EvangheBlog – Un blog din suflet, pentru suflet

„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viața veșnică.” (IOAN 3: 16) „Dacă cred că există Dumnezeu şi El nu există, n-am pierdut nimic. Dar dacă nu cred că există şi El există cu adevărat, atunci am pierdut foarte mult.” (BLAISE PASCAL, filosof, matematician și fizician creștin francez)


Scrie un comentariu

OAMENI AI LUCRULUI BINE FĂCUT (I)


Prima parte a unui studiu biblic mai amănunțit pe care l-am început.

Studiu biblic despre cei mai cunoscuți oameni din Sfânta Scriptură

INTRODUCERE: Cineva vorbea în România în campania electorală despre „România lucrului bine făcut”. În Biblie sunt multe exemple de oameni ai lucrului bine făcut. În studiul biblic de față vom încerca să cuprindem pe toți oamenii lui Dumnezeu care au avut vreun rol important în viața și istoria Israelului ori în desfășurarea evenimentelor descrise în Biblie.

ADAM

Despre Adam sunt destul de puține referințe concrete în Biblie.

 1. A FOST TATĂL STĂMOȘILOR RASEI UMANE:
 • Gen. 3:20: Adam a dat numele primei femei. Dar numele lui Adam a fost pus de Dumnezeu. Un nume e doar un nume. Însă nouă Dumnezeu ne-a dat o CALITATE: aceea de COPIL AL SĂU. N-ai vrea să dovedești chiar tu că ești un om al lucrului bine făcut reprezentându-L pe Dumnezeu oriunde?
 • Gen. 4: 1, 2, 25: La nașterea lui Isus nu au fost lucrătorii pământului (plugarii), ci păstorii. Te-ai întrebat vreodată de ce? Nu știu, dar pot să presupun că plugarul nu se prea uită la cer, ci mai mult la pământ, pe când păstorii când stau noaptea cu oile pe câmp privesc la cer.
 • Gen. 5:3, 4.
 1. A FOST „PROTOTIPUL” LUI ISUS:
 • Rom. 5:14: Adam Îl preînchipuia pe Isus. În multe sensuri a semănat cu Isus. Tu prin ce te asemenei cu Isus?
 1. A FOST PRIMUL OM DE PE PĂMÂNT:
 • 1 Tim. 2: 13: Putem spune că Adam a fost prioritatea lui Dumnezeu. Noi ce priorități avem? Este Domnul Isus prioritatea noastră?

EVA

Despre Eva găsim și mai puține referințe concrete în Biblie decât despre Adam și nu toate pozitive.

 1. A FOST MAMA STRĂMOȘILOR RASEI UMANE:
 • Gen. 3:20: De multe ori noi minimalizăm rolul femeii. Dar în ochii lui Dumnezeu femeia a fost extrem de importantă pentru înmulțirea rasei umane.
 1. A FOST PRIMA FEMEIE DE PE PĂMÂNT – 1 Tim. 2:13.

ABEL

 1. A FOST PRIMUL OM DE PE PĂMÂNT CARE A ADUS ÎNAINTEA DOMNULUI O JERTFĂ PLĂCUTĂ:
 • Gen. 4:4: Mi-am pus de multe ori întrebarea: de ce a privit Dumnezeu cu plăcere la jertfa lui Abel și cu dezgust la cea a lui Cain? Iar răspunsul pe care l-am găsit este că Abel era un om bun, dedicat lui Dumnezeu, care a adus jertfa cu curăție de inimă, dar Cain era un om rău, nu găsea plăcere în Dumnezeu, iar jertfa a adus-o fie dintr-un fel de obligație, fie de ochii lumii, fie din mândrie. Dumnezeu urăște astfel de lucruri. Când tu faci o jertfă, CUM O FACI?
 • Evr. 11:4: Jertfa lui Cain încă vorbește (e o mărturie), deși el e mort de mii de ani. Tu ce poți spune de jerfta ta?
 1. A DEVENIT PRIMA VICTIMĂ A UNUI OMOR FRATRICID DIN ISTORIE, LUCRU DATORAT NEPRIHĂNIRII SALE:
 • Gen. 4:8; Mat. 23:35: Ce s-a întâmplat pe vremea lui Cain și Abel se întâmplă și azi: cei neprihăniți mor pentru credința în Hristos. Venirea Domnului este foarte aproape și sângele sfinților strigă din mormânt către Dumnezeu (Apoc.6:9-11). Nu mai este mult! E vremea să ne pocăim! E vremea să fim și noi oameni ai lucrului cu adevărat bine făcut!

