EvangheBlog – Un blog din suflet, pentru suflet

„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viața veșnică.” (IOAN 3: 16) „Dacă cred că există Dumnezeu şi El nu există, n-am pierdut nimic. Dar dacă nu cred că există şi El există cu adevărat, atunci am pierdut foarte mult.” (BLAISE PASCAL, filosof, matematician și fizician creștin francez)


Scrie un comentariu

Domnul este aproape – 05.08.2019


luni, 5 august

Adevărat, adevărat vă spun, dacă nu veți mânca deci carnea Fiului Omului și nu veți bea sângele Lui, nu aveți viață în voi înșivă.

Ioan 6.53

Domnul Isus i-a hrănit pe cei cinci mii de bărbați, care Îl urmau fiindcă văzuseră semnele pe care El le făcea asupra celor bolnavi (versetul 2). În ziua următoare L-au găsit la Capernaum, unde dădea învățătură în sinagogă (versetul 59). Totul părea bine, însă Domnul le cunoștea inimile: „Adevărat, adevărat vă spun: Mă căutați nu pentru că ați văzut semne, ci pentru că ați mâncat din pâini și v-ați săturat“ (versetul 26).

Faptul că-i hrănise cu cinci pâini și cu doi pești era în el însuși un semn (vedeți Psalmul 132.15), însă ei au ignorat acest lucru și I-au spus despre minunea cu mana din zilele lui Moise: „Ce semn faci Tu deci, ca să vedem și să credem în Tine?“. Domnul le-a răspuns cu o răbdare perfectă: „Adevărat, adevărat vă spun, … Tatăl Meu vă dă pâinea din cer, cea adevărată“ (versetele 30-32). Mana era darul lui Dumnezeu și o imagine a Domnului Însuși. Când ei I-au spus: „Doamne, dă-ne întotdeauna această pâine“ (versetul 34), El le-o oferă din abundență: „Adevărat, adevărat vă spun: Cine crede în Mine are viață eternă. Eu sunt pâinea vieții“ (vedeți versetele 35-48).

Da, Cel viu a trebuit să moară pe cruce pentru ca ei să aibă viața. Pentru a patra și ultima oară, El spune: „Adevărat, adevărat“ în Capernaum, insistând asupra credinței în moartea Sa ca mod de a primi viața pentru totdeauna. Bineînțeles, odată ce avem viața, trebuie să continuăm să ne hrănim cu El. De la versetul 54 încolo, El folosește expresiile „a mânca trupul Lui“ și „a bea sângele Lui“ cu un sens continuu.

S. Attwood


Scrie un comentariu

Sămânța bună – 05.08.2019


luni, 5 august

El [Dumnezeu] vorbește prin visuri, prin viziuni de noapte, când oamenii sunt cufundați într-un somn adânc.

Iov 33.15

Ajutoarele bătrânelului (1)

Dintr-o dată a început să plouă. A plouat așa de mult, încât apele au ieșit din matcă. Toată lumea a fost evacuată, cu excepția unui singur om care refuza să plece din casă. Apele însă creșteau mereu și nu erau semne că ploaia se va opri curând.

„Eu am credință că Dumnezeu mă va scăpa“, spunea bătrânelul celor care îl rugau să plece cu ei în alte locuri, unde apa nu putea ajunge. Omul credea în puterea rugăciunii și se încredea în Dumnezeu, ca să fie salvat. Apa creștea din zi în zi. Drumurile au fost acoperite de apă, așa încât nicio mașină nu putea trece pe acolo. Totuși, o mașină mare de teren a oprit la casa bătrânelului și șoferul i-a strigat: „Grăbește-te și vino cu mine! Te voi duce la un loc sigur! Nu mai ai mult timp!“. Dar bătrânelul nu voia să-și lase casa. În următoarele ore, apa s-a ridicat așa de mult, încât a inundat casa. Ploaia continua. Bătrânelul a urcat pe masă și a continuat să se roage ca Dumnezeu să-l salveze. Imediat a venit un om cu o barcă și a strigat prin fereastră: „Domnule, vino cu mine! Am să te duc la un loc sigur!“. Bătrânelul însă nu a acceptat oferta.

Cât de împotrivitoare este inima omului! Cel care are credința adevărată, biblică, renunță la propriile lui păreri. Dacă ai cea mai mică fărâmă de încredere în tine însuți, atunci nu ai deloc credință. Și lucrul acesta a fost văzut la acest bătrânel, a cărui așa-zisă credință a fost numai o mândrie personală.


