EvangheBlog – Un blog din suflet, pentru suflet

„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viața veșnică.” (IOAN 3: 16) „Dacă cred că există Dumnezeu şi El nu există, n-am pierdut nimic. Dar dacă nu cred că există şi El există cu adevărat, atunci am pierdut foarte mult.” (BLAISE PASCAL, filosof, matematician și fizician creștin francez)


Scrie un comentariu

Biserica carismatica Harul din Reghin – un exemplu de acceptare interetnica si interculturala


CrestinTotal.ro

MAPAMONT CRESTINultimele stiri crestine: http://alfaomega.tv/stiri
Biserica carismatică Harul din Reghin are o poveste cu totul deosebită. În anul 2003, 4-5 studenți au început să se întâlnească în fiecare miercuri seara pentru a aprofunda Cuvântul lui Dumnezeu. Grupul a început să atragă atenția și altora, s-a dezvoltat și s-a transformat treptat într-o biserică. Aceasta a fost pastorită încă de la început de Oliviu Vrînceanu.
Scopul acestei biserici a fost de a trăi cu pasiune pentru Dumnezeu, iar acest lucru a continuat să atragă membri cât se poate de diferiți unii de ceilalți. Așadar, această biserică aduce laolaltă în întâlnirile sale: români, maghiari, rromi, intelectuali și persoane de altă naționalitate care au decis să se mute aici și să slujească.
Romeo Baciu este unul dintre membri bisericii de etnie rromă. Acesta a crescut în condiții dure, nu are școală și s-a lăsat convins cu greu de către soția sa să intre pentru prima…

Vezi articolul original 163 de cuvinte mai mult


Scrie un comentariu

STUDIU BIBLIC ZILNIC: „CITEȘTE-ȚI BIBLIA ÎNTR-UN AN” – 19.02.2012


Reeditare din data de 18 februarie 2012

Mâine, cu ajutorul Domnului, vom parcurge plaiurile cele frumoase ale Tatălui nostru prin MARCU 1: 21-45 și LEVITICUL cap. 25.

VERSETUL ZILEI: „El (Isus – n.n.) zicea: «S-a împlinit vremea și Împărăția lui Dumnezeu este aproape. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie.” – MARCU 1: 15

AMIN, AJUTĂ-NE, DOAMNE!


Scrie un comentariu

STUDIU BIBLIC – „CITEȘTE-ȚI BIBLIA ÎNTR-UN AN!” – 17 și 18.02.2012


Reeditare din data de 17 februarie 2012

Astăzi vom căuta, cu ajutorul Domnului, să pătrundem înțelesurile adevărurilor biblice din textele MATEI 28, LEVITICUL 21, 22, iar mâine ne vom adânci privirile în MARCU 1: 1-22, LEVITICUL 23, 24.

Vă doresc o lectură cu folos și plină de semnificații!

 


VERSETELE ZILEI: „Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului.” – MATEI 28: 19, 20.


Scrie un comentariu

STUDIU BIBLIC ZILNIC „CITEȘTE-ȚI BIBLIA ÎNTR-UN AN!” – 14.02.2012


Reeditare din data de 13 februarie 2012

Pentru ziua de mâine am plăcerea de a vă invita să studiem textele biblice din MATEI 27: 1-26 și LEVITIC capitolele 15 și 16.

VERSETUL ZILEI: „Și pe la ceasul al nouălea, Isus a strigat cu glas tare: «Eli, Eli, Lama Sabactani?», adică: «Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit?»” – MATEI 27: 46.


Scrie un comentariu

STUDIU BIBLIC ZILNIC „CITEȘTE-ȚI BIBLIA ÎNTR-UN AN!” – 15 și 16.02.2012


Reeditare din data de 15 februarie 2012

Pentru astăzi, vă invit să mă însoțiți în studiu pe textele: MATEI 27: 27-50 și LEVITIC capitolele 17 și 18, iar mâine ne vom delecta cu MATEI 27: 51-66 și LEVITIC capitolele 19 și 20.

Lectură plăcută și cu mult folos!

VERSETUL ZILEI: „După ce L-au răstignit, I-au împărțit hainele între ei, trăgând la sorți, pentru ca să se împlinească ce fusese vestit prin proorocul, care zice: «Și-au împărțit hainele Mele între ei și pentru cămașa Mea au tras la sorți.»” – MATEI 27: 35.


Scrie un comentariu

STUDIU BIBLIC ZILNIC „CITEȘTE-ȚI BIBLIA ÎNTR-UN AN!” – 13.02.2012


Reeditare din data de 13 februarie 2012

Pentru astăzi vă propun să studiem împreună următoarele texte biblice: MATEI 26: 51-75; LEVITICUL 14.

Vă doresc o lectură plăcută și cu folos!

