EvangheBlog – Un blog din suflet, pentru suflet

„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viața veșnică.” (IOAN 3: 16) „Dacă cred că există Dumnezeu şi El nu există, n-am pierdut nimic. Dar dacă nu cred că există şi El există cu adevărat, atunci am pierdut foarte mult.” (BLAISE PASCAL, filosof, matematician și fizician creștin francez)


Scrie un comentariu

Sămânța bună


sâmbătă, 31 august

El ia aminte la rugăciunea nevoiașului.

Psalmul 102.17

Răspunsul Domnului

Fiind dintr-o familie foarte săracă, Grigore, un băiat de opt ani, nu primea de la nimeni bani de buzunar. Doar mama îi mai dăruia când și când câte o copeică, nu mai mult. Odată însă cineva i-a oferit o jumătate de rublă. Grigore avea acum cincizeci de copeici și se considera un adevărat bogătaș. El scotea moneda din buzunar, o examina și o punea la loc, pipăind-o grijuliu cu degetele, pentru a se convinge că nu dispăruse. Grigore își făcea tot felul de planuri, chibzuind în minte cum să-și cheltuiască mai bine banii. Dar deodată, când și-a vârât pentru a suta oară mâna în buzunar ca să-și pipăie comoara, s-a pomenit cu buzunarul gol. Și-a întors pe dos buzunarele, a scotocit peste tot prin casă, prin curte, prin grădină, dar nu și-a găsit nicăieri banii.

Seara, băiatul s-a dus la culcare în cea mai proastă dispoziție. Tocmai când era gata să se pună în pat, și-a adus aminte că nu s-a rugat, așa cum îl învățase mama din fragedă copilărie. „Eu mi-am pierdut banii. La ce mai sunt bune acum rugăciunile mele? Astăzi am să mă culc fără să mă rog.“

Dar, în clipa când era gata să ațipească, o voce lăuntrică i-a spus în șoaptă: „Trebuie să-ți fie rușine că nu te-ai rugat astăzi, căci ești credincios și Îl cunoști pe Dumnezeu …“. Glasul conștiinței îi șoptea întruna: „Tu nu te-ai rugat astăzi. Așa fac oare copiii cuminți și credincioși? Ridică-te îndată și roagă-te Domnului!“.

Grigore s-a dat jos din pat, s-a lăsat pe genunchi… și deodată a simțit sub picior ceva tare și rece, un obiect mic și rotund. El a privit în jos și nu i-a venit să-și creadă ochilor. Pe podea, lângă pat, sub genunchiul pe care se lăsase să se roage Domnului, zăcea moneda pierdută!


7 comentarii

KANON TIPTON, PREDICATOR LA NUMAI PATRU ANI


Reeditare din data de 18 august 2011

Uneori, Dumnezeu ne uimește prin alegerile Sale. Uneori, Dumnezeu alege vase aparent mai slabe. Uneori, Dumnezeu alege vase aparent mai slabe prin care să vorbească. Uneori, Dumnezeu se folosește de persoane care încă nu sunt mature din punct de vedere fizic. Uneori, Dumnezeu alege să ne vorbească prin gura copiilor.

Nu mică mi-a fost mirarea zilele astea să aud la știri o veste care pare ruptă din ireal: un copil de numai patru ani să vorbească din Cuvântul Domnului unei biserici penticostale pline de oameni maturi și să spună: „În seara asta Dumnezeu este aici; și Numele Lui este Isus!”. Un copil care să predice cu frenezie cuvintele Domnului! Mi se pare o adevărată minune!

DOMNUL SĂ-L BINECUVÂNTEZE!

Sursa: http://www.realitatea.net/predicator-la-patru-ani-video_862364.html

 


6 comentarii

DIFERENȚA DINTRE A FI CREȘTIN ȘI A PRETINDE CĂ EȘTI CREȘTIN – un mesaj pentru cei care vor să urmeze Calea Domnului


Reeditare din data de 14 mai 2011CAPITOLUL 10, VERSETELE 1 – 21

Păstorul cel bun

1. „Adevărat, adevărat, vă spun că, cine nu intră pe ușă în staulul oilor, ci sare pe altă parte, este un hoț și un tâlhar.

