EvangheBlog – Un blog din suflet, pentru suflet

„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viața veșnică.” (IOAN 3: 16) „Dacă cred că există Dumnezeu şi El nu există, n-am pierdut nimic. Dar dacă nu cred că există şi El există cu adevărat, atunci am pierdut foarte mult.” (BLAISE PASCAL, filosof, matematician și fizician creștin francez)


Un comentariu

PE URMELE DURERII LUI HRISTOS


Călătorie imaginară pe urmele lui Hristos în săptămâna Paștelui. Relatarea principalelor evenimente din acea săptămână

– 1 COR. 4:16; 11:1; 1 PET. 2:20-25 –

DUMINICĂ

Intrarea Domnului Isus în Ierusalim

MAT. 21:1-9 (de citit versetele 7-9)

Întrebări: De ce nu a intrat Isus pe jos în Ierusalim? Ce reprezintă măgarul și măgărușul în simbolistica Biblică?

– măgarul îi simbolizează pe cei care fac slujbele Fiului, lucrările Tatălui, înzestrați de Duhul Sfânt;

– măgărușul (puiul măgăriței) îi simbolizează pe slujitorii tineri, „neîncălecați” de păcat (pe care nu a pus stăpânire păcatul).

            Intrarea lui Isus în Ierusalim a fost una simbolică.

            De citit acasă: MARCU 11:1-11; LUCA 19:29-40; IOAN 12:12-19.

Plângerea pentru cetate – Ar trebui ca și noi să plângem pentru cetățile noastre.

De citit acasă: LUCA 19: 41-44

LUNI – Gonirea vânzătorilor din Templu. Curățirea Templului

MAT. 21:10-17 (de citit versetul 12)

Primul loc unde a intrat Domnul Isus când a venit la Ierusalim a fost Templul, unde a făcut CURĂȚENIE. În unele biserici din zilele noastre este nevoie de reformă, deoarece Hristos a fost înlocuit cu alte SUROGATE.

De citit acasă: LUCA 19:45-48.

MARȚI

Blestemarea smochinului

MAT. 21: 18, 19 (de citit)

Mulți creștini au viața „împodobită” doar cu „frunze” (creștini falși), dar în viața lor nu există rod. Cine nu aduce roade BUNE va da socoteală înaintea Domnului. („Orice pom care nu face roade bune este tăiat și ARUNCAT ÎN FOC.” – MAT. 7:19)

De citit acasă: MARCU 11:12-14.

Puterea credinței

MAT. 21:20-22 (de citit); MARCU 11:20-26 (de citit versetele 22-24)

Să ai credință înseamnă ca atunci când te rog să nu ai niciun fel de îndoială. Nu-ți trebuie o credință cât un munte, dar în credința ta, așa cum este ea, să nu te îndoiești deloc.

Să ai credință înseamnă ca atunci când te rogi să crezi că ai și primit ceea ce ai cerut, iar Dumnezeu ÎȚI PROMITE că vei avea acel lucru, dacă este după voia Lui.

Sfătuirea împotriva lui Isus

MARCU 14:1, 2 (de citit)

Preoții cei mai de seamă, cărturarii și bătrânii voiau să-L prindă prin mijloace necinstite deoarece știau că nu-L puteau prinde prin mijloace „curate”.

De citit acasă: MAT. 26:1-5; LUCA 22:1, 2.

Mirul turnat pe capul lui Isus

Printre altele, mirul era folosit pentru îmbălsămare.

Probabil această femeie nu s-a gândit la acest lucru, ci s-a gândit la ungerea sfântă (vezi EXOD 30:22-28) sau l-a folosit drept un cadou deosebit de valoros. Biblia nu precizează.

