EvangheBlog – Un blog din suflet, pentru suflet

„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viața veșnică.” (IOAN 3: 16) „Dacă cred că există Dumnezeu şi El nu există, n-am pierdut nimic. Dar dacă nu cred că există şi El există cu adevărat, atunci am pierdut foarte mult.” (BLAISE PASCAL, filosof, matematician și fizician creștin francez)


Scrie un comentariu

Întrebări care cer un răspuns argumentat (6)


„26. Atunci Pavel a luat pe oamenii aceia, s-a curăţat şi a intrat cu ei a doua zi în Templu, ca să vestească sfârşitul zilelor curăţării când se va aduce jertfă pentru fiecare din ei. ” (Faptele apostolilor 21:26, VDCC)

Legea jertfelor Vechiului Testament a luat sfârșit odată cu jertfa Domnului Isus pe cruce. De ce Pavel a luat parte la un ritual al aducerii de jertfe în Templu?


Scrie un comentariu

Întrebări care cer un răspuns argumentat (5)


„7. În ziua dintâi a săptămânii, eram adunaţi laolaltă ca să frângem pâinea. Pavel, care trebuia să plece a doua zi, vorbea ucenicilor şi şi-a lungit vorbirea până la miezul nopţii. ” (Faptele apostolilor 20:7, VDCC)

Este, cumva, vorba aici despre actul Cinei Domnului? Eu înclin să cred că da, deoarece Luca afirmă că acesta era scopul pentru care se adunaseră („eram adunaţi laolaltă ca să frângem pâinea/cu scopul de a frânge pâinea”). Având în vedere acest lucru și faptul că ziua de odihnă pentru evrei era (și este) sâmbăta, de ce nu s-au adunat pentru Cină în ziua Sabatului? De ce chiar în ziua întâi, adică duminica? Oare nu este acesta unul dintre motivele care consfințesc faptul că duminica este ziua de închinare pentru creștini? Aștept cu interes explicațiile dumneavoastră!


2 comentarii

Întrebări care cer un răspuns argumentat (4)


„23. Şi au scris astfel prin ei: „Apostolii, prezbiterii şi fraţii: către fraţii dintre Neamuri care sunt în Antiohia, în Siria şi în Cilicia, plecăciune! 24. Fiindcă am auzit că unii, plecaţi dintre noi fără vreo însărcinare din partea noastră, v-au tulburat prin vorbirile lor şi v-au zdruncinat sufletele, zicând să vă tăiaţi împrejur şi să păziţi Legea; 25. noi, după ce ne-am adunat cu toţii laolaltă, cu un gând, am găsit cu cale să alegem nişte oameni şi să-i trimitem la voi împreună cu preaiubiţii noştri Barnaba şi Pavel, 26. oamenii aceştia care şi-au pus în joc viaţa pentru Numele Domnului nostru Isus Hristos. 27. Am trimis, dar, pe Iuda şi pe Sila, care vă vor spune prin viu grai aceleaşi lucruri. 28. Căci s-a părut nimerit Duhului Sfânt şi nouă să nu mai punem peste voi nicio altă greutate decât ceea ce trebuie, 29. adică: să vă feriţi de lucrurile jertfite idolilor, de sânge, de dobitoace sugrumate şi de curvie, lucruri de care, dacă vă veţi păzi, va fi bine de voi. Fiţi sănătoşi!” ” (Faptele apostolilor 15:23-29, VDCC)

Dacă Însuși Duhul Sfânt a ales să nu pună sarcini suplimentare peste Neamuri, atunci de ce frații noștri adventiști susțin că noi, care suntem proveniți din rândurile Neamurilor, trebuie să ținem Sabatul și Legea, deoarece altfel nu suntem mântuiți?


Scrie un comentariu

Întrebări care cer un răspuns argumentat (1)


„22. Dar Eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecăţii; şi oricine va zice fratelui său: „Prostule!” va cădea sub pedeapsa Soborului; iar oricine-i va zice: „NEBUNULE!” va cădea sub pedeapsa focului gheenei. ” (Matei 5:22, VDCC)

„15. „Eşti NEBUNĂ!”, i-au zis ei. Dar ea stăruia şi spunea că el este. Ei, dimpotrivă, ziceau: „Este îngerul lui.” ” (Faptele apostolilor 12:15, VDCC)

Din punct de vedere biblic, cei doi termeni scriși cu majuscule sunt sau nu sunt sinonimi? Puteți argumenta? Care sunt termenii din limba greacă, limba Noului Testament, prin care sunt redați cei doi termeni și care este corespondentul fiecăruia în limba română?