2. Dar cine intră pe ușa, este păstorul oilor.

3. Portarul îi deschide, și oile aud glasul lui; el își cheamă oile pe nume, și le scoate afară din staul.

4. Dupa ce si-a scos toate oile, merge înaintea lor; si oile merg dupa el, pentru ca ii cunosc glasul.

5. Nu merg deloc dupa un strain; ci fug de el, pentru ca nu cunosc glasul strainilor.”

6. Isus le-a spus aceasta pilda, dar ei n-au înțeles despre ce le vorbea.

Isus, ușa 0il0r

7. Isus le-a mai zis: „Adevarat, adevarat, va spun ca Eu sunt usa oilor.

8. Toți cei ce au venit inainte de Mine, sunt hoti si tâlhari; dar oile n—au ascultat de ei.

9. Eu sunt usa. Daca intra cineva prin Mine, va fi mântuit; va intra si va iesi, si va găsi pasune.

10. Hotul nu vine decat sa fure, sa junghie si sa prapadeasca; Eu am venit ca oile sa aiba viata, si s-o aibă din belșug.

11. Eu sunt Pastorul cel bun. Pastorul cel bun isi da viata pentru oi.

12. Dar cel platit, care nu este pastor, si ale carui oi nu sunt ale lui, cand vede lupul venind, lasă oile și fuge; și lupul le rapeste si le împrăștie.

13. Cel plătit fuge, pentru ca este platit, si nu-i pasa de oi.

14. Eu sunt Pastorul cel bun. Eu îmi cunosc oile Mele, si ele Ma cunosc pe Mine,

15. asa cum Ma cunoaște pe Mine Tatăl, și cum cunosc Eu pe Tatăl; și Eu îmi dau viata pentru oile Mele.

16. Mai am și alte oi, cari nu sunt din staulul acesta; si pe acelea trebuie sa le aduc. Ele vor asculta glasul Meu, și va fi 0 turma si un Pastor.

17. Tatăl Ma iubește, pentru ca îmi dau viata, ca iarăși s-o iau.

18. Nimeni nu Mi—o ia cu sila, ci o dau Eu de la Mine. Am putere s—o dau, și am putere s-o iau iarăși: aceasta este porunca, pe care am primit—o de la Tatăl Meu.”

19. Din pricina acestor cuvinte, iarăși s-a făcut dezbinare intre iudei.

20. Multi dintre ei ziceau: „Are drac, este nebun; de ce—L ascultați?”

21. Alții ziceau: „Cuvintele acestea nu sunt cuvinte de îndrăcit; poate un drac sa deschidă ochii orbilor?”

SUBIECTE DE MEDITAȚIE:

Fiecare dintre noi pretindem că suntem creștini. Unii chiar suntem, alții doar pretindem. Dar 0are care este adevărul adevărat? Gândiți-vă la următoarele lucruri:

1. Cuvântul Domnului (Biblia) ne învață să nu blestemăm, ci să binecuvântăm. Se poate considera, de aceea, creștin un 0m care înjură, drăcuie sau blestemă?

2. Cuvântul Domnului ne poruncește să ne iubim nu numai prietenii, ci și dușmanii. Suntem noi creștini atunci când ne certăm cu vecinul nostru, când umblăm prin tribunale ori când nu vorbim unii cu ceilalți ani de zile?

3. Cuvântul Domnului spune despre trupul nostru că este Templul Duhului Sfânt. Respectăm noi sfințenia Duhului lui Dumnezeu când fumăm (tutunul mai este numit și”iarba diavolului”), bem sau chiar ne drogăm?

4. Cuvântul Domnului ne învață să păzim poruncile (Cele Zece Porunci sunt cuprinse în două mari porunci lăsate de domnul Isus: „«Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu t0ată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău.» Aceasta este cea dintâi și cea mai mare poruncă. Iar a doua, asemenea ei, este: «Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți.» În aceste două porunci se cuprinde toată Legea și Proorocii.”- Matei 22:37-40). De aceea, suntem noi creștini când mințim? Ori când furăm? Sau când jurăm strâmb?

