EvangheBlog – Un blog din suflet, pentru suflet

„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viața veșnică.” (IOAN 3: 16) „Dacă cred că există Dumnezeu şi El nu există, n-am pierdut nimic. Dar dacă nu cred că există şi El există cu adevărat, atunci am pierdut foarte mult.” (BLAISE PASCAL, filosof, matematician și fizician creștin francez)


Scrie un comentariu

STUDIU BIBLIC ZILNIC – 05.02.2012


Reeditare din data de 5 februarie 2012

MATEI 23: 1-22

 • v. 5: filacteră = fâșie de pergament pe care scriau versete din Biblie, la vechii evrei, și care în timpul rugăciunii era pusă pe frunte și pe brațul stâng; era purtată ca talisman.
 • v. 8-10: Fără denumiri cum ar fi: „învățător”, „Tată/părinte” sau „dascăl” în Biserică.
 • v. 11, 12: Cel mai bine (pentru noi) ar fi să fim smeriți.
 • v. 13: Cărturarii și fariseii împiedică oamenii să vină la pocăință.
 • v. 15: Cărturarii și fariseii au o formă falsă de rugăciune și închinare.
 • v. 18-22: Nu este bun niciun jurământ, nici măcar cel „religios”.

EXODUL 36

 • v. 4, 5: Poporul era extrem de darnic.
 • v. 35: Este amintită pentru prima dată perdeaua dinlăuntrul cortului.

EXODUL 37

 • v. 1: Chivotul a fost făcut de Bețaleel.

Bețaleel = „în umbra lui Dumnezeu”.

 • v. 9: heruvim = „înger care urmează ierarhic după arhangheli”.
 • v. 10-16: Obiectele erau din aur sau poleite cu aur.
 • v. 22: Sfeșnicul a fost făcut dintr-o bucată din aur.

EXODUL 38

 • v. 24: Aurul folosit la lucrarea cortului:

29 talanți x 34,5 kg. = 1 000,5 kg.

730 sicli x 11,5 g. = 8395 g. = 8,395 kg.

În total: 1 000,5 kg. + 8,395 kg. = 1 008, 90 kg.

VERSETELE ZILEI: „Cel mai mare dintre voi să fie slujitorul vostru. Oricine se va înălța, va fi smerit; și oricine se va smeri, va fi înălțat.” – MATEI 23: 11, 12.


Scrie un comentariu

STUDIU BIBLIC ZILNIC – 04.02.2012


Reeditare din data de 4 februarie 2012

MATEI 22: 23-46

 • v. 30: Când vom învia, vom avea înfățișare îngerească.
 • v. 32: Dumnezeu este al celor vii, nu al celor morți. Încă un argument împotriva nescripturalității pomenilor, parastaselor și pomenirii morților.
 • v. 36-40: Cele două mari porunci lăsate de Hristos.
 • v. 41-46: Despre divinitatea Domnului Isus.

EXODUL 34

 • v. 1: Dumnezeu a scris poruncile de pe al doilea rând de table.
 • v. 14: Dumnezeu este gelos pentru că ne vrea numai pentru El.
 • v. 15, 16: Evreii nu trebuiau să facă alianțe cu Neamurile ca să nu cadă în idolatrie.
 • v. 21: Ziua de odihnă este necesară.
 • v. 28: Moise a stat în prezența Domnului 40 de zile și 40 de nopți. În acest timp Moise a postit (primul post de 40 de zile al lui Moise menționat în Biblie). Dumnezeu a scris pe cele două table cele zece porunci (decalogul).
 • v. 33-35: Măhrama lui Moise.
EXODUL 35
 • v. 1-3: Sabatul pentru poporul evreu.
 • v. 21: Toți oamenii au adus, de bună voie, prinosul lor pentru lucrarea Domnului cu tragere de inimă. Noi ce/cât dăm pentru acest lucru?
VERSETUL ZILEI: „Domnul a răspuns: «Iată, Eu fac un legământ. Voi face, în fața întregului popor, minuni care n-au mai avut loc în nicio țară și la niciun neam: tot poporul care este în jurul tău va vedea lucrarea Domnului și prin tine voi face lucruri înfricoșate.»” – EXODUL 34: 10.

Sursele imaginilor: poze Isus, tablele Legii.


