EvangheBlog – Un blog din suflet, pentru suflet

„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viața veșnică.” (IOAN 3: 16) „Dacă cred că există Dumnezeu şi El nu există, n-am pierdut nimic. Dar dacă nu cred că există şi El există cu adevărat, atunci am pierdut foarte mult.” (BLAISE PASCAL, filosof, matematician și fizician creștin francez)


9 comentarii

SUBIECTUL ZILEI – 02 iulie 2015. LEGALIZAREA CĂSĂTORIILOR ÎNTRE PERSOANE DE ACELAȘI SEX


În ultimele zile presa, la nivel mondial, vuiește pe marginea liberalizării și legalizării drepturilor minorităților sexuale, mai ales referitor la faptul că în Statele Unite s-a legalizat în toate statele componente căsătoria între persoane de același sex. Dacă cineva se opune acestui lucru se invocă încălcarea drepturilor omului. În acest context, credeți că interzicerea acestui fel de „căsătorie” (care, în mod clar, e o urâciune înaintea Domnului) în Biserică reprezintă o încălcare a drepturilor omului? Ce ar trebui să facă pastorii din Statele Unite și din celelalte țări unde s-a legalizat această aberație atunci când în fața lor se vor prezenta cupluri de același sex pentru căsătorie, avându-se în vedere că cei care refuză aceste căsătorii încalcă legea și sunt pasibili de închisoare? Care credeți că ar fi poziția bisericilor neoprotestante din România dacă ar fi puse în fața unui astfel de aspect? Credeți că sunt sau vor fi pastori care, de dragul drepturilor omului sau de teama de a nu fi pedepsiți, fac sau vor face astfel de compromisuri? Cunoașteți astfel de exemple? Cum ar trebui să se lupte Biserica în fața acestui flagel mondial?


Scrie un comentariu

CĂTRE ATEI


Toți ateii susțin sus și tare că nu există Dumnezeu. Cu toate astea, marea lor majoritate nu au avut curiozitatea să citească Biblia, sau dacă au început cititul ei s-au oprit la primele capitole. Însă tocmai Biblia vorbește despre existența lui Dumnezeu, aducând dovezi concludente. Printre aceste dovezi sunt și profețiile împlinite literalmente. Una dintre ele este scrisă în Matei 24: 2, unde scrie că Domnul Isus a profețit că nu va rămâne piatră pe piatră din Templu. Această profeție s-a împlinit literal, deoarece după aproximativ 70 de ani romanii au dat foc Templului, aurul cu care erau căptușiți pereții pe interior s-a topit, s-a scurs printre pietrele din care erau făcute zidurile și a făcut ca acestea să alunece și să cadă. În felul acesta, așa cum a spus Domnul Isus, nu a mai rămas acolo nicio piatră așezată peste altă piatră.

Pe de altă parte, fiecare dintre noi se hrănește în fiecare zi cu pâine. Totuși, nu-l vedem niciodată pe brutarul care a făcut-o, nu-i așa? Există acel brutar sau nu există? De unde știm că există? De unde știm că nu există?


Scrie un comentariu

Ce părere aveți despre ereziile groaznice care se regăsesc în acest articol de pe yahoo.com? What do you think about terrible heresies are found in this article on yahoo.com?


Auto -declarat ” Biblia Academic ” Face Prezumția explozive despre Isus că el crede că ar putea Rockcredința creștină sale de bază
Blaze de Billy Hallowell
3 oră în urmă
La data de 19 octombrie, auto -declarat biblice savant Joseph Atwill este de planificare pentru a face publice unele acuzații foarte inflamabile . La un simpozion de o zi numita ” Covert Mesia „, în Londra , Anglia , el este setat pentru a dezvalui dovezi pretinse că aristocrații romani fabricat Isus Hristos – o afirmație care , dacă sunt dovedite , se va devaloriza de bază a credinței creștine .

