EvangheBlog – Un blog din suflet, pentru suflet

„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viața veșnică.” (IOAN 3: 16) „Dacă cred că există Dumnezeu şi El nu există, n-am pierdut nimic. Dar dacă nu cred că există şi El există cu adevărat, atunci am pierdut foarte mult.” (BLAISE PASCAL, filosof, matematician și fizician creștin francez)


Scrie un comentariu

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi – 5 septembrie 2022


Publicitate


Scrie un comentariu

Meditația zilei – „Domnul este aproape”


Biserica „Harul” Lehliu-Gară

luni, 5 septembrie

Te laud, Tată, Domn al cerului și al pământului, pentru că ai ascuns acestea de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor.

Matei 11.25

Dacă ne mulțumim să fim simpli ca niște prunci, ne vom bucura de revelația dragostei Tatălui, așa cum ne este ea oferită prin Duhul Sfânt, în Sfintele Scripturi. Însă, pe de altă parte, aceia care se cred înțelepți și pricepuți, care clădesc pe propria lor învățătură, pe filosofia și pe rațiunea lor, care se cred competenți să judece Cuvântul lui Dumnezeu și, prin urmare, pe Dumnezeu Însuși, cad sub judecata Sa guvernamentală și sunt abandonați întunericului, orbirii și împietririi inimii. Astfel că nebunia cea mai flagrantă și ignoranța cea mai vrednică de dispreț, pe care omul le poate manifesta, se găsesc pe paginile celor mai învățați scriitori care s-au încumetat să scrie împotriva Bibliei. „Întrucât, în înțelepciunea lui Dumnezeu, lumea prin înțelepciune…

Vezi articolul original 214 cuvinte mai mult


Scrie un comentariu

Meditația zilei – „Sămânța bună”


Biserica „Harul” Lehliu-Gară

luni, 5 septembrie

Orice ni se dă bun și orice dar desăvârșit este de sus, coborându-se de la Tatăl luminilor.

Iacov 1.17

Biblii abandonate

În urmă cu câteva decenii, evanghelistul Erino Dapozzo a dat anunțuri în câteva ziare din Elveția franceză, prin care căuta Biblii pentru munca misionară din Franța. Mult timp nu a primit niciun răspuns, apoi însă a primit un mesaj de la un restaurant. Proprietarul îi scria scurt: „Vă rog să veniți la mine! Am multe Biblii. Vi le dau fără niciun ban!“. – Evanghelistul a pornit imediat într-acolo.

Proprietarul restaurantului i-a spus motivul pentru care avea așa de multe Biblii: „Acolo este biserica – aici restaurantul meu. Cuplurile sunt cununate acolo și primesc de la pastor o Biblie, cadou de nuntă. Pe prima pagină sunt notate cu grijă, cu scris caligrafic, numele și prenumele. După cununie, nuntașii vin la mine și mănâncă bine și beau peste…

Vezi articolul original 111 cuvinte mai mult


Scrie un comentariu

Meditația zilei – „Domnul este aproape”


Biserica „Harul” Lehliu-Gară

duminică, 4 septembrie

Dacă nu veți mânca deci carnea Fiului Omului și nu veți bea sângele Lui, nu aveți viață în voi înșivă. Cine mănâncă deci carnea Mea și bea sângele Meu are viață eternă.

Ioan 6.53,54

Sângele lui Hristos (2) – A mânca trupul Lui și a bea sângele Lui

Acest minunat capitol din Evanghelia lui Ioan ne spune, la începutul său, că Paștele, sărbătoarea iudeilor, era aproape (versetul4). După ce a hrănit mulțimea, Domnul a început să le vorbească oamenilor despre Sine ca fiind pâinea vieții.

Pâinea vieții vorbește despre întruparea Fiului lui Dumnezeu. Totuși, întruparea Sa– deși un act cu totul binecuvântat– nu era suficientă pentru mântuirea noastră. Era necesară și moartea Sa. „Dacă grăuntele de grâu căzut în pământ nu moare, rămâne singur; dar, dacă moare, aduce mult rod“ (Ioan12.24). Prin urmare, Domnul vorbește în continuare despre moartea Sa, folosind imaginea cărnii și a sângelui. Această…

Vezi articolul original 188 de cuvinte mai mult


Scrie un comentariu

Meditația zilei – „Sămânța bună”


Biserica „Harul” Lehliu-Gară

duminică, 4 septembrie

Avraam a pus locului aceluia numele: „Domnul va purta de grijă“.

Geneza 22.14

Hristos, Mielul de jertfă

Dumnezeu i-a cerut lui Avraam să-l jertfească pe fiul său, Isaac, pe un munte în țara Moria. El a fost ascultător și a făcut tot ce îi spusese Dumnezeu. După ce l-a așezat pe Isaac pe altar, a luat cuțitul, ca să-l înjunghie pe fiul său. Atunci Dumnezeu a intervenit și l-a oprit pe Avraam să-l omoare pe Isaac, deoarece trecuse cu bine încercarea credinței.