5. Gândiți—vă la toate aceste lucruri și considerați—le păcate de care Dumnezeu ne poruncește să ne lepădăm!

Dumnezeu este răbdător și așteaptă pe toată lumea să vină la pocăință! Dar va veni 0 vreme când răbdarea Lui va lua sfârșit si când Domnul Isus va reveni pe pământ să-Și ia poporul Său și să judece pe cei păcătoși, nemântuiți. Dar nu uita ce spune Biblia: „[Domnul] dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință.”(2 Petru 3:9) N—ai vrea să te numeri și tu printre cei mântuiți care se vor bucura împreună cu Domnul Isus? N-ai vrea să fii salvat înainte ca lumea să treacă prin necazul cel mare?

Dacă da, nu ai de făcut decât un singur pas: crede in Cuvântul Domnului Isus, care spune: „Pocăiti—vă, căci împărăția cerurilor este aproape!” (Matei 4: 17).

DOMNUL SĂ ÎȚI AJUTE LA LUCRUL ACESTA!

DACĂ ACEST MESAJ, INSPIRAT DIN CUVÂNTUL SFÂNT AL LUI DUMNEZEU V-A IMPRESIONAT, MERGEȚI LA CEA MAI APROPIATA BISERICA EVANGHELICA, ACOLO UNDE BIBLIA ESTE PREDICATA CU CLARITATE, SAU LA CEL MAI APROPIAT GRUP DE RUGĂCIUNE. VEȚI VEDEA CA

ACOLO VEȚI FI PRIMIȚI CU DRAGOSTE DE CĂTRE OAMENI CARE NU CAUTA LA FAȚA OMULUI ȘI CARE SE VOR RUGA PENTRU DUMNEAVOASTRĂ. NE PUTEȚI CONTACTA LA ADRESA: BISERICA „HARUL” LEHLIU-GARĂ, STRADA COMPETROLULUI, NR. 25 SAU PE ADRESA DE E-MAIL puchea_dorel@yahoo.ro. NU RĂSPUNDEM LA PROVOCĂRI SAU LA MESAJE OFENSATOARE!


Scrie un comentariu

BIRUINȚA ASUPRA ÎNTUNERICULUI – „HRISTOS A ÎNVIAT!”


Reeditare din data de 23 aprilie 2011

Evanghelia după Sfântul Apostol Matei, cap. 28: 1-10

„La sfârșitul zilei Sabatului, când începea să se lumineze înspre cea dintâi zi a săptămânii, Maria Magdalina și cealaltă Marie au venit să vadă mormântul. Și iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ; căci un înger al Domnului s-a pogorât din cer, a venit și a prăvălit piatra de la ușa mormântului și a șezut pe ea. Înfățișarea lui era ca fulgerul și îmbrăcămintea lui albă ca zăpada. Străjerii au tremurat de frica lui și au rămas ca niște morți. Dar îngerul a luat cuvântul și a zis femeilor: „Nu vă temeți; căci știu că voi căutați pe Isus, care a fost răstignit. Nu este aici; a înviat, după cum zisese. Veniți de vedeți locul unde zăcea Domnul; și duceți-vă repede de spuneți ucenicilor Lui că a înviat dintre cei morți. Iată că El merge înaintea voastră în Galileea; acolo Îl veți vedea. Iată că v-am spus lucrul acesta.” Ele au plecat repede de la mormânt, cu frică și cu mare bucurie, și au alergat să dea de veste ucenicilor Lui. Dar iată că le-a întâmpinat Isus și le-a zis: „Bucurați-vă!” Ele s-a apropiat să-I cuprindă picioarele și I s-au închinat. Atunci Isus le-a zis: „Nu vă temeți; duceți-vă de spuneți fraților Mei să meargă în Galileea: acolo Mă vor vedea.” Amin!

