EvangheBlog – Un blog din suflet, pentru suflet

„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viața veșnică.” (IOAN 3: 16) „Dacă cred că există Dumnezeu şi El nu există, n-am pierdut nimic. Dar dacă nu cred că există şi El există cu adevărat, atunci am pierdut foarte mult.” (BLAISE PASCAL, filosof, matematician și fizician creștin francez)


Scrie un comentariu

STUDIU BIBLIC ZILNIC – 10.01.2012


Reeditare din data de 10 ianuarie 2012

MATEI 8: 1-17

 • v. 2: „Doamne” – leprosul recunoaște autoritatea și divinitatea lui Isus; „dacă vrei” – leprosul are o limită de decență, nu „întinde coarda” foarte mult.
 • v. 4: Isus îl îndeamnă pe cel vindecat să aducă darul la Templu nu prntru că așa trebuie, ci ca o pildă pentru preoți.
 • „Doamne” – sutașul recunoaște autoritatea și divinitatea lui Isus.
 • v. 7: Smerenia sutașului.
 • v. 11: Neamurile vor sta la aceeași masă cu patriarhii.
 • v. 12: Isus vorbește prima oară despre „întunericul de afară”.
 • v. 14, 15: Isus vindecă pe soacra lui Petru. Petru era, deci, căsătorit.
 • v. 16: Isus face pentru prima dată scoatere de demoni.
 • v. 17: Se împlinesc alte profeții.
GENESA 25
 • v. v. 1: A doua nevastă a lui Avraam, Chetura.
 • v. 5, 6: Avraam împarte averea și îndepărtează pe fiii țiitoarelor sale.
 • v. 7: Avraam a trăit 175 de ani.
 • v. 12-16: Fiii lui Ismael.
 • v. 17: Ismael a trăit 137 de ani.
 • v. 18: Hotarele fiilor lui Ismael.
 • v. 21: Rebeca, inițial, era stearpă.
 • v. 22, 23: Două popoare (neamuri de oameni) total opuse în același pântece.
 • v. 25: „Esau” = „păros”.
 • v. 26: „Iacov” = „cel ce ține de călcâi”.
 • v. 26: Isaac avea 60 de ani.
 • v. 27: Doi frați total diferiți.
 • v. 28: Fiecare părinte cu favoritul său.
 • v. 30: Esau = Edom = „roșu”.
 • v. 32, 33: Ușurința cu care Esau vinde dreptul de întâi născut.

GENESA 26

 • v. 1-5: Făgăduința lui Dumnezeu.
 • v. 6: Se pare că Gherar este orașul Tel Haror de azi, situat la N de Nabal Gherar, la cca. 21 km. V de Beer-Șeba.
 • v. 7: Isaac minte cu privire la Rebeca.
 • v. 12-14: Isaac se îmbogățește și mai mult.
 • v. 16-22: Certurile pentru fântâni.

„Esec” = „ceartă”

„Sitna” = „gâlceavă”

„Rehobot” = „lărgime”

 • v. 26-33: Jurământul dintre Abimelec și Isaac.
 • v. 33: „Șiba” = „jurământ”.
 • v. 35: Esau își supără părinții prin căsătoria cu două fete neevreice.


Scrie un comentariu

STUDIU BIBLIC ZILNIC – 09.01.2012


Reeditare din data de 9 ianuarie 2012

MATEI 7

 • v. 1-5: Să nu judecăm pe fratele nostru!
 • v. 6: Atenție ce și cum spui!
 • v. 7-12: Cereți cu stăruință și veți primi!
 • v. 13-14: Poarta/calea cea largă vs. poarta/calea cea strâmtă.
 • v. 15-20: Cum putem cunoaște proorocii mincinoși.
 • v. 21-23: Numai cine a făcut cu adevărat voia lui Dumnezeu va intra în Împărăția lui Dumnezeu.
 • v. 24-29: Casa zidită pe stâncă vs. casa zidită pe nisip.
 • v. 27: Casa zidită pe nisip are parte de o prăbușire dezastruoasă.
 • v. 28, 29: Isus dădea învățătură cu autoritate primită din partea Tatălui.

GENESA 23

 • v. 1: Sara a trăit 127 de ani.
 • v. 2: Chiriat-Arba = Hebron = „Cetatea pătrată”.
 • v. 15-18: Avraam cumpără peștera Macpela de la Efron Hetitul cu 400 de sicli de argint.

1 siclu = 12 grame

400 de sicli = 400 x 12 = 4800 grame = 4,8 kilograme.

 • v. 19: Îngroparea Sarei.

GENESA 24

 • v. 1-9: Avraam a pus pe robul său să caute nevastă pentru Isaac.
 • v. 15: Robul lui Avraamse întâlnește cu Rebeca.
 • v. 22: Omul îi dăruiește Rebecăi bijuterii.
 • v. 29-31: Omul este bine primit în familia Rebecăi.
 • v. 53: Robul lui Avraam dăruiește alte obiecte Rebecăi, lui Laban (fratele ei) și mamei lor.
 • v. 59-61: Robul și cu Rebeca au plecat spre Canaan.
 • v. 67: Isaac a fost mângâiat de moartea mamei sale prin căsătoria cu Rebeca.

VERSETELE ZILEI: „Intraţi pe poarta cea strâmtă. Căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare, şi mulţi sunt cei ce intră pe ea. Dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viaţă, şi puţini sunt cei ce o află.” – MATEI 7: 13, 14.