Avraam a văzut apoi un berbec cu coarnele încurcate într-un tufiș; l-a luat și l-a jertfit în locul fiului său; și a pus locului aceluia numeleDomnul va purtade grijă. Avraam înțelegea că era necesară o jertfă mult mai bună decât berbecul, pentru a rezolva problema păcatului și pentru a-L preamări pe Dumnezeu. Cine putea fi însă această jertfă, dacă toți oamenii…

Vezi articolul original 86 de cuvinte mai mult


Scrie un comentariu

Meditația zilei – „Domnul este aproape”


Biserica „Harul” Lehliu-Gară

sâmbătă, 3 septembrie

Domnul va păzi ieșirea ta și intrarea ta, de acum și pentru totdeauna.

Psalmul 121.8

Ajutorul meu (2)

Sufletul care așteaptă ajutor de la Domnul poate conta pe grija Lui neschimbătoare în orice împrejurare. „Ieșirea“ și „intrarea“ vorbesc despre împrejurările schimbătoare care caracterizează această lume lipsită de odihnă. Domnul le-a vorbit ucenicilor: „Veniți voi înșivă deoparte, într-un loc pustiu, și odihniți-vă puțin“ (Marcu6.31). În grija Sa, Domnul ne va oferi și nouă momente de odihnă, departe de tumultul acestei lumi, însă acest cuvânt, „puțin“, arată că va trebui din nou, în scurt timp, să ne reluăm activitatea.

În ce privește odihna eternă, pe aceasta încă o așteptăm– „rămâne o odihnă pentru poporul lui Dumnezeu“ (Evrei4.9). Despre cel care intră în acea odihnă binecuvântată citim că „nu va mai ieși afară“ (Apocalipsa3.12). Între timp, în toată această viață marcată de trudă și de nevoi, trebuie să așteptăm ajutorul…

Vezi articolul original 137 de cuvinte mai mult


Scrie un comentariu

Meditația zilei – „Sămânța bună”


Biserica „Harul” Lehliu-Gară

Aveți credință în Dumnezeu, aveți credință și în Mine! În casa Tatălui Meu sunt multe locuințe. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus, căci Eu Mă duc să vă pregătesc un loc.

Ioan 14.1,2

Oameni fără adăpost

Oamenii fără adăpost nu au un acoperiș deasupra capului și un pat cald. De cele mai multe ori înnoptează sub cerul liber, unde sunt expuși frigului și umidității. Ei duc o luptă dură pentru supraviețuire la marginea societății.

Dar sunt mulți oameni care locuiesc într-un apartament frumos și confortabil, și totuși se simt „fără adăpost“. Inima lor nu are un cămin. Inima lor tremură de frig în lumea noastră rece și egoistă și sunt expuși fără apărare furtunilor vieții. Aveți și dumneavoastră o inimă neliniștită, lipsită de ocrotire? Atunci avem o veste bună pentru dumneavoastră.

Fiul lui Dumnezeu a venit din cer pe pământ și a trăit aici ca Om. El nu a…

Vezi articolul original 80 de cuvinte mai mult


Scrie un comentariu

De ce / cum trebuie să ne apropiem de Trupul și Sângele Domnului


Biserica „Harul” Lehliu-Gară

– Ioan 6: 31-59 –

DE CE TREBUIE SĂ NE APROPIEM DE TRUPUL ȘI SÂNGELE DOMNULUI?

  1. v. 32, 33, 48, 50, 51 etc. – CA SĂ AVEM VIAȚĂ VEȘNICĂ
  2. v. 56 – CA NOI SĂ RĂMÂNEM ÎN DOMNUL ISUS ȘI EL ÎN NOI (vezi Ioan 17:23)
  3. Isaia 53: 4; 1 Cor. 11: 24, 25 – CA SĂ NE AMINTIM ÎN PERMANENȚĂ DE MOARTEA DOMNULUI ISUS
  4. Isaia 53: 5, 6 – CA SĂ NE ADUCEM AMINTE DE ELIBERAREA PE CARE AM PRIMIT-O PRIN JERTFA DOMNULUI ISUS
  5. Isaia 53: 5c – CA SĂ FIM VINDECAȚI
  6. 1 Cor. 10: 16 – PENTRU CĂ ESTE UN BENEFICIU PENTRU NOI. Într-o versiune mai nouă a Bibliei acest verset este tradus așa: „Paharul binecuvântării” pentru care mulțumim (în rugăciune), nu reprezintă el oare faptul că toți beneficiem de sângele lui Cristos? Iar pâinea pe care o rupem, nu vorbește oare despre beneficiul nostru comun care a…

Vezi articolul original 173 de cuvinte mai mult