EvangheBlog – Un blog din suflet, pentru suflet

„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viața veșnică.” (IOAN 3: 16) „Dacă cred că există Dumnezeu şi El nu există, n-am pierdut nimic. Dar dacă nu cred că există şi El există cu adevărat, atunci am pierdut foarte mult.” (BLAISE PASCAL, filosof, matematician și fizician creștin francez)


Scrie un comentariu

Domnul este aproape – 06.08.2019


marți, 6 august

Sionul a zis: „Domnul m-a părăsit și Domnul m-a uitat!“. Poate o femeie să-și uite copilul pe care-l alăptează, ca să n-aibă milă de fiul pântecelui ei? Chiar dacă aceasta ar putea uita, totuși Eu nu te voi uita.

Isaia 49.14,15

Timpul în care Isaia a trăit a fost unul foarte tulbure. Poporul Israel Îi întorsese spatele Dumnezeului viu și slujea idolilor. Isaia avertizase poporul cu privire la răzvrătirea și la nelegiuirea care domneau în mijlocul lui. Mulțimea jertfelor lor devenise o urâciune înaintea Domnului. Prin urmare, Dumnezeu, în căile Sale guvernamentale, i-a ridicat pe caldeeni pentru a invada țara, iar ei au cucerit-o și au luat mulți captivi. Poporul era descurajat și pierduse orice speranță de restabilire. Ei se gândeau că Dumnezeu îi uitase, însă Dumnezeu nu-i uită niciodată pe ai Săi. În repetate rânduri El îi îndeamnă să se întoarcă la El. Găsim aceste cuvinte în Isaia 55.7: „Să-și părăsească cel rău calea sa și omul nedrept gândurile sale și să se întoarcă la Domnul – și El va avea milă de el – și la Dumnezeul nostru, pentru că El nu obosește iertând“.

Este smeritor să ne dăm seama că Dumnezeu nu lucrează cu noi potrivit cu ceea ce merităm. Dacă ar proceda așa, situația noastră ar fi disperată. În harul Său, El este întotdeauna gata să ne atragă către Sine. Petru este un bun exemplu în această privință. După ce el s-a lepădat de Domnul cu jurăminte, citim că „Domnul S-a întors și a privit la Petru“ (Luca 22.61). Dragostea și compasiunea din acea privire trebuie să-i fi zdrobit inima lui Petru, așa încât el a ieșit și a plâns cu amar. În Ioan 21 găsim felul cum Petru a fost restabilit și cum Domnul înviat i-a încredințat oile și mieii turmei Sale. Domnul ar fi putut să renunțe la Petru, însă, în loc de aceasta, El l-a atras la Sine cu dragostea Sa, astfel încât Petru a răspuns: „Doamne, Tu toate le știi; știi că Te iubesc“. Atunci cuvântul Domnului către Petru a fost: „Urmează-Mă!“.

Domnul nostru nu uită. Umblăm noi cu El? Suntem mulțumiți să rămânem în dragostea Lui, așa cum El a rămas în cea a Tatălui?

J. Redekop


Scrie un comentariu

Sămânța bună – 06.08.2019


marți, 6 august

Atunci El [Dumnezeu] deschide urechile oamenilor și le întipărește învățăturile Lui, ca să abată pe om de la rău și să-l ferească de mândrie.

Iov 33.16,17

Ajutoarele bătrânelului (2)

Apa s-a ridicat tot mai mult și curând bătrânelul a trebuit să se urce pe acoperiș. Ploaia torențială continua. În timp ce se ruga, a auzit zgomotul unui elicopter. O scară a fost coborâtă din elicopter pentru el. Dar bătrânelul a strigat: „Pleacă! Mă faci să cad de pe acoperiș! Dumnezeu mă va salva! Du-te și salvează pe altcineva!“. Elicopterul a plecat, lăsându-l pe om pe acoperiș. Apa creștea mereu. Bătrânelul a strigat: „Doamne, m-am rugat cu atâta ardoare, ca să oprești ploaia și să mă salvezi de inundație. Nu înțeleg de ce mă lași să mă înec“. O voce a spus bătrânelului: „Rugăciunile ți-au fost ascultate. Ți s-a trimis o mașină de teren, o barcă și un elicopter. De ce le-ai respins pe toate?“.