VERSETUL ZILEI: „«Da», i-a răspuns Isus, «sunt! Ba mai mult, vă spun că de acum încolo veți vedea pe Fiul omului șezând la dreapta puterii lui Dumnezeu și venind pe norii cerului.” – MATEI 26: 64.


Scrie un comentariu

MEDITAȚII ZILNICE PE MARGINEA PSALMULUI 119 (21)


cropped-bible-1

 

21. Tu mustri pe cei îngâmfaţi, pe blestemaţii aceştia care se rătăcesc de la poruncile Tale.
(Psalmi 119:21)

ÎNTRE IPOCRIZIE, FORMALISM ȘI SINCERITATE

În orice biserică este foarte posibil să existe trei feluri de închinare, respectiv trei feluri de închinători. Două dintre ele sunt false, una este adevărată. Le vom dezbate pe rând pe fiecare în câteva cuvinte.

1. ÎNCHINĂTORUL IPOCRIT este acela care se crede sfânt. El îi denigrează pe toți cei din jurul lui, dar nu este capabil să-și pună în ordine lucrurile din viața lui. Vede paiul din ochiul aproapelui său, însă nu vede bârna din ochiul lui (Matei 7: 3). Strecoară țânțarul și înghite cămila (Matei 23: 24). Este cel ce se vede mai mare decât toți, la fel ca fariseul din Luca 18: 9-14. După părerea lui, el știe să predice mai bine decât cei ce sunt la amvon. Știe să cânte mai bine decât toți cei din cor. Înalță rugăciuni mai lungi și mai „fierbinți” decât cei de lângă el. Știe să facă o judecată în biserică, atunci când este cazul, mai bine decât comitetul bisericii. De fapt, la el nici nu există prezumția de nevinovăție, el condamnă direct, fără menajamente. Doar e sfântul sfinților, nu-i așa? Când este pus, însă, să facă o lucrare în biserică, se codește. Dă înapoi. Atunci își dă arama pe față. Domnul Isus a spus un lucru care i se potrivește și unui astfel de închinător: Îi veţi cunoaşte după roadele lor. Culeg oamenii struguri din spini sau smochine din mărăcini? Tot aşa, orice pom bun face roade bune, dar pomul rău face roade rele. ” (Matei 7:16-17).

2. ÎNCHINĂTORUL FORMAL este acela care vine la adunare doar de formă sau dintr-un fel de obligație ori de rușine față de frați, că doar e „pocăit” și-i este rușine să lipsească. El, de regulă, nu prea face nicio lucrare în biserică, stă pe scaun, de cele mai multe ori pe ultimul rând, „să se pocăiască”. De multe ori în rugăciune nu-și găsește cuvintele, iar rugăciunea lui este fără vlagă și nu depășește tavanul bisericii. Cu el e ca și cu smochinul neroditor: e plin de frunze, dar nu găsești niciun rod. El nu poate aduce pe nimeni în biserică, de fapt nici nu invită pe nimeni, pentru că este conștient că el, care ar trebui să fie un model, nu este. De multe ori stau și mă gândesc că, poate, ar fi bine ca în orice biserică să existe o condică a pocăinței sincere: oare câte semnături am vedea? Dumnezeu spune că El vrea să ne tragă cu funii de dragoste, dar astfel de oameni ar fi în stare să le taie.

3. ÎNCHINĂTORUL SINCER este acel închinător care se închină cu sinceritate înaintea Domnului, în duh și în adevăr. Rugăciunea lui se înalță către ceruri ca fumul de tămâie și ajunge pe altarul lui Dumnezeu ca o jertfă de bun miros. El este o mireasmă de la viață la viață (2 Corinteni 2: 17-17; Filipeni 4: 18). Este acela care nu precupețește niciun efort pentru Casa Domnului. El face totul la timpul său și așa cum trebuie, după înțelepciunea pe care i-a dat-o Dumnezeu. Nu se ceartă cu nimeni, nu pizmuiește pe nimeni, are dragoste de frați și în inima lui este în permanență Lucrarea Domnului. Contrar închinătorului ipocrit, el este ca vameșul din Luca 18: 9-14, deși ar avea cu mult mai multe motive să se laude înaintea Domnului decât acesta. Pe el, însă, nu-l laudă vorbele, ci faptele. El este acela care se roagă pentru tine atunci când ai o problemă. Este acela pe umărul căruia poți să plângi, căruia te poți destăinui și pe care poți să contezi 100% în orice împrejurare. Ar mai fi multe de spus despre un astfel de închinător, dar deocamdată mă opresc aici. Poate voi reveni altădată asupra subiectului.

Închinarea ta ce fel de închinare este? Tu ce fel de închinător ești? Doamne, ajută-ne să fim niște închinători reali și sinceri!

AMIN!