IUBIȚI CREȘTINI,

Iată că ne apropiem din nou de clipele de înălțătoare sărbătoare a sufletului și a luminii. Ne apropiem cu smerenie și sfială de cea mai mare dintre toate sărbătorile creștinilor, sărbătoarea când lumina sfântă a Învierii lui Hristos ne pătrunde în inimi, ne luminează calea și ne conduce către Cer, către Împărăția lui Dumnezeu. Întristați pentru jertfa Domnului Isus Hristos din cauza păcatelor noastre, inimile ni se umplu de bucurie acum, în ziua cea mai luminoasă a anului, știind că prin Învierea Domnului în inimile noastre putem primi Mântuirea, salvarea noastră din păcate și inclusiv viața veșnică. În sensul acesta, putem spune fără să greșim că în ziua aceasta cerurile „ni se deschid”, iar inima noastră se deschide întocmai ca cerul. Problema noastră este că această bucurie durează doar atât cât durează sărbătoarea, adică trei zile, apoi fiecare dintre noi ne reluăm activitățile cotidiene, uitând aproape cu desăvârșire de bucuria Învierii Domnului. Dar Dumnezeu nu ne vrea așa!

Iată de ce vă îndemn pe toți – și îndemnul acesta este valabil inclusiv pentru mine – ca Bucuria Învierii Domnului să căutați să o păstrați în inima dumneavoastră în fiecare zi din viață, în fiecare ceas, în fiecare clipă. Nu uitați ca în fiecare dimineață să mulțumiți Domnului pentru că v-a dat onoarea de a mai trăi încă o zi și vă garantez că în felul acesta veți reuși să treceți mai ușor peste toate greutățile și vicisitudinile vieții!

În încheiere, cu prilejul sărbătorii pascale a Învierii Domnului vă doresc să aveți parte de lumină în viețile dumneavoastră, dragostea Domnului Isus să vă mângâie inimile și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să vă dea putere să treceți peste orice obstacol și să vă amintească în permanență că Domnul Isus a înviat pentru ca și noi să avem Viață Veșnică! Amin!

CU DRAGOSTE CREȘTINEASCĂ,

DOREL PUCHEA

ÎN CONTINUARE, POSTEZ AICI CÂNTĂRI DESPRE ÎNVIEREA DOMNULUI

„E VIU, E VIU, MORMÂNTUL LUI E GOL”

„HRISTOS A ÎNVIAT DIN MORȚI” – THE MESSENGERS (o interpretare extraordinară și un videoclip pe măsură)

„MĂRIRE ȚIE, TU CEL ÎNVIAT”

„RABUNI, TU DIN MORȚI AI ÎNVIAT”

„REGELE VIEȚII, DOMNUL MEU”

„ZACE-N RECE MORMÂNT MÂNTUITORUL”


Scrie un comentariu

EVENIMENTUL APOCALIPTIC CARE SE APROPIE


Reeditare din data de 3 aprilie 2011

Am primit astăzi un e-mail de avertizare cu privire la un eveniment care este foarte probabil să se producă într-un viitor nu prea îndepărtat. Un eveniment care va schimba iremediabil configurația geografică a unei părți a globului terestru. Din lipsă de timp nu am putut verifica informațiile, așa că le-am luat ca atare și le-am redat mai jos. Noi, ca și copii ai lui Dumnezeu, ar trebui să nu fim așa de mirați de toate aceste evenimente, întrucât știm că Biblia ne amintește – și nu o dată! – de astfel de evenimente. În ciuda acestui fapt, sunt oameni, chiar frați pocăiți, care se tem de evenimentele care vor urma. Cuvântul Domnului ne spune că în noi nu se află un duh de frică, ci un duh de înfiere care ne face să strigăm „Ava”, adică „Tată”! În consecință, toți cei care se tem de evenimentele care vor veni ar trebui să-și pună întrebarea dacă nu cumva relația dintre ei și Dumnezeu este perturbată și dacă nu cumva credința care este în ei este prea slabă ca să poată rezista sentimentului de teamă. Ce credeți? Cum stă treaba cu credința noastră? Aștept cu interes răspunsurile dumneavoastră.

