EvangheBlog – Un blog din suflet, pentru suflet

„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viața veșnică.” (IOAN 3: 16) „Dacă cred că există Dumnezeu şi El nu există, n-am pierdut nimic. Dar dacă nu cred că există şi El există cu adevărat, atunci am pierdut foarte mult.” (BLAISE PASCAL, filosof, matematician și fizician creștin francez)


Scrie un comentariu

STUDIU BIBLIC ZILNIC – 18.01.2012


Reeditare din data de 18 ianuarie 2012

MATEI 12: 22-50

 • v. 24: Fariseii Îl învinuiesc din nou pe Isus că lucrează cu Beelzebul.

Beelzebul = Beelzebul = „domnul muștelor” („prințul” demonilor).

 • v. 28: „Împărăția lui Dumnezeu a venit peste voi.”
 • v. 30: Alte paradoxuri între creștini și necreștini.
 • v. 31, 32: Hula împotriva Duhului Sfânt nu este iertată.
 • v. 34, 35: Ce ai în inimă, aceea vorbești.
 • v. 39, 40: Semnul proorocului Iona: moartea și îngroparea lui Isus.
 • v. 43-45: Întinarea omului care Îl părăsește pe Dumnezeu.
 • v. 48 – 50: Cine face voia Tatălui este mama și frații lui Isus.
GENESA 43
 • v. 1-14: Foamea îi împinge pe frații lui Iosif să meargă în Egipt.
 • v. 16: Iosif primește bine pe frații săi.
 • v. 27: Iosif se interesează de tatăl lui.
 • v. 30: Lacrimile de duioșie ale lui Iosif.
GENESA 45
 • v. 1.3: Iosif se descoperă fraților săi plângând zgomotos.
 • v. 5-8: Iosif a fost parte a planului lui Dumnezeu pentru salvarea vieților tatălui și fraților lui.
 • v. 9-15: Iosif a chemat și pe Iacov.
 • v. 16-20: Ospitalitatea lui Faraon.
 • v. 27, 28: Trezirea la viață a lui Iacov.

VERSETELE ZILEI: „Vă spun că, în ziua judecăţii, oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care-l vor fi rostit. Căci din cuvintele tale vei fi scos fără vină, şi din cuvintele tale vei fi osândit.”


7 comentarii

KANON TIPTON, PREDICATOR LA NUMAI PATRU ANI


Reeditare din data de 18 august 2011

Uneori, Dumnezeu ne uimește prin alegerile Sale. Uneori, Dumnezeu alege vase aparent mai slabe. Uneori, Dumnezeu alege vase aparent mai slabe prin care să vorbească. Uneori, Dumnezeu se folosește de persoane care încă nu sunt mature din punct de vedere fizic. Uneori, Dumnezeu alege să ne vorbească prin gura copiilor.

Nu mică mi-a fost mirarea zilele astea să aud la știri o veste care pare ruptă din ireal: un copil de numai patru ani să vorbească din Cuvântul Domnului unei biserici penticostale pline de oameni maturi și să spună: „În seara asta Dumnezeu este aici; și Numele Lui este Isus!”. Un copil care să predice cu frenezie cuvintele Domnului! Mi se pare o adevărată minune!

DOMNUL SĂ-L BINECUVÂNTEZE!

Sursa: http://www.realitatea.net/predicator-la-patru-ani-video_862364.html

 


7 comentarii

… ȘI NE IARTĂ NOUĂ ILUZIILE NOASTRE …


Reeditare din data de 8 mai 2011

De multe ori îmi pun întrebarea dacă ceea ce trăiesc nu este cumva o iluzie. Dacă nu cumva toată realitatea din jurul meu este, de fapt, un vis, o părere. Ideile mi se amestecă într-un amalgam foarte neomogen. De câte ori ascult cântecul Virginiei, „Eram copil”, sunt copleșit de gândurile care îmi străpung uneori inima și mă gândesc cât de iluzorie este, practic, existența noastră pe acest pământ. Viața noastră nu este altceva decât o lacrimă într-un ocean al cărui stăpân este minunatul nostru Dumnezeu. Viața noastră nu este decât o corabie mânată încoace și încolo pe mare, cu pânzele umflate de vântul Duhului Sfânt, cu suișuri și coborâșuri, în cazul unora cu naufragii iar al altora cu ajungerea la limanul dorit… Oridecâte ori ascult melodia aceasta îmi aduc aminte de vremea când o ascultam la Radio Micul Samaritean București și când plângeam așa cum plânge un prunc în brațele Tatălui… Pe vremea aceea aveam un amărât de radiocasetofon marca „Internațional” cu care efectiv mă chinuiam să prind frecvențele radioului meu de suflet de atunci, Micul Samaritean. Am rămas cu un gust extrem de amar când am aflat că, din cauza problemelor financiare, acesta a fost vândut. O vreme nu am mai putut asculta niciun post de radio creștin, iar pentru mine acea vreme a fost o perioadă de secetă sufletească. Dar Domnul a pregătit altă cale, cea a internetului, prin intermediul căruia pot asculta emisiunile mele preferate, în mod special predicile de pe Radio Armonia din fiecare seară de la ora 21,00. Ascult, însă, cu mare plăcere Radio Filadelfia, Radio Vocea Evangheliei București și Suceava etc. În felul acesta încerc să-mi umplu viața asta efemeră cu lucruri utile sufletului meu.