Singura problemă ? Cei mai mulți experți biblice nu sunt de acord cu afirmațiile savantului .

Un comunicat de presă prin care anunță dovezi noi pretinsa susține că Atwill a descoperit ” confesiuni vechi „, care dovedesc pretins că romanii au inventat Isus Hristos , în primul secol . El a susținut mult timp că sistemul de credință a fost folosit ca un instrument politic de a controla masele – ceva ce el spune este încă în desfășurare pe ziua de azi .

” Eu prezint munca mea cu unele ambivalență , ca eu nu vreau să provoace direct creștini nici un rău , dar acest lucru este important pentru cultura noastră „, a spus el a pretins demitiza – una pe care el crede ca va fi în cele din urmă universal acceptate.
În comunicatul , Atwill spus că guvernele de multe ori creează ” istorii false și dumnezeii falși „, și că aceasta se poate realiza într-un efort de a asigura ordinea socială .

Mai degrabă decât o teologie , Atwill crede că creștinismul a fost inventat ca un proiect guvernamental care a fost folosit pentru a controla cetatenii romani . Într-o perioadă în care locuitorii evrei au fost de așteptare pentru Mesia lor , spune el au fost o sursă constantă de insurecție , ceea ce duce la romani sa caute o egalizare și forța de revenire .

” Când romanii au epuizat mijloacele convenționale de casare rebeliune , au trecut la război psihologic „, Atwill explică în comunicatul de presă . ” Ei au presupus că modul de a opri răspândirea de zelos activitate misionar evreu a fost de a crea un sistem de credințe concurente . „

Și atunci Isus ar fi fost creat – un om care a pledat pentru pace , mai degrabă decât violența . Atwill susține că Hristos miliarde îmbrățișa niciodată nu a existat de fapt și că el este un ” personaj fictiv . „

El își bazează teoria pe un studiu de ” Războaiele evreilor , ” o carte de Josephus , un savant care a furnizat informații și documentație Iudea primului secol . Istoricul susține că profețiile lui Isus conformitate cu scrierile lui Josephus despre război evreu – roman și sunt , prin urmare , o dovadă că ” biografia lui Isus este de fapt construit , vârful la pupa , pe povestiri anterioare , dar mai ales cu privire la biografia lui un roman Cezar . „
” Este acesta inceputul sfarsitului a creștinismului ? ” comunicatul de presă criptic cere .

În timp ce Atwill nu cred că este , el a spus că descoperirea pretinsa va oferi celor care sunt în căutarea de a părăsi credința creștină motivația perfect pentru a face acest lucru . El susține că dovezile arată exact unde povestea lui Isus ” a venit de la .

” Deși creștinismul poate fi o alinare pentru unii , aceasta poate fi , de asemenea, foarte dăunătoare și represiv , o formă insidioasă de control al minții , care a dus la acceptarea oarbă a iobăgiei , sărăcie și război de-a lungul istoriei , „, a spus el . ” În această zi , în special în Statele Unite , acesta este folosit pentru a crea suportul pentru război în Orientul Mijlociu . „

Patheos blogger James R. McGrath , totuși , se îndoiește că simpozionul va fi inovatoare . De cererea Atwill de a fi un savant biblic , scria el, ” nu există nicio dovadă că el are calificările sau de cercetare pentru numele lui relevante . „
Biografie Atwill lui susține că , în timp ce el a mers la școală pentru informatică , el a petrecut ani studiind originile creștinismului .

Profesorul James Crossley de la Universitatea din Sheffield în South Yorkshire , Anglia , a fost de acord cu criticii Atwill lui , spune Daily Mail că aceste teorii este Atwill nu sunt acceptate în mediul academic .

