EvangheBlog – Un blog din suflet, pentru suflet

„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viața veșnică.” (IOAN 3: 16) „Dacă cred că există Dumnezeu şi El nu există, n-am pierdut nimic. Dar dacă nu cred că există şi El există cu adevărat, atunci am pierdut foarte mult.” (BLAISE PASCAL, filosof, matematician și fizician creștin francez)


2 comentarii

MEDITAȚII ZILNICE PE MARGINEA PSALMULUI 119 (1)


cropped-bible-1.jpg

1. Ferice de cei fără prihană în calea lor, care umblă întotdeauna după Legea Domnului!
(Psalmi 119:1)

FERICIREA NEPRIHĂNITULUI

 

Există două moduri în care oamenii înțeleg fericirea. Prima este fericirea oferită de „ofertele” lumii. Bărbații își găsesc „fericirea” în alcool, relații pre sau extraconjugale, jocuri de noroc, tutun, droguri, pornografie sau – dimpotrivă – în lucruri mai „casnice”: grădinărit, bucătărit, petreceri în familie sau cu prietenii de familie, petrecerea de timp în sânul familiei etc. Femeile își găsesc „fericirea” în „hai, vecină, la o cafea!”, în bârfă, în croșetat, în bucătărie, în creșterea și îngrijirea copiilor, în „hai să ieșim la un suc!”, în dragostea și afecțiunea pe care le-o oferă soțul și copiii etc. În lumea modernă mulți își găsesc plăcerea în cluburi, pe stadioane, în mall-uri, la cumpărături (în limita a ceea ce avem în portofel), în droguri, în urâciuni, în lucruri care nu fac cinste unor oameni civilizați.

Dar noi, noi în ce ne găsim plăcerea? Suntem noi fără prihană în căile noastre? În limba română, cuvântul „prihană” înseamnă: „Faptă care încalcă morala; vină morală, necinste; păcat, iar  fără (de) prihană” are înțelesul de: curat, pur, nevinovat; cast”. Câți dintre noi suntem fără prihană? Nouă, celor care ne numim pocăiți, ne place cel mai mult să privim în jurul nostru, dar câți dintre noi privim în interiorul nostru? Domnul Isus a spus: „3. De ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău şi nu te uiţi cu băgare de seamă la bârna din ochiul tău? 4. Sau, cum poţi zice fratelui tău: „Lasă-mă să scot paiul din ochiul tău”, şi, când colo, tu ai o bârnă în al tău?… 5. Făţarnicule, scoate întâi bârna din ochiul tău, şi atunci vei vedea desluşit să scoţi paiul din ochiul fratelui tău. ”
(Matei 7:3-5)

Dumnezeu să ne ajute să ne scoatem mai întâi bârna din ochiul nostru ca să putem vedea mai bine și să scoatem și paiul din ochiul aproapelui nostru! În fiecare zi să spunem: „Doamne, ajută-mă să mă călăuzesc totdeauna după Legea Ta!”

 

AMIN!


2 comentarii

SUBIECTUL ZILEI – 03 iulie 2015. PERICOLUL DIN CER


„8. Al doilea înger a sunat din trâmbiţă. Şi ceva ca un munte mare de foc aprins a fost aruncat în mare: şi a treia parte din mare s-a făcut sânge, 9. şi a treia parte din făpturile care erau în mare şi aveau viaţă au murit, şi a treia parte din corăbii au pierit. 10. Al treilea înger a sunat din trâmbiţă. Şi a căzut din cer o stea mare, care ardea ca o făclie; a căzut peste a treia parte din râuri şi peste izvoarele apelor. 11. Steaua se chema „Pelin”; şi a treia parte din ape s-au prefăcut în pelin. Şi mulţi oameni au murit din pricina apelor, pentru că fuseseră făcute amare. ” (Apocalipsa 8:8-11, Biblia Dumitru Cornilescu corectată)

meteoriti„8. A trâmbiţat, apoi, al doilea înger, şi ca un munte mare arzând în flăcări s-a prăbuşit în mare şi a treia parte din mare s-a prefăcut în sânge; 9. Şi a pierit a treia parte din făpturile cu viaţă în ele, care sunt în mare, şi a treia parte din corăbii s-a sfărâmat. 10. Şi a trâmbiţat al treilea înger, şi a căzut din cer o stea uriaşă, arzând ca o făclie, şi a căzut peste izvoarele apelor. 11. Şi numele stelei se cheamă Absintos. Şi a treia parte din ape s-a făcut ca pelinul şi mulţi dintre oameni au murit din pricina apelor, pentru că se făcuseră amare. ” (Apocalipsa 8:8-11, Biblia Ortodoxă)