În cele două texte Cuvântul Domnului spune că ucenicilor le era necaz pentru risipa aceasta. De fapt, într-o altă împrejurare (IOAN 12:1-11) apostolul Ioan spune că Iuda era cel căruia îi era necaz de acest lucru, atunci când Maria I-a spălat picioarele lui Isus cu mir, deoarece el (Iuda) era un hoț și ar fi vrut ca banii obținuți pe acel mir să fie puși în pungă ca mai apoi să-i poată lua el.

De citit acasă: MAT. 26:6-13; MARCU 14:3-9.

Vânzarea (trădarea) lui Isus

MAT. 26:14-16 (de citit)

Inițiativa vânzării (trădării) lui Isus a venit de la Iuda, nicidecum de la preoți. Inițiativa vânzării fraților din biserică vine de la oamenii din biserică.

De citit acasă: MARCU 14:10,11.

MIERCURI – Nu există date cu privire la această zi. Liniște.

JOI

Descoperirea vânzătorului

MAT. 26:17-25 (de citit versetele 21-25)

Isus a știut dinainte ceea ce avea să se întâmple. Este dureros să știi că cel care mănâncă din farfurie cu tine te va vinde. Iuda, în obrăznicia lui, L-a întrebat chiar el pe Domnul Isus (v. 25).

De citit acasă: MARCU 14:17-21; IOAN 13:18-30.

Cina Domnului / Cina cea de Taină

MAT. 26:26-29 (de citit tot)

            Au băut TOȚI din același pahar. Asta demonstrează o părtășie deosebită. Era și este și acum o părtășie legată prin sângele Domnului Isus. Acest lucru are legătură cu mântuirea noastră.

            De citit acasă: MARCU 14:22-25; LUCA 22:14-20.

Rugăciunea din grădina Ghetsimani

IOAN CAP. 17 (de citit versetele 3 și 21)

Adevărata viață este aceea în care Îl cunoaștem pe Dumnezeu și pe Domnul Isus. Restul este gunoi.

Noi trăim în unitate unii cu alții, cu Hristos și cu Dumnezeu Tatăl.

Arestarea lui Isus

MAT. 26: 47-56 (de citit versetele 50 și 56)

Isus știa că Iuda Îl trădase și totuși îl numea prieten.

            Ucenicii au fugit. Aici se vede lașitatea naturii umane.

De citit acasă: MARCU 14:43-52; LUCA 22:47-53;IOAN 18:1-11.

Judecata înaintea lui Ana, a lui Caiafa și a Sinedriului. Tăgăduirea lui Petru

MAT. 26:57-75 (de citit versetele 59-61 și 74-75)

Condamnarea lui Isus a fost cea mai mare eroare judiciară din toate timpurile, bazată pe o minciună „religioasă”.

Preoții – liberi prin minciună, Isus – condamnat pentru adevăr. Chiar și unii preoți din zilele noastre folosesc minciuni despre pocăiți sau despre pocăință numai cu scopul de a nu lăsa oamenii să se pocăiască.

Petru s-a lepădat cu blestem, dar apoi a plâns cu amar.

VINERI

Judecata înaintea lui Pilat

MARCU 15:1-21 (de citit versetele 11-14)

La îndemnul preoților, oamenii au ales pe Barnaba în locul lui Isus. În zilele noastre oamenii nu s-au schimbat: aleg păcatul în locul lui Hristos.

IOAN 18:28-40 (de citit versetul 31)

În IOAN 18:31 se vede falsitatea credinței celor care L-au condamnat pe Isus.

De citit acasă: MAT. 27:2, 11-14; LUCA 23:1-5; 13-25.

Isus înaintea lui Irod

LUCA 23:6-12 (de citit versetul 12)

Oamenii răi se unesc doar la rău.

Batjocurile soldaților, fruntașilor și ale altui condamnat

MAT. 27:26-31 (de citit versetele 28-30)

Fără să știe, soldații au împlinit profețiile din Vechiul Testament cu privire la Domnul Isus. (vezi ISAIA 53:3)

De citit acasă: MARCU 15:16-20; LUCA 23:35-43.