” Aceste tipuri de teorii sunt foarte frecvente în afara lumii academice și sunt , de obicei, rezervat pentru literatură senzațional „, a spus el . ” Ei sunt practic inexistente în lumea academică . „

Vizualizări Atwill sunt o surpriză . Articole on-line și o carte a scris , în 2005, intitulat , ” Cezar lui Mesia :Conspiracy Roman a inventa Isus , ” toate sunt teme similare . Punctul său de vedere că Isus a fost fabricat este bine documentat . Cele mai obișnuite cercetători ai Bibliei , deși , nu par să fie de cumpărare în ea .

Self-Professed ‘Bible Scholar’ Makes Explosive Allegation About Jesus That He Believes Could Rock the Christian Faith to Its Core
The Blaze By Billy Hallowell
3 hours ago
On Oct. 19, self-professed Biblical scholar Joseph Atwill is planning to make public some very flammable allegations. At a day-long symposium called „Covert Messiah” in London, England, he’s set to unveil purported evidence that Roman aristocrats manufactured Jesus Christ – a claim that, if substantiated, would devalue the core of the Christian faith.

The only problem? Most Biblical experts disagree with the scholar’s pronouncements.

A press release announcing the purported new evidence claims that Atwill has discovered „ancient confessions” that purportedly prove that Romans invented Jesus Christ in the first century. He has long argued that the faith system was used as a political tool to control the masses – something he says is still going on today.

„I present my work with some ambivalence, as I do not want to directly cause Christians any harm, but this is important for our culture,” he said of the alleged debunk – one that he believes will eventually be universally accepted.
In the release, Atwill said that governments often create „false histories and false gods” and that this is often done in an effort to secure social order.

Rather than a theology, Atwill believes that Christianity was concocted as a government project that was used to control Roman citizens. During a time in which Jewish residents were waiting for their Messiah, he says they were a constant source of insurrection, leading the Romans to seek out an equalizing and tempering force.

„When the Romans had exhausted conventional means of quashing rebellion, they switched to psychological warfare,” Atwill explains in the press release. „They surmised that the way to stop the spread of zealous Jewish missionary activity was to create a competing belief system.”

And that’s when Jesus was allegedly created – a man who advocated peace rather than violence. Atwill contends that the Christ that billions embrace never actually existed and that he is a „fictional character.”

He bases his theory on a study of „Wars of the Jews,” a book by Josephus, a scholar who provided insight and documentation first-century Judea. The historian contends that the prophesies of Jesus line up with Josephus’ writings about the Jewish-Roman war and are, thus, proof that „the biography of Jesus is actually constructed, tip to stern, on prior stories, but especially on the biography of a Roman Caesar.”
„Is this the beginning of the end of Christianity?” the press release cryptically asks.

While Atwill doesn’t think it is, he did say that the purported discovery will give those who are looking to leave the Christian faith the perfect motivation to do so. He maintains that his evidence shows exactly where Jesus’ story came from.

„Although Christianity can be a comfort to some, it can also be very damaging and repressive, an insidious form of mind control that has led to blind acceptance of serfdom, poverty, and war throughout history,” he said. „To this day, especially in the United States, it is used to create support for war in the Middle East.”

Patheos blogger James R. McGrath, though, doubts that the symposium will be groundbreaking. Of Atwill’s claim to be a Biblical scholar he wrote, „there is no evidence that he has relevant qualifications or research to his name.”
Atwill’s biography claims that, while he went to school for computer science, he has spent years studying the origins of Christianity.

Professor James Crossley from the University of Sheffield in South Yorkshire, England, agreed with Atwill’s critics, telling The Daily Mail that theories like Atwill’s are not accepted among academics.

„These types of theories are very common outside the academic world and are usually reserved for sensationalist literature,” he said. „They are virtually non-existent in the academic world.”

Atwill’s views are no surprise. Online articles and a book he wrote in 2005 entitled, „Caesar’s Messiah: The Roman Conspiracy to Invent Jesus,” all include similar themes. His view that Jesus was manufactured is well-documented. Most mainstream Bible scholars, though, don’t seem to be buying into it.

Traducere: Google Translate
Translation: Google Translate