Scrie un comentariu

Plan biblic – Promisiuni pentru fiecare zi – Joyce Meyer – Ziua 13


Devoțional

Importanța sfârșirii lucrurilor

Eu Te-am proslăvit pe pământ, am sfârşit lucrarea pe care Mi-ai dat-o s-o fac. – Ioan 17:4

Cu câțiva ani în urmă, am citit un verset care m-a făcut să plâng înaintea Domnului. În Ioan 17:4, Isus spune: „Eu Te-am proslăvit pe pământ, am sfârşit lucrarea pe care Mi-ai dat-o s-o fac”. Aceasta înseamnă că a-L urma pe Dumnezeu înseamnă să sfârșești ce te-a chemat să faci.

De când am citit acel verset, mi-am dat seama că e foarte important să nu fac doar ceea ce m-a chemat Dumnezeu să fac, ci să și termin ceea ce m-a chemat El să fac.

Există o mulțime de oameni care îndrăznesc și încep ceva cu Dumnezeu, dar nu sunt la fel de mulți care și termină.

Apostolul Pavel a spus: „Vreau să-mi sfârșesc cu bucurie calea…” (Faptele Apostolilor 20:24).

Sunt hotărâtă să termin chemarea lui Dumnezeu pentru mine și să mă bucur de fiecare minut al ei! Asta vreau și pentru tine – să te bucuri de fiecare zi din viața ta și să termini ceea ce te-a chemat Dumnezeu să faci.

Dar mai totul depinde de noi. Nu depinde totul de Dumnezeu. El Și-a făcut partea și ne-a dat tot ceea ce avem nevoie în Hristos. Depinde de noi să continuăm să învățăm, să creștem și să lăsăm Duhul lui Dumnezeu să lucreze în noi. Ia-ți timp să analizezi lucrurile pe care te-a chemat Dumnezeu să le faci și întreabă-te: „Ce fac astăzi ca să termin ceea ce Dumnezeu mi-a pus înainte?”

Dumnezeu are planuri grozave pentru tine. Primește-le prin credință și împlinește-le cu toată inima. Vreau să te angajezi astăzi că vei avea un sfârșit puternic. Este un angajament pe care știu că Dumnezeu îl va onora.

Rugăciune

Dumnezeule, vreau să pot să spun că am terminat lucrarea pe care Tu mi-ai dat-o, așa cum a făcut Isus. Îți mulțumesc că lucrezi în mine, ca să-mi dai puterea și dorința de a trăi pentru scopurile Tale și de a-mi sfârși alergarea cu bucurie!

4. Eu Te-am proslăvit pe pământ, am sfârșit lucrarea pe care Mi-ai dat-o s-o fac. (Ioan 17:4)


Scrie un comentariu

Cuvinte din CUVÂNT – 05.08.2019


„19. De aceea, eu sunt de părere să nu se pună greutăţi acelora dintre Neamuri care se întorc la Dumnezeu; 20. ci să li se scrie doar să se ferească de pângăririle idolilor, de curvie, de dobitoace sugrumate şi de sânge. ” (Faptele apostolilor 15:19-20)

„28. Căci s-a părut nimerit Duhului Sfânt şi nouă să nu mai punem peste voi nicio altă greutate decât ceea ce trebuie, 29. adică: să vă feriţi de lucrurile jertfite idolilor, de sânge, de dobitoace sugrumate şi de curvie, lucruri de care, dacă vă veţi păzi, va fi bine de voi. Fiţi sănătoşi!” ” (Faptele apostolilor 15:28-29)

„29. Atunci temnicerul a cerut o lumină, a sărit înăuntru şi, tremurând de frică, s-a aruncat la picioarele lui Pavel şi ale lui Sila; 30. i-a scos afară şi le-a zis: „Domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit?” 31. Pavel şi Sila i-au răspuns: „Crede în Domnul Isus, şi vei fi mântuit tu şi casa ta.” 32. Şi i-au vestit Cuvântul Domnului, atât lui cât şi tuturor celor din casa lui. 33. Temnicerul i-a luat cu el, chiar în ceasul acela din noapte, le-a spălat rănile şi a fost botezat îndată, el şi toţi ai lui. 34. După ce i-a dus în casă, le-a pus masa şi s-a bucurat cu toată casa lui că a crezut în Dumnezeu. ” (Faptele apostolilor 16:29-34)

„30. Dumnezeu nu ţine seama de vremurile de neştiinţă şi porunceşte acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască; ” (Faptele apostolilor 17:30)