Deoarece în e-mailul primit se spune că totul va porni de la un vulcan, am găsit un documentar foarte interesant pe care m-am gândit să-l postez. Vizionare plăcută!

http://www.220.ro/emb/Sb8a9Fxkkw

Proportiile calamitatii care s-a abatut asupra Asiei, vor pali în comparatie cu evenimentul apocaliptic care se apropie, avertizeaza oamenii de stiinta englezi si americani. Ei sustin ca Pamântul se va confrunta în curând cu un fenomen tsunami mai distrugator decât orice catastrofa naturala din timpurile moderne.
Cercetatorii spun ca un val tsunami enorm provocat de viitoarea eruptie a vulcanului din La Palma, insulele Canare, va acoperi coasta de est a Statelor Unite si vestul Europei, înecând milioane de locuitori.
La aceasta ora, ochii geologilor din întreaga lume sunt atintiti asupra insulelor Canare, din largul coastelor marocane. Aici se afla ceea ce savantii considera a fi pericolul numarul unu pentru omenire: vulcanul Cumbre Vieja, de pe La Palma, una din cele sapte insule vulcanice care compun Canare.
Oamenii de stiinta cred ca în urmatoarele doua decenii, aceasta zona va fi scena unei catastrofe mondiale. Dezastrul va fi declansat de naruirea insulei La Palma, în urma eruptiei vulcanului Cumbre Vieja.
Muntele crapat
La Palma a intrat în atentia geologilor la mijlocul secolului trecut. În anul 1949, eruptia lui Cumbre Viejo a provocat o crapatura imensa în partea vestica a versantului vulcanului. Peretele de roca a alunecat patru metri spre mare, înainte de a se opri brusc. De-abia în anii ’90, cercetatorii au realizat cât de aproape a fost prapadul. Astazi, savantii considera ca pe insula exista toate conditiile ideale pentru naruirea ei.
Datele adunate arata ca urmatoarea eruptie va provoca prabusirea în ocean a unei mase de roca de 500 de kilometri cubi, cântarind 500 de miliarde de tone. Consecinta? Un tsunami de proportii gigantice. Potrivit lui Bill McGuire, directorul Centrului de Cercetari Benfield Grieg Hazard de la Universitatea din Londra, valul va avea câteva sute de metri înaltime si o viteza de 800 de kilometri pe ora:
„Va fi afectat întregul Ocean Atlantic. Dupa ce va devasta insulele din împrejurimi, mega-tsunami va atinge într-o ora coasta de vest a Africii. În opt-noua ore, valuri cuprinse între 20 si 50 de metri vor traversa aproape 7000 de kilometri si se vor napusti asupra Insulelor Caraibe si coastelor estice ale Statelor Unite si Canadei. Primul mare oras lovit va fi Boston, urmat de New York si de restul oraselor de pe tarm, pâna la Miami.”
Haos si teroare
Cercetatorul britanic spune ca socul va fi amplificat de particularitatile fenomenului tsunami:
„Când soseste, un astfel de val tine timp de 10-15 minute. Este ca un val urias de apa, care tot vine si nu se mai termina. Nimic nu-i poate sta în cale. Chiar daca populatia va fi avertizata din timp, panica si aglomeratia de pe autostrazi vor împiedica milioane de locuitori din marile orase sa se puna la adapost.
Cu câteva minute înainte de producerea cataclismului lichid, oamenii vor vedea cum apa din apropierea tarmului se va retrage, absorbita de valul care se apropie. Localnicii vor putea zari fundul marii pe o distanta de sute de metri. Apoi, uriasul val de apa va izbi regiunile de coasta. Distrugerile vor fi inimaginabile.
Tsunami va matura totul în cale, pe o adâncime de 20 de kilometri. Zgârie-norii se vor prabusi, podurile vor fi rupte în bucati, padurile si micile localitati vor fi zdrobite de valuri. Dupa ce întregul val va spala tarmul, tsunami se va retrage, tragând dupa el oameni si ruine, ca un aspirator. Cei care vor avea norocul sa supravietuiasca impactului, se vor trezi în largul oceanului.
Milioane de oameni vor muri, nemaivorbind despre efectul pe care-l va avea asupra lumii disparitia inimii urbane a Americii.”
Monstrul lichid
Sumbrul scenariu a fost confirmat de simularile efectuate de cercetatorii americani de la Universitatea din California si de savantii Institutului Federal Elvetian de Tehnologie din Zurich.
Conform doctorului Stephen Ward, naruirea versantului vestic al muntelui va avea drept rezultat formarea unei coloane de apa de aproape 900 de metri înaltime. Energia eliberata de colapsul insulei, va fi egala cu electricitatea consumata de Statele Unite într-o jumatate de an.