De ceva vreme, dar mai cuseamă în ultimele zile, circulă știri potrivit cărora în luna septembrie a acestui an Pământul va fi lovit în mod iminent de un asteroid de dimensiuni mari (diamentru de 4 kilometri) – http://stireademaine.ro/nasa-confirma-asteroidul-de-patru-kilometri-va-lovi-pamantul-intre-15-25-septembrie-2015-video/. Credeți că acest lucru va avea loc cu adevărat? Credeți că acest fapt este o confirmare a profeției din Apocalipsa 8: 8, 9? Credeți că în profeția din partea a doua a textului citat (Apoc. 8: 10, 11) ar putea fi vorba despre o cometă? 


Scrie un comentariu

SUBIECTUL ZILEI – 22 aprilie 2011


Reeditare din data de 22 aprilie 2011

„Bărbații lui Iuda au venit și au uns acolo pe David ca împărat peste casa lui Iuda.” (2 Samuel 2: 4a). De ce a mai fost nevoie ca David să fie uns încă o dată devreme ce el fusese uns de Samuel? Această a doua ungere era, de fapt, o reconfirmare a investirii sale cu această autoritate?


2 comentarii

SUBIECTUL ZILEI – 21 aprilie 2011


Reeditare din data de 21 aprilie 2011

„PSALMUL 23
1. Domnul este Păstorul meu: nu voi duce lipsă de nimic.
2. El mă duce în pășuni verzi și mă duce la ape de odihnă;
3. îmi învioreză sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte, din pricina Numelui Său.
4. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, căci Tu ești cu mine. Toiagul și nuiaua Ta mă mângâie.
5. Tu îmi întinzi masa în fața potrivnicilor mei; îmi ungi capul cu untdelemn și paharul meu este plin de dă peste el.
6. Da, fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele și voi locui în Casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele.”
La psalmul acesta nu am decât două întrebări:
1) Cum ar trebui să fie păstorul unei biserici?
2) Se mai călăuzesc păstorii bisericilor după psalmul acesta și – în general – după Cuvântul lui Dumnezeu?


Scrie un comentariu

BIRUINȚA ASUPRA ÎNTUNERICULUI – „HRISTOS A ÎNVIAT!”


Reeditare din data de 23 aprilie 2011

Evanghelia după Sfântul Apostol Matei, cap. 28: 1-10

„La sfârșitul zilei Sabatului, când începea să se lumineze înspre cea dintâi zi a săptămânii, Maria Magdalina și cealaltă Marie au venit să vadă mormântul. Și iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ; căci un înger al Domnului s-a pogorât din cer, a venit și a prăvălit piatra de la ușa mormântului și a șezut pe ea. Înfățișarea lui era ca fulgerul și îmbrăcămintea lui albă ca zăpada. Străjerii au tremurat de frica lui și au rămas ca niște morți. Dar îngerul a luat cuvântul și a zis femeilor: „Nu vă temeți; căci știu că voi căutați pe Isus, care a fost răstignit. Nu este aici; a înviat, după cum zisese. Veniți de vedeți locul unde zăcea Domnul; și duceți-vă repede de spuneți ucenicilor Lui că a înviat dintre cei morți. Iată că El merge înaintea voastră în Galileea; acolo Îl veți vedea. Iată că v-am spus lucrul acesta.” Ele au plecat repede de la mormânt, cu frică și cu mare bucurie, și au alergat să dea de veste ucenicilor Lui. Dar iată că le-a întâmpinat Isus și le-a zis: „Bucurați-vă!” Ele s-a apropiat să-I cuprindă picioarele și I s-au închinat. Atunci Isus le-a zis: „Nu vă temeți; duceți-vă de spuneți fraților Mei să meargă în Galileea: acolo Mă vor vedea.” Amin!