Bătrânelul s-a trezit din vis și a înțeles învățătura. Adesea, și noi ne asemănăm cu el. Dumnezeu răspunde întotdeauna la rugăciunile celor care se încred în El, dar nu așa cum doresc ei. Dumnezeu vede lucrurile în totalitatea lor și cunoaște sfârșitul înainte de orice început. Putem să ne bizuim pe dragostea Sa divină, care este la lucru prin diferite împrejurări de care nici nu ne dăm seama.

Să ne bizuim pe ajutorul dat de Dumnezeu! Când toate se prăbușesc în jurul tău, când totul devine întunecat și fără perspectivă, continuă să speri că totul va sfârși bine, dacă L-ai acceptat pe Mântuitorul care a spus celor care se încred în El: „Nicidecum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi“ (Evrei 13.5).


Scrie un comentariu

Plan biblic – Promisiuni pentru fiecare zi – Joyce Meyer – Ziua 14


Devoțional

Izgonind frica

 „În dragoste nu este frică (nu există groază), ci dragostea desăvârşită (completă, perfectă) izgoneşte frica.” – 1 Ioan 4:18 Biblia Amplificată

Vreau să vorbesc cu tine despre un cuvânt format din cinci litere: FRICA!

Mulți dintre noi ne amintim probabil că atunci când eram copii, dacă rosteam un cuvânt urât, mama ne amenința că ne spală gura cu săpun. Ei bine, dacă „frica” este un cuvânt murdar din cinci litere, atunci credința în dragostea lui Dumnezeu este săpunul!

Nu vorbesc despre credința copilăroasă. Vorbesc despre o credință puternică în dragostea necondiționată, nelimitată, neclintită și perfectă a lui Dumnezeu pentru noi.

1 Ioan 4:18 ne învață că înțelegerea dragostei lui Dumnezeu pentru noi ne va elibera de temerile pe care le avem. Asta nu înseamnă că nu ne va mai fi frică vreodată, ci credința în Dumnezeu și în dragostea Lui ne vor permite să acționăm chiar dacă ne este frică, pentru că trebuie.

Dumnezeu vrea să știi că El este cu tine. El te va conduce și te va călăuzi, astfel încât să-ți poți pune încrederea și credința în El! Nu uita, dragostea Lui este perfectă, chiar și atunci când noi nu suntem. El nu ne va iubi mai mult sau mai puțin din cauza greșelilor noastre. Nu este bine să știi că Dumnezeu te iubește exact cum ești? Nu crezi că acest lucru îți întărește credința și izgonește frica?

Vom fi cuprinși de teamă din când în când. Când va fi cazul, ne putem concentra din nou pe Dumnezeu și vom ști că El ne va conduce prin orice situație cu care ne confruntăm.

Dragostea desăvârșită a lui Dumnezeu – nu un eu desăvârșit – izgonește frica, de fiecare dată.

Rugăciune
Doamne, doar dragostea Ta poate izgoni frica, așa că mă încred în Tine. Știu că prezența Ta este cu mine și că Tu mă vei conduce prin orice situație care va apărea în viața mea. Primesc dragostea Ta.

18. În dragoste nu este frică, ci dragostea desăvârșită izgonește frica, pentru că frica are cu ea pedeapsa; și cine se teme n-a ajuns desăvârșit în dragoste. (1 Ioan 4:18)


Scrie un comentariu

Cuvinte din CUVÂNT – 06.08.2019


„9. Noaptea, Domnul a zis lui Pavel într-o vedenie: „Nu te teme; ci vorbeşte şi nu tăcea, 10. căci Eu sunt cu tine; şi nimeni nu va pune mâna pe tine, ca să-ţi facă rău: vorbeşte, fiindcă am mult norod în această cetate.” ” (Faptele apostolilor 18:9-10)

