EvangheBlog – Un blog din suflet, pentru suflet

„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viața veșnică.” (IOAN 3: 16) „Dacă cred că există Dumnezeu şi El nu există, n-am pierdut nimic. Dar dacă nu cred că există şi El există cu adevărat, atunci am pierdut foarte mult.” (BLAISE PASCAL, filosof, matematician și fizician creștin francez)


Scrie un comentariu

Versete controversate. Discuții referitoare la lucrurile mai puțin înțelese din Biblie


„26. Atunci Pavel a luat pe oamenii aceia, s-a curăţat şi a intrat cu ei a doua zi în Templu, ca să vestească sfârşitul zilelor curăţării când se va aduce jertfă pentru fiecare din ei. ” (Faptele apostolilor 21:26)

ÎNTREBĂRI: 1. Ce fel de jertfă trebuia să se aducă?

                    2. De ce trebuia să se aducă o jertfă din moment ce legea jertfelor a fost desființată la Golgota?

„28. Căpitanul a zis: „Eu cu o mare sumă de bani am dobândit cetăţenia aceasta.” „Şi eu”, a zis Pavel, „sunt chiar născut roman.” ” (Faptele apostolilor 22:28)

ÎNTREBARE: Care dintre părinții lui Pavel era cetățean roman?