IUBIȚI CREȘTINI,

Iată că ne apropiem din nou de clipele de înălțătoare sărbătoare a sufletului și a luminii. Ne apropiem cu smerenie și sfială de cea mai mare dintre toate sărbătorile creștinilor, sărbătoarea când lumina sfântă a Învierii lui Hristos ne pătrunde în inimi, ne luminează calea și ne conduce către Cer, către Împărăția lui Dumnezeu. Întristați pentru jertfa Domnului Isus Hristos din cauza păcatelor noastre, inimile ni se umplu de bucurie acum, în ziua cea mai luminoasă a anului, știind că prin Învierea Domnului în inimile noastre putem primi Mântuirea, salvarea noastră din păcate și inclusiv viața veșnică. În sensul acesta, putem spune fără să greșim că în ziua aceasta cerurile „ni se deschid”, iar inima noastră se deschide întocmai ca cerul. Problema noastră este că această bucurie durează doar atât cât durează sărbătoarea, adică trei zile, apoi fiecare dintre noi ne reluăm activitățile cotidiene, uitând aproape cu desăvârșire de bucuria Învierii Domnului. Dar Dumnezeu nu ne vrea așa!

Iată de ce vă îndemn pe toți – și îndemnul acesta este valabil inclusiv pentru mine – ca Bucuria Învierii Domnului să căutați să o păstrați în inima dumneavoastră în fiecare zi din viață, în fiecare ceas, în fiecare clipă. Nu uitați ca în fiecare dimineață să mulțumiți Domnului pentru că v-a dat onoarea de a mai trăi încă o zi și vă garantez că în felul acesta veți reuși să treceți mai ușor peste toate greutățile și vicisitudinile vieții!

În încheiere, cu prilejul sărbătorii pascale a Învierii Domnului vă doresc să aveți parte de lumină în viețile dumneavoastră, dragostea Domnului Isus să vă mângâie inimile și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să vă dea putere să treceți peste orice obstacol și să vă amintească în permanență că Domnul Isus a înviat pentru ca și noi să avem Viață Veșnică! Amin!

CU DRAGOSTE CREȘTINEASCĂ,

DOREL PUCHEA

ÎN CONTINUARE, POSTEZ AICI CÂNTĂRI DESPRE ÎNVIEREA DOMNULUI

„E VIU, E VIU, MORMÂNTUL LUI E GOL”

„HRISTOS A ÎNVIAT DIN MORȚI” – THE MESSENGERS (o interpretare extraordinară și un videoclip pe măsură)

„MĂRIRE ȚIE, TU CEL ÎNVIAT”

„RABUNI, TU DIN MORȚI AI ÎNVIAT”

„REGELE VIEȚII, DOMNUL MEU”

„ZACE-N RECE MORMÂNT MÂNTUITORUL”


8 comentarii

SUBIECTUL ZILEI – 19 aprilie 2011


Reeditare din data de 19 aprilie 2011

În dimineața aceasta, vizionând știrile de pe un anumit canal tv, am înțeles că un profesor din Marea Britanie a afirmat, în urma cercetărilor efectuate de domnia sa, că Cina cea de Taină (Cina Domnului) nu ar fi avut loc în joia dinaintea Paștelui, ci în ziua de miercuri, adică cu o zi mai devreme, în data de 1 aprilie a anului 33. Poate că această informație nu este foarte relevantă din punct de vedere religios, dar cred că este un lucru care ne-ar putea „instiga” la cercetarea mai atentă a Sfintelor Scripturi. Sunt tare curios să aflu care este opinia dumneavoastră în legătură cu această „descoperire”.