CONCLUZIE: De ce nu am pomenit nimic despre Cain? Deoarece nicăieri în Biblie nu se pomenește despre vreun lucru bun făcut de el. Vrei să fii pomenit de Dumnezeu în Împărăția Sa? Fă totdeauna bine și niciodată rău, adică fii un om al lucrului bine făcut!


Scrie un comentariu

DOUĂ PERSONAJE ANTAGONICE: LUCA 19: 1-10 vs. MATEI 19: 16-26


LUCA 19: 1-10

Zacheu

images

 

1 Isus a intrat în Ierihon şi trecea prin cetate.
2 Şi un om bogat, numit Zacheu, mai marele vameşilor,
3 căuta să vadă care este Isus; dar nu putea din pricina norodului, căci era mic de statură.
4 A alergat înainte şi s-a suit într-un dud ca să-L vadă; pentru că pe drumul acela avea să treacă.
5 Isus, când a ajuns la locul acela, Şi-a ridicat ochii în sus şi i-a zis: „Zachee, dă-te jos degrabă, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta.”
6 Zacheu s-a dat jos în grabă şi L-a primit cu bucurie.
7 Când au văzut lucrul acesta, toţi cârteau şi ziceau: „A intrat să găzduiască la un om păcătos!”
8 Dar Zacheu a stat înaintea Domnului şi I-a zis: „Iată, Doamne, jumătate din avuţia mea o dau săracilor; şi, dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, îi dau înapoi împătrit.”
9 Isus i-a zis: „Astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, căci şi el este fiul lui Avraam.
10 Pentru că Fiul omului a venit să caute şi să mântuiască ce era pierdut.”

 

MATEI 19: 16-26

Tânărul bogat

61352407

16 Atunci s-a apropiat de Isus un om şi I-a zis: „Învăţătorule, ce bine să fac, ca să am viaţa veşnică?”
17 El i-a răspuns: „De ce mă întrebi: „Ce bine?” Binele este Unul singur. Dar dacă vrei să intri în viaţă, păzeşte poruncile.”
18 „Care?”, I-a zis el. Şi Isus i-a răspuns: „Să nu ucizi; să nu preacurveşti; să nu furi; să nu faci o mărturisire mincinoasă;
19 să cinsteşti pe tatăl tău şi pe mama ta”; şi: „Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.”
20 Tânărul I-a zis: „Toate aceste porunci le-am păzit cu grijă din tinereţea mea; ce-mi mai lipseşte?”
21 „Dacă vrei să fii desăvârşit”, i-a zis Isus, „du-te de vinde ce ai, dă la săraci şi vei avea o comoară în cer! Apoi vino şi urmează-Mă.”
22 Când a auzit tânărul vorba aceasta, a plecat foarte întristat; pentru că avea multe avuţii.
23 Isus a zis ucenicilor Săi: „Adevărat vă spun că greu va intra un bogat în Împărăţia cerurilor.
24 Vă mai spun iarăşi că este mai uşor să treacă o cămilă prin urechea acului, decât să intre un bogat în Împărăţia lui Dumnezeu.”
25 Ucenicii, când au auzit lucrul acesta, au rămas uimiţi de tot şi au zis: „Cine poate, atunci, să fie mântuit?”
26 Isus S-a uitat ţintă la ei şi le-a zis: „La oameni lucrul acesta este cu neputinţă, dar la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putinţă.”

 

Astăzi m-am gândit la aceste personaje care, din punctul meu de vedere, până la un punct au avut un parcurs convergent (deși cel mai probabil nu s-au cunoscut niciodată), dar de la un moment dat au devenit antagonice: Zacheu (căruia Biblia îi face cunoscut numele), un om bogat și lacom, dar care s-a lăsat prelucrat de Domnul Isus, și tânărul bogat (căruia Biblia nu-i face cunoscut numele), tot un om bogat, probabil la fel de lacom, dar care nu a vrut să se lase prelucrat. În cele două povestiri biblice avem câteva puncte antagonice:

