EvangheBlog – Un blog din suflet, pentru suflet

„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viața veșnică.” (IOAN 3: 16) „Dacă cred că există Dumnezeu şi El nu există, n-am pierdut nimic. Dar dacă nu cred că există şi El există cu adevărat, atunci am pierdut foarte mult.” (BLAISE PASCAL, filosof, matematician și fizician creștin francez)


4 comentarii

ISUS ÎNDURERATUL SAU ISUS BIRUITORUL?


Reeditare din data de 12 aprilie 2012

Întreaga lume creștină va comemora mâine evenimentul care a avut loc acum aproape două mii de ani, când Isus a suferit cea mai mare batjocură și tortură din istoria omenirii pentru mine și pentru tine. Ziua când tot cerul a plâns. Ziua când iadul s-a zguduit în profunzime. Ziua când eu și tu trebuia să fim pe cruce în locul Lui. Ziua aceasta când timpul a stat în loc, privind la Fiul lui Dumnezeu, la fața lui brăzdată de sânge, la privirea Lui demnă. Am fost acolo și ai fost acolo. Nu mă pot dezvinovăți și nu te poți dezvinovăți. Dar ne-a dezvinovățit El prin jertfa Sa de pe cruce. În ziua aceea am fost batjocoriți puțin… și El mai mult decât noi. În ziua aceea am fost scuipați puțin… și El mai mult decât noi. Și azi suntem scuipați și batjocoriți… și El mai mult decât noi. În ziua aceea am fost răstigniți puțin… și El mai mult decât noi. În ziua aceea am murit puțin… și El mai mult decât noi.
Dar peste puțin timp, Isus a înviat. Mormântul nu-L putea ține prizonier pe Fiul lui Dumnezeu. Mulți s-au lăudat că ei sunt ceva, mulți au spus că ei fac minuni, dar minunile lor lor le-au luat cu ei în mormânt, de unde n-au mai ieșit. Și azi sunt în adâncimile pământului. Dar Isus n-a putut fi ținut captiv în mormânt, nici minunile pe care și astăzi le face, la vedere, la lumina zilei.

„Pe când noroadele se strângeau cu grămada, El a început să spună: „Neamul acesta este un neam viclean; el cere un semn; dar nu i se va da alt semn decât semnul prorocului Iona. Căci după cum Iona a fost un semn pentru niniveni, tot aşa şi Fiul omului va fi un semn pentru neamul acesta. Împărăteasa de la miazăzi se va scula, în ziua judecăţii, alături de bărbaţii acestui neam şi-i va osândi; pentru că ea a venit de la capătul pământului ca să audă înţelepciunea lui Solomon; şi iată că aici este Unul mai mare decât Solomon. Bărbaţii din Ninive se vor scula, în ziua judecăţii, alături de neamul acesta şi-l vor osândi, pentru că ei s-au pocăit la propovăduirea lui Iona; şi iată că aici este Unul mai mare decât Iona.” – Luca 11: 29-32

Isus A FOST îndurerat. Isus A FOST omorât. Isus A ÎNVIAT pentru că Isus ESTE BIRUITOR. Iar biruința o dă tuturor celor ce cred în El. Isus ESTE FIUL LUI DUMNEZEU. Crede în el și vei avea VIAȚA VEȘNICĂ PE BAZA PROMISIUNII SALE! Crede în El și NU VEI FI DEZAMĂGIT! EL NU A DEZAMĂGIT PE NIMENI NICIODATĂ.
Filosoful creștin francez spunea: „Dacă crezi și nu există, nu ai pierdut NIMIC. Dacă nu crezi și există, ai pierdut TOTUL.” Tu ce ai de pierdut dacă crezi?


Scrie un comentariu

STUDIU BIBLIC ZILNIC: „CITEȘTE-ȚI BIBLIA ÎNTR-UN AN!” – 12-13.04.2012


Reeditare din data de 12 aprilie 2012

Pentru aceea a venit Hristos in lume, ca sa cunoasca si sa inteleaga omul cat de mult il iubeste Dumnezeu.” ( Fericitul Augustin)

Textele de studiu pentru astăzi sunt LUCA 11: 29-54 și 1 SAMUEL capitolele 19-21, iar mâine trecem la LUCA 12: 1-31 și 1 SAMUEL capitolele 22-24.

FIȚI BINECUVÂNTAȚI!

VERSETUL ZILEI: „De aceea, lepădați orice necurăție și orice revărsare de răutate și primiți cu blândețe Cuvântul sădit în voi, care vă poate mântui sufletele. Fiți împlinitori ai Cuvântului, nu numai ascultători, înșelându-vă singuri.” – IACOV 1: 21, 22


Scrie un comentariu

STUDIU BIBLIC ZILNIC: „CITEȘTE-ȚI BIBLIA ÎNTR-UN AN!” – 11.04.2012


Reeditare din data de 10 aprilie 2012

Isus e dragostea izbăvitoare a lui Dumnezeu.” – Wilhelm Busch

Cu ajutorul Domnului, mâine vom poposi asupra textelor: LUCA 11: 1-28 și 1 SAMUEL capitolele 17 și 18.