Scrie un comentariu

STUDIU BIBLIC ZILNIC – 03.02.2012


Reeditare din data de 4 februarie 2012

MATEI 22: 1-22

 • v. 3: Chemarea oamenilor în Împărăția lui Dumnezeu.
 • v. 5: Când oamenii sunt chemați, fiecare își vede de treburile și de afacerile lui.
 • v. 7: Pedepsirea celor neascultători.
 • v. 11-14: Un intrus în Împărăția lui Dumnezeu.

EXODUL 31

Fișier:Moses the God-seer.jpg

 • v. 2-5: Cine face lucrări bune în ogorul Domnului este umplut cu Duhul Domnului (mai precis cu un duh de pricepere).
 • v. 13-17: Sabatul a fost pentru Israel.
 • v. 18: Primele table ale Legii au fost scrise de Dumnezeu.

EXODUL 32

 • v. 1: Nerăbdarea poporului avea să-l conducă la păcat.
 • v. 3: Aaron face vițelul de aur.
 • v. 4: Închinarea idolatră a poporului.
 • v. 11-13: Moise mijlocește pentru Israel.
 • v. 17: Când se închinau vițelului, oamenii scoteau sunete asemănătoare celor de război.
 • v. 19: Moise a sfărâmat tablele Legii.
 • v. 20: Moise pedepsește poporul pentru închinarea idolatră.
 • v. 25-29: 3 000 de evrei măcelăriți.
 • v. 32: Moise mijlocește pentru popor chiar cu riscul de a fi șters din Cartea lui Dumnezeu. Acesta se numește spirit de sacrificiu.

EXODUL 33

 • v. 7: Moise denumește cortul său „cortul întâlnirii”. Acesta era în afara taberei.
 • v. 8: Respectul evreilor față de Moise.
 • v. 9-11: Moise, prietenul lui Dumnezeu.
 • v. 18: Moise vrea să vadă slava lui Dumnezeu.

VERSETUL ZILEI: „Când a isprăvit Domnul de vorbit cu Moise pe Muntele Sinai, i-a dat cele două table ale mărturiei, table de piatră, scrise cu degetul lui Dumnezeu.” – EXODUL 31: 18

Surse imagini: Hopa.ro și Orthodox.Wiki.


Scrie un comentariu

STUDIU BIBLIC ZILNIC – 02.02.2012


Reeditare din data de 3 februarie 2012

MATEI 21: 23-46

 • v. 25: Înțelepciunea lui Isus. Preoții și bătrânii puși în dificultate.
 • v. 26: Minciuna cărturarilor și a bătrânilor.
 • v. 31: Vameșii și curvele se pocăiesc mai ușor decât cărturarii și bătrânii.
 • v. 37-39: Proorocie cu privire la moartea Domnului Isus.
 • v. 39: „afară din vie” – Isus a fost scos „afară din vie”, adică din Ierusalim.

EXODUL 27

 • v. 20: Untdelemnul curat și sfânt este prototipul Duhului Sfânt. Candela este inima omului.
EXODUL 28

VERSETELE ZILEI:Isus le-a zis: «N-aţi citit niciodată în Scripturi că: „Piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului; Domnul a făcut acest lucru şi este minunat în ochii noştri”? De aceea, vă spun că Împărăţia lui Dumnezeu va fi luată de la voi şi va fi dată unui neam care va aduce roadele cuvenite. Cine va cădea peste piatra aceasta va fi zdrobit de ea; iar pe acela peste care va cădea ea, îl va spulbera.»” – MATEI 21: 42-44.


Scrie un comentariu

STUDIU BIBLIC ZILNIC – 30.01.2012


Reeditare din data de 30 ianuarie 2012

MATEI 20: 1-16

 • v. 1: Împărăția Cerurilor este lucrătoare.
 • v. 1-7: Isus caută de mai multe ori lucrători în via Sa.
 • v. 8: Răsplata vine începând de la cei de pe urmă.
 • v. 11, 12: Dumnezeu răsplătește în mod egal, cu toate că unii cârtesc.
 • v. 13-15: Dreptatea lui Dumnezeu.
 • v. 16: Cei din urmă vor fi cei dintâi.

EXODUL 23

 • v. 1-9: Legi privitoare la dreptate.
 • v. 10, 11: Anul sabatic.
 • v. 10-13: Dragostea de aproapele.
 • v. 14-19: Cum să fie prăznuite sărbătorile.
 • v. 20: Îngerul Domnului ne călăuzește.

EXODUL 24

 • v. 3: Angajamentul poporului: „vom face!”.
 • v. 7: Moise citește poporului cartea legământului.
 • v. 8: Sângele legământului în Vechiul Testament; prefigurează sângele legământului din Noul Testament prin jertfa Domnului Isus.
 • v. 12-18: Moise în „audiență” la Dumnezeu.