 1. Zacheu s-a coborât din copac. Semnificația pe care eu i-o dau acestui lucru este aceea a smereniei. Ne dăm seama din tot contextul că Zacheu chiar s-a smerit până acolo încât a renunțat cu bucurie la averea lui împărțind-o celor de la care o luase: săracilor.
 2. Tânărul bogat a vorbit cu Isus de la egal la egal, deși știa cine este („Învățătorule…”), ceea ce demonstrează că nu a avut nicio clipă intenția de a se smeri și de a se pocăi sincer.
 3. Zacheu și-a manifestat bucuria în mod fățiș și sincer. Știa că de acum pentru el bogăția nu mai are niciun preț căci în casa lui intrase Cel ce aducea mântuirea. De aici încolo Zacheu a renunțat la această idolatrie care se numește iubire de arginți. Nimic nu este mai de preț decât să te știi mântuit. Nicio altă bogăție de pe fața pământului nu valorează cât o mântuire.
 4. Tânărul bogat a plecat mai întristat decât a venit. Pentru el bogăția era lucrul cel mai de preț, era, de fapt, dumnezeul lui. Din această perspectivă el a rămas ceea ce fusese și mai înainte: un iubitor de arginți, deci un idolatru. În ceea ce îl privea, nici măcar mântuirea nu a cântărit cât bogăția lui. În ziua de azi sunt mulți oameni care, puși în fața unei alegeri, aleg drumul lat al acestui tânăr.
 5. Când Zacheu L-a primit pe Domnul Isus relatarea biblică spune că toți cârteau și ziceau despre Isus că a intrat la un om păcătos. În cultura iudaică a vremii, „sfinții” nu aveau ce căuta în casa „păcătoșilor”, fără să realizeze, însă, că și ei sunt la fel de păcătoși și că toți oamenii au ceva bun în ei. Acel „ceva” nu este altceva decât gândul veșniciei (nădejdea mântuirii) pe care Dumnezeu, potrivit Bibliei, l-a pus în orice om: „Orice lucru El îl face frumos la vremea lui; a pus în inima lor chiar şi gândul veşniciei, măcar că omul nu poate cuprinde, de la început până la sfârşit, lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu. ” (Eclesiastul 3:11)
 6. Tânărul bogat nici măcar nu L-a invitat pe Domnul Isus să-i calce pragul, ceea ce ne determină să credem că întrebarea sa cu privire la viața veșnică nu a fost sinceră. Cel puțin nu în totalitate. Pentru că acest tânăr nu a dorit în niciun fel schimbarea, de aceea nimeni nu a cârtit și, mai mult decât atât, nimeni dintre cei apropiați lui nu l-a socotit păcătos. Un proverb arhicunoscut spune: „Cine se aseamănă, se adună.” Cine ar fi putut avea ceva de obiectat? Cei care erau la fel ca el? Nu, nicidecum! Doar când cineva se pocăiește sincer oamenii îl judecă pentru că nu mai este ca ei și pentru că nu mai face ceea ce fac ei. Practica a dovedit asta. Deși și el avea acest gând al veșniciei plantat de Dumnezeu în el, tânărul nu a dorit să se folosească de el și în felul acesta a respins categoric mântuirea.
 7. Domnul Isus i-a spus lui Zacheu că „Fiul a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut.” Asta pentru că Zacheu a dorit să-L cunoască pe El. Domnul Isus dorește mântuirea oricărui om de pe această planetă, dar nu forțează pe nimeni. Mulți oameni care au fost precum Zacheu au avut dorința acestuia: de a-L cunoaște pe Domnul Isus. Iar după ce L-au cunoscut, nu s-a mai despărțit de El niciodată. Fie ca și tu, drag prieten și cititor, să ai această dorință!
 8. Tot Domnul Isus a spus, dar de astă dată nu tânărului, care deja plecase mai trist decât venise (unora le place să trăiască o viață tristă prin respingerea uneia fericite alături de Făcătorul lor!), ci ucenicilor: „Vă mai spun iarăşi că este mai uşor să treacă o cămilă prin urechea acului, decât să intre un bogat în Împărăţia lui Dumnezeu.” Isus nu a spus aici că pentru bogați nu mai există nicio șansă ori că este păcat să fii bogat, NU! Ci El a spus că în cazul multora bogățiile îi țin legați de acest pământ, la fel ca un balast care nu permite decolarea unui aparat de zbor. Dacă ești în această situație, renunță la BALAST ca să-ți poți lua zborul către înălțimile albastre în ceasul în care Domnul Isus va reveni să-Și răpească Mireasa!

AMIN!