In 10 minute, giganticul val va parcurge o distanta de aproape 300 de kilometri. Coasta marocana va fi lovita de un zid de apa de 100 de metri. În momentul în care se va napusti asupra Insulelor Caraibe si Floridei, valul va avea 50 de metri de la baza la creasta. Coasta Braziliei va înfrunta un val de 40 de metri, care va patrunde 10 kilometri în interiorul uscatului.
La rândul lor, oamenii de stiinta elvetieni au ajuns la concluzia ca prabusirea vulcanului Cumbre Vieja, va da nastere unui val de 650 de metri înaltime. Acesta se va extinde dupa modelul circular al undelor generate de aruncarea pietrelor în apa unui lac. Nu numai Africa si America vor avea de suferit.
Conform cercetatorilor elvetieni, la 4 ore dupa colapsul insulei La Palma, valuri de pâna la 10 metri vor lovi coastele Marii Britanii, Spaniei, Portugaliei si Frantei. Partea de sud a Angliei va fi inundata, iar zonele joase din Olanda vor fi potopite. Zeci de mii de europeni îsi vor pierde viata în zona porturilor si estuarelor.
Avertismentul Krakatau
Ca orice scenariu apocaliptic, producerea valului urias are precedente în istoria omenirii. Ultimul mega-tsunami a avut loc în urma cu 4000 de ani. Un fenomen asemanator celui care se va înregistra pe La Pampa s-a produs în 1883, când vulcanul din insula Krakatau, situat între Sumatra si Java, în arcul indonezian, a erupt cu o violenta nemaintâlnita în istoria moderna.
Amploarea distrugerilor a fost limitata de dimensiunile reduse ale insulei. Chiar si asa, efectele prabusirii vulcanului au fost impresionante. Exploziile au fost auzite pe insula Rodriguez din Oceanul Indian, aflata la o distanta de 4653 de kilometri. Când eruptia a luat sfârsit, doar o treime din insula Krakatau, de 5×9 km, a ramas deasupra nivelului marii.
Naruirea vulcanului a produs un val înalt de 40 de metri, care a distrus 165 de sate de coasta, omorând 36,417 persoane si dizlocând blocuri de coral de pâna la 600 de tone. Valul de apa a atins portul Aden, de pe coasta de est a Africii, aflata la o distanta de peste 6000 de kilometri, în 12 ore. Praful vulcanic trimis în atmosfera a filtrat radiatiile solare, scazând temperatura globului cu 1,2 grade Celsius în anul care a urmat eruptiei.
Nepasare criminala
Savantii din întreaga lume considera ca acum, dupa ce dezastrul din Asia a demonstrat puterea devastatoare a fenomenelor tsunami, omenirea trebuie sa ia în serios pericolul reprezentat de vulcanul din La Pampa.
Profesorul Bill McGuire este nemultumit de lipsa de preocupare a autoritatilor fata de bomba cu efect întârziat Cumbre Vieja: „Pâna acum, s-a facut putin pentru monitorizarea activitatii geologice din La Palma. Exista doar câteva seismometre pe partea vestica a muntelui, dar aparatele nu ofera suficiente informatii, pentru a putea prevedea momentul urmatoarei eruptii. Este nevoie de un efort international pentru a instala senzori mai sofisticati pe insula.
Un asemenea sistem costa doar câteva sute de mii de dolari. Guvernul Statelor Unite ar trebui sa fie constient de pericolul reprezentat de La Palma, la fel si locuitorii insulelor caraibiene, care vor recepta din plin socul valului tsunami. Nimeni nu ia însa lucrurile în serios. Guvernele se schimba la fiecare patru sau cinci ani si nu sunt interesate de astfel de lucruri.”
Dileme inutile
Chiar si în ipoteza instalarii unui sistem de avertizare performant, omul de stiinta britanic ramâne sceptic în privinta efectelor acestuia: „La un moment dat, presedintele SUA va trebui sa ia o decizie. Ce va face când La Palma va erupe? Va evacua toate orasele mari de pe coasta de est?
Golirea oraselor ar avea un impact financiar imens, ar putea provoca mari nemultumiri în cazul în care totul se va dovedi o alarma falsa. În plus, daca nu va avea dreptate, presedintele risca sa nu mai fie bagat în seama data viitoare. O greseala de asemenea proportii îl poate costa slujba.
Este putin probabil ca oamenii politici sa evacueze zone întregi din SUA si Europa, urmând sfatul unui mic grup de oameni de stiinta”.
Aceste scenarii se vor dovedi însa inutile în cazul materializarii variantei luate în calcul de unele studii – aceea ca flancul de vest al vulcanului s-ar putea prabusi brusc, sub influenta gravitatiei, fara sa mai fie nevoie de socul unei eruptii.
Valul Tsunami va afecta aproximativ 100 de milioane de oameni de pe teritoriul Africii, Americii si Europei

