EvangheBlog – Un blog din suflet, pentru suflet

„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viața veșnică.” (IOAN 3: 16) „Dacă cred că există Dumnezeu şi El nu există, n-am pierdut nimic. Dar dacă nu cred că există şi El există cu adevărat, atunci am pierdut foarte mult.” (BLAISE PASCAL, filosof, matematician și fizician creștin francez)


Scrie un comentariu

Biserica carismatica Harul din Reghin – un exemplu de acceptare interetnica si interculturala


CrestinTotal.ro

MAPAMONT CRESTINultimele stiri crestine: http://alfaomega.tv/stiri
Biserica carismatică Harul din Reghin are o poveste cu totul deosebită. În anul 2003, 4-5 studenți au început să se întâlnească în fiecare miercuri seara pentru a aprofunda Cuvântul lui Dumnezeu. Grupul a început să atragă atenția și altora, s-a dezvoltat și s-a transformat treptat într-o biserică. Aceasta a fost pastorită încă de la început de Oliviu Vrînceanu.
Scopul acestei biserici a fost de a trăi cu pasiune pentru Dumnezeu, iar acest lucru a continuat să atragă membri cât se poate de diferiți unii de ceilalți. Așadar, această biserică aduce laolaltă în întâlnirile sale: români, maghiari, rromi, intelectuali și persoane de altă naționalitate care au decis să se mute aici și să slujească.
Romeo Baciu este unul dintre membri bisericii de etnie rromă. Acesta a crescut în condiții dure, nu are școală și s-a lăsat convins cu greu de către soția sa să intre pentru prima…

Vezi articolul original 163 de cuvinte mai mult


Scrie un comentariu

STUDIU BIBLIC ZILNIC: „CITEȘTE-ȚI BIBLIA ÎNTR-UN AN” – 19.02.2012


Reeditare din data de 18 februarie 2012

Mâine, cu ajutorul Domnului, vom parcurge plaiurile cele frumoase ale Tatălui nostru prin MARCU 1: 21-45 și LEVITICUL cap. 25.

VERSETUL ZILEI: „El (Isus – n.n.) zicea: «S-a împlinit vremea și Împărăția lui Dumnezeu este aproape. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie.” – MARCU 1: 15

AMIN, AJUTĂ-NE, DOAMNE!


Scrie un comentariu

STUDIU BIBLIC – „CITEȘTE-ȚI BIBLIA ÎNTR-UN AN!” – 17 și 18.02.2012


Reeditare din data de 17 februarie 2012

Astăzi vom căuta, cu ajutorul Domnului, să pătrundem înțelesurile adevărurilor biblice din textele MATEI 28, LEVITICUL 21, 22, iar mâine ne vom adânci privirile în MARCU 1: 1-22, LEVITICUL 23, 24.

Vă doresc o lectură cu folos și plină de semnificații!

 


VERSETELE ZILEI: „Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului.” – MATEI 28: 19, 20.


Scrie un comentariu

STUDIU BIBLIC ZILNIC „CITEȘTE-ȚI BIBLIA ÎNTR-UN AN!” – 14.02.2012


Reeditare din data de 13 februarie 2012

Pentru ziua de mâine am plăcerea de a vă invita să studiem textele biblice din MATEI 27: 1-26 și LEVITIC capitolele 15 și 16.

VERSETUL ZILEI: „Și pe la ceasul al nouălea, Isus a strigat cu glas tare: «Eli, Eli, Lama Sabactani?», adică: «Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit?»” – MATEI 27: 46.


Scrie un comentariu

STUDIU BIBLIC ZILNIC „CITEȘTE-ȚI BIBLIA ÎNTR-UN AN!” – 15 și 16.02.2012


Reeditare din data de 15 februarie 2012

Pentru astăzi, vă invit să mă însoțiți în studiu pe textele: MATEI 27: 27-50 și LEVITIC capitolele 17 și 18, iar mâine ne vom delecta cu MATEI 27: 51-66 și LEVITIC capitolele 19 și 20.

Lectură plăcută și cu mult folos!

VERSETUL ZILEI: „După ce L-au răstignit, I-au împărțit hainele între ei, trăgând la sorți, pentru ca să se împlinească ce fusese vestit prin proorocul, care zice: «Și-au împărțit hainele Mele între ei și pentru cămașa Mea au tras la sorți.»” – MATEI 27: 35.


Scrie un comentariu

STUDIU BIBLIC ZILNIC „CITEȘTE-ȚI BIBLIA ÎNTR-UN AN!” – 13.02.2012


Reeditare din data de 13 februarie 2012

Pentru astăzi vă propun să studiem împreună următoarele texte biblice: MATEI 26: 51-75; LEVITICUL 14.

Vă doresc o lectură plăcută și cu folos!

VERSETUL ZILEI: „«Da», i-a răspuns Isus, «sunt! Ba mai mult, vă spun că de acum încolo veți vedea pe Fiul omului șezând la dreapta puterii lui Dumnezeu și venind pe norii cerului.” – MATEI 26: 64.