Scrie un comentariu

Textul zilei – Amos cap. 8


O-carte

 • v. 1 – În acest context biblic fructele adunate în coș înseamnă un sfârșit (atenție, nu sfârșitul!) al unui popor, de fapt un sfârșit al unei epoci de fărădelegi.
 • v. 5 – Dumnezeu pedepsește fărădelegea și nedreptatea.
 • v. 6 – Dumnezeu pedepsește nedreptatea și înșelăciunea.
 • v. 7 – Dumnezeu nu uită faptele rele ale oamenilor dacă ei nu se pocăiesc de ele.
 • v. 10 – Dumnezeu transformă sărbătorile nelegiuiților în jale, bucuria în tristețe, cântecul în bocet pentru morți.
 • v. 11 – În mijlocul necazului vine setea și foamea după Cuvântul Domnului, lucru care poate aduce trezire.


Scrie un comentariu

MEDITAȚII ZILNICE PE MARGINEA PSALMULUI 119 (49) – „DUMNEZEUL LUI «DA»”


cropped-bible-1

49. Adu-Ţi aminte de făgăduinţa dată robului Tău, în care m-ai făcut să-mi pun nădejdea!
(Psalmi 119:49)

Oamenii sunt foarte schimbători. Așa este firea lor. Se întâmplă de multe ori ca o promisiune să nu fie onorată, din motive obiective sau subiective. Indiferent care ar fi motivele, acest lucru este un păcat pentru că este o minciună. De câte ori faci o promisiune fără să o acoperi, minți. interesant este că în Biblie nu scrie în mod expres: „Să nu minți!”, însă este condamnat în mod expres păcatul minciunii. Oricine minte nu va intra în Împărăția lui Dumnezeu, ci va merge direct în iad: Dar, cât despre fricoşi, necredincioşi, scârboşi, ucigaşi, curvari, vrăjitori, închinătorii la idoli şi toţi mincinoşii, partea lor este în iazul care arde cu foc şi cu pucioasă, adică moartea a doua.” (Apocalipsa 21:8) „Afară sunt câinii, vrăjitorii, curvarii, ucigaşii, închinătorii la idoli şi oricine iubeşte minciuna şi trăieşte în minciună! ” (Apocalipsa 22:15)

Dumnezeu este, însă, un prieten în care poți avea totdeauna încredere. El este un prieten care nu te va minți niciodată. Nu te va trăda niciodată. Iată ce spune Biblia: Doamne, Tu eşti Dumnezeul meu; pe Tine Te voi înălţa! Laud Numele Tău, căci ai făcut lucruri minunate; planurile Tale făcute mai dinainte s-au împlinit cu credincioşie.” (Isaia 25:1) Așadar, Dumnezeu este credincios. El împlinește tot ceea ce făgăduiește. El a adus la îndeplinire în viața mea și a ta toate lucrurile promise. Întrebarea care se pune și pe care fiecare dintre noi ar trebui s-o punem în dreptul nostru este: noi cum suntem? Suntem noi credincioși?

Să fii credincios în împlinirea făgăduinței implică două aspecte legate unul de celălalt: credincioșia față de Dumnezeu și credincioșia față de oameni. Nu poți fi credincios în împlinirea făgăduinței față de oameni dacă nu ești credincios față de Dumnezeu, așa cum nu poți fi credincios față de Dumnezeu dacă nu ești și față de oameni. Dumnezeu nu lucrează cu două feluri de măsuri și vrea ca nici tu să nu procedezi așa. Odată ce nu ți-ai onorat o promisiune făcută față de cineva, ai mințit. Anania și Safira au făcut o promisiune nu față de Dumnezeu, ci față de apostoli (care erau, în fond și la urma urmei) oameni, dar nu au onorat-o. Iată cum l-a mustrat Petru pe Anania: Petru i-a zis: „Anania, pentru ce ţi-a umplut Satana inima ca să minţi pe Duhul Sfânt şi să ascunzi o parte din preţul moşioarei?
Dacă n-o vindeai, nu rămânea ea a ta? Şi, după ce ai vândut-o, nu puteai să faci ce vrei cu preţul ei? Cum s-a putut naşte un astfel de gând în inima ta? N-ai minţit pe oameni, ci pe Dumnezeu.”
(Faptele apostolilor 5:3-4)

Așadar, mințind pe oameni sau neducând la îndeplinire o promisiune, Îl minți pe Dumnezeu. primul om care L-a mințit pe Dumnezeu a fost chiar… Adam. Te întreb azi: cu cine vrei să te asemeni? Cu primul Adam sau cu al doilea Adam (Isus)? Atenție! Dacă tu crezi că-L poți minți pe Dumnezeu, te înșeli amarnic! Dumnezeu nu se lasă să fie mințit!