Revenind la subiectul propus, totul este o iluzie în comparație cu Veșnicia lui Dumnezeu! Bani? Averi? Ranguri? Ce să mai pot face cu toate acestea în prezența lui Dumnezeu? Și la ce mi-ar mai folosi devreme ce Biblia spune că nici măcar de Soare sau de Lună nu vom mai avea nevoie? De aceea spun doar atât: Slăvit să fie Cel ce schimbă viețile oamenilor! Slăvit să fie Cel ce mi-a schimbat viața mea! Consider totul un gunoi în comparație cu darul cel fără plată primit de la Dumnezeu!

Pentru că pe mine personal m-a mângâiat de atâtea ori melodia aceasta a Virginiei, v-o ofer în dar cu toată dragostea și vă invit să meditați la versurile sale minunate: 

VIRGINIA: „ERAM COPIL”


Scrie un comentariu

BIRUINȚA ASUPRA ÎNTUNERICULUI – „HRISTOS A ÎNVIAT!”


Reeditare din data de 23 aprilie 2011

Evanghelia după Sfântul Apostol Matei, cap. 28: 1-10

„La sfârșitul zilei Sabatului, când începea să se lumineze înspre cea dintâi zi a săptămânii, Maria Magdalina și cealaltă Marie au venit să vadă mormântul. Și iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ; căci un înger al Domnului s-a pogorât din cer, a venit și a prăvălit piatra de la ușa mormântului și a șezut pe ea. Înfățișarea lui era ca fulgerul și îmbrăcămintea lui albă ca zăpada. Străjerii au tremurat de frica lui și au rămas ca niște morți. Dar îngerul a luat cuvântul și a zis femeilor: „Nu vă temeți; căci știu că voi căutați pe Isus, care a fost răstignit. Nu este aici; a înviat, după cum zisese. Veniți de vedeți locul unde zăcea Domnul; și duceți-vă repede de spuneți ucenicilor Lui că a înviat dintre cei morți. Iată că El merge înaintea voastră în Galileea; acolo Îl veți vedea. Iată că v-am spus lucrul acesta.” Ele au plecat repede de la mormânt, cu frică și cu mare bucurie, și au alergat să dea de veste ucenicilor Lui. Dar iată că le-a întâmpinat Isus și le-a zis: „Bucurați-vă!” Ele s-a apropiat să-I cuprindă picioarele și I s-au închinat. Atunci Isus le-a zis: „Nu vă temeți; duceți-vă de spuneți fraților Mei să meargă în Galileea: acolo Mă vor vedea.” Amin!

IUBIȚI CREȘTINI,

Iată că ne apropiem din nou de clipele de înălțătoare sărbătoare a sufletului și a luminii. Ne apropiem cu smerenie și sfială de cea mai mare dintre toate sărbătorile creștinilor, sărbătoarea când lumina sfântă a Învierii lui Hristos ne pătrunde în inimi, ne luminează calea și ne conduce către Cer, către Împărăția lui Dumnezeu. Întristați pentru jertfa Domnului Isus Hristos din cauza păcatelor noastre, inimile ni se umplu de bucurie acum, în ziua cea mai luminoasă a anului, știind că prin Învierea Domnului în inimile noastre putem primi Mântuirea, salvarea noastră din păcate și inclusiv viața veșnică. În sensul acesta, putem spune fără să greșim că în ziua aceasta cerurile „ni se deschid”, iar inima noastră se deschide întocmai ca cerul. Problema noastră este că această bucurie durează doar atât cât durează sărbătoarea, adică trei zile, apoi fiecare dintre noi ne reluăm activitățile cotidiene, uitând aproape cu desăvârșire de bucuria Învierii Domnului. Dar Dumnezeu nu ne vrea așa!

Iată de ce vă îndemn pe toți – și îndemnul acesta este valabil inclusiv pentru mine – ca Bucuria Învierii Domnului să căutați să o păstrați în inima dumneavoastră în fiecare zi din viață, în fiecare ceas, în fiecare clipă. Nu uitați ca în fiecare dimineață să mulțumiți Domnului pentru că v-a dat onoarea de a mai trăi încă o zi și vă garantez că în felul acesta veți reuși să treceți mai ușor peste toate greutățile și vicisitudinile vieții!

În încheiere, cu prilejul sărbătorii pascale a Învierii Domnului vă doresc să aveți parte de lumină în viețile dumneavoastră, dragostea Domnului Isus să vă mângâie inimile și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să vă dea putere să treceți peste orice obstacol și să vă amintească în permanență că Domnul Isus a înviat pentru ca și noi să avem Viață Veșnică! Amin!

CU DRAGOSTE CREȘTINEASCĂ,

DOREL PUCHEA

ÎN CONTINUARE, POSTEZ AICI CÂNTĂRI DESPRE ÎNVIEREA DOMNULUI

„E VIU, E VIU, MORMÂNTUL LUI E GOL”

„HRISTOS A ÎNVIAT DIN MORȚI” – THE MESSENGERS (o interpretare extraordinară și un videoclip pe măsură)

„MĂRIRE ȚIE, TU CEL ÎNVIAT”

„RABUNI, TU DIN MORȚI AI ÎNVIAT”

„REGELE VIEȚII, DOMNUL MEU”

„ZACE-N RECE MORMÂNT MÂNTUITORUL”