VERSETUL ZILEI: „Voi să slujiți Domnului, Dumnezeului vostru, și El vă va binecuvânta pâinea și apele, și voi depărta boala din mijlocul tău.” – EXODUL 23: 25.


Scrie un comentariu

MEDITAȚII ZILNICE PE MARGINEA PSALMULUI 119 (20)


cropped-bible-1

20. Totdeauna mi se topeşte sufletul de dor după legile Tale.
(Psalmi 119:20)

 

CÂT DE LUNGĂ ESTE O ZI?…

„A te topi de dor după ceva/cineva” înseamnă să-ți „ardă” inima după acel lucru/acea persoană. Înseamnă acea nerăbdare care te face să fii ca pe arcuri atunci când faci ceva, din dorința de a termina cât mai repede, sau care te face să stai ca pe ace și să nu mai ai astâmpăr. Înseamnă să fii îndrăgostit de persoana sau lucrul după care inima ta arde. Înseamnă să nu simți durere, nici întristare. Înseamnă să te lași purtat pe aripile visării. Pentru un astfel de om celelalte lucruri nu mai au aproape niciun preț.

Când te topești de dor după Cuvântul Lui înseamnă că ești iremediabil îndrăgostit de acesta și de Cel ce l-a rostit. Înseamnă să citești cu nesaț cuvintele Domnului așezate de veacuri în Sfintele Scripturi special pentru tine. Biblia este scrisoarea de dragoste a lui Dumnezeu pentru tine și pentru mine. De aceea cred că este de înțeles faptul că un creștin real este nerăbdător să se apropie cu dragoste de Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu și să se aplece cu multă atenție asupra lui întru cercetare amănunțită.

Dumnezeu este disponibil în fiecare zi să ne vorbească, dar suntem noi gata să-L ascultăm? Ne facem noi timp să studiem Biblia în fiecare zi? O zi are 24 de ore. Asta înseamnă 1440 de minute. Timp pe care Dumnezeu ni-l pune nouă la dispoziție. Ce-ar fi ca, din tot acest timp, să dedicăm o zecime ca să stăm de vorbă cu Dumnezeu? Asta ar însemna 144 de minute pe zi, adică ceva mai mult de 2 ore pe zi. Să ne oprim din treburile noastre zilnice și să ne apropiem de Dumnezeu: să stăm de vorbă cu El citind Biblia și rugându-ne și să-L lăudăm prin câteva cântări. E prea greu să stăm 2 ore pe zi în prezența Domnului? Eu cred că se merită!

O zi poate fi (făcută) scurtă sau lungă, depinde cum ți-o petreci. O zi e așa de scurtă dacă nu stai decât 5-10 minute în prezența Domnului!… E așa de scurtă dacă ți-o petreci doar în treburile tale zilnice uitând de Dumnezeu, încât nici nu știi când a trecut!… Dar e așa de lungă dacă abia aștepți tânjind să te reîntâlnești cu Creatorul și Mântuitorul tău în rugăciune și în meditație la legile Sale!…

Fă ca timpul să-ți aducă bucuria și satisfacția întâlnirii zilnice cu Domnul tău!

 

AMIN!


2 comentarii

STUDIU BIBLIC ZILNIC – 29.01.2012


Reeditare din data de 29 ianuarie 2012

MATEI 19

 • v. 1: Iordan = „coborâre”.
 • v. 11, 12: „Sunt unii cărora le este „sortit” (termenul este, desigur, forțat pentru că personal nu cred în predestinare) să nu se însoare, dar motivele sunt diferite. Nu toți fac acest lucru pentru Dumnezeu.
 • v. 16-26: Isus nu condamnă în acest text pe cei bogați, ci pe cei care nu vor să-și împartă avutul lor cu alții, mai precis pe avari.
 • v. 28: Apostolii vor judeca semințiile lui Israel, nu Neamurile.
EXODUL 21
 • v. 5: Este bine ca familia să rămână unită.
 • v. 12: Legea Talionului (vezi și versetele 23-35).
 • v. 13: O ușă de scăpare pentru ucigașii care nu au ucis cu premeditare.
 • v. 15: Lovirea părinților era pedepsită cu moartea.
 • v. 16: Traficul cu carne vie și răpirea – pedepsite cu moartea.
 • v. 17: Blestemarea părinților – pedepsită cu moartea.
 • v. 18-36: Pedepse și despăgubiri pentru vătămările corporale.
EXODUL 22
 • v. 1-15: Despăgubiri cu privire la avere, vite etc.
 • v. 16, 17: Legi privitoare la necinstirea unei fete.
 • v. 18: Lege privitoare la vrăjitoare.
 • v. 19: Pedeapsa pentru zoofilie.
 • v. 20: Pedeapsa pentru închinarea idolatră.
 • v. 21-27: Legi cu privire la asuprirea săracilor. Mila Domnului față de ei.
 • v. 28: Să nu hulim pe Dumnezeu și să nu ne blestemăm conducătorii.
 • v. 29, 30: Închinarea celor dintâi roade și a întâiului născut.
VERSETELE ZILEI: „Şi oricine a lăsat case, sau fraţi, sau surori, sau tată, sau mamă, sau nevastă, sau feciori, sau holde, pentru Numele Meu, va primi însutit şi va moşteni viaţa veşnică. Dar mulţi din cei dintâi vor fi cei din urmă, şi mulţi din cei din urmă vor fi cei dintâi.”