DOAMNE ISUSE, AJUTĂ-MĂ SĂ MĂ ASEMĂN CU TINE!

 

AMIN!


Scrie un comentariu

MEDITAȚII ZILNICE PE MARGINEA PSALMULUI 119 (48) – „MÂINI ÎNTINSE”


cropped-bible-1

48. Îmi întind mâinile spre poruncile Tale pe care le iubesc şi vreau să mă gândesc adânc la orânduirile Tale.
(Psalmi 119:48)

Vremea pierdută nu se mai întoarce. Vremea pe care astăzi ai pierdut-o fără s-o petreci în compania lui Dumnezeu e pierdută pe vecie. Dacă astăzi nu-ți faci timp să ridici mâini curate către Dumnezeu, atunci ai pierdut vremea degeaba. Regret că au trecut pe lângă mine atâtea clipe fără ca eu să profit de ele și să ridic mâinile către Creatorul meu. Regret, dar nu mai pot face nimic. Astăzi, însă, ridic mâna către Cel ce mi-a schimbat viața ca să-I mulțumesc pentru lucrările pe care le-a făcut în mine.

Există câteva ocazii speciale când ne întindem mâinile în plan vertical sau în plan orizontal.

 1. În plan orizontal:
 • când binecuvântăm pe cineva: Vorbirea aceasta a plăcut întregii adunări. Au ales pe Ştefan, bărbat plin de credinţă şi de Duhul Sfânt, pe Filip, pe Prohor, pe Nicanor, pe Timon, pe Parmena şi pe Nicolae, un prozelit din Antiohia. I-au adus înaintea apostolilor, care, după ce s-au rugat, şi-au pus mâinile peste ei.” (Faptele apostolilor 6:5-6). Aici este vorba despre binecuvântare prin punerea în slujba de diacon. Prin această binecuvântare oamenii au concretizat porunca lui Dumnezeu. Tu când ai binecuvântat ultima dată pe cineva?
 • când îmbrățișăm pe cineva apropiat și drag: Şi s-a sculat şi a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut şi i s-a făcut milă de el, a alergat de a căzut pe grumazul lui şi l-a sărutat mult.” (Luca 15:20). Tatăl a fost cel care a făcut primul pas iertându-l și iubindu-l pe fiul cel neascultător și risipitor. Tu când ai iertat și ai iubit ultima dată pe cineva care ți-a greșit?
 1. În plan vertical:
 • când avem nevoie de Dumnezeu: Îmi întind mâinile spre Tine; îmi suspină sufletul după Tine ca un pământ uscat. Grăbeşte de m-ascultă, Doamne! Mi se topeşte duhul: nu-mi ascunde faţa Ta! Căci aş ajunge atunci ca cei ce se coboară în groapă!” (Psalmi 143:6-7). Nu putem spune că trece vreo zi în care să nu avem nevoie de Dumnezeu. Dar când ți-ai întins ultima dată mâinile către Dumnezeu ca să-I ceri ajutorul? Când ți-ai călcat orgoliul în picioare smerindu-te înaintea Domnului?
 • când binecuvântăm pe Dumnezeu: Solomon s-a aşezat înaintea altarului Domnului, în faţa întregii adunări a lui Israel. Şi-a întins mâinile spre cer, şi a zis: „Doamne Dumnezeul lui Israel! Nu este Dumnezeu ca Tine, nici sus în ceruri, nici jos pe pământ: Tu ţii legământul şi îndurarea faţă de robii Tăi, care umblă înaintea Ta din toată inima lor!” (1 Împăraţi 8:22-23). Saul a lăudat pe Dumnezeu cu prilejul sfințirii Templului. Noi trebuie să-L lăudăm în fiecare zi!
 • când primim ceva: Dumnezeu ne-a oferit mântuirea în dar. Nu a trebuit decât să ne întindem mâinile către El și s-o primim. Câți își mai întind mâinile către El în ziua de azi ca să fie mântuiți?

Mai sunt, desigur, și multe alte prilejuri când putem înălța mâinile cu bucurie și mulțumire către Domnul. Dar în primul rând trebuie să ne înălțăm nu numai mâinile, dar și glasul și sufletul către Dumnezeu ASTĂZI. S-ar putea ca „mâine” să nu mai existe pentru noi!

 

AMIN!