„1. Pe când era Apolo în Corint, Pavel, după ce a trecut prin ţinuturile de sus ale Asiei, a ajuns la Efes. Aici a întâlnit pe câţiva ucenici 2. şi le-a zis: „Aţi primit voi Duhul Sfânt când aţi crezut?” Ei i-au răspuns: „Nici n-am auzit măcar că a fost dat un Duh Sfânt.” 3. „Dar cu ce botez aţi fost botezaţi?”, le-a zis el. Şi ei au răspuns: „Cu botezul lui Ioan.” 4. Atunci Pavel a zis: „Ioan a botezat cu botezul pocăinţei şi spunea norodului să creadă în Cel ce venea după el, adică în Isus.” 5. Când au auzit ei aceste vorbe, au fost botezaţi în Numele Domnului Isus. 6. Când şi-a pus Pavel mâinile peste ei, Duhul Sfânt S-a coborât peste ei, şi vorbeau în alte limbi şi proroceau. 7. Erau cam doisprezece bărbaţi de toţi. ” (Faptele apostolilor 19:1-7)

„11. Şi Dumnezeu făcea minuni nemaipomenite prin mâinile lui Pavel; 12. până acolo că peste cei bolnavi se puneau basmale sau şorţuri care fuseseră atinse de trupul lui, şi-i lăsau bolile şi ieşeau afară din ei duhurile rele. ” (Faptele apostolilor 19:11-12)

„18. Mulţi din cei ce crezuseră, veneau să mărturisească şi să spună ce făcuseră. 19. Şi unii din cei ce făcuseră vrăjitorii şi-au adus cărţile şi le-au ars înaintea tuturor: preţul lor s-a socotit la cincizeci de mii de arginţi. 20. Cu atâta putere se răspândea şi se întărea Cuvântul Domnului. ” (Faptele apostolilor 19:18-20)

„7. În ziua dintâi a săptămânii, eram adunaţi laolaltă ca să frângem pâinea. Pavel, care trebuia să plece a doua zi, vorbea ucenicilor şi şi-a lungit vorbirea până la miezul nopţii. 8. În odaia de sus, unde eram adunaţi, erau multe lumini. 9. Şi un tânăr, numit Eutih, care şedea pe fereastră, a adormit de-a binelea în timpul lungii vorbiri a lui Pavel; biruit de somn, a căzut jos din catul al treilea şi a fost ridicat mort. 10. Dar Pavel s-a coborât, s-a repezit spre el, l-a luat în braţe şi a zis: „Nu vă tulburaţi, căci sufletul lui este în el.” 11. După ce s-a suit iarăşi, a frânt pâinea, a cinat şi a mai vorbit multă vreme până la ziuă. Apoi a plecat. 12. Flăcăul a fost adus viu, şi lucrul acesta a fost pricina unei mari mângâieri. ” (Faptele apostolilor 20:7-12)

„24. Dar eu nu ţin numaidecât la viaţa mea, ca şi cum mi-ar fi scumpă, ci vreau numai să-mi sfârşesc cu bucurie calea şi slujba pe care am primit-o de la Domnul Isus, ca să vestesc Evanghelia harului lui Dumnezeu. ” (Faptele apostolilor 20:24)

„28. Luaţi seama, dar, la voi înşivă şi la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt episcopi, ca să păstoriţi Biserica Domnului, pe care a câştigat-o cu însuşi sângele Său. 29. Ştiu bine că, după plecarea mea, se vor vârî între voi lupi răpitori, care nu vor cruţa turma; 30. şi se vor scula din mijlocul vostru oameni care vor învăţa lucruri stricăcioase, ca să tragă pe ucenici de partea lor. 31. De aceea vegheaţi şi aduceţi-vă aminte că, timp de trei ani, zi şi noapte, n-am încetat să sfătuiesc cu lacrimi pe fiecare din voi. 32. Şi acum, fraţilor, vă încredinţez în mâna lui Dumnezeu şi a Cuvântului harului Său care vă poate zidi sufleteşte şi vă poate da moştenirea împreună cu toţi cei sfinţiţi. ” (Faptele apostolilor 20:28-32)