Sursa documentarului: http://www.220.ro/documentare/Megadezastre-Vulcanii/Sb8a9Fxkkw/

Sursa informațiilor: Florența Conduleț.


Scrie un comentariu

„POCĂIȚI-VĂ, CĂCI ÎMPĂRĂȚIA CERURILOR ESTE APROAPE!” (Matei 3: 3)


Reeditare din data de 26 februarie 2011

Căutând materiale pentru predica de mâine, am găsit un material absolut zguduitor, care m-a cutremurat! Cuvântul lui Dumnezeu în Apocalipsa 6: 8 spune: „M-am uitat, și iată că s-a arătat un cal gălbui. Cel ce sta pe el se numea Moartea și împreună cu el venea după el Locuința morților. Li s-a dat putere peste a patra parte a pământului ca să ucidă cu sabia, cu foamete, cu molimă și cu fiarele pământului.” Ce părere aveți, mai ales având în vedere și contextul general al evenimentelor din nordul Africii și ținând cont că după fiecare conflict armat pot apărea foametea și epidemiile? Gândiți-vă în mod special și la faptul că acolo este zona cea mai caldă a Pământului, propice dezvoltării diferitelor boli!

Aștept comentariile dumneavoastră cu mult interes!

Iată videoclipul!17 comentarii

MĂRTURII CONTRA ATEISMULUI. VINDECĂRI, ÎNVIERI ȘI ALTE LUCRĂRI MINUNATE


Mulți oameni susțin cu argumente, cred ei, că nu există Dumnezeu. Aceștia sunt ateii. Alții susțin că cred în Dumnezeu, dar nu cred că El mai lucrează și astăzi, tăgăduindu-I puterea. Aceștia sunt cei prezentați de către Apostolul Pavel în 2 Timotei 3: 5. Noi suntem convinși că Dumnezeu există și mai mult decât atât: El este zi de zi printre noi, coborându-se din înălțimea cerurilor, ocrotindu-ne și salvându-ne chiar și din cele mai teribile încercări.

Am găsit pe Youtube un filmuleț în serial care prezintă o mărturie cutremurătoare a experienței unui om, a unui român cu Dumnezeu. Dumnezeu a transformat un ateu convins într-un om credincios! Mă rog să se întâmple același lucru și cu oameni ca prietenul meu de pe blogul lui Mihailandrei, Adrian Arvunescu! Priviți imaginile care vorbesc de la sine! Am preferat varianta tradusă în limba engleză pentru ca această mărturie să meargă cât mai departe.

GAVRIL BĂRNUȚ – Întâlnirea unui ateu cu Dumnezeu

Videoclipurile au fost luate de pe http://www.youtube.com/


2 comentarii

MĂRTURIE FLORIN PISTRICEANU: „DIN CHILIE LA HRISTOS”