EvangheBlog – Un blog din suflet, pentru suflet

„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viața veșnică.” (IOAN 3: 16) „Dacă cred că există Dumnezeu şi El nu există, n-am pierdut nimic. Dar dacă nu cred că există şi El există cu adevărat, atunci am pierdut foarte mult.” (BLAISE PASCAL, filosof, matematician și fizician creștin francez)


4 comentarii

SCHIȚĂ DE LECȚIE BIBLICĂ: „IERTAREA – ARMA OMULUI ÎNȚELEPT”


CÂNTARE ȘI RUGĂCIUNE

… și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri
(Matei 6:12)

MOTTO: „Fii îngăduitor, căci toți avem nevoie de iertare.” – Seneca, filozof roman

A ierta: A scuti pe cineva de o pedeapsă, a trece cu vederea vina, greșeala cuiva, a nu mai considera vinovat pe cineva.

  1. DE CE SĂ IERTĂM?

– ca să fim și noi, la rândul nostru, iertați (MAT. 6:12, 14, 15; LUCA 6:37)

– pentru că și noi greșim (IOAN 8:1-11)

– pentru ca omul care a greșit să nu fie doborât de întristare (2 COR. 2:5-7)

– ca să nu fim condamnați deoarece și noi am fost iertați (MAT. 18:23-35)

  • PE CINE/CE SĂ IERTĂM?

– pe toți cei care greșesc față de noi

  • CUM SĂ IERTĂM?

– prin credință (FAPTE 26:18)

– fără să-ți mai aduci aminte de greșelile aproapelui tău

– cum ne-a iertat Dumnezeu în Hristos (EFES. 4:32; COL. 3:13

– având ca martor pe Hristos (2 COR. 2:10)

– cu toată inima (MAT. 18:35)

  • CÂT TIMP SĂ IERTĂM?

– pentru totdeauna. Când Dumnezeu iartă, nu-și mai aduce aminte de păcatele noastre (EVR. 8:11, 12). Același lucru TREBUIE să-l facem și noi.

  • DE CÂTE ORI SĂ IERTĂM?

– de câte ori este nevoie (MAT. 18:21, 22)

PROVOCARE

  1. Fiecare se va duce la o persoană față de care știe că a greșit și își va cere iertare în Numele Domnului Isus. Cealaltă persoană este datoare să ierte.
  2. (opțional) Fiecare se va duce la o persoană care i-a greșit și îi va declara că îl iartă în Numele Domnului Isus Hristos.

CONCLUZIE: Dacă ați iertat pe cineva, iertați-l 100%, pentru totdeauna și fără să aveți regrete! Și nu uitați că IERTAREA ESTE ARMA OMULUI ÎNȚELEPT. FIȚI, DAR, ÎNȚELEPȚI! CÂNTARE ȘI RUGĂCIUNE