2 comentarii

AL DOILEA SUBIECT AL ZILEI – 19 aprilie 2011


Reeditare din data de 19 aprilie 2011

„Femeia a zis: <<Pe cine vrei să-ți scol?>> Și el a răspuns: <<Scoală-mi pe Samuel.>> Când a văzut femeia pe Samuel, a scos un țipăt mare, și a zis lui Saul: <<Pentru ce m-ai înșelat? Tu ești Saul!>> Împăratul i-a zis: <<Nu te teme de nimic; dar ce vezi?>> Femeia a zis lui Saul: <<Văd o FIINȚĂ DUMNEZEIASCĂ sculându-se DIN PĂMÂNT.>> El i-a zis: <<Cum e la chip?>> Și ea a răspuns: <<Este un bătrân care se scoală şi este învelit cu o mantie.>> Saul a înțeles că era Samuel, și s-a plecat cu fața la pământ, și s-a închinat. (1 Samuel 28: 11-14)”
Din câte știu (se poate să fiu greșit informat), cărțile 1 și 2 Samuel au fost scrise de către proorocul Samuel. Citind fragmentul pe care l-am redat aici, se nasc în mintea mea anumite întrebări, zic eu legitime:
1) Dacă Samuel era mort la acel moment, înseamnă, totuși, că altcineva a continuat scrierea cărții 1 Samuel, precum și cartea 2 Samuel. Cine a fost acea persoană?
2) Cum de femeia l-a cunoscut pe Saul abia după ce l-a văzut pe Samuel?
3) Având în vedere că acea FIINȚĂ DUMNEZEIASCĂ s-a ridicat DIN PĂMÂNT, credeți că era chiar Samuel, era un înger sau era un duh satanic înșelător? Ce argumente avem să credem acest lucru?
4) Având în vedere că Biblia ne interzice să ne închinăm la altceva decât la Dumnezeu, credeți că închinarea lui Saul a fost una corectă sau a fost idolatrie?


Scrie un comentariu

SUBIECTUL ZILEI – 18 aprilie 2011


Reeditare din data de 18 aprilie 2011

Biblia spune că adevărul ne va elibera. Mai mult decât atât, știm cu toții că prin sângele Domnului Isus suntem liberi. Ce ÎNSEAMNĂ și ce AR TREBUI SĂ ÎNSEMNE pentru noi această libertate în Hristos? Cum o fructificăm noi? Este ea în opoziție cu libertatea pe care ne-o oferă lumea sau nu? De ce? Ce argumente biblice avem să credem că libertatea pe care o avem noi este în Hristos?


Scrie un comentariu

TIMPUL ZILNIC DE RUGĂCIUNE


Dacă doriți să vă rugați împreună cu mine pentru aceste cauze, vă invit să vă alăturați demersului meu înaintea lui Dumnezeu. Biblia spune: „Domnul îmi ascultă cererile şi Domnul îmi primeşte rugăciunea!” (Psalmi 6:9) și: „El ia aminte la rugăciunea nevoiaşului şi nu-i nesocoteşte rugăciunea. ” (Psalmi 102:17) Amin!

De asemenea, dacă aveți dumneavoastră înșivă cauze pentru rugăciune sau cereri înaintea Domnului, faceți-mi de cunoscut în comentarii și din săptămâna imediat următoare cererea dumneavoastră va apărea pe lista de rugăciune.

Dimineața (07:30):

  1. Familia mea, pentru mântuire;

2. Botez cu Duhul Sfânt pentru mine;

După amiaza (13:30):

  1. Colegele de serviciu, pentru mântuire;
  2. Copiii de la școală ca Dumnezeu să-i binecuvânteze și, prin ei, să aducă mântuirea în familiile lor;
  3. Familia Bradu Nicu, ca Dumnezeu să rezolve problemele din familia lui;
  4. Biserica „Harul” din Lehliu-Gară, ca Dumnezeu să ne ajute să rezolvăm toate problemele;

5. Evanghelizare și plantarea unei biserici în Gurbănești;

Seara (21:00):

  1. Familia soacrei mele, pentru vindecare și mântuire;
  2. Preot Dobre Iulian & familia, pentru ca Dumnezeu să lucreze la inima lor și să nu mai fie împotrivitori;
  3. Evanghelizare și plantarea unei biserici în Gurbănești;

4. Fratele Fane, pentru vindecare;

5. Un copil în familia noastră (Puchea Dorel).