipeni 3 spune că Pavel era hotărât (sau perseverent) să aibă lucrurile pentru care a murit Isus Hristos, să-L cunoască pe El și puterea învierii Lui. Cred că atunci când ne naștem din nou, există un duh de determinare care se trezește în noi. Îl putem numi pasiunea sau zelul Duhului Sfânt și este ceea ce ne dă puterea de care avem nevoie în vremurile grele să spunem: „Nu voi renunța la relația intimă, pasionată, profundă și personală cu Dumnezeu. Nu voi renunța la a fi tot ceea ce vrea Hristos să fiu.”

Rămâi perseverent în credință și primește promisiunile lui Dumnezeu. Nu uita că Îi aparții și că ți-a dat un duh de perseverență!

Rugăciune
Doamne, vreau să trăiesc o viață nouă, în care să Te caut pe Tine și promisiunile Tale cu perseverență. Am încredere că mă vei ajuta să devin tot ceea ce m-ai creat Tu să fiu și să experimentez adevărata libertate.

10. Și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferinţelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui; (…) (Filip. 3:10)