Scrie un comentariu

STUDIU BIBLIC ZILNIC – 28.01.2012


Reeditare din data de 29 ianuarie 2012

MATEI 18

EXOD 19

 • De ce Dumnezeu le repetă de multe ori evreilor că trebuie să asculte de El?

EXOD 20
 • Când Dumnezeu a dat cele 10 porunci, El le-a dat evreilor. Cu ce scop le-a dat?
 • v. 7: Ce înseamnă să iei Numele Domnului în deșert?
 • v. 8: Care este ziua de odihnă noutestamentală?
VERSETELE ZILEI: Eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din ţara Egiptului, din casa robiei. Să nu ai alţi dumnezei afară de Mine. Să nu-ţi faci chip cioplit, nici vreo înfăţişare a lucrurilor care sunt sus în ceruri, sau jos pe pământ, sau în apele mai de jos decât pământul. Să nu te închini înaintea lor şi să nu le slujeşti; căci Eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc nelegiuirea părinţilor în copii, până la al treilea şi la al patrulea neam al celor ce Mă urăsc, şi Mă îndur până la al miilea neam de cei ce Mă iubesc şi păzesc poruncile Mele.” – EXODUL 20: 2-6.


Scrie un comentariu

STUDIU BIBLIC ZILNIC – 25.01.2012


Reeditare din data de 25 ianuarie 2012

MATEI 16

 • v. 4: Isus vorbește din nou despre semnul proorocului Iona.
 • v. 6, 11, 12: „aluatul” fariseilor și saducheilor = învățătura eretică a acestora.
 • v. 18: Însuși Isus a zidit Biserica, nu apostolii, cum cred unii.
 • v. 21: Isus vorbește pentru prima dată ucenicilor despre moartea și învierea Sa.
 • v. 23: Isus știa că prin Petru vorbea (la acel moment) Satana. Astfel, la un interval scurt, Petru a fost „piatra” pe care Isus avea să zidească Biserica, apoi o „piatră de poticnire”.
 • v. 24: Oricine vrea să fie cu Isus, trebuie să-și poarte crucea.
 • v. 26: Nimic nu are valoare în comparație cu mântuirea sufletului.
 • v. 27: Isus va răsplăti fiecăruia după faptele sale.

EXOD 12

 • v. 5: Mielul fără cusur este prototipul lui Isus.
 • v. 23: Sângele pe pragul de sus al ușii și pe cei doi ușori (stânga și dreapta) prefigura crucea Domnului.
 • v. 40: Evreii au stat în Egipt 430 de ani.
 • v. 46: „să nu zdrobiți niciun os” – Lui Isus, Jertfa noastră de Paști, nu I-a fost zdrobit niciun os.

EXODUL 13

 • v. 1-10: Poruncă pentru evrei cum să prăznuiască Paștele în amintirea ieșirii din Egipt.
 • v. 17: Dumnezeu le dă un drum ocolitor.
 • v. 19: Moise a luat și oasele lui Iosif.
 • v. 21, 22: Călăuzirea lui Dumnezeu.

VERSETELE ZILEI: „Domnul mergea înaintea lor, ziua într-un stâlp de nor, ca să-i călăuzească pe drum, iar noaptea într-un stâlp de foc, ca să-i lumineze, pentru ca să meargă şi ziua şi noaptea. Stâlpul de nor nu se depărta dinaintea poporului în timpul zilei, nici stâlpul de foc în timpul nopţii.” – EXODUL 13: 21, 22.