EvangheBlog – Un blog din suflet, pentru suflet

„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viața veșnică.” (IOAN 3: 16) „Dacă cred că există Dumnezeu şi El nu există, n-am pierdut nimic. Dar dacă nu cred că există şi El există cu adevărat, atunci am pierdut foarte mult.” (BLAISE PASCAL, filosof, matematician și fizician creștin francez)


Un comentariu

O poveste ADEVĂRATĂ


Astăzi am să vă spun o poveste. Una care a schimbat fața lumii și viața mea, dar care poate schimba și viața ta, drag cititor.

Aceasta este povestea Fiului lui Dumnezeu, Domnul nostru Isus Hristos, singura Persoană care a murit și a înviat pentru noi.

Cu o duminică înainte de Paște, Domnul Isus a fost primit cu bucurie, cu ovații pe porțile Ierusalimului. A fost o zi de bucurie și de speranță. La numai o săptămână distanță, aceeași mulțime care Îl primise pe Fiul lui Dumnezeu cu ramuri de finic și care își așternea hainele înaintea Lui a participat în mod activ la judecata și condamnarea Sa la moarte. O, cât de schimbători pot fi oamenii!…

Dar oare ce s-a întâmplat în săptămâna Paștelui, pe care creștinii o numesc Săptămâna Patimilor? Să le luăm pe rând.

LUNI – Domnul Isus a blestemat smochinul care nu dăduse roade. Trebuie ca și noi, creștinii, indiferent de cult sau denominație, să ne punem o întrebare de primă importanță: suntem/vrem să fim un smochin roditor sau unul neroditor? Smochinul neroditor, ca orice alt copac sterp sau care nu face roade bune, va fi tăiat și aruncat în foc (Matei 3:10; 7:19; Luca 3:9). Acum puneți-vă din nou aceeași întrebare și vă veți putea da singuri, probabil, răspunsul.

MARȚI – Domnul Isus le-a spus ucenicilor Pilda celor zece fecioare. Cinci dintre ele avea suficient ulei în candele, celelalte cinci uitaseră să cumpere ulei. Uleiul (untdelemnul) în Biblie reprezintă umplerea și ungerea cu Duhul Sfânt. Întrebare: din care categorie facem noi parte? Suntem fecioare înțelepte și avem suficient ulei, sau suntem fecioare neînțelepte? Fecioarele neînțelepte au rămas în afara ospățului din Împărăția lui Dumnezeu, deoarece nu au înțeles la timp chemarea Sa și nu s-au pregătit din timp. Să ne ajute Dumnezeu să fim fecioare înțelepte!

MIERCURI – O zi a trădării. Cea mai mare trădare din istoria omenirii. Iuda, unul dintre cei care trăiseră alături de Învățătorul Isus Hristos timp de 3 ani și jumătate, L-a trădat pentru 30 de arginți. Întrebare pentru creștini (poate părea șocantă): de câte ori L-am trădat noi pe Domnul Isus? Iuda L-a trădat o singură dată și este judecat de oameni de 2000 de ani încoace. Dar noi L-am trădat de mult mai multe ori. Pentru că L-am trădat de fiecare dată când ne-am depărtat de El. De fiecare dată când nu am ascultat de poruncile Sale. Să ne ajute Dumnezeu să facem voia Lui și să nu-L mai trădăm!

JOI – Cina Domnului. Sau Cina cea de Taină. O zi de părtășie. O părtășie deosebită. O zi de apropiere cum, poate, nu fusese niciodată până atunci. Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, le slujește ucenicilor spălându-le picioarele. S-a smerit înaintea lor dându-le un exemplu de bună practică, îndemnându-i ca ceea ce a făcut El să facă și ei în raport cu alții. Să ne ajute Dumnezeu ca nu alții să ne slujească nouă, ci noi altora, așa cum a făcut Fiul lui Dumnezeu!

VINERI – Ziua judecății, a condamnării și a crucificării. Cea mai tristă zi din istoria omenirii. Pe crucea condamnaților la moarte, pe un deal din Israel, murea El, Fiul lui Dumnezeu. Condamnat pe nedrept, Isus Hristos a murit pentru păcatele mele și ale tale, pentru păcatele tuturor. O, ce durere! O, ce nedreptate! O, câtă milă din partea lui Dumnezeu pentru noi, pentru mine, cel mai păcătos dintre oameni!…

SÂMBĂTĂ – Odihnă. Liniște. Pace. Neclintire.

DUMINICĂ – HRISTOS A ÎNVIAT! Femeile merg la mormânt. Acolo doi bărbați îmbrăcați în haine albe, îngerești, le întâmpină spunându-le: „Pentru ce căutaţi între cei morţi pe Cel ce este viu? Nu este aici, ci a înviat. Aduceţi-vă aminte ce v-a spus pe când era încă în Galileea, când zicea că: „Fiul omului trebuie să fie dat în mâinile păcătoşilor, să fie răstignit, şi a treia zi să învie.” (Luca 24:5-7)

Bucurați-vă de Învierea Domnului Isus Hristos, dar faceți ca această bucurie să fie una după voia Domnului! Sărbătoarea Învierii Domnului nu înseamnă îmbuibare de mâncare și băutură, ci bucurie, pace și veselie prin Duhul Sfânt.

HRISTOS A ÎNVIAT! BUCURAȚI-VĂ!