Răstignirea și batjocurile trecătorilor

MAT. 27:32-44 (de citit versetele 35, 38)

În Domnul Isus Hristos, în această împrejurare, au fost împlinite două profeții din Vechiul Testament, scrise cu secole înainte: PS. 22:18 și ISAIA 53:12, când Isus a fost pus în rândul celor fără-de-lege.

IOAN 19:17-30 (de citit versetele 25-27)

Înainte de moartea Sa, pe când era pe cruce, Isus a avut luciditatea de a își încredința mama celui mai apropiat ucenic al Său care avea să aibă grijă de ea.

De citit acasă: MARCU 15:21-41; LUCA 23:26-43

Moartea și îngroparea lui Isus

MAT. 27:45-66 (de citit versetele 45, 51-54)

Despărțirea de Hristos aduce întuneric în viața oamenilor.

Schimbări radicale după moartea lui Isus:

– ruperea perdelei simbolizează ruptura dintre Vechiul și Noul Testament. Creștinii își ghidează viața după Noul testament. De asemenea, trebuie să simbolizeze ruperea sufletului omenesc de păcat.

De citit acasă: MARCU 15:33-47; LUCA 23:44-55; IOAN 19:31-42.

SÂMBĂTĂ – Odihna

LUCA 23:55, 56

Femeile s-au odihnit, ca orice evreu în ziua Sabatului, în casele lor. Isus S-a odihnit în mormânt.

DUMINICĂ – Învierea și arătările Domnului

MAT. CAP. 28

Îngerul se arată femeilor. La vederea acestuia, străjerii rămân ca morți. Cum am fi reacționat noi la o astfel de întâlnire „de gradul trei”?

Apoi femeilor li se arată Însuși Isus cel înviat. Nu există o bucurie mai mare decât să avem siguranța că Domnul Isus e viu (vezi versetul 9).

De teamă ca planul lor să nu fie descoperit, preoții și cărturarii recurg la una dintre cele mai mari minciuni din istorie: „ucenicii L-au furat”.

Când Domnul Isus s-a arătat ucenicilor în Galileea, Matei spune că unii s-au îndoit. Evanghelistul Ioan vorbește despre Toma că s-a îndoit și că a avut nevoie să vadă rănile Domnului Isus ca să creadă. Dar Isus a spus: „Ferice de cei ce nu au văzut și au crezut!” (IOAN 20:24-29). Luca, la rândul său, spune că la vederea Lui ucenicii erau plini de frică și de spaimă și că și ei au avut nevoie să vadă semnele cuielor în trupul Lui (LUCA 24:36-39). Niciunul dintre ei nu este de condamnat, deși au trăit alături de El 3 ani și jumătate. Întrebarea este: CUM NE-AM FI COMPORTAT NOI ÎN LOCUL LOR?

MARCU CAP. 16

Îngerul se arată femeilor.

Isus Se arată Mariei Magdalena și altora.

Isus îi trimite în misiune pe ucenici.

LUCA CAP. 24

Doi îngeri se arată femeilor. Ceea ce este interesant este că ucenicii nu le-au crezut pe femei când le-au spus că Isus este viu. E greu de crezut un astfel de lucru cu mintea umană. Petru, care era un om dintr-o bucată, a vrut să se convingă. S-a dus la mormân și l-a găsit gol.

Isus Se arată celor doi ucenici pe drumul Emausului. Deși au parcurs împreună aproximativ 11 kilometri pe jos, totuși ei nu L-au recunoscut până la frângerea pâinii, când li s-au deschis ochii (versetele 30, 31). Când iei parte la Cina Domnului ți se deschid ochii spirituali și Îl cunoști mai bine pe Domnul Isus, pentru că ai părtășie cu El.

La final, Isus S-a arătat și celorlalți 11, cărora le-a demonstrat cu semne vizibile că este El cu adevărat și nu este un duh.