VERSETUL ZILEI: „Cine vă primește pe voi, Mă primește pe Mine; și cine Mă primește pe Mine, primește pe Cel ce M-a trimis pe Mine.” – LUCA 10:40

Încă o dovadă a faptului că Isus este Dumnezeu.


Scrie un comentariu

STUDIU BIBLIC ZILNIC: „CITEȘTE-ȚI BIBLIA ÎNTR-UN AN!” – 10.04.2012


Reeditare din data de 9 aprilie 2012

„Dumnezeu S-a facut om, ca omul sa poata deveni dumnezeu.” ( Sfantul Irineu )

Textele de studiu biblic pentru mâine sunt: LUCA 10: 25-42 și 1 SAMUEL capitolele 15 și 16.

VERSETELE ZILEI:În ceasul acela, Isus S-a bucurat în Duhul Sfânt şi a zis: „Tată, Doamne al cerului şi al pământului, Te laud pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înţelepţi şi pricepuţi, şi le-ai descoperit pruncilor. Da, Tată, fiindcă aşa ai găsit cu cale Tu. Toate lucrurile Mi-au fost date în mâini de Tatăl Meu; şi nimeni nu ştie cine este Fiul, afară de Tatăl, nici cine este Tatăl, afară de Fiul şi acela căruia vrea Fiul să i-L descopere.” – LUCA 10: 21, 22

O altă dovadă că Trinitatea este reală!


Scrie un comentariu

STUDIU BIBLIC ZILNIC: „CITEȘTE-ȚI BIBLIA ÎNTR-UN AN!” – 09.04.2012


Reeditare din data de 8 aprilie 2012

„Eu ma aflu acum foarte aproape de Dumnezeu; si nu imi mai trebuie decat sa intind mana spre El.” – CONSTANTIN BRÂNCUȘI

Iubiți cititori ai acestui blog, frați, surori, prieteni, îmi cer scuze pentru faptul că o bună perioadă de timp nu am mai postat obișnuitul studiu biblic zilnic, dar lipsa timpului m-a împiedicat să fac acest lucru. Între timp, însă, personal am continuat cu studiul, ajungând astăzi la LUCA 9: 37-62 și 1 SAMUEL capitolele 10-12. Așadar, pentru mâine vă propun următoarele texte biblice: LUCA 10: 1-24 și 1 SAMUEL capitolele 15 și 16.

VERSETUL ZILEI: „și [Isus] le-a zis: <<Oricine primește pe acest copilaș în Numele Meu, pe Mine Mă primește; și oricine Mă primește pe Mine, primește pe Cel ce M-a trimis pe mine. Fiindcă cine este cel mai mic între voi toți, acela este mare.>> – Luca 9: 48

Aceasta este încă o dovadă a divinității lui Isus. Așadar, ISUS ESTE DUMNEZEU. AMIN!


Scrie un comentariu

MEDITAȚII ZILNICE PE MARGINEA PSALMULUI 119 (27) – „O CONDIȚIE IMPORTANTĂ”


cropped-bible-1

27. Fă-mă să pricep calea poruncilor Tale, şi voi cugeta la lucrurile Tale cele minunate.
(Psalmi 119:27)

 

Versetul de azi este compus din două părți care vin în completare una celeilalte. „Fă-mă să pricep calea poruncilor Tale…”. În orice domeniu, nu putem face un lucru despre care nu știm nimic, pe care nu-l cunoaștem. Dacă cineva ar pune un profesor universitar să piloteze un avion, acel avion s-ar prăbuși cu siguranță. Sau dacă un pilot ar fi pus să facă o operație chirurgicală, fie ea și una simplă, cel mai probabil ar fi un eșec. Fiecare trebuie să facă lucrul la care se pricepe cel mai bine. În felul acesta succesul este garantat.

În plan creștin, dumnezeu ne ajută, dacă vrem, să cunoaștem poruncile Sale ca să nu rătăcim PE CALE sau DE PE CALE. Putem să ne rătăcim PE CALE crezând că lucrurile pe care le facem sunt corecte, fără să fie așa. Găsim destule persoane pierdute în biserică, persoane pe care noi le numim, de regulă, creștini nominali. Alte persoane sunt rătăcite DE PE CALE, adică au fost odată pe Cale, dar s-au rătăcit și au început să creadă alte lucruri (erezii) sau să nu mai creadă nimic. Alte persoane sunt rătăcite ÎN AFARĂ CĂII. Aici este vorba despre cei care nu L-au cunoscut niciodată pe Hristos ca Mântuitor personal. Domnul Isus a spus despre ei: Mai am şi alte oi, care nu sunt din staulul acesta; şi pe acelea trebuie să le aduc. Ele vor asculta de glasul Meu, şi va fi o turmă şi un Păstor. ” (Ioan 10:16). Pentru toți aceștia am o veste bună: ÎNCĂ MAI ESTE LOC LA CRUCE! E LOC PENTRU TOȚI, ÎN ORICÂT DE MARE NUMĂR VOR VENI!

Iar noi trebuie să ne gândim în fiecare zi la lucrurile lui Dumnezeu, să medităm la Cuvântul Lui ca să nu ne rătăcim!

 

AMIN!