CONCLUZIE: Important este un singur lucru: HRISTOS A ÎNVIAT! E VIU ȘI E CU NOI ÎNTOTDEAUNA.


Un comentariu

O poveste ADEVĂRATĂ


Astăzi am să vă spun o poveste. Una care a schimbat fața lumii și viața mea, dar care poate schimba și viața ta, drag cititor.

Aceasta este povestea Fiului lui Dumnezeu, Domnul nostru Isus Hristos, singura Persoană care a murit și a înviat pentru noi.

Cu o duminică înainte de Paște, Domnul Isus a fost primit cu bucurie, cu ovații pe porțile Ierusalimului. A fost o zi de bucurie și de speranță. La numai o săptămână distanță, aceeași mulțime care Îl primise pe Fiul lui Dumnezeu cu ramuri de finic și care își așternea hainele înaintea Lui a participat în mod activ la judecata și condamnarea Sa la moarte. O, cât de schimbători pot fi oamenii!…

Dar oare ce s-a întâmplat în săptămâna Paștelui, pe care creștinii o numesc Săptămâna Patimilor? Să le luăm pe rând.

LUNI – Domnul Isus a blestemat smochinul care nu dăduse roade. Trebuie ca și noi, creștinii, indiferent de cult sau denominație, să ne punem o întrebare de primă importanță: suntem/vrem să fim un smochin roditor sau unul neroditor? Smochinul neroditor, ca orice alt copac sterp sau care nu face roade bune, va fi tăiat și aruncat în foc (Matei 3:10; 7:19; Luca 3:9). Acum puneți-vă din nou aceeași întrebare și vă veți putea da singuri, probabil, răspunsul.

MARȚI – Domnul Isus le-a spus ucenicilor Pilda celor zece fecioare. Cinci dintre ele avea suficient ulei în candele, celelalte cinci uitaseră să cumpere ulei. Uleiul (untdelemnul) în Biblie reprezintă umplerea și ungerea cu Duhul Sfânt. Întrebare: din care categorie facem noi parte? Suntem fecioare înțelepte și avem suficient ulei, sau suntem fecioare neînțelepte? Fecioarele neînțelepte au rămas în afara ospățului din Împărăția lui Dumnezeu, deoarece nu au înțeles la timp chemarea Sa și nu s-au pregătit din timp. Să ne ajute Dumnezeu să fim fecioare înțelepte!

MIERCURI – O zi a trădării. Cea mai mare trădare din istoria omenirii. Iuda, unul dintre cei care trăiseră alături de Învățătorul Isus Hristos timp de 3 ani și jumătate, L-a trădat pentru 30 de arginți. Întrebare pentru creștini (poate părea șocantă): de câte ori L-am trădat noi pe Domnul Isus? Iuda L-a trădat o singură dată și este judecat de oameni de 2000 de ani încoace. Dar noi L-am trădat de mult mai multe ori. Pentru că L-am trădat de fiecare dată când ne-am depărtat de El. De fiecare dată când nu am ascultat de poruncile Sale. Să ne ajute Dumnezeu să facem voia Lui și să nu-L mai trădăm!

JOI – Cina Domnului. Sau Cina cea de Taină. O zi de părtășie. O părtășie deosebită. O zi de apropiere cum, poate, nu fusese niciodată până atunci. Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, le slujește ucenicilor spălându-le picioarele. S-a smerit înaintea lor dându-le un exemplu de bună practică, îndemnându-i ca ceea ce a făcut El să facă și ei în raport cu alții. Să ne ajute Dumnezeu ca nu alții să ne slujească nouă, ci noi altora, așa cum a făcut Fiul lui Dumnezeu!

VINERI – Ziua judecății, a condamnării și a crucificării. Cea mai tristă zi din istoria omenirii. Pe crucea condamnaților la moarte, pe un deal din Israel, murea El, Fiul lui Dumnezeu. Condamnat pe nedrept, Isus Hristos a murit pentru păcatele mele și ale tale, pentru păcatele tuturor. O, ce durere! O, ce nedreptate! O, câtă milă din partea lui Dumnezeu pentru noi, pentru mine, cel mai păcătos dintre oameni!…

SÂMBĂTĂ – Odihnă. Liniște. Pace. Neclintire.

DUMINICĂ – HRISTOS A ÎNVIAT! Femeile merg la mormânt. Acolo doi bărbați îmbrăcați în haine albe, îngerești, le întâmpină spunându-le: „Pentru ce căutaţi între cei morţi pe Cel ce este viu? Nu este aici, ci a înviat. Aduceţi-vă aminte ce v-a spus pe când era încă în Galileea, când zicea că: „Fiul omului trebuie să fie dat în mâinile păcătoşilor, să fie răstignit, şi a treia zi să învie.” (Luca 24:5-7)

Bucurați-vă de Învierea Domnului Isus Hristos, dar faceți ca această bucurie să fie una după voia Domnului! Sărbătoarea Învierii Domnului nu înseamnă îmbuibare de mâncare și băutură, ci bucurie, pace și veselie prin Duhul Sfânt.

HRISTOS A ÎNVIAT! BUCURAȚI-VĂ!


Scrie un comentariu

PENTRU TOȚI CEI CE MÂINE SĂRBĂTORIM ÎNVIEREA DOMNULUI


axn-controversary-films-600-1

Dumnezeul nostru binecuvântat, în marea Sa milă și îndurare față de noi, păcătoșii acestui pământ, a ales ca în urmă cu cca. 2000 de ani să trimită la moarte pe Fiul Său Preaiubit, singurul fără prihană, Domnul Isus Hristos. După ce a pătimit pentru mine și pentru tine, după ce a fost bătut, scuipat, schingiuit, după ce i-au fost smulse hainele de pe El, după ce a fost renegat de aproape toți dintre apropiații Săi, după ce a fost pus pe lemn și I-au fost bătute piroane în mâini și picioare… după toate acestea, pe când era sus, pe cruce, în dureri groaznice, în agonie, a spus pentru cei care Îl răstigniseră, dar și pentru noi, care prin faptele noastre necugetate și prin păcatele noastre L-am răstignit de atâtea ori în viața noastră: „Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac!” (Luca 23:34). Și Dumnezeu ne-a iertat cu prețul sângelui sfânt vărsat de Fiul sfânt…
Mulți oameni iau în deșert Jertfa lui Isus, și sunt convins că dacă mâine s-ar face un sondaj pe stradă și singura întrebare ar fi: „Ce semnificație are pentru dumneavoastră jertfa și Învierea Domnului Isus?” probabil că mulți nu ar ști ce să răspundă. Dar vina nu este numai a lor, fraților, este și a noastră, pentru că de multe ori nu avem îndrăzneala să mergem la ei cu Evanghelia! Doamne, iartă-ne și ajută-ne să ne pocăim și de acest lucru! Ne vedem fiecare de ale noastre, de ogorul nostru, de boii noștri, de familia noastră (Luca 14: 15-24) și Lucrarea Domnului suferă… Mâine oamenii vor sărbători (cei mai mulți) oul roșu, pasca, mielul sacrificat și sticla de vin. Tu și eu ce sărbătorim? Doamne, vreau să te sărbătoresc pe Tine, căci Tu m-ai mântuit! Ajută-mă, Doamne, să stau în ascultare de Tine și să nu mă lepăd de Tine până la moarte!
Dumnezeu să te binecuvânteze, iubit prieten, iubit frate, iubită doră și pe toți cei ce veți citi aceste rânduri pornite din inimă! Și să nu uităm: ISUS E VIU ȘI VREA CA ȘI NOI SĂ FIM